НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 08.03.2019 г.
Писма с указание и конкретни приложения към тях е изпратил здравният министър Кирил Ананиев до всички районни здравни инспекции в страната. Те ще ги раздадат на болниците в съответния регион, а с тях ще се събере информация за видовете възнаграждения по отделни професии и категории за 2018 и 2019 г. Целта е да се установи къде колко средства не стигат, за да се осигури договореното в колективния трудов договор минимум заплащане от 900 лв. Резултатите от анализа министърът трябва да представи до 2 седмици. За срок от 20 дни се договори той със здравните специалисти, с които разговаря, след като протестираха на 1 март.  
 
Снимки към новината: 1  
 
Файлове към новината: В-К 24 ЧАСА