Болниците пускат ценоразписи

Телеграф  стр. 18


Болниците пускат официалните си ценоразписи до края на тази седмица.

В края на миналата година бе прието, че лечебните заведения се задължават да оповестят публично цените за всички предоставяни услуги.

Информацията трябва да е поставена на общодостъпни места в сградите на лечебниците или да е обявена на сайтовете им. Освен това тя задължително ще бъде поместена на официалната интернет страница на здравното министерство. Промяната е в сила от 1 -ви януари, а сега столичната Регионална здравна инспекция е изпратила писма до шефовете на болници, в които напомня за новото им задължение. Така в срок до 14 юни всеки от тях трябва да изпрати електронен адрес и описание на общодостъпните места в сградите на лечебните заведения, на които е достъпен ценоразписът за всички предоставяни медицински услуги и за начина на заплащането им. От тази година е в сила и нова алинея, в която изрично се посочва, че болниците са длъжни да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми във връзка с обслужването им. Ето защо в здравното министерство се събира и информация за реквизитите на финансовите документи, които се издават на пациентите за техните плащания. Наред с публичната информация за цените на услугите, оповестени трябва да бъдат и дълговете на болниците. Те също ще бъдат достъпни на сайта на МЗ. Друга промяна, която трябва да бъде реализирана е рейтинговата система за оценка на качеството на осъществяваните от болниците дейности. Това обаче не е задължение на лечебните заведения, а всяко от тях само преценява дали да се включи в системата или не. В случай, че го направи, ще бъде длъжно да публикува данните и да поддържа актуална информация за оценките, които получава.

Кърлежи заразиха двама с кримска треска

Милена ДИМИТРОВА

Телеграф  стр. 18


Двама души заболяха от кримска треска след ухапване от кърлеж, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести.

Това е най-опасното заболяване, което предават кръвосмучещите. Като протичане и клинична картина болестта много прилича на ебола, отбелязват специалистите. Болестта е изключително тежка и смъртността при нея дори и със съвременните условия на лечение е около 50%. Тя е и силно заразна.

Всяка година с кримска-конго хеморагична треска се инфектират около десетима души. Така наречените хеморагични вирусни трески са свързани с много тежко общо състояние, висока температура и кръвоизливи от очите, ушите, носа и вътрешните органи. В много висок процент тези случаи завършват със смърт.

Д-р Румен Велев, директор на втора СБАЛАГ „Шейново“: Секцио по желание няма

Касата не поема достатъчно изследвания за бременните

Милена ДИМИТРОВА

Телеграф  стр. 19


– Д-р Велев, трябва ли да се подобри грижата за бременните жени?

– Пренаталната грижа е комплексна и там усилията трябва да започнат още от първия ден на забременяването, да продължат по време на пялата бременност и да завършват с раждането на едно здраво дете. Начинът, по който ние традиционно проследяваме бременността в момента, е малко архаичен и няма много добра комуникация между колегите от доболничната помощ и самата болница. Така немалка част от усложненията се пропускат. Това, което правим от една година в болница „Шейново“, е, че искаме да положим основите и да изградим една съвременна европейска женска консултация, в която болницата да бъде център и мястото, където се осъществяват всички тези прегледи, услуги и грижи. Като казвам болницата, нямам предвид пациентите да бъдат хоспитализирани, а имам предвид, че всичко това трябва да става амбулаторно. Освен това обстановката в кабинета по женска консултация трябва да бъде максимално близка до домашната.

Жената не бива да се чувства като в болница, а сред приятели, така че да няма излишен стрес за нея.

Ще направим ремонт и на кабинета по пренатална диагностика.

– С какво биха били полезни подобни центрове за проследява не на бременността?

– Първо, защото тези пациенти ще знаят винаги къде да отидат, ако имат нужда и когато нещо им се случи. Второ, ние започваме да опознаваме бременността и да я проследяваме още от самото й начало – от ранния скрининг и ранната фетална морфология, след това през същото изследване, което се прави през 21-23 гестационна седмица и накрая минаваме през късната фетална морфология. Разбира се, през това време се правят и редица други изследвания, които са нужни за нормалното проследяване на бременността. Тогава, когато установим някакво отклонение, ние можем да реагираме и да преценим какво точно е нужно на тази пациентка – дали трябва да бъде приета в болница, или е необходимо нейните консултации да се случват по-често. Този тип проследяване според мен е изключително важно и ценно и чрез него ще можем да постигнем едни много добри резултати, защото ще сме наясно с всичко, което се случва по време на бременността.

