СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ   

 1    2   3   
напред >>

Обучение, стартирало на 02.04.2012 г.

2-ра Международна Конференция за Кърмене

Уважаеми представители на Регионалните колегии на БЛС,

пиша Ви във връзка с 2-рата Международна конференция за кърмене "Пътят на Майчиното Мляко", която ще се проведе на 21 и 22 април 2012 в Стара Загора. Тази година избрахме централно и удобно като комуникации място, за да дадем възможност на повече хора от провинцията да посетят конференцията.

Лектор ще бъде д-р Джак Нюман, основател на първата клиника за кърмене в света, намираща се в канадска болница. Д-р Нюман е лекар-педиатър, член на Кралския лекарски колеж на Канада и сертифициран от Американската педиатрична асоциация. Работил е и като консултант към УНИЦЕФ във връзка с инициативата “Болници, приятели на бебето”. Автор е на множество публикации и на книги, посветени на кърменето. В момента работи в Международния център по кърмене към Канадския колеж по натуропатия в Торонто. На сайта на д-р Нюман www.nbci.ca могат да се гледат информационни и образователни видеоклипове за кърменето.

В България д-р Нюман идва по покана на Ла Лече Лига България и ще говори за норми и нормалност на кърменето, за проблемни и медицински ситуации, за случаи от практиката, грижи за недоносените бебета и влиянието на раждането върху естественото хранене.

Както вероятно са Ви информирали от Централата на БЛС, има възможност за получаване на 15 кредитни точки за продължаващо обучение. Приложено изпращам покана, в която има пълна информация за събитието. Допълнително може да посетите сайта на конференцията, където има форма за регистрация - http://lalechebg.com/events/conference-2012/

Надяваме се, тази информация да Ви е полезна и ще се радваме да се видим с Вас и Вашите колеги на Конференцията.


Поздрави,
Мария Атанасова
0886320563
Ла Лече Лига България
 
Приложени файлове: 1  
 
Обучение, стартирало на 18.01.2012 г.

Регионална здравна инспекция гр.Ямбол

Уведомяваме ВИ, че отдел СДО и УБК при Медицински университет-София обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в."Новинар" бр.4/06.01.2012г.
       Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата на адрес: гр.София, бул."Акад. Иван Гешов" N: 15, ет.2, стая N: 7.
       Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ-София в интернет www.mu-sofia.bg 
 
Обучение, стартирало на 09.02.2011 г.

План-разписание на курсове за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри за2011 год. на МФ при ТрУ-Стара Загора.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че РК на БЛС - гр.Ямбол разполага с План-разписание на курсове за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри за2011г. на Медецински Факултет при Тракийски университет- гр. Стара Загора.

Управителен съвет
 
 
Обучение, стартирало на 23.07.2010 г.

План-разписание на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2010 год. в Медецински университет –София –Медецински Факултет

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че РК на БЛС - гр.Ямбол разполага с План-разписание на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на висшите медицински кадри в Медецински университет –София –Медецински Факултет.
Всеки който желае може да заяви своето участие в секретарията  на РК на БЛС –Ямбол или РЦЗ-Ямбол до 18.08.2010г..
Курсовете са включени в системата за кредитация на следдипломната квалификация на БЛС.

Управителен съвет
 
Обучение, стартирало на 31.03.2010 г.

Конкурсни изпити за зачисляване на специализанти в системата на здравеопазването към МФ, ТрУ-Стара Загора по Наредба №34/2006г. на МЗ

                Уважаеми колеги,
уведомяваме Ви че на 29.03.2010 г. във вестник "Сега", бр.73/29.03.2010 г. е излязла обява за конкурсните изпити за зачисляване на специализанти в системата на здравеопазването към МФ, ТрУ-Стара Загора по Наредба №34/2006г. на МЗ.
Прием на документи от 29 март 2010 г. до 28 април 2010 г. Документите се подават в стая №1, ет.1 на Деканата на Медицински факултет- отдел СДО, тел. 042/664 419; 042/664 203.
Таблица за места за зачисляване, инструкция за провеждане на изпита и бланки могат да се изтеглят от страницата на Тракийския университет, Медицински факултет- гр. Стара Загора в Интернет.

УС на РЛК-Ямбол
 
Обучение, стартирало на 26.06.2008 г.

План - разписание  за курсовете за следдипломна  квалификация и индивидуално обучение на висшите и полувисшите медицински кадри за 2008/2009г. във Военномедицинска академия.

Уважаеми колеги,
информирам Ви ,че в РЦЗ -гр.Ямбол има  План - разписание  за курсовете за следдипломна  квалификация и индивидуално обучение на висшите и полувисшите медицински кадри за 2008/2009г. във Военномедицинска академия.
Заявки могат да се подават и  в РЦЗ-Ямбол.Крайният срок за извършване на заявките е 13.07.2008г.


                                                                                    УС на РЛК -гр.Ямбол
 
Обучение, стартирало на 16.06.2008 г.

План-разписание на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на висшите медицински кадри в Медецински университет –София –Медецински Факултет

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че РК на БЛС - гр.Ямбол разполага с План-разписание на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на висшите медицински кадри в Медецински университет –София –Медецински Факултет.
Всеки който желае може да заяви своето участие в индивидуално обучение или постъпване в курс в секретарията  на РК на БЛС –Ямбол до 18.07.2008г.
Курсовете са включени в системата за кредитация на следдипломната квалификация на БЛС.

Управителен съвет
 
Обучение, стартирало на 10.03.2008 г.

ЛЕКЦОИНЕН КУРС

Районна лекарска  колегия -Бургас
Лакс консулт ЕООД
ЛЕКЦОИНЕН КУРС
03-05 април 2008г.(4етвъртък ,петък и събота)
гр.Бургас ,хотел "AQUA" конферетна зала
Кредитна оценка от Българския  лекарски съюз : 26 точки Категория А
Повече информация  относно програмата можете да получите в секретарията на РК на БЛС гр.Ямбол
тел.66 15 40
 
Обучение, стартирало на 05.02.2008 г.

Обявени са конкурси за специализация

Отдел "СДО" при МУ -Варна  обяви конкурси за придобиване на специалност на висши медицински  немедицински специалисти .Срокът за подаване на документи  за участие в конкурса е от 25.01.2008г.-до 24.02.2008г.Документите се подават  в отдел "СДО" на МУ -Варна яул." Марин Дринов"55,ет.2 стая 209.Такси за участие в конкурс за зачисляване за една специалност е :конкурс с изпит -120лв. и конкурс по документи -50лв.Таксите се внасят по банков път япо сметка на МУ -Варна след представяне на необходимите  документи в отдел "СДО ".При подаване на документите ,кандидатите получават конспект за изпита по съответната специалност. 
 
Обучение, стартирало на 23.01.2008 г.

Обявен е конкурс за  придобиване на специалност 

На основание заповед  РД-09-409 от 13.11.2008г на Министерството на здравеопазването ,отдел "СДО и УБК" при  Ректора на МУ-София  обяви конкурс за  придобиване на специалност  на висши  медицински и немедицински специалисти във вестник “Сега “бр.11 от 14.01.2008г.
Документите за конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата на  адрес бул. “Иван Гешов “15,ет. 1,зала 5
Информация отнасно базите и видовете специализация ,броя на местата  и необходимите документи за участие в конкурса ще се получава на посочения адрес и на сайта на МУ- София в Интернет –www.mu-sofia.bg
 
 1    2   3   
напред >>