Уважаеми лекари,

публикуваме отворено писмо на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във връзка с ескалацията на спонтанните протести на професионалистите по здравни грижи.

Писмо на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи / БАПЗГ/