– Кои са важните скрининги по време на бременността, освен феталните морфологии?

– Когато имаме съмнение, че жената е заплашена от преждевременно раждане, се прави така нареченият скрининг за преждевременно раждане. Той включва измерване на маточната шийка. Когато това се прави еднократно или двукратно, рискуваме да допуснем някакъв пропуск. В същото време, ако първоначално отсяваме тези жени, които имат по-голям риск от преждевременно раждане, ще можем да им извършваме прегледите на интервал от една или две седмици, така че да можем да открием доста по-рано промените, които настъпват в маточната шийка и съответно да предприемем действия и мерки. Освен ултразвуковото измерване, можем да правим допълнителни тестове, като измерване на феталния фибролитин, който дава допълнителна информация. Другият важен скрининг, за който напоследък много се говори, е този за прееклампсия. Първите изследвания и първите данни, които започваме да трупаме, се правят още в 12-13 геетационна седмица, въпреки че прееклампсията се развива в по-късните срокове на бременността. Ако не вземем предварителни мерки, когато жената вече развие това заболяване, означава, че сме много закъснели и не можем да направим абсолютно нищо, освен да изродим бебето. Ето защо ние искаме да включим всичко това в нашата нова консултация, която изграждаме на този принцип. Колегите ни ще контактуват в много тясна връзка с лекарите от кабинета по пренатална диагностика и съответно с отделението по рискова бременност и родилното отделение. По този начин можем да понижим перинаталната детска смъртност.

– Увеличават ли се патологичните бременности?

– Когато ражданията намаляват, всички процеси свързани с някаква патология търпят увеличение. Това на пръв поглед е парадокс, но на практика е логично. Например рискът да се развие прееклампсия е 5%, т.е. от 100 жени 5 ще я развият. Когато имаме 100 хиляди раждания, тези жени не се забелязват толкова много, но когато имаме 30-40 хиляди раждания, изглеждат повече, независимо че процентът реално е един и същ. Същото се отнася и за процента на цезаровите сечения и на преждевременните раждания, които за съжаление продължават да бъдат в рамките на 8-10%.

Положителното нещо, което трябва да се отбележи, е, че тенденцията през последните години е към подобряване на пренаталната диагностика и от там на изхода за самата бременност.

Това намира статистически израз в намаляване на перинаталната детска смъртност и съответно на ранната неонаталца детска смъртност.

– Достатъчно ли изследвания заплаща НЗОК за бременните жени у нас и какво е необходимо да се направи още за бъдещите майки?

– За съжаление пакетът, който здравната каса поема, не е достатъчен, той е малко формален. Да, касата поема стандартните кръвни изследвания, някои биохимични изследвания, които обаче не се правят тогава, когато е нужно. Например – изследванията за СПИН, васерман и австралийски антиген се правят, когато пациентката се регистрира в женска консултация. Това е добре, но те се поемат само веднъж, а на нас са ни нужни и преди самото раждане, защото същата здравна каса изисква тези изследвания да бъдат с не толкова голяма давност. Така че жените трябва или за своя сметка, или за сметка на болницата да направи тези изследвания. Скринингите, феталните морфологии, някои специфични изследвания за различни инфекции като цитомегаловирус, токсоплазмоза, които са доста важни, също не се поемат. Наясно съм, че ресурсът е органичен. Това, което е важно според мен, е, по някакъв начин да се създаде една по-стройна система, чрез която жените да бъдат обхванати в женска консултация. За голямо съжаление, особено ромските жени нямат никакви изследвания. Идват и раждат в болницата, без да сме наясно със здравния им статус. Това всъщност е големият проблем. Ако и в други болници се създадат такъв тип центрове за проследяване на бременността, аз мисля, че вероятно ще се намери начин това нещо да се финансира. Просто трябва да се изгради самата система. В момента това разделение на доболнична и болнична помощ създава проблеми.

– Ако срещу вас застане жена, която ви каже, че категорично е решила да ражда секцио, без да има медицински показатели за това, какво бихте й казали?

