Ананиев към медиците: Никога няма да спра ваш протест

24 часа  стр. 8


„Убеден съм, че посрещате този празник със смесени чувства, защото често оценката за труда ви и това, което стои зад нея, не са съпоставими.“ С тези горчиви думи се обърна министър Кирил Ананиев към лекари, зъболекари, фармацевти, професионалисти по здрави грижи и работещи в областта на здравеопазването по случай Световния ден на здравето – 7 април. Той ги поздрави с отворено писмо. В него обещава, че ще продължи да работи по всички техни справедливи искания, защото проблемите се решават с диалог.

„Имате моята дума, че никога няма да огранича или спра който и да е от вас да изразява свободно мнението си“, обръща се към медиците Ананиев. Днес той ще се срещне с представителите на протестиращите сестри, които чакат отговор кога заплатите им ще стигнат 900 лв., както бе заложено в колективния трудов договор през декември. От януари медицинските специалисти организират щафетни протести, а на последния във Враца миналата седмица сестри се оплакаха на омбудсмана, че има натиск върху тях да не протестират.

„Никой не се съмнява, че само хора с огромни сърца могат да се посветят на толкова отговорна професия, изискваща неизчерпаема енергия, силна воля и себеотрицание, приветства лекарите и президентът Румен Радев, като сочи и проблемите в системата като ниското заплащане, условията на труд и неравенствата в разпределението на финансовия ресурс. „Високите нива на сърдечносъдови и онкологични заболявания, високият брой хоспитализации на глава от населението, високата смъртност и ниската продължителност на живота у нас изискват неотложни мерки“, посочва още той.

180 милиона

24 часа  стр. 22


180 милиона е броят на опаковките лекарства, които се отпускат всяка година в България по лекарско предписание. Близо двойно по-голям – около 350 млн., е броят на опаковките с хранителни добавки и медикаменти без рецепта.

За 12 години бизнесът с лекарства нарасна 3 пъти

Дори в разгара на кризата не е имало спадове в продажбите

Христо НИКОЛОВ

24 часа  стр. 21-22


Продажбите на лекарства в България за последните 12 години – от 2006 до 2018 г., са нараснали в стойностно изражение почти 3 пъти.

През 2006 г. у нас са продадени медикаменти за 1,3 млрд. лв., след това приходите от тях плавно нарастват, за да стигнат до почти 3,8 млрд. лв. през 2018 г. Данните са на IMS Health Bulgaria/IQVIA, като за 2018 г. са прогнозни.

В посочените приходи влизат както тези от лекарствата, отпускани с рецепта, независимо дали са иновативни, или генерични, така и приходите от лекарства без рецепта, а и обемът на продадените хранителни добавки.

В България няма друг пазар, който да расте с такива темпове. И то устойчиво, без катаклизми – дори в разгара на кризата продажбите на лекарства не са спаднали, а просто са се увеличавали с по-малки темпове – от порядъка на 4-5% годишно. Затова пък за последните две години ръстът е по 11 % годишно Последните официални данни са за първото полугодие на 2018 г., когато ръстът е бил 11%~ на годишна база, като очакванията са за цялата година ръстът на годишна база също да е 11%.

Поскъпването на самите лекарства не може да обясни този 12-годишен тренд на приходите или поне не изцяло. Защото от септември 2006 г. до септември 2018 г. инфлацията в България е само 44% и поскъпването на лекарствата не прави изключение. Т.е. през всички тези години е растял и броят на продадените опаковки.

България, както и повечето страни от ЕС, има застаряващо население и силно развита система за реимбурсиране на лекарствата, което естествено води до увеличение на продажбите.

А и през последните години у нас много се разви паралелният износ на лекарства, който по груби сметки засяга до 8% от обема на целия пазар. Тъй като цените на лекарствата се определят от вносителите поотделно за всеки пазар и България заради показателите си получава лекарствата на по-ниски цени, част от внесените у нас медикаменти се изнасят.

Основната част от получените приходи от продадени в България лекарства се дължи на иновативните лекарства, т.е. онези, които все още са под патентна защита и са по-скъпи – близо 60%. Въпреки че като брой опаковки повечето продадени – 70%, са генерични.

Лекарствата, отпускани с рецепта, осигуряват по-голямата част -близо 70%, от приходите от медикаменти в България. При това става въпрос основно за пет класа лекарства: онкологичните, кардиологичните, антибиотиците, неврологичните и лекуващите метаболитни заболявания.

На аптеките през последните 2-3 години се дължат около 80% от продажбите на лекарства в стойностно изражение, другите се продават на болниците.

През последните години се наблюдава окрупняване на аптеките – техният брой намалява, като около 50% от продажбите в аптечната мрежа се дължи само на около 30% от аптеките.

Печалбите на самите аптеки се вдигат с по около 10% годишно, но трябва да се има предвид, че делът на хранителните добавки и козметиката в приходите им се увеличава непрекъснато за сметка на лекарствата.

Всъщност най-голям дял в продажбите на аптеките се държи от лекарствата, с които хората са самолекуват – отпусканите без рецепта и хранителните добавки. Само за последната година у нас са продадени такива медикаменти за 824 млн. лв., като най-голям ръст отбелязват пробиотиците, средствата за успокоение на ставни болки и изобщо болкоуспокояващите препарати.

 

17 на сто спад на дълговете

24 часа  стр. 24


Общите, както и просрочените задължения на болниците за цялата 2018 г. намаляват, отчете наскоро здравният министър Кирил Ананиев. Със 17% в сравнение с предходната година са намалели просрочените задължения, а с 4% – общите.

В Световния ден на здравето магистър-фармацевтите напомнят, че са най-достъпните медицински специалисти

24 часа  стр. 25


На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето по инициатива на Световната здравна организация (СЗО).Тази година Денят се фокусира върху универсалното здравно покритие. Целта е хората да разберат по-добре какви услуги и подкрепа могат да имат, къде и как могат да ги използват. Всичко това със стремеж да се гарантира, че всички хора имат достъп до здравни услуги, когато се нуждаят от тях, без да изпитват финансови затруднения. СЗО акцентира и на важната роля, която здравните специалисти изпълняват, за да помогнат на отговорните за вземането на решения да разберат какво е необходимо на хората по отношение на здравните грижи, особено на ниво първична помощ.

Регионална фармацевтична колегия София-столична всяка година отбелязва този ден, стараейки се да представи пред обществеността и пациентите ролята на магистър-фармацевтите в системата на здравеопазването. Колегията напомня, че магистър-фармацевтите са Вашите специалисти по лекарствата и са най-достъпните медицински специалисти. Те се грижат най-подходящото лекарство да достигне до точния пациент в правилната доза, проверяват дали всичко е правилно и подходящо за всеки пациент. Магистър-фармацевтите използват научните си познания за разработването на лекарства, с които да помагат на пациентите. Работят за постигането на повече и по-добри лечебни резултати.

Магистър-фармацевтите не са собственици на големи фармацевтични компании, продавач-консултанти и продавачи. Магистър-фармацевтите са висококвалифицирани медицински специалисти, които се обучават и завършват медицински университет заедно с лекари и дентални лекари. Аптеката е здравно заведение, в което се отпускат, приготвят и съхраняват лекарства, дават се консултации, не е магазин. Само магистър-фармацевти могат да отпускат лекарствени продукти по лекарско предписание и да дават консултации в аптеката за тях. Магистър-фармацевтите се грижат за профилактиката на Вашето здраве и превенция на заболяванията.

За да изпълняват съвестно своята мисия, професията им е строго регулирана и спазват редица правила. За да могат да упражняват професията си, членуват в регионални колегии и спазват професионални кодекси, етични правила и норми. Задължени са. да преминават различни форми на продължаващо обучение до последния си работен ден, да спазват правила за защита на личните данни, както и да изпълняват всички закони и наредби, свързани с лекарство снабдяването.

Магистър-фармацевтите работят в различни сфери по пътя на лекарството. Най-много са заетите в открити аптеки, с които пациентите най-често имат досег. Болничните магистър-фармацевти са ангажирани с много отговорности, свързани с медикаментозното лечение на пациентите в болница, в различните отделения, в които се лекуват хора с различни заболявания. В България вече има и клинични фармацевти, с които се цели намаляване на разходите и лечение на болните според индивидуалното им състояние. Магистър-фармацевти работят и в медицински представителства и дистрибуторски компании, които без тях не могат да функционират и лекарствата не биха достигали до аптеките и пациентите. В заводите за производство на лекарствени продукти магистър-фармацевтите са ангажирани с технологичните процеси. Част от магистър-фармацевтите работят в обществени организации, други са натоварени с отговорни задачи в институции. Много важна роля имат магистър-фармацевтите, преподаващи в университетите, които обучават студентите, например как се правят (отпечатват) лекарства, чрез 3D принтиране. В последните години все повече магистър-фармацевти работят в клиничните изпитвания на нови лекарства.

Ако всичко това Ви звучи странно и далечно, то погледнете снимките и се убедете сами. Магистър-фармацевтите зад гишето в аптеката знаят всичко за Вашето лекарство – дозировка, съхранение, правилен прием, те могат да Ви консултират и насочат към лекар, да Ви окажат фармацевтична грижа.

Болничните фармацевти работят с различни, а понякога и опасни вещества. Част от работата им е в стерилна среда, където чрез съвременни специализирани машини работят с цитотоксини и цитостатици – терапия за онкологично лечение.

За да са достатъчно квалифицирани, магистър-фармацевтите са задължени да усъвършенстват уменията си и обогатяват знанията си. Част от фармацевтите са преминали обучение по първа долекарска помощ, можете да ги познаете по плакат на работното им място, който обозначава това, или карта (бадж), на която пише, че могат да оказват първа помощ.

В много страни магистър-фармацевтите измерват кръвното налягане и кръвна захар, консултират пациентите при отказ от тютюнопушене. Това започва да се случва и у нас. Най-активни в това отношение са студентите по фармация, които през цялата година организират събития, свързани с превенция на заболявания и профилактика, подготвяйки се за бъдещите си задачи и изискванията на обществото. По време на тях се извиват опашки от хора, които желаят да измерят кръвното си налягане и кръвната захар.

