СТРУКТУРА на РК на БЛС - Ямбол   
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
         Д-р Петър Михайлов Папашимов
Завършил е висше медицинско образование през 1983 г. във ВМИ  “И.П.Павлов” гр.Пловдив. Има призната специалност по хирургия. Работи в Хирургично отделение при “МБАЛ – Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол. Председател на колегията от 29.03.2018 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
         Д-р Стоян Михов Кунчев
Завършил е висше медицинско образование през 1979 г. в Медицинска академия - гр.София. Има признати специалности по вътрешни болести и кардиология. Работи като специалист-кардиолог на индивидуална практика. Зам.председател на колегията от 29.03.2018 г.
          Д-р Георги Илиев Манчев - специалист по Анестезиология и интензивно лечение. Зам.председател на колегията от 29.03.2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:  
          Д-р Митко Вълканов Димитров - специалист по Пневмология и фтизиатрия

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

                     ЧЛЕНОВЕ
1. Д-р Бистра Стоичкова Пешева
2. Д-р Венцислав Иванов Славов
3. Д-р Стоян Николов Стефанов
4. Д-р Маргарита Куртева Радева - Димитрова
5. Д-р Даниела Стефанова Джамбазова
       
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Деян Борисов Кунев

ЧЛЕНОВЕ
1. Д-р Николай Стефанов Николов
2. Д-р Иван Стоянов Димитров

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Веселин Сотиров Цонев

ЧЛЕНОВЕ
1. Д-р Радостина Христова Калчева - Николова
2. Д-р Мария Стойчева Милева
3. Д-р Детелина Иванова Пехливанова - Василева
4. Д-р Антон Стоянов Иванов
5. Д-р Веселина Михайлова Коева
6. Д-р Янка Георгиева Димитрова