– Бих се опитал да я разубедя. Първо, ако тя пожелае да роди с цезарово сечение, това означава да се направи секцио по желание. Това нещо в България не е регламентирано. Имаше преди време един консенсус, който се прие от акушер-гинеколозите, че е допустимо да се извършва, но впоследствие се видя, че това не е добра медицинска практика. В момента извършването на цезарово сечение по желание не е твърде законно. Първо трябва да запознаем тази пациентка с всички възможни рискове. Наистина има много спорове, че е право на жената да избира как да ражда. Аз не искам да задълбавам в тази посока, защото този разговор е много дълъг. Има състояния, при които жените наистина развиват така наречената токосробия, т.е. страх от раждане. Това е психично заболяване и състояние, с което човек не може да се пребори. Когато развиеш токофобия, в известен смисъл това се явява като медицинска индикация и причина за секцио. Лошото е, че понякога жените без да са добре запознати и информирани го пожелават.

Те си мислят, че когато е операция няма болка, че всичко е много лесно и едва ли не на другия ден ставаш и си отиваш. А всяка една операция има своите рискове.

Затова моят съвет е, когато не се налага, да не се предпочита цезарово сечение, а да се ражда нормално.

– Кога от медицинска гледна точка е най-добре една жена да роди първото си дете?

– Колкото по-млада, толкова по-добре (смее се). За съжаление възрастта нараства. Средната възраст за първо раждане в страната е около 27 години, а за София – 29 години. Това е доста висока възраст, която оказва влияние и върху протичането на бременността, и върху усложненията, и върху раждаемостта. Колкото по-късно се роди първото дете, толкова по-малка е вероятността да настъпи втора бременност. Процентът на цезаровото сечение в по-късна възраст също е по-голям. Кариерата и образованието са доста важни, но е по-добре децата да се раждат в по-ранна възраст.

– А какво е мнението ви за раждането вкъщи ?

– В някои държави този тип раждане съществува, но там е уредено, регламентирано и се извършва под медицински грижи, а не под грижите на дули. В България това не е така, затова в никакъв случай не бих посъветвал бременните жени да раждат вкъщи- По-скоро те трябва да изберат място и начин на раждане, съобразени с техните желания и възгледи за това както точно да протече този процес. Трябва да се доверяват повече на лекарите и акушерките, защото ние можем да подходим професионално.

Закопчаха лекар менте

Христо ХРИСТОВ

Телеграф  стр. 10


Мъж от Стара Загора бе задържан по обвинение, че практикува лекарска професия, без да притежава необходимото образование, съобщиха от прокуратурата.

48-годишният Евгени Коцев е закопчан от полицаите в помещение, оборудвано като лекарски кабинет на улица „Ивайло“ в ромския квартал „Лозенец“, където се вживявал в ролята си на джипи.

Коцев наистина има някакви дребни познания по медицина, защото преди 20 години е учил няколко месеца в Петербург, но само толкоз.

Каузи

Мъжът е безработен и решил, че може да влезе в ролята на лекар, за да изкарва пари от това. Сред ромите в Стара Загора бързо се прочул като доктор Евгени и те често го посещавали в кабинета, който отворил в махалата. Месеци преди да бъде арестуван, Коцев се изживяваше като защитник на правата на ромите, събираше подписки за всевъзможни каузи, беше и сред горещите застъпници на политическата формация „Демократична България“ в града. Измамникът е познат на криминалистите още отпреди 10 години, когато бе осъден за издаване на фалшиви решения за ТЕЛК.

Светило

От прокуратурата в Стара Загора вчера обясниха, че Евгени Коцев е развивал незаконната си дейност като лекар от миналия септември до настоящия момент. В хода на образуваното досъдебно производство е установено, че Коцев има диплома за висше образование като медицински специалист, но не работи като такъв. Без да има право, приема в един гараж болни, предписва и назначава лечение и издава съответните документи – основно рецепти.

Жителите на „Лозенец“ коментираха, че доктор Евгений е за чудо и приказ, работел без отказ, вземал кой колкото му даде, посред нощ ставал, за да отиде при пациентите си, никого не връщал. Според криминалистите Коцев е паталогичен случай на измамник, но за съжаление в средите на ромската общност е припознат едва ли не като медицинско светило. Самият той нееднократно е заявявал, че се чувства призван да работи като лекар, защото това било в кръвта му.

