НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 10.09.2018 г.
Община Сандански продава на публичен търг с тайно наддаване бившата болница в град Мелник, информира медиите кметът на курортния град Кирил Котев.
Недвижимият имот е частна общинска собственост с площ 622 квадратни метра. Началната цена е 104 474 лева. Спечелилият търга трябва да заплати цената в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Сандански .Търгът ще се проведе на 9 октомври тази година от 10 часа в заседателната зала на общинска администрация. Депозитът за участие е 10 450 лв., който се внася по банкова сметка на община Сандански до деня преди провеждането му. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден.
 
 
Файлове към новината: Монитор