НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 17.08.2018 г.
От пазара са били заличени 327 медикамента, показва годишният отчет за 2017-а на Изпълнителната агенция по лекарствата. Причината за това е било изричното желание на притежателите на разрешения за употреба заради констатирани проблеми в качеството на продуктите. Изтеглените лекарства обаче не са представлявали сериозен риск за общественото здраве, посочват от ИАЛ. 
 
Файлове към новината: в-к Труд