Лекуват с марихуана 260 болести

Наши пациенти искат разрешение, докторите против

Поли ПАНТЕВА, Адела КОЦЕВА

Телеграф  стр. 17


260 болести се лекуват с марихуана. Това показва изследване на известния учен д-р Тод Микурия. Той събра списък с диагнози, които в периода 1990-2004 г. са се повлияли благоприятно от канабиса. Сред тях са генитален херпес, хроничен хепатит С, лаймска болест, меланом, тиреоидит, диабет, заекване, булимия, гастрит, колит, запек, панкреатит, простатит. Заради благоприятния ефект върху редица болести, български пациенти настояват лечението с марихуана да бъде разрешено и у нас. Българските лекари обаче са против.

Лекуват с марихуана 260 болести

Наши пациенти искат разрешение, докторите против

Поли ПАНТЕВА, Адела КОЦЕВА

Телеграф  стр. 20-21


Използването на марихуаната за медицински цели има 5000-годишна история.

През вековете растението канабис се е употребявало като успокояващо лекарство. Смята се, че през Средновековието, арабските търговци са пренесли познанията си за лечебните свойства на конопа в Африка. Там марихуаната започнала широко да се използва за лечение на различни заболявания, като малария и дизентерия. Употребявали я и за облекчаване на родилни болки, както и като противоотрова при ухапвания от змии. Известният учен д-р Тод Микурия прави списък с 260 заболявания, лекувани с канабис в периода 1990-2004 г. Сред тях са генитален херпес, хроничен хепатит С, лаймска болест, меланом, тиреоидит, диабет, бруксизъм, заекване, булимия, гастрит, колит, запек, панкреатит, простатит, ендометриоза, лупус, сипмтоми по време на менопауза и др.

Ефекти

Редица проучвания са показали, че марихуаната е ефективна в лечението на пациенти страдащи от глаукома, като намалява вътреочното налягане с до 25%. Активната съставка на канабиса – тетрахидроканабинол (ТНС) е лицензирана като лекарство, което се използва за преодоляване на повръщането при пациенти с рак, подложени на химиотерапия. Апетит-стимулиращия ефект на растението канабис също е документиран. Растението се използва при автоимунни възпалителни заболявания, като ревматоиден артрит и болест на Крон. Сред заболявания, за които е доказано, че марихуаната помага е и множествената склероза (МС).

Учени от цял свят продължават да правят клинични изпитвания за свойствата и ефектите на марихуаната. Няколко са изследванията, които се опитват да докажат, че растението може да помогне за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи. Изследователите и производителите на медикаменти пък са в процес на разработване и изпитване на антибиотични лекарства, направени от канабиноиди, за лечение на инфекции. Сред заболявания, за които продължават да се правят изпитвания относно влиянието на канабиса са още синузит, астма, нарушения на съня, епилепсия, псориазис, алцхаймер и др. Наличните доказателства са причината редица държави да разрешават употребата на канабиса в медицината. В България обаче това не е позволено от закона. Въпреки това страната ни участва в клинични проучвания. Така например една от големите фармацевтични фирми е провеждала изпитване у нас паралелно с редица други държави, което касае употребата на канабисови екстракти върху болни от паркинсон.

Писмо

В същото време редица пациентски организации настояват за разрешение на употребата на марихуана за медицински цели. През февруари родители на деца с епилепсия изпратиха писмо до здравното министерство, в което посочват, че маслото от канабис доказано помага. Според Веска Събева – председател на Асоциация на родителите на деца с епилепсия, ако подобно лечение бъде позволено у нас, много пациенти – и малки, и големи, биха се възползвали от него. На същото мнение е и Васил Харалампиев председател на сдружение „Рестарт“. „Медицинската марихуана може да помогне на болните от глаукома, епилепсия, диабет, множествена склероза, псориазис“, каза пред „Здравен телеграф“ Харалампиев и допълва „Марихуаната успешно се справя с инсулиновата резистентност, която засяга всички диабетици с тип 2, които са над 30% от българското население“. Българските медици обаче не споделят единна позиция по темата. През 2014 и 2015 г. Министерство на здравеопазването (МЗ) и Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ) за пръв път обръщат по-сериозно внимание на употребата на марихуана в медицината. По това време са поискани становища от национални консултанти, Българската асоциация за изследване на болката, медицински специалисти и организации. В резултат на изложените позиции, се взема решение, че употребата на канабис за медицински цели на този етап не е наложително и крие много рискове.

