УСТАВ НА РК НА БЛС – ЯМБОЛ

Кодекс по професионална етика на лекарите в България

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

Закон за лечебните заведения

Правила за добра медицинска практика на лекарите в РБ

Закон за здравето

Национален рамков договор

https://www.nhif.bg/page/2055