НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 06.11.2018 г.
Изграждане на здравна система, която да осигури не само високо качество на медицинската дейност, но и справедливост, равен достъп и солидарност при ползването на медицински услуги. Това са очакванията на обществото. Така, че при реформирането на здравната система следва да се осигури приемлив баланс между пазарни отношения и обществена регулация от държавата в интерес на населението. 
 
Файлове към новината: в-к Труд