Освен всичко това магистър-фармацевтите обичат природата и се грижат за нея. Редом със сложните фармацевтични, биологични и химични науки, те добиват опит и по дисциплини като фармакогнозия (изучаването на лечебните суровини от природен произход) и ботаника. Ето защо не е учудващо, че в сърцето на столицата, в Борисовата градина до паметника на Хаджи Димитър, има „горичка“ на магистър-фармацевтите. През 2017 г. там столичните магистър-фармацевти засадиха 10 дъба с увереността, че природата е здравният център на бъдещето.

Ако сте пропуснали да честитите Деня на здравния работник на Вашия магистър-фармацевт или да отбележите Световния ден на здравето, можете да го поздравите по случай Еньовден на 24 юни, който е професионален празник на фармацевтите у нас, или на 25 септември, когато се отбелязва Световният ден на фармацевтите.

Не забравяйте, че Световният ден на здравето е за всички и че всеки ден трябва да се изживява с мисъл за здравето.

Регионална фармацевтична колегия София-столична Ви желае да бъдете здрави, да се грижите за личното си здраве и това на близките си, защото здравето е най-висшата ценност, както и да вярвате, че за всяка болка има лек. Колегията отправя благопожелания и към всички здравни и медицински специалисти – всички магистър-фармацевти, лекари, дентални лекари, професионалистите по здравни грижи, защото само с общите усилия на всички ще се намери лек и за здравната система и ще се грижим за по-доброто качество на живот на болните и благополучието на здравите.

Лаборатория FlorenCell произвежда лечебни клетки

Освен най-модерният турски научноизследователски център за производство, приложение и съхранение на стволови клетки и тъкани, в групата „Флорънс Найтингейл“ влизат 5 болници и Медицинският университет „Билим

24 часа  стр. 27


Болница „Флорънс Найтингейл“ е създадена през 1989 г. като първата частна болница в Турция. От създаването си досега внедрява нови технологии и техники в медицината и развива научноизследователска дейност. През 2004 г. за първи път използва робот Да Винчи за операция. През 2006 г. основава университета „Билим“ за обучение на медицински кадри.

Сега в групата „Флорънс Найтингейл“ влизат 5 болници, един медицински център в Лондон и Медицинският университет „Билим“ Лекуват се както турски пациенти, така и пациенти от цял свят. Провеждат се трансплантация на органи – бъбречна и чернодробна, персонализирано онкологично лечение, лечение на вродени и придобити кардио васкулярни заболявания. За по-добро и бързо възстановяване на пациентите се правят роботизирани операции, интервенционална хирургия и други високотехнологични интервенции.

През 2017 г. към групата болници „Флорънс Найтингейл“ са създадени Научноизследователски център за производство и приложение на стволови клетки и тъкани, както и Банка за съхранение на стволови клетки и тъкани.

Лабораторията се нарича FlorenCell и работи със специално разрешение от Министерството на здравето в Република Турция. Има сертификат за GMP

Лабораторията към хибридния център за клетки и тъкани е оборудвана с най-съвременните технологии, където съхранението на стволови клетки от кръв от пъпна връв и съхранението на клетъчни продукти се извършва на едно място. Тя е една от малкото и е първата в Турция, която преработва и съхранява клетки и тъкани на едно място.

В центъра се намират четири лаборатории за производство. Процедурите по обработването и съхраняването на 17 видове клетки, клетъчни продукти, 7 вида тъкани и обработването на кръв от пъпна връв се прилагат в различни сфери на медицината.

Специалистите вземат конкретни тъкани от пациентите и изолират клетките, които имат лечебни свойства. След това ги възпроизвеждат и ги връщат на лекаря, за да ги приложи с лечебна цел.

Клетъчните продукти като мастни клетки, обогатени с фибробласти и плазма, наситена с тромбоцити, са известни като PRP и мезенхимни стволови клетки. Те се използват от дерматолози и пластични хирурзи заради техните свойства да се борят със стареенето.

За първи път в Турция тези клетъчни продукти се използват и за лечение на рани, изгаряния и белези от акне, автоимунни заболявания и някои онкологични заболявания.

Лабораторията предлага и съхранението на тъканни продукти като амниотични мембрани, които се получават от човешка плацента. Тези тъканни продукти имат много ефективни лечебни резултати и постепенно се увеличава употребата им срещу различни заболявания.

„Флорънс Найтингейл“ има постоянна съвместна изследователска дейност с различни университети с цел разработка на нови продукти и подпомагане на изследванията.

Мезенхимни стволови клетки

Те могат да се превръщат в различни видове клетки в зависимост от това кои видове са пострадали и да ги възстановят. При трансформирането си регенерират увредената тъкан.

В лаборатория FlorenCell мезенхимните стволови клетки се произвеждат от мастна тъкан, пъпна връв и костен мозък. Тези стволови клетки могат да се трансформират в клетки, които да възстановят кости, мускули, хрущялна и съединителна тъкан.

Във „Флорънс Найтингейлв тези стволови клетки се използват за лечение на:

– Болест на присадката срещу приемателя /GVHD/

– Рани и белези от изгаряния

– Диабетно стъпало

– Хронични язвени рани

– Периферни съдови заболявания

– Автоимунни енцефаломиелити

– Множествена склероза

– Ревматоидни артрити

– Болест на Крон

– Системен лупус

– Церебрална парализа

– Диабет

– Остър миокарден инфаркт

– Хронична коронарна артериална болест

– Кардиомиопатия

– Невродегенеративни заболявания – латерална амиотрофична склероза

– Мускулна дистрофия на Дюшен

– Възстановяване на костна и хрущялна^тъкан

– Остеопороза

– Хронични чернодробни заболявания

– Алергична астма

– Онкологични заболявания (рак на белия дроб, рак на колона и рак на шийката на матката – Т-лимфоцитни ваксини)

Хрущялни клетки -хондроцити

С тези клетки се лекуват:

– Заболявания на тазобедрената става

– Хрущялни наранявания Ш-а и IV-a степен

– Увреждания на сухожилията

– Дегенеративни ставни заболявания

– Спортни травми

Фибробластии клетки

Те се използват при лечение на:

– Трудно зарастващи хронични рани

– Акне и белези от шарки

– Изгаряния

– Изглаждане на бръчки на лицето

Клетки от стромална съдова фракция

Тези стволови клетки се използват при:

– Реконструкция на гърди

– Козметични операции

– Белези и рани от изгаряния

– Възстановяване на трахея

– Сърдечни заболявания

– Косопад

– Ревматоиден артрит

– Ставни заболявания

Плазма богата на тромбоцити

Тези клетки се използват за лечение на:

– Ортопедични болки

– Труднозарастващи рани

– Скъсвания на минискуса

– Дископатия и дискова херния

– Кокоши трън

– Подновяване и подмладяване на кожата

– Трансплантация на коса

– Лечение на зачервени повърхностни капиляри

От 250 млн. до 400 млн. лева годишно се оценява пазарът на добавки

Продажбите им растат заради здравословния начин на живот

24 часа  стр. 28-29


Един от най-бързо разрастващите се пазари в България е този на хранителните добавки. Оценките на консултантски компании са различни, но е сигурно, че ръстът в продажбите всяка година не пада под 10%. А общият оборот на пазара се оценява между 250 и 400 млн. лева.

Точни цифри трудно може да се посочат, тъй като няма официална статистика, а се правят пазарни анализи от няколко консултантски агенции.

Има донякъде и неяснота около понятието добавка. Тук би трябвало да са включени продукти като витамини, микроелементи и антиоксиданти. В България обаче за такива се смятат и всякакви видове средства за отслабване, чайове, протеини, аминокиселини. Има и продукти, за които се казва, че помагат за безсъние, проблеми с простатата и други.

Основните причини за добрите продажби се крият в налагането на здравословния начин на живот, агресивната реклама на продуктите, голямата им достъпност в сравнение с лекарствата и улеснения начин за пускане на пазара.

В България добавките според наредба се определят като храни. Те трябва да са безвредни, да съдържат съставки от одобрен списък и да не внушават, че предпазват от болести или ги лекуват.

Забранено е да се твърди, че заместват балансираното хранене. Тези изисквания се отнасят и за рекламата.

Най-голямо разнообразие има при добавките за опорно-двигателната система, за регулирането на стомаха и уринарния тракт, имуностимулантите и такива за дихателните пътища. Популярни са и тези, които се препоръчват при сърдечносъдовите заболявания и са с омега мастни киселини и с всякакви съединения, които намаляват холестерола или високото кръвно.

Продажбите на добавки стават основно чрез аптеки, фитнес центрове и т.нар. мултилевъл търговия.

Най-голям е делът, който продават фармацевтите

– близо 90% от общия обем. Броят на производителите и вносителите за аптечния пазар е около 400, а основните фирми са близо 100.

Един от основните проблеми е сивият сектор, твърдят от бранша. Контролът на хранителните добавки се извършва от здравното министерство и от регионалните инспекции за опазване на общественото здраве. Но той основно е на хартия, тъй като се следи за качеството на добавките по съдържанието на етикета. Проби се правят само по сигнал на други производители или вносители.

Друга деликатна тема е рекламата на добавките. Тя не трябва да съдържа послания, че могат да излекуват една или друга болест. Но се това ограничение да не се спазва. Изпълнителната агенция по лекарствата например спря няколко клипа с реклами на добавки, в които се твърдеше, че имат лечебни свойства Според данни на GFK всяка година производители и вносители на добавки отделят около 700 хил. лв. само за телевизионна реклама. Има немалко публикации и интервюта с истории за преборване на болести и излишни килограми

Често се залага на популярни лица, които твърдят, че това е резултат от употребата на добавки и билкови продукти.

Друг орган, който следи за спазването на изискването, е Комисията за защита на потребителите.

От контролния орган обясняват, че хората не трябва да приемат хранителните добавки като лекарства.

А такива реклами се срещали в брошури, листовки и в интернет. Комисията има право да анализира послания, да изисква доказателства от рекламодателите за истинността на твърденията, както и становища от Министерството на здравеопазването.

При нарушения се дава предписание за коригиране на рекламите, след това може да наложи глоба, която стига до няколко десетки хиляди левове. Може да бъде заведен и колективен иск в съда.

***

90% се продават от аптеки

Продажбите на хранителни добавки стават основно през аптеките, сочат пазарни проучвания. Според тях фармацевтите правят 90% от общия оборот с продуктите. Другите основни канали за разпространение са фитнес центрове и т.нар. мултилевъл търговия.

Медицински център Синексус София – изборът на пациентите за клинични проучвания в България

24 часа  стр. 28


Синексус е компания, посветена на провеждане на клинични проучвания и участва в изследването на ефикасността на нови медикаменти и терапии повече от 25 години.

Синексус разполага с 2 клиники в България и други 24 клиники по света, всяка със свой екип от високо квалифицирани лекари и медицински сестри. Ние сме готови да Ви предоставим персонални грижи, комфорт и професионализъм.

Медицински център Синексус София предлага на пациентите достъп до специалисти в различни области: кардиология, ревматология, ендокринология, неврология, съдова хирургия, онкология, гастроентерология, нефрология, дерматология, пулмология както и възможности за провеждане на различни образни, функционални и лабораторни изследвания.

Моделът на работа на центъра позволява провеждането на изследвания и консултации за пациенти с различни заболявания, без необходимост от направления и заплащане от страна на пациентите. Това улеснява достъпа на пациентите до специалисти, а на семейните лекари дава възможности да осигурят на своите пациенти допълнителни безплатни консултации и изследвания, без да се съобразяват с лимитите от страна на НЗОК.

За да получите повече информация за дейността на Медицински център Синексус София, възможностите за консултации и изследвания и провеждането на клинични изпитвания можете да се свържете с нашите центрове.

Клиничните изпитвания дават надежда на 10 000 души, носят 178 млн.

В последните години иновативни терапии намалиха драстично смъртността – с 20% от рак, с 80% от СПИН, направиха лечим хепатит С, доведоха до забавяне на прогресията на множествената склероза и ревматоидния артрит

Любомира НИКОЛАЕВА

24 часа  стр. 30


Поне от 265 години клиничните проучвания на лекарства и терапии подпомагат медицината, въпреки че клиничен опит е документиран в Стария завет. Датира от 605 г. преди Христос и се приписва на царувалия 60 г. вавилонски владетел Навуходоносор.

Експериментът му съвсем не е диктуван от научни съображения, но в крайна сметка показва, че хора, които продължително време ядат само хляб и вода, са по-здрави от хранените само с месо и вино.

Истинският баща на клиничното изпитване е шотландецът Джеймс Линд

През 1747 г. след няколко седмици в морето екипажът на кораба „Солсбъри“ става жертва на често явление сред моряците: скорбут. Венците им са възпалени, кървят, коленете им се огъват, краката не ги държат. Лекарят не се задоволява с установяването на диагнозата. Избира 12 болни моряци, разделя ги на групи по двама и към еднаквите им дажби добавя различни хипотетични лекарства“ – сайдер, оцет, морска вода, индийско орехче, ечемичена вода или портокали и лимони. След 6 дни мъжете на цитрусово лечение вече били на крака, а цярът- доказан. Пробите и грешките стъпват на научна основа с рандомизираните проучвания, но какво е това?

Концепция, която е в основата на съвременното клинично изпитание от 30-те години на миналия век. Рандомизирането е разделяне на участниците в проучването на случаен принцип на две групи, при което едните се третират с избрано експериментално вещество, а другите – с плацебо (нещо, което за заблуда изглежда като лекарството, но не съдържа изпробваната субстанция).

По-късно навлизат още по-доказателствените „слепи“ клинични проучвания. При тях нито лекуваните, нито лекарите знаят кои доброволци получават лекарство и кои имитация

Чак след Втората световна война се въвеждат многоцентровите клинични изпитвания, които подобряват статистиката и дават по-висока значимост на резултатите. При тях множество изследвания се повеждат на различни места при спазването на един и същи алгоритъм. Резултатът – намаляване на отражението на случайни и субективни фактори върху терапията.

През 1947 г. Нюрнбергският кодекс очертава 10 основни правила за защита на доброволците. Водещ принцип е ползите да са повече от рисковете.

Днес клиничните проучвания са една от най-наблюдаваните и контролирани области, в които за 20-ина години България се наложи като надежден партньор.

С пазарен дял 1,1% страната ни е на 20-о място в световната индустрия на клиничните изпитвания. Всяка година 10 хиляди българи се включват в изпитания в около 500-те центъра у нас. В сектора са заети поне 3 хиляди специалисти. По актуални данни към декември 2018 г. клиничните изпитвания в страната са генерирали кръгло 178 милиона лева. Повече от 1/4 от общата сума са плащания към бюджета като данъци, такси, осигуровки. Това каза д-р Иван Георгиев, председател на Българската асоциация по клинични проучвания. Той цитира данните за България, според които петте компании с най-голям принос за клиничните изпитвания през 2017 г. у нас са „Новартис“, „Рош“, „Астра Зенека“,“Янсен“ и „Пфайзер“. Те са осигурили 29% от всички активни изпитвания в страната.

Почти половината -около 40% от знанията, нужни за одобрението на всяко ново лекарство, се генерират в клиничните изпитвания.

Разстоянието от хипотезата до лекарството е 1-4 млрд. евро и 10-инз години упорита работа на много учени от различни области на знанието, обясни Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM).

Първата стъпка е пресяване на между 3 и 10 хиляди молекули. От тях 10-20 се „издигат“ до експериментални субстанции и имат шанс да бъдат приложени тестово върху животни като предклинични изпитвания. Тези, които издържат проверката, а те обикновено не са повече от 5-10, получават статут на експериментални лекарства. И след всички фази на клинични проучвания от стартови 3-10 хиляди молекули 2-5 стават лекарства с разрешение за употреба. В последните години иновативни терапии намалиха драстично смъртността – с 20% от рак, с 80% от СПИН, направиха лечим хепатит С, доведоха до забавяне на прогресията на множествената склероза и ревматоидния артрит и др., обясни Денев.

Лечението става достъпно за пациентите само ако здравните системи разпознават иновацията и я реимбурсират.

По данни на индустрията забавянето на достъпа на пациента през последните години е близо 550 дни – средно толкова време минава от разрешаването на ново лекарство за Европа до включването му за реимбурсиране у нас. Прогнозите на бизнеса са с влязлата в сила нова наредба времето да се удължи на 700-800 дни.

Чуждата кръв подмладява

Изследват дали този ефект може да се ползва при лечението на алцхаймер

Росен ЯНКОВ

24 часа  стр. 31


Мишките се подмладяват с кръвопреливане, но дали така става и с хората? Отговорът на този въпрос се чака всеки момент, обявиха учени на конференция по остаряването в Лондон.

В няколко лаборатории по света се правят опити с двойки мишки -млада и стара, зашити една за друга на хълбока от система за кръвопреливане. За 10 дни сърцата на гризачите изпомпват кръвта им съвместно и учените следят физиологичните промени в организмите им, разказва сп. „Ню стейтсмън“.

Учените правят такива кошмарни експерименти, защото търсят начини да победят старчески болести като алцхаймер и защото мечтаят да обърнат самия процес на остаряване. Правят ги и защото са позволени. Медицината се занимава отдавна с размяната на кръв между организмите.

В дневника си Самюъл Пийпс описва обсъждането на такъв експеримент в Кралското дружество през 1664 г. Тогава фупа учени, сред които светилата Кристъфър Рен и Робърт Хоук, периодично преливат кръв на кучета през кухи пера и сламки и описват промените във вида и поведението им. Пийпс дори предлага „да се прелее кръв от някой квакер на архиепископа с цел да се уталожи религиозното напрежение“. Оттогава експериментите от този вид ту излизат на мода, ту се изоставят. На форума в Лондон обаче са докладвани зашеметяващи резултати. Старата мишка от двойката се подмладява видимо от кръвта на младия партньор. Във вените й влизат вещества, които тя отдавна е престанала да синтезира. Това възобновява активността на стволовите й клетки. В резултат клетките на старата мишка започват да се делят отново и се появява нова тъкан в мускулите и черния дроб.

Най-смайващо е, че прорастват и нервните окончания. А това е признак за подмладяване и на мозъка под въздействието на младата кръв. Този ефект кара научния екип да започне инжектиране веднъж седмично на кръвна плазма от здрави млади мъже на възрастни хора, страдащи от алцхаймер. Още тази година се очаква да се разбере дали това ще възстанови някои мозъчни функции на болните.

***

Изчиства втвърдените артерии

Опитите със сдвоени мишки вече са доказали, че свежата кръв спира втвърдяването на артериите и дори ги изчиства от плаки. Затова къпането във вана с кръв на девици може вече да е демоде, но пък инжектирането на млада кръв ще е модно и ще стане толкова масово, колкото ботоксът.

8 въпроса за зъбните импланти

Произведените в Швейцария са най-добрите, от Южна Африка също, но са пригодени за челюстите на чернокожите Издържат от 5 до 20 години

Росен ЯНКОВ

24 часа  стр. 32-33


В наши дни импланти слагат навсякъде. Това не е евтина процедура, но пък има примамливи предложения от типа „два за цената на един“.

Заслужават ли доверие? На какво изобщо да се обръща внимание, ако ще се подлагате на нея?

1. Имплант или коронка?

Не може да се каже еднозначно. При всеки проблемен зъб решението е различно. В едни случаи е добре да се сложи имплант. Например ако всички зъби са здрави, но по някаква причина липсва един. Тогава е по-добре съседните да се запазят, а не да се обличат. Но може да се налага именно протезиране. Мостовете от циркониев двуокис не отстъпват по качество и на най-скъпите импланти, стига, разбира се, да има опорни зъби.

Освен това не се махат нервите под тях. Те са естетични и остават в устата над 20 г. Импланти се слагат, ако в устата всичко е идеално или ако няма опорни зъби. При нарушена захапка се прави протезиране.

2. Съмнителна ли е офертата „два импланта на цената на един“?

Да, и то доста. Тя означава, че ще ви сложат импланти с ниско качество или направо менте.

3. Боли ли при поставянето?

Не, защото се прави под упойка било чрез седация, било чрез местна упойка. Седацията е приспиване, докато се правят всякакви зъболекарски манипулации, не само имплантиране.