Решение

Въпреки това някои от лекарите изтъкват и ползите от растението. Националният консултант по психиатрия проф. Вихра Миланова изтъква, че към канабиса се развива зависимост. В същото време тя признава, че растението съдържа вещества с голям лечебен потенциал. Проф. Асен Дудов – национален консултант по медицинска онкология пък отбелязва, че канабисът няма лечебен ефект по отношение на противотуморната активност, водещо до редукция на злокачествени тумори и техните метастази. Специалистът посочва, че употребата на марихуана би могла да подобри качеството на живот заради съдържащите се в растението канабиноиди, но няма преимущество спрямо наличните вече медикаменти. Националният консултант по инсрекциозни болести проф. Майда Тихолова заявява, че е практически установено, че пушенето на марихуана облекчава невропатичните болки и гаденето при пациенти с напреднала ХИВ-инфекция. Националният консултант по нервни болести акад. проф. д-р Иван Миланов пък излага ползите за пациенти с множествена склероза. Въпреки това крайното решение на специалистите е, че на този етап не е необходимо канабисът за медицински цели да бъде разрешен у нас.

***

Франция дава зелена светлина

Френският сенат също даде зелена светлина на медицинската марихуана. Държавата ще започне да експериментира с употребата на коноп през следващите две години, докато бъде одобрена от френското здравно министерство, пише france24. Според групите пациенти, някъде между 300 000 и 1 милион души биха могли да отговарят на условията за използването на конопа. Специално създадена комисия ще оценява практическите условия за разпространението на медицинската марихуана, обясни проф. Никола Аутие от Университетската болница в Клермон-феран. Докладът на комисията ще бъде публикуван на 26 юни т.г. Употребата на марихуана с рецепта е узаконена в 22 държави сред които Австрия, Чехия, Финландия, Германия, Италия, Португалия, Полша и Испания. От 2018 г. и Дания разрешава употребата на медицински канабис за пациенти, страдащи от различни заболявания. Гръцкият парламент също легализира производството на марихуана за медицински цели и на фармацевтични продукти на основата на канабис.

***

Поръчваме си масло от Швейцария

Въпреки че у нас канабисът за медицински цели не е разрешен, а медикаментите на базата на растението не са регистрирани, в интернет се продават различни таблетки, масла и екстракти от коноп. Най-много българи поръчват конопено масло. Цените започват от 60 и стигат до над 300 лв. в зависимост от разфасовката. Голяма част от продуктите се произвеждат в Швейцария, а някои сайтове дори предлагат безплатна доставка до България. В описанието се посочва, че това са натурални продукти, които се предлагат под формата на хранителни добавки, а не на медикаменти. В същото време се посочва, че те се използват за подобряване функциите на тялото, действат като аналгетик и намаляват усещането за определени видове болка, регулират тревожността, помагат при акне и др. Продуктите съдържат канабидиол CBD, която е втората активна съставка на марихуаната, но за разлика от ТНС няма „опияняващ“ ефект.

***

Създават лекарства на базата на растението

Фармацевтичните фирми от години работят по лекарства на базата на растението. Най-широкоразпространеното е под формата на спрей, който се използва за подобряване на симптомите при възрастни пациенти с умерена до тежка еластичност, дължаща се на множествена склероза. Според сайта на производителя, лекарството е разрешено в общо 30 държави, като 21 от тях са в Европа, но България не е сред тях. Същата фирма е създала и лекарство за епилепсия, което се използва и от деца. Други два медикамента, които за създадени на основа на изкуствени канабиноиди се използват за лечение на анорексия – загуба на апетит, свързана със загуба на теглото при пациенти със СПИН и за избягване на отпадналостта и повръщането при химиотерапия, когато други лекарства не са ефективни. Те са легализирани само в няколко европейски страни. Всеки един от тези медикаменти се продава в аптечната мрежа на държавите, в които употребата им е разