НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 14.03.2019 г.
България ще участва в общи обществени поръчки за лекарства и ваксини заедно с останалите държави от ЕС. Това предвижда решение на правителството, че страната ще се присъедини към споразумението за съвместно възлагане на медицински обществени поръчки.
До момента към европейското споразумение не са се присъединили само България, Швеция, Полша и Финландия.
 
 
Файлове към новината: В-К 24 ЧАСА