4. Има ли рискове?

Да, но добрият зъболекар ги свежда до минимум. На долната челюст е мандибуларният нерв, а на горната освен троичния нерв е и хайморовият синус. Затова трябва да се внимава с височината и ширината на импланта.

5. Какви са противопоказанията?

Онкологично или психическо заболяване, болест на кръвта, на ставите и на костната тъкан, туберкулоза, нарушения на имунната система, възпаления на лигавиците в устата, нелекуван диабет, бруксизъм (скърцане със зъби), алергия към , анестезията и ендокринни болести.

Имплант не се слага и при скъсено разстояние до носната кухина или синусите над горната челюст, както и при недостатъчно костна тъкан на мястото на имплантиране.

Има и временни пречки – кариеси, възпаление на венците, лериодонтит, патологична захапка, пушене, бременност и кърмене, наличие на киста или гноен процес в устата. Лошата хигиена на зъбите също е пречка. Затова няколко месеца преди имплантиране трябва да се полагат специални грижи за тях. Пушенето е почти несъвместимо, защото пушачът може да отхвърли импланта. Затова преди операцията цигарите трябва да се спрат за 10-14 дни. При бременност има прозорец за имплантиране от 4-ия до 6-ия й месец, когато анестезията няма да навреди на плода. Най-модерните видове импланти могат да се поставят и на диабетици, както и на болни след химиотерапия.

6. Някои обещават имплантиране за 1 ден?

За 1 ден нищо не се прави! Преди да се постави имплант, пациентът се изследва за болести и се проверява неговата устойчивост на стрес, тъй като имплантацията е стрес за организма. Самата процедура е доста бърза. Заедно с направата на коронка върху импланта отнема максимум 2 часа.

7. Вярно ли е, че швейцарските са най-добри?

Да, швейцарските и южноафриканските импланти са най-добрите в света. Само че южноафриканските са пригодени за челюстите на чернокожите. Но за белите – швейцарските все пак.

8. Колко дълго се изкарва с имплант?

Зависи от метода на поставяне, от качеството на костната тъкан и мястото на поставяне. Средно от 5 до 20 г. С времето имплантът се интегрира с костта, а това зависи от материала му. Титанът е оптималният материал – към него костта прилепва по-добре, отколкото към сплавта от алуминий и ванадий.

***

Брекетите да се носят до живот. настояват британските ортодонти, за да не се размърдат зъбите и да развалят захапката. „Преди си мислехме, че след определена възраст зъбите се стабилизират. Сега знаем, че те се движат в устата през целия живот.“ Брекети, подвижни или фиксирани, се поставят на около 20 000 британци годишно.

***

200

Скъпо невинаги значи добро. В момента има огромен избор на импланти – над 1000 вида, но повечето са с неясен производител. Добрите са 20. Цената не бива да е под 200 долара, показва световната статистика. А най-евтините са 25 долара без коронката.

„ЕвроДерма“ – най-доброто, което Вашата кожа заслужава!

24 часа  стр. 32


Клиника „ЕвроДерма“ вече пет години е на картата на частните лечебни заведения, като със сигурност тя единствена предлага пълния спектър от медицински решения в клиничната дерматология, венерологията и естетичната медицина.

В клиниката важат правилата на добрата клинична практика. Има ли работа с хора, още повече със здравен проблем, то непременно трябва всичко да е обяснено добре и задълбочено, да е снета подробна анамнеза, да е сигурна дискретността, да е адекватно лечението, да е подписано информирано съгласие.

Апаратурата тук е съобразена изцяло с потребностите на клиниката и е прецизно проучена. Предлагат се най-съвременните възможности за терапия и поддръжка. Всичките машини са със сертификат, а екипът, който работи с тях, е преминал през редица обучения.Това са признати и търсени професионалисти, с добри познания и в другите области на медицината, с широка култура, деликатен подход и искрено отношение, а специализантите и доброволците са пълни с любопитство и ентусиазъм. Всеки ден мъдростта и опитът са в симбиоза с устрема и ученолюбието – така нишката на предаността към дерматологията не се къса, а се заздравява.

В някои сектори „ЕвроДерма“ наистина е единствена в страната. Тук е базирана първата у нас Клиника за лечение на витилиго като част от съвместен проект с университета „Маркони“ в Рим, Център за лечение на хемангиоми при деца с партньори от франция, Училище за атопични деца и техните родители като част от международна инициатива, Център за диагностика и лечение на микози и Център за лечение на контактни дерматити с предходно тестуване.

Клиника „ЕвроДерма“ със сигурност е най-доброто, което Вашата кожа заслужава!

Пробив: възстановяват зъбен емайл

24 часа  стр. 33


Английски учени създадоха материал, който регенерира зъбния емайл.

С него се избягват кариесите и се премахва болезнената чувствителност на зъбите, съобщи Прес асосиейшън, като се позова на публикация в сп. „Нейчър“.

Емайлът е най-външният покриващ слой на зъбите. Той е най-здравата тъкан в човешкото тяло – издържа на много високи температури и на киселинни храни и напитки, оставайки непокътнат с десетилетия. Но за разлика от другите телесни тъкани, ако се пробие или изхаби, емайлът не може да прорасне отново. Това води до зъбобол и загуба на зъби при над ‘ 50% от човечеството

Учени от лондонския университет „Куин Мери“ обявиха, че са разработили минерализиращ материал, с който могат да се изгражда както емайлът на зъбите, така и други човешки кости.

„Много сме развълнувани, тъй като методът е прост и има многобройни приложения. С него се отварят нови възможности за възстановяване на зъбите“, казва проф. Алваро Мата от екипа.

„Ето например можем да направим устойчива на киселини лепенка, която да прикрепим към зъба и тя да го минерализира. Заедно с това лепенката затваря денталните тобули (микроскопични каналчета) и така зъбът вече не е свръхчувствителен към топло, студено, сладко и пр.“ Ключовото откритие на екипа е един белтък, който дава старт, контролира и насочва процеса на зъбната кристализация по същия начин, по който емайлът кристализира при естественото порастване на зъбите.

Пробиви при рака на гърдата имунотерапия, кръвен тест, лечение с пептиди

Джуди Пъркинс е първата жена в света, излекувана миналото лято в терминален стадий

24 часа  стр. 34


Джуди Пъркинс е първата жена в света, излекувана миналото лято от терминален рак на гърдата. 49-годишната пациентка от флорида е в напреднал стадий на болестта с метастази из цялото тяло.

Остават й 3 месеца живот. Подлагат я на експериментално лечение, при което извадени от нея имунни клетки се размножават до 90 милиарда и се връщат в тялото й като убийци на тумори. За няколко месеца всички карциноми изчезват. Този вид лечение срещу рак с рецидив е в начална фаза, не всички болни се повлияват от него и предстоят още много изследвания, преди да се приложи по-масово. Но специалистите са единодушни, че имунотерапията е бъдещето на борбата с коварната болест. Неслучайно през 2018 г. Нобеловата награда за медицина бе дадена за пробив в активирането на собствената имунна система за борба с раковите клетки. Имунотерапията TIL, приложена на Джуди, е още в пелени, но системата CAR Т-клетки вече се прилага в САЩ, Канада, Англия и Израел.

CAR също работи с клетки на пациента, но за разлика от TIL те не само се размножават, но и модифицират за борба с рака, преди да се върнат в организма. Лечението е индивидуално – медикаментите се приготвят за всеки конкретен пациент. Затова методът засега е скъп – около 300 000 евро.

Наред с тези революционни техники срещу напреднал рак на гърдата има големи постижения и в конвенционалните средства за лечение, особено в диагностиката. Оцеляването през първите 5 години при жени с карцином на млечната жлеза в нулев и първи стадий вече е почти 100% по данни на Американското дружество по онкология. При тези във втори стадий процентът е 93.

През 2018 г. силно се зашумя около течната биопсия – откриване на рак чрез прост кръвен тест. Тя се използва и за проследяване на начина, по който туморът отговаря на лечението и какви са рисковете ракът да се завърне. През февруари учени от Хайделберг съобщиха, че са разработили нов подобен тест за ранно откриване на рак на гърдата и експеримент с 500 пациентки е показал 75% успеваемост.

Друго откритие пести тежката химиотерапия на 70% от пациентките с рак на гърдата в ранен стадий при тумори под 5 см, които не са се разпространили към лимфните възли. Използван е генетичният тест OncotypeDX, който изследва вероятността от рецидив по скала от 0 до 100. Доскоро химиотерапия се прилагаше на жени с над 10 точки, а сега американски учени ги повишиха до 25, установявайки, че при такива пациентки лечението с отровни химикали не е необходимо.

През януари израелски учени обявиха, че са разработили пептидна структура, която напълно лекува рак, няма странични ефекти и терапията е евтина. Те твърдят, че МиТаТо (многоцелеви токсин) е подействал при мишки и до 1 година ще го изпробват на хора. Екипът сравнява метода си с лекарствения коктейл срещу СПИН, който атакува тумора на много нива едновременно. Специалистите обясняват, че пептидите – полимери от аминокиселини, свързани с пептидни връзки, убиват карцинома, като го обгръщат като октопод. Техни колеги обаче попарват прекаления оптимизъм с аргумента, че туморите са многобройни по вид и местоположение и универсално лечение не може да има.

***

„Совите“ са по-уязвими пред рака на гърдата заради спането до обяд, а при „чучулигите“, които стават рано, рискът е с 40-48% по-нисък, сочи британско изследване от февруари. Но будуването е също толкова вредно, колкото и прекаляването с дрямката – увеличава опасността с 50-60%. Оптималното време за спане е 6-8 часа.

Доктор Веселин Даскалов: Очните операции са все по-щадящи и дават възможност за бързо възстановяване

От година в очна болница „Пентаграм“ правим трансплантация само на част от роговицата

24 часа  стр. 35


– Д-р Даскалов, „подмладяват“ ли се очните заболявания?

– Да, има заболявания, които се подмладяват. Катарактата е едно от тях. По-рано беше казуистика да срещнем перде на 40-годишни пациенти, но сега нерядко се открива катаракта и в много ранна възраст. Глаукома също. Допреди години заболяването се откриваше при 1% от населението, а сега този процент е 2. Двойно по-често я установяваме сред населението над 40-годишна възраст.

