НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 15.08.2018 г.
Гражданите се жалват в Изпълнителната агенция по лекарствата основно от нежелани лекарствени реакции при ваксините, като делът на тези сигнали расте, сочи докладът за дейността на ИАЛ за 2017 г. 105 са подадените съобщения от пациенти за нежелани лекарствени реакции през миналата година, като те дори намаляват спрямо предходните. Расте обаче процентът на сигналите за нежелани реакции след ваксинация - те вече са 50% от всички. През 2013 г. имунизациите заемат 10 на сто от жалбите на пациентите от лекарствени реакции, а след това растат през всяка следваща година. 
 
Файлове към новината: в-к Сега  Монитор