НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 13.11.2018 г.
Антибиотичната резистентност е причина за близо 700 хиляди фатално завършващи инфекции в света и 33 хиляди смъртни случая в Европейския съюз за година.
Грешната и прекомерна употреба на антибиотици ускорява процеса на тяхното обезсилване срещу причинителите на редица болести 
 
Файлове към новината: В-К 24 ЧАСА