Подмладяване има и при диабетната ретинопатия.

– А такива, които са по-характерни за жените или мъжете?

– Има някои генетични заболявания, като далтонизма, които се срещат предимно при мъже. Това са полово унаследявани белези. Някои от заболяванията на ретината, каквото е наличието на дупка на макулата, се свързва с хормоналния дисбаланс при жените и се среща сред 70% от тях. Това е разкъсване на центъра, на жълтото петно на ретината, което се оперира доста успешно в България, с добро, но не напълно възстановяване на зрението.

Сухото око е синдром, който също се среща no-често при жените, и то в менопауза

Доказано е, че половите хормони повлияват на продукцията на слъзен филм, предпазващ окото. Хормоналният дисбаланс нарушава архитектониката на слъзния филм и по-специално липидния слой, което увеличава риска от сухо око.

Късогледството също се среща по-често при младите момичета.

– Какви са наблюденията ви за очното здраве на българите? Достатъчна ли е грижата за очите?

– Всеизвестен е фактът, че българинът не се грижи достатъчно за здравето си. Така е и с профилактиката на очите. Знаем, че ако децата не трябва да тръгват на училище, почти никой не им проверява зрението. Възрастните пък посещават офталмолог, когато се появи проблем.

– А колко честа трябва да е профилактиката?

– Профилактиката започва още с раждането. Детето трябва да се прегледа от офталмолог, за да се установят трайни очни заболявания като ранна катаракта и глаукома. До края на първата година трябва да се направи един профилактичен преглед, а след това на 3-годишна възраст, защото тогава започват първите рефлекционни аномалии, т. е. може да се появят диоптри. Следващият преглед трябва да е преди започване на училище, ако детето няма проблеми, а профилактика трябва да има всяка година.

Между 20 и 40 години, ако човек няма проблем, няма нужда да се профилактира често.

След 40-годишна възраст обаче започва старческото далекогледство тогава е задължително да се направи преглед при очен лекар, който да види пациента на микроскоп, да му измери вътреочното налягане, за да направи скрининг на ранните заболявания.

– Какви са новите методи за лечение в областта на офталмологията, които се прилагат и в специализираната очна болница „Пентаграм“?

– Офталмологията е изключително бързо развиваща се наука. При нас миниинвазивните процедури са в апогея си. Оперативните разрези за лечение на катарактата намаляха под 1,8 мм. Имплантират се лещи, които възстановяват зрението както за близо, така и за далеч. Операцията за катаракта освен с ултразвук се подпомага и с лазер – т. нар. фемтосекунден лазер, какъвто има и в нашата клиника в специализираната очна болница „Пентаграм“. С него качеството на операцията се подобрява изключително много.

В лечението на глаукома също настъпи революция

Й ние имаме стентове, както в кардиоло-гията. Поставяме малки желатинови тръбички през разрез от 1,2 мм, които извършват нужната анастомоза и намаляват чувствително очното налягане. Вследствие на това голяма част от пациентите нямат нужда от медикаментозно лечение след това. Огромна революция настана и във витреалната хирургия – тази, която се използва за лечение на задния очен сегмент, за заболявания на ретината. Преди, за да извършим интервенция, правехме по-големи разрези, сега те са по-малки от 0,6 мм.

С тези микроиивазивни техники се постига значително подобрение на резултата от хирургията, много по-бързо възстановяване на зрението и връщането на пациентите им към работните места. Това са заболявания, от които страдат хора между 50 и 70 години, но голяма част от тях са трудоспособни и е важно да се върнат бързо на работа.

– За лечение и терапия на какви заболявания могат да ви търсят пациентите?

– В клиниката ни се оперират тежко болни с отлепване на ретината, на които прилагаме тези миниинвазивни методики, при които правим много малки разрези и които невинаги шием. Разполагаме със съвременни лазери за лечение на диабетната ретинопатия. От миналата година започнахме и т. нар. послойна трансплантация на роговица, или DMEK техник. Чрез нея вече не се налага да се присажда цяла роговица, ако заболяването на пациента не го изисква.

– Поемат ли се от здравната каса тези операции?

– Да, здравната каса поема голяма част от операциите, но за консумативите пациентите доплащат.

Край на шините и гипса: правят лепило за счупени кости

Имитира гела, с който мидите се закрепват за камъни

Росен ЯНКОВ

24 часа  стр. 36


Мидите научиха хората как да лекуват счупени кости – с лепило. Списанието на ЕС Research*eu съобщи, че британски учени пригаждат за медицински цели веществото, с което мидите се закрепват към камъните в морето. Екипът работи по европейския проект ДИАДОМ.

Прилепващи се морски организми като мидите синтезират вещество, с което въпреки влагата и силното вълнение се закотвят здраво за всякаква повърхност. Подобно вещество би намерило широко приложение в хирургията. Медицината отдавна разполага с лепила за меки тъкани. С тях откритите рани зарастват много по-бързо. Те имитират веществата, с които някои морски организми се закрепват във водата. Но все още не е създадено хирургическо лепило за кости.

Макар че гипсирането при фрактури вече е остарял метод, сега счупените кости се наместват и фиксират с шини, пирони и бинтове. Те на свой ред ще станат медицинска отживелица благодарение на мидите.

Учените първо създали хидрогел, наподобяващ по химическия си състав биолепилото на синкавата мида Mytilus edulis. За да залепне към силициева повърхност като камъка, тя отделя аминокиселини и те образуват белтъчни съединения със силиция.

Научният екип направил същото – добавил към хидрогела силиций и установил, че така той става много по-издръжлив на механичен натиск. Освен това се втвърдява за по-малко от 3 минути. Това го прави подходящ за слепване на парчета от счупена кост още по време на хирургическата операция.

***

Проверяват токсичен ли е силиконовият хидрогел

Токсичен ли е силиконовият хидрогел за човека, ще проверят учените. Досега са тествани мишки и при тях няма проблеми. Сега е ред на човешките костни клетки. Те много бързо се слепват, но връзката още не е толкова яка като при мидите. Затова хирургическото лепило се нуждае от подобрение.

Откриват днес семейна стая в УМБАЛ Бургас

24 часа  стр. 38


Първата семейна стая за родители на недоносени бебета ще бъде открита в 11 ч днес в отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас. Тя е създадена изцяло с помощта на дарители. Ще дава възможност на родителите да прекарват повече време с децата си.

Областният ще помага с кръв на болницата

Димчо РАЙКОВ

24 часа  стр. 39


Областният управител Вълчо Чолаков взе присърце идеята за периодично групово кръводаряване в помощ на болницата и обеща съдействие в бъдеще. „Имаме готовност да продължим акцията“, заяви държавният наместник след последното кръводаряване преди уикенда.

26 държавни и общински служители дариха в един ден животоспасяваща течност. В продължилата 4 часа акция, организирана от отделението по трансфузионна хематология към УМБАЛ – Бургас, и областната управа, се включиха служители на общината, НАП, Инспекцията по труда, пожарната, митницата, областната дирекция на МВР, Гранична полиция и Регионалната здравна инспекция.

Кръв дариха и абитуриенти от 12-и „г“ клас на Гимназията по строителство „Кольо Фичето“ заедно с класния си ръководител.

Бургаска област изпитва хроничен недостиг на кръв. Нуждата става особено осезаема през лятото, когато с летовниците населението на региона се увеличава многократно, а с това и случаите на неотложно кръвопреливане. Затова през последните години бяха предприети различни кампании по отрасли и населени места. Преди сезона м.г. от кръвния център призоваха за дарение на кръв да се включат и туристи от други градове.

Махат двойната гуша с инжекции

Впръсква се деоксихолична киселина – съставка на жлъчката, която се произвежда от чревните бактерии

24 часа  стр. 26


Двойната брадичка се появява на около 45 г. Това е подкожен плик с мазнини под долната челюст. Наричат се подлицеви мазнини, а самата брадичка – гуша.

Някои хора наистина си я харесват. Други пък биха искали брадичката им да е само една. Втората обаче не може да се скрие, нито да се махне с диета. От масажите и мазилата за изсмукване има някакъв ефект. Проблемът се решава докрай само под ножа на хирурга, но този ремонт е много скъп и рискован.

Двойната брадичка се дължи на затлъстяване, остаряване или и двете. За някои тя е приемлива. Би било ужасно всички да сме еднакво сбръчкани на стари години, казват си те за свое оправдание.

Но ето че се е появил лек! Обещават ти да намалиш значително двойната си брадичка само с 4 до 6 безвредни инжекции, поставяни веднъж месечно. Веществото, което се впръсква, е АТХ-101. Нещо завързано? Не, това е деоксихолична киселина – съставка на жлъчката, която се произвежда от чревните бактерии. В инжекциите тя е в пречистена синтетична версия.

Доказано е, че разгражда мазнините в корема и от нея се очаква да направи същото и под брадичката. Според фирмата производител е изпробвана при над 1600 души и е показала 90% ефективност.

Първо в САЩ Управлението за контрол на храните и лекарствата одобри инжекциите и те излязоха на пазара. Одобрението на Евросъюза ще е скоро след това.

***

Методът е забранен при проблемни бъбреци

Инжекциите, които унищожават двойната гуша, са забранени при заболяване на щитовидната жлеза. При пациенти, приемащи имуносупресори или кортикостероиди, както и такива с тежки бъбречни или чернодробни увреждания, методът се прилага с повишено внимание.

С 46% увеличиха заплатите в болница „Югозападна“

Труд  стр. 7


От първи април заплатите на всички мед. сестри, лаборанти и специалисти в МБАЛ „Югозападна болница“ ще бъдат увеличени с 46%. Възнагражденията на лекарите пък се повишават с около 10%. Лечебното заведение лекува пациенти от общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна.

Увеличението идва година и половина след обединението на двете болници в Петрич и Сандански. „Добрите финансови показатели са резултат на добрия мениджмънт на МБАЛ „Югозападна болница“, както и на успешното ръководство.

Направихме оптимизация, намалихме разходите , коментира кметът на община Сандански Кирил Котев. В лечебното заведение скоро ще заработи и първият у нас съвместен кол център със столичната „Пирогов“.

