СТРУКТУРА на РК на БЛС - Ямбол   
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:         
Д-р Стоян Михов Кунчев
Завършил е висше медицинско образование през 1979 г. в Медицинска академия - гр.София. Има признати специалности по вътрешни болести и кардиология. Работи като специалист-кардиолог на индивидуална практика. Зам.председател на колегията от 2008 г.


Зам. председател:
                                     
                                     Д-р Петър Михайлов Папашимов
Завършил е висше медицинско образование през 1983 г. във ВМИ  “И.П.Павлов” гр.Пловдив. Има призната специалност по хирургия. Работи в Хирургично отделение при “МБАЛ – Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол. Председател на колегията от 2008 г.


Зам. председател:
                         Д-р Дeтелина Пехливанова- специалист по Обща медицина
                                    
Орг. секретар:    
                                     д-р Георги Илиев Манчев - специалист по Анестезиология и интензивно лечение
 

КОМИСИЯ  ПО  ПРОФЕСИОНАЛНА  ЕТИКА

Председател:
                                  Д-р Недялка Стоянова Петкова-Влахова
Членове:
                                 Д-р Полина Ангелова
                                 Д-р Веселин Цонев
                                 Д-р Панайот Диманов
                                Д-р Антонина Манчева
                                 Д-р Радка Замова
                                 Д-р Мария Милева