СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ   

1   2    3    
<< назад             

Обучение, стартирало на 01.01.2005 г.

Регистър на договорите, сключени с БЛС за кредитиране формите на продължителна квалификация за 2005 година
 
Приложени файлове: регистър за 2005 година  
 
Обучение, стартирало на 01.01.2004 г.

Регистър на договорите, сключени с БЛС за кредитиране формите на продължителна квалификация за 2004 година
 
Приложени файлове: регистър за 2004 година  
 
1   2    3    
<< назад