Президентът поздрави медиците за 7 април

Труд  стр. 7


Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, съсловни организации, сред които и Българският лекарски съюз и ректори на учебни заведения поздравиха медицинските работници у нас по повод Световния ден на здравето – 7 април.

Президентът Румен Радев се обърна към медиците в приветствено слово с думите: „На този ден цялото ни общество се обръща към вас с признателност и благодарност за професионализма, всеотдайността, благородството, състраданието и хуманността“.

Протест на сестрите в Сливен

Труд  стр. 7


С националния химн започна едночасов мирен протест на специалистите по здравни грижи в Сливен. Навръх Деня на здравния работник – 7 април, сестрите се събраха пред областната болница, за да поставят отново исканията си, сред които промяна на финансовия модел в здравеопазването, въвеждане на регламенти за професията им и др. Това бе третият протест на медицински сестри, които на 15 май се събират в София.

МЛАД ПИАНИСТ СЕ БОРИ С ЛЕВКЕМИЯ

Неуредици бавят лечението, нужни са 220 000 евро

Северина ДИМИТРОВА

Телеграф  стр. 26


Той свири, пее, снима, мечтае. Тони Костов е само на 20 години. Студент е втори курс със специалност комютърни науки.

Вместо пред пианото или в университета обаче той прекарва дните си в болница. Защото му предстои най-важната битка. Младото момче страда от остра лимфюбластна левкемия.

Страшната диагноза семейството от Кюстендил научава още в края на миналата година. От тогава обаче те се сблъскват с неуредиците в системата и се оказват принудени сами да набират средства за лечението на момчето. През ноември Тони се подлага на химиотерапия в София. След консултации с различни специалисти у нас и в чужбина става ясно, че трансплантацията на костен мозък е единственият шанс за живот на 20-годишния Костов. Така в началото на февруари той заминава за Германия в Университетската болница във Вюрцбург.

Молба

Още същия месец семейството пуска молба за издаване на формуляр S2. Той служи като гаранция, че държавата ще заплати лечението в чужбина на български граждани. Отговорът идва месец по-късно. В него пише, че за да получи документа, момчето трябва да бъде вписано в регистъра на Изпълнителната агенция по трансплантации. За целта Тони трябва да се върне в България и да даде кръв. Според немските специалисти обаче това е изключително опасно. В момента той е на химиотерапия, а имунитетът му е изключително слаб. Така пътуването със самолет може да се окаже фатално, защото момчето може да развие инфекция или да получи кръвоизлив по време на полета. „Чакахме месец за нищо (в пълния смисъл на тази дума), при положение, че Тони трябва да бъде трансплантиран през месец май, което беше специално споменато при самото подаване на документите. Защо Тони Костов въобще трябва да бъде вписан в този регистър при положение, че след настаняването му в клиника по онкохемотология в Университетска болница Вюрцбург той е вписан в общоевропейския регистър, заплатил е сумата от 15 000 евро и му се търси донор?“, възмущават се близките на момчето във фейсбук страницата Да помогнем на Тони да пребори левкемията“.

Дарения

Тъй като не може да бъде вписан в регистъра на ИАЛ, Костов няма да получи пари от държавата. В същото време обаче няма и официален отказ за заплащане на лечението му, което пък е пречка за пускането на DMS номер в помощ на кампанията. Така семейството разчита единствено на дарения. Цената на цялото лечение е 285 000 евро. Първата сума, която покрива един курс химиоптерапия, вече е преведена, но трябва да бъдат събрани още 440 000 лева. По сметката на момчето има 170 870 лева. Така само за няколко седмици семейството трябва да събере почти 300 хил. лв. За целта се провеждат различни благотворителни инициативи и базари (виж карето). „Тони няма време да се бори с бюрокрация! Да се разхожда от министерство на министерството, защото Тони умира!“, пише Анелия Димитрова, която подкрепя каузата на 20-годишния кюстендилец. По повод проблема тя е изпратила писмо до всички отговорни институции. „Гледам тъжните очи на моето дете и сърцето ми се къса от болка. Все си задавам въпрос: Защо на него, а не на мен се случва това? Ние, родителите, ще направим всичко възможно и невъзможно за него. Нима това умно, талантливо и възпитано дете не заслужава най-доброто? Вашата помощ, скъпи приятели, Вашето участие и разбиране в този тежък момент за нашето семейство ни карат да се чувстваме по-спокойни и по-уверени, че Тони ще оздравее. Тони е готов за трансплантация, има и донор. Докторите чакат финансирането, което за съжаление все още е непосилно за нас“, разказва майката на Тони – Светлана Костова.

Ето как можете да помогнете на Тони Костов

Дарителска сметка IBAN BG25 SOMB913010661562 01 BIC SOMBBGSF Общинска Банка Титуляр: Тони Тончев Костов PayPal anatoli.kostov@gmail.com

Деца, победили болестта, подкрепят каузата

В подкрепа на каузата се включват и деца, които са се преборили с коварното заболяване. Малките Бети и Бальо изпращат снимки и клипчета на батко Тони и му вдъхват сили и надежда, че ще се излекува. Валката е само на три години, когато светът му се преобръща и го изправя пред битка с левкемията. Сега обаче той е добре и му предстои да отпразнува шестия си рожден ден. Малката Рая пък преминава през това още като бебе, но днес тя се усмихва, защото е здрава.

Организират футболен турнир в помощ на момчето

Пореден благотворителен базар в помощ на Тони събра стотици кюстендилци, които без да жалят сили и средства се опитаха да подпомогнат лечението на момчето. Дейни домакини в продължение на цяло денонощие месиха баници, зелници и погачи, като целта им да бъдат събрани колкото се може повече средства. „Трябва да си помагаме, защото един човешки живот зависи само от нас! Сумата за живота на Тони е огромна, а време няма! Някои хора се чудят как да изгубят времето си, но ние се борим да го спечелим! Моля ви. нека се обединим за Тони!“ призоваха организаторите на кампанията. На 20 април пък местни спортисти организират благотворителен футболен турнир в Общинския плувен комплекс. За участие могат да се записват мъже и жени. като крайният срок е до 14 април.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Телеграф  стр. 32


Даниел Маринов е 20 години от гр. Враца. На 9.08.2016 г., спускайки се на водна пързалка чупи 7-ми шиен прешлен. Претърпява две тежки операции. От тогава не е спирал да прави рехабилитация. В момента има оферта за трансплантация на стволови клетки в чужбина. Нужната сума е 88 011 лв. и е непосилна за семейството му. Молим за помощ всички хора, които ще прочетат написаното! Нека помогнем да Дани да продължи да мечтае!

Титуляр: Даниел Маринов IBAN: BG19FINV91501316841132 Банка: Първа Инвестиционна Банка BIC: FINVBGSF

Дарение чрез CMC с текст DMS DANIB0Y на номер 17 777 Фейсбук страница: Помощ за Дани/ Help for Danny

БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Телеграф  стр. 34


Това е 15-годишната Йоана от Петрич.

Усмихнатото младо момиче се бори с тежката диагноза Сарком на Юинг. Лечението на агресивния рак е поверено в ръцете на лекари от Истанбул, които вече са направили сложната операция по отстраняване на тумора. Сега лечението на Йоана трябва да продължи с поредица от химиотерапии. Необходимата сума за тях е 48 000 евро. Молим всеки, който има желание да помогне на Йо, да го направи като се включи в благотворителните търгове 8 социалните мрежи или направи превод по дарителската банкова сметка.

Първа инвестиционна банка IBAN :BG06FINV91501317244595 wSWIFT CODE: FINVBGSF Йоана Евгениева Иванова Paypal account: helpioana@abv.bg

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Гледаме болни роднини 553 378 дни годишно

С 60 000 скочили отпуските заради влошено здраве на дете или възрастен

Монитор  стр. 6


Времето, което българите са прекарали в гледане на болен роднина, през 2018 г. се е увеличило с близо 60 000 дни за 12 месеца, става ясно от данните на Националния статистически институт. През изминалата година нашенците са отсъствали от работа заради заболял член от семейството 553 378 дни.

За сравнение през 2017 г. броят на дните е бил 493 494. Малко над 400 000 са били и към деветмесечието на 2018 г., като до края на годината дните скачат с около 150 000. Именно в края на ноември бяха регистрирани и първите случаи на грип у нас. Тогава майка и детето й бяха приети в болница със симптоми на свински грип. От данните става ясно още, че

грипът и вирусните инфекции при децата и възрастните са глътнали 4,7 млн. лв. за 3 месеца

През 2018 г. времето, в което нашенците са се грижили за член от семейството си, вместо да ходят на работа, е струвало на държавата 16,8 млн. лв.

Обезщетенията за всички 553 378 дни през изминалата година били изплатени на 104 612 българи. Това означава, че родните служители са се грижили поне по 5 дни за болния. Това е с по 2 дни повече спрямо миналата година. Средното дневно обезщетение, което взимат нашенците, е 33,45 лв., като за 5 дни те прибират в джоба си по 167 лв. Сумата, която им се полага е 80% от дневната им ставка, изчислена за последните 18 месеца.

Жените по-често са тези, които поемат грижите.

Едва 12% от всички българи, които не са ходили на работа, за да гледат болен роднина, са били мъже.

Освен увеличение на времето, в което българите полагат грижи за болен член на семейството, ръст има и при продължителността на боледуване на нашенците. Родните служители се разболяват с една трета повече за последните 8 години. По данни на Националния осигурителен институт през 2018 г., нашенците са се лекували у дома 17,6 млн. дни, а през 2010 г. – 13,3 млн. дни. Трайната тенденция работниците да боледуват по-дълго означава, че мярката бизнесът да поема първите 3 дни от болничния се оказа неефективна. Всеки трети нашенец, който не е бил в състояние да изпълнява служебните си задължения заради заболяване, е бил на възраст между 50 и 64 г. 23 на сто от боледуващите пък са между 30 и 39 г. Младежите до 29 години се оказват най-малко болнави – едва 12% от обезщетенията са в тази възрастова група.

***

Председателят на БСП Корнелия Нинова

„Уважаеми лекари и медицински работници, приемете нашата признателност и уважение към труда ви. Грижата за здравето, съпричастността към човешката болка изискват себеотрицание и неимоверни усилия. Бъдете здрави и имайте самочувствие на хора, чиято професия е не просто работа, а благородна кауза“, написа във фейсбук председателят на БСП Корнелия Нинова.

