НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 26.02.2019 г.
Здравната каса да поеме лечението, включително терапии и лекарства, за всички редки заболявания при децата, без значение дали те са включени в списъка на редките заболявания.
Тази промяна е разписана в проектонаредба за медицинските и други услуги от Закона за здравето, публикувана за обществено обсъждане. В нея се регламентират и всички функции на фонда за деца, които от 1 април се поемат от НЗОК.
 
 
Файлове към новината: В-К 24 ЧАСА