НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 12.09.2018 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изпращам Ви новия модел на здравеопазване, получен от Министерство на
здравеопазването.


Поздрави,
Д-р Иван Маджаров
Председател на УС на БЛС

Парламентът възложи на министъра на здравеопазването да представи модел за реформа в здравеопазването до края на м септември, след широко обществено обсъждане.
В Министерството на здравеопазването от началото на седмицата се провеждат интензивни работни срещи с представители на съсловните организации, университетските, областните, общинските и частните болници, пациентски организации, синдикати, работодатели, институции и др. Целта на тези предварителни разговори е да се обменят, обсъдят и представят идеи и предложения, и насоки за промяна или усъвършенстване на настоящия здравноосигурителен модел. Целта е да се постигне максимален обществен дебат и консенсус относно  промените  в настоящия здравноосигурителен модел или неговото усъвършенстване.  
 
Файлове към новината: 1- Нов модел