***

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев

„Разбирам причините за справедливия ви гняв, възникнали далеч преди момента, в който ми бе поверен настоящият пост. Уверявам ви, че оттогава досега вашите стремежи са моите най-важни задачи“, пише в обръщението си министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той уверява българските медици, че имат пълната му подкрепа.

Троян с кувьоз от „Капачки за бъдеще“

Дума  стр. 4


Общинската болница в Троян получи като дарение нов съвременен кувьоз. Той е купен със средства, събрани от кампанията „Капачки за бъдеще“. Кметът на града Донка Михайлова каза, че кувьозът е бил изключително необходим на болницата, тъй като тя разполагала само с един стар и амортизиран, а годишно там се раждат около 40 недоносени бебета. Михайлова пое ангажимент общината да съдейства на кампанията. В центъра на града ще бъде поставен съд за събиране на капачки, за да могат и други болници да получат кувьози.

Страна на капачките

Аида ПАНИКЯН

Дума  стр. 9


С пари от пластмасови капачки троянското родилно се сдоби с кувьоз. Той е седмият в страната, купен със средства от инициативата. С пари от дарения „Българската

Коледа“ над 16 години купува и подарява на болници съвременно медицинско оборудване, често предназначено за лечение на деца. Есемеси и съобщения „Зов за помощ“ събират пари за лечение на млади хора зад граница. И всичко това, защото държавата, в лицето на МЗ, няма пари. И защото НЗОК колкото и пари да събира от здравно осигурените, те най-малко стигат за лечението на самите здравно осигурени. За профилактиката, която е държавен ангажимент, не говорим. А мигар осигуряването на медицинска техника и лекарства за държавните болници не е ангажимент на държавата? Ами приличните условия на труд? А ограничаването на насилието над медици не е ли ангажимент на държавата? Или поне на една цивилизована страна в началото на XXI век. Защото бутафорните споразумения с прокуратура и МВР очевидно не вършат работа. Може пък да пратят бабаитите, дето си пробват юмруците по доктори и сестри, да събират капачки. Нещо като общественополезен труд.

Парадоксално, нали? Но не е ли парадокс, че България е набедена за една от страните, уж с най-много болници в Европа. В същото време не достигат лекари по много специалности, дори общо-практикуващите са на изчезване. Сестрите са на половината от необходимия минимум. Пари за заплатите им все няма и няма. Може би трябва да събираме капачки и за заплатите на медиците, а?

А министърът се кълне, че е с тях и ги подкрепя. На празника им. В наши дни медиците протестират на празника си. А едно време само празнуваха на този ден.

Нови огнища на птичи грип – в Асеновград и Крумово

Дума  стр. 5


Нови огнища на птичи грип засече Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в Асеновград и село Крумово. Пробите са потвърдени. Засегнатите птици са кокошки носачки. На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите.

Яйцата не са опасни за човешка консумация. Евентуално заразяване може да стане при пряк контакт с болни птици. За да се предотврати вероятността за разпространяване на заболяването при други птици, агенцията изтегля от търговската мрежа яйцата от засегнатите ферми. Огнищата се ликвидират, за да се пресече разпространението на инфекция сред птиците в района. След това обектите ще се почистят и дезинфектират.

60 тона хранителни стоки с неясен произход или изтекъл срок на годност са заловили съвместно полицията, данъчните и БАБХ.

Те са намерени в складове на фирма за производство на млечни и месни продукти в няколко града в страната. Иззети са сухо мляко, около 12 тона месо и колбаси с изтекъл срок на годност, а в един от складовете е имало разлика в касовата наличност. Два от складовете, които са били проверени, са се оказали незаконни, обясняват от МВР. Негодните храни ще бъдат унищожени.

„Става дума за много голямо количество – около 60 тона млечни и месни продукти. Около 47 тона от тях са без документи за произход към момента на извършване на проверките и на инвентаризациите. Другото смущаващо е, че около 12 тона от храните са очевидно с изтекъл срок на годност“, заяви говорителят на НАП Росен Бъчваров.

100 умират от ебола в Конго за 3 седмици

Земя  стр. 20


Епидемията от ебола в североизточната част на Демократична република Конго отне живота на 100 души само за 3 седмици, предаде АФП, като се позова на министерството на здравеопазването. От началото на епидемията през август миналата година досега починалите са над 700. Освен това здравните власти изследват други 295 души, за които се подозират, че също може да са заразени.

07.04.2019

Национални телевизии

Хиляди пациенти в област Кърджали може да останат без лични лекари

БНТ, Новини в 08.30. 12.00 часа


Хиляди пациенти в област Кърджали може да останат без лични лекари. Има реална опасност от заличаване на лекарски практики след юни тази година. Тогава изтича крайният срок, поставен от държавата, общопрактикуващите лекари в страната да придобият специалност по обща медицина.

Задава ли се криза в доболничното здравеопазване в Източните Родопи, където и без това има два пъти по-малко лекарски практики от необходимото? Екип на БНТ посети селата в община Ардино.

В село Боровица личен лекар няма от 15 години. На хората им се налага да пътуват по 40 км през планината, за да стигнат до лекарски кабинет. Въпреки усилията на общината желаещи да работят медици няма.

Айсел Мехмед, кмет на с. Боровица: Нашата община субсидира лекарските практики. Колкото изплаща Здравната каса, толкова плаща и общината на тези лекари, които работят в неблагоприятните практики.

Изненадващо в селото пристигнал доктор Дунев. Той е от Стара Загора, сега обслужва хората от десет села в планината. Има близо 3 000 пациенти, но от тях само 150 са здравно осигурени. Д-р Дунев има специалност и не е застрашен от новото изискване на Здравната каса, така че ще бъде един от двамата лекари в община Ардино. Но, докато обикаля болните, телефонът му звъни с ново указание.

Д-р Дуньо Дунев, личен лекар: Искат да намеря заместник. Друг лекар, който трябва да има специалност. Това не е много лесно тук.

Без специалност обща медицина в област Кърджали са девет лични лекари или около 20% от всички джипита. Каква ще е съдбата на практиките им все още е неясно.

Репортер: Смятате ли, че ще се намерят хора, които да заемат тези места?

Д-р Дуньо Дунев, личен лекар: Не, няма откъде да дойдат. Младите колеги масово напускат България. Не този регион, ами България напускат.

Хората по селата са разтревожени за това дали ще останат без лекари.

Сали Мюмюн, кмет на с. Китница: Сигурно ще протестираме. Това няма да е така.

В Ардино смятат, че основният проблем е налагането на едни и същи изисквания към всички лични лекари, независимо дали работят в голям град, или в планината. И ако този подход не бъде променен, скоро в областта лични лекари ще има само в Кърджали.

Лежащоболна жена от село Чернево не може да отиде на преглед във варненската болница „Св. Анна“, където е лекувана, защото семейството ѝ няма пари за частна линейка

БНТ, Новини в 08.30 часа


Лежащоболна жена от село Чернево не може да отиде на преглед във варненската болница „Св. Анна“, където е лекувана, защото семейството ѝ няма пари за частна линейка. Болницата няма задължение да транспортира пациентите си, a Здравната каса също не плаща този разход.

В средата на февруари 54-годишната Мюрвет Хабил е приета в болницата след тежка катастрофа. Изписана е след повече от месец лечение. Състоянието й не позволява да върви, нито да сяда. Тогава за транспортирането на жената помага неправителствена организация. В епикризата пише, че пациентката трябва отиде на два контролни прегледа. Първата дата – на 3 април, вече е пропусната, следващата е след 15 дни.

Ангел Асенов, съпруг на Мюрвет: Не знам какво да направя, те ми казват: карай линейка, хвани частна, докарай жена ти да чака, пак я върни. Аз не мога. Тя добитък ли е да я разкарвам. Не може да я мръднеш. Ако е кола ще намеря шофьор, ама тя не може да се качи, не може да сяда, нищо.

В отчаянието си Ангел звъни в Центъра за спешна медицинска помощ. Лекарският екип се отзовава бързо, но предписва само болкоуспояващи.

Ангел Асенов, съпруг на Мюрвет: Вечер не спи, счупен ѝ е тазът, гръден кош.

Жената се храни през сонда. Съпругът на Мюрвет е притеснен, защото според него, състоянието й се влошава.

Ангел Асенов, съпруг на Мюрвет: Не ми казват нищо, сондата, тя не може да приказва.

В безизходицата си съпругът отново търси помощ от неправителствената организация, откъдето са потвърдили, че ще платят транспорта до болницата за първия контролен преглед. След две седмици обаче предстои втори и отново ще е необходим превоз.

В подобна ситуация със сигурност има и други пациенти. Затова е необходим законов регламент, който да им осигури транспорт до болниците.

Комплексният онкологичен център в Пловдив бе определен за най-доброто лечебно заведение у нас в специалност „Онкология“

БНТ, Новини в 08.30 часа


В навечерието на международния ден на здравето – 7 април – комплексният онкологичен център в Пловдив бе определен за най-доброто лечебно заведение у нас в специалност „Онкология“. Това показват резултатите от нова национална класация, в която болниците бяха оценявани в седем ключови направления. Инициатор на допитването е Българската болнична асоциация.

Лечебните заведения са оценявани по редица критерии – персонал, качество на услугите, използвани технологии, специализации, иновативни терапии и др. Пловдивският онкологичен център е впечатлил комисията със системата за контрол на лечебния процес.

Д-р Парашкев Цветков, управител на КОЦ – Пловдив: От всички болници, които закъсат като случаи, вдигат ръце и ги пращат при нас. Независимо дали са университетски болници, някои се страхуват да прилагат леченията – новите, иновативните, за които имат право, новите молекули.

Крайните резултати са определени след допитване сред лекари и мениджъри на лечебни заведения.

Д-р Парашкев Цветков: По този начин се дава една оценка на труда на хората в болницата. В крайна сметка хората трябва да бъдат ориентирани от професионалисти къде са истинските професионалисти.

В проучването са участвали и пациенти.

Бистра Моллова, пациент от Смолян: Вече 14 години съм жива. Целият персонал е страхотен. Да продължават така и да излекуват много хора.

В класацията са участвали над 200 български болници.

Да се премахне лимитът за броя на леглата за палиативни грижи

БНТ, Новини в 08.30 часа


Да се премахне лимитът за броя на леглата за палиативни грижи. От Русенския онкологичен център настояват на тях да се гледа като на лечение по спешност и да не се налага пациентите да чакат. В Русе има само 12 легла, а те обслужват цяла Североизточна България.

Милан Миланов е от Тутракан и идва в отделението за палиативно лечение в Русе при свой роднина. Това е единственото място в региона, където неговият близък може да получи адекватна помощ.

Милан Миланов: Денонощно има хора, които обгрижват човека, което е много добре и за нас, и за него, и ние не можем да му окажем тази помощ, която тука му оказват. Би трябвало да има повече места.

В отделението в Русе има 12 легла, за които е сключен договор със Здравната каса. От март обаче броят на желаещите да постъпят се е увеличил. В списъка на чакащите вече са записани 9 души. Не може да се сключи и анекс към договора с касата, защото това става само през януари.

Д-р Камен Кожухаров, управител на Комплексен онкологичен център – Русе: Никой не знае кога един пациент с онкологично заболяване ще се влоши, там няма планирани неща.

От Комплексния онкологичен център в Русе подготвят писмо до институциите с предложение да паднат лимитите. От здравното министерството отговориха, че за русенския регион според Здравната карта има определени 28 легла, но само 12 от тях са заявени. Здравното заведение може да поиска увеличение на бройката, но догодина.

С протестни лентички на връх празника си работят и сестрите от болницата в Бяла Слатина

БТВ, Новини в 12.00 часа


С протестни лентички на връх празника си работят и сестрите от болницата в Бяла Слатина, част от колектива е медицинската сестра от Либия Валя Червеняшка.

„Правим сутрешния антибиотик на детето…”

След осем и половина години в Либийския затвор и произнесена смъртна присъда медицинската сестра Валя Червеняшка възкръсва от ада благодарение на малките пациенти в детското отделение в Бяла Слатина.

Валя Червеняшка: Винаги съм казвала – цветята и децата ме зареждат най-много.

След преживяното не се отчайва, но е категорична, че отношението към колегите и трябва да се промени.

Валя Червеняшка: Обещават от 2017 година, че започват изчисления от 900 нагоре, до този момент никой не ни чува, точно, защото всичко съм видяла, всякакви условия съм преживяла и сега вече е обидно…

Около 40 здравни работници в Бяла Слатина са в непрекъсната стачна готовност.

„Нощните смени ни се плащат от 12 до 6 сутринта по някакви жълти стотинки – 25 стотинки на час.”

Майка: Вършат си работата както трябва, заслужават по-високи заплати.

Ако утре здравното министерство не обяви категорично разчети с конкретни възнаграждения за болниците сестрите излизат на национален протест на 15 май.

Валя Червеняшка: Затова ги избираме, за да си изпълняват обещанията.

20-годишно момче, болно от тежка форма на левкемия, трябва да пътува от Германия до България, за да се уверят здравните власти, че има нужда от трансплантация

Нова телевизия, Новини в 19.00 часа


Здравен абсурд. 20-годишно момче, болно от тежка форма на левкемия, трябва да пътува от Германия до България, за да се уверят здравните власти, че има нужда от трансплантация. Едва тогава държавата може да му отпусне финансова помощ. Близките на Тони Костов водят отчаяна битка с институциите и организират акции, с които да съберат необходимите 440 хиляди лева за операцията.

Светлана Костова: Тони учи в Софийския университет, специалност „компютърни науки”, още от първи клас е решил сам да ходи на пеене, после се записа на пиано и всъщност това му иска душата.

Животът на 20-годишния Тони Костов обаче жестоко се променя в началото на ноември миналата година. След изваждане на зъб лимфните му възли започват да се подуват.

Светлана Костова: Поставят диагноза – „остра лимфопластна левкемия”.

Тони изкарва около два месеца в Александровска болница в София, там родителите му така и не разбират какво им предстои.

Светлана Костова: Това, че трябва да се прави трансплантация, евентуално как ще стане това?

Родителите на Тони решават да не губят време и заминават за Германия, там разбират, че е нужна спешна трансплантация, която трябва да се случи не по-късно от месец май и струва 440 хиляди лева. Подават искане до Здравната каса държавата да поеме разходите по операцията. Молбата е прехвърлена към здравното министерство, а от там заявяват, че за да се отпуснат пари момчето трябва да се прибере у нас, да прекъсне лечението си в Германия и да премине през дълга и сложна процедура.

Светлана Костова: Той е в такова състояние, където няма да може да издържи полета.

Така, за семейството на Тони остава само един вариант – да се съберат в близките 20 дни оставащите 220 хиляди лева. DMS номер не може да бъде открит, защото официален отказ за държавна финансова помощ от министерството няма.

„Изходът е хората да помагат както винаги.”

Национални радиа

Днес изтича едномесечното предизвестие за напускане на работа на лекарите в общинската очна болница във Варна

БНР


Днес изтича едномесечното предизвестие за напускане на работа на лекарите в общинската очна болница във Варна. Причината за решението им е лошото материално състояние на болницата и условията за работа в нея. В петък управителят на лечебното заведение д-р Руслан Тошев съобщи, че е подал оставка, за да тушира създалото се напрежение: „Аз мисля, че след като нещата се тушират, всичко ще (…) нормално. Предвид серията от спекулации искам да ви заявя следното: първо, болницата не е в колапс. Излиза от кризата и в момента се подобряват резултатите. Материалната база в никакъв случай не е в трагично състояние. Не е най-доброто, което може да бъде, но и много по-лоши на вид болници сме виждали.”

Една пета от отделенията на ямболската болница страдат от липсата на достатъчно лекари

БНР


Една пета от отделенията на ямболската болница страдат от липсата на достатъчно лекари, предупреждават от ръководството на лечебното заведение. Безрезултатното търсене на неонатолог дори затвори родилното отделение и в него няма да бъдат извършвани раждания до средата на лятото.

От преустановяването на дейността на родилното отделение най-потърпевши са родилките от крайграничните общини Елхово и Болярово. Те трябва да бъдат приемани в сливенската или бургаската болница, които са на 100 км разстояние.

Петър Киров, кмет на Елхово: Преди няколко години затвориха при нас отделението и насочихме всичко към Ямбол, но за жалост, мисля, че стратегически е необходимо поне в областта да има едно родилно отделение.

От декември 2015 г. областната болница в Ямбол има и акредитация за база за специализанти. 13 млади медици работят в различните отделения, но лекари пак не достигат, призна директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов: „Отделения, каквито кадрово не са добре окомплектовани, са АГ, неонатология, спешно отделение, отчасти УНГ, очно отделение и хирургия.”

Над 4 т пластмасови капачки събраха великотърновци в кампанията „Капачки за бъдеще” за покупката на ковиози за общинските болници в страната

БНР


Над 4 т пластмасови капачки събраха великотърновци в кампанията „Капачки за бъдеще” за покупката на ковиози за общинските болници в страната. 6 града днес се включиха в благотворителната инициатива.

Да помогнат на недоносените новородени се включиха много деца.

Великотърновци донесоха капачките, които са събирали на работа или със съседите и приятелите си.

Гражданин: Пластмасата е един проблем и трябва да се рециклира, а това е една страхотна кампания. Ние имахме приятели, които имаха недоносено бебенце и усетихме нуждата.

Гражданин: Депутатите, които вземат големи заплати, нехаят за това нещо и ние се опитваме да си помагаме по някакъв начин с капачки, с дарения.

За миналата година с пластмасови капачки са купени 8 ковиоза, посочи основателят на кампанията Мартина Йорданова: „Сега от първата кампания сме си поставили за цел да съберем суровина за 4 ковиоза. Трбяват ни 120 тона пластмаса. Надяваме се, че ще успеем, вярваме!”

Едва 24 на хиляда души са кръводарителите в България, което е крайно недостатъчно

Дарик радио


Едва 24 на хиляда души са кръводарителите в България, което е крайно недостатъчно, съобщи в ефира на „Дарик” Стефка Попова, основател на Българската организация за доброволно кръводаряване, БОДК. От организацията напомнят, че кръвта няма аналог и от нея зависи живота на 600 души в страната ни всеки ден. Още по темата от Йовка Йовчева:

Системата „Дари кръв” е своеобразен двоен регистър, в който могат да се впишат дарители, нуждаещи се от кръв, обясни в предаването „Реактивно” Стефка Попова:

„През сайта ни www.bgblood.org или през Фейсбук страницата БОДК, ако сте доброволен кръводарител да се регистрирате в частта „Искам да даря кръв” и заявявате готовността си да помагате в случай на спешна нужда от вашата кръвна група и съответно да ви поканим за акции за доброволно кръводаряване. Другата функционалност е „Имам нужда от кръв”, частта, където хората имащи спешна нужда от дарители ни търсят за помощ.”

Крайно недостатъчен е броя на доброволните кръводарители обаче.

„Към момента над 1600 в цялата страна са доброволните кръводарители в системата, а ние сме на едно от последните места по брой на доброволни кръводарители на 1000 души население, два 24 човека. По-лошото е, че от тези 24 на 1000 по-малко от 25 процента са реални доброволни кръводарители, останалите над 75 процента даряват само в случай на спешна нужда за техен роднина или им е платено на черно.”

Оказва се, че много от хроничните болести, които не позволяват кръводаряване вече се срещат при все повече млади хора, едва под 40 на сто от българите между 18 и 65 години били годни да помогнат с кръвта си.

„Половин час от вашия живот реално спасява до трима човека, защото кръвта, която даряваме се разделя на нейните компоненти, 3 часа отиват за трима различни нуждаещи се.”

Да не ме заразят? На кого ще дадат кръвта ми? Ще я продават ли? Това са само част от митовете, които Стефка Попова чува от хората, които се страхуват да дарят кръв.

„Организмът ви по съвсем естествен начин възстановява дареното количество в рамките на 24 часа и до три-четири седмици се възстановява и качествено.”

НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