СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ   

1    2    3   
<< назад             напред >>

Обучение, стартирало на 15.01.2008 г.

Информация за Местата за провеждане на специализация за 2008г и потребности от специалисти за област Ямбол за 2009г.

Уважаеми колеги,
На основание чл.18 ал.1 от Наредба 34 /29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Ви информираме ,че до 08.02.2008г
всички желаещи трябва да заявят и информират лично РК на БЛС гр.Ямбол.
   Подробна информация ще получите в секритарията на РЛК-гр.Ямбол.
 
Приложение снимки: 1  
 
Обучение, стартирало на 05.12.2007 г.

Обявени са специализациите по естетична медицина

Обявени са специализациите по естетична медицина

Министерството на здравеопазването обяви 4 места за специалност козметична (естетична) медицина, съобщиха от ведомството. На 10 декември конкурсът за тях ще бъде обявен в Медицинския университет в София. Обучението ще е в медицинския център „Естетична хирургия и естетична медицина", оглавяван от д-р Николай Сердев, национален консултант по специалността
 
Обучение, стартирало на 08.08.2007 г.

Курс по Озонотератия
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, ДЕРМАТОЛОЗИ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ

Уважаеми колеги,
Медикосервиз ООД - гр.Варна организира курс от 28-30 Август по Озонотератия в гр.Трявна .
Предоставяме Ви Програмата на курса, презентация на лекторите
и заявка за участие.Надяваме се да се възползвате от възможността да
посетите курса, за да обогатите знанията на Вашия екип за тази медицинска технология.
 
Приложение снимки: 1  
 
Приложени файлове: Заявка  Лектори  Програма  
 
Обучение, стартирало на 13.07.2007 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      Уведомяваме Ви, че се получи ПРОГРАМА на курсове за следдипломно образование и за индивидуална специализация на висши и полувисши медицински и немедицински кадри за 2008 година, която е издадена от Национален център по заразни и паразитни болести - гр.София.

  Заявки могат да бъдат направени в секратариата на РК на БЛС - Ямбол в срок до 25.11.2007г. или заявките да бъдат изпратени на адрес:
Национален център по заразни и паразитни болести
Отдел УНИОМД,
бул."Янко Сакъзов" № 26, 1504 София
За справки и заявки:
г-жа Маруся Богоева, тел.: 02/9446999 вътр. 370, 253, 846 8307.
 
Приложение снимки: 1  
 
Приложени файлове: Образец на заявка  
 
Обучение, стартирало на 29.06.2007 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Уведомяваме Ви, че се получи ПЛАН - ПРОГРАМА на курсове за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри за 2007 година, които ще се провеждат в Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ІІІ" .

  Заявки могат да бъдат направени в секратариата на РК на БЛС - Ямбол в срок до 10.07.2007г.
 
Приложение снимки: 1  
 
Обучение, стартирало на 26.06.2007 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Уведомяваме Ви, че се получил План - разписание за курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и немидицински кадри, които ще се провеждат в Катедри (клиники) на Военномедецинска академия през учебната 2007/2008 година.

  Заявки могат да бъдат направени в РЦЗ - гр. Ямбол в срок до 10.07.2007 г.
 
Приложение снимки: 1  
 
Обучение, стартирало на 08.06.2007 г.

Регистър на договорите, сключени с БЛС за кредитиране формите на продължителна квалификация

Уважаеми колеги,

За ваше улеснение разделихме регистъра на договорите по години.

В приложения файл ще намерите регистър на договорите 2007 към дата 29.05.2007 г.
 
Приложение снимки: 2  
 
Приложени файлове: регистър за 2007 година  
 
Обучение, стартирало на 15.03.2007 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Медицински университет - гр.Пловдив разкрива магистратура по специалността "Здравен мениджмънт" към Факултета по Обществено здраве.

Магистратурата е подходяща за висшисти - медици /лекари, стоматолози, фармацевти/ и немедици /икономисти, юристи, инженери и др./
Допълнителна информация може да получите в Учебен отдел по "Управление на здравните грижи" на тел: 602-527; 602-550; 602-484.
 
Обучение, стартирало на 12.02.2007 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че секретариата на РК на БЛС - гр.Ямбол разполага с План-разписание на курсове за индивидуално обучение на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр.Варна.

Цената на един ден индивидуално обучение е:
- 30 лв., когато по време на обучението се използва медицинска техника и консумативи;
- 10 лв., когато не се използва медицинска техника и консумативи
Продължителността на един ден обучение е 6 астрономични часа.
Допълнителна информация може да получите на следните телефони:
052/302851 до 58, вътр.583 или GSM: 0887476989 - г-жа Доревска - инспектор СДО
052 / 302879 или GSM:0888468551 - г-жа Егикян - Ръководител направление "Човешки ресурси и СДО"
 
Обучение, стартирало на 01.01.2006 г.

Регистър на договорите, сключени с БЛС за кредитиране формите на продължителна квалификация за 2006 година
 
Приложени файлове: регистър за 2006 година  
 
1    2    3   
<< назад             напред >>