НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 25.06.2018 г.
Благодарение на иновативните терапии в наши дни 5-годишната преживяемост при деца с онкохематологичти заболявания от 0 до 19 г. се е увеличила до 84,8%. В сравнение с 60-те г. на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни. При неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% стига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом от 50% до 90%. 85% от всички левкемии в детска възраст са остри лимфобластни, по-малък процент заемат миелоидните левкемии. 
 
Файлове към новината: в-к Сега  в-к Сега  в-к Сега  в-к Сега  в-к Труд  в-к Труд  в-к Труд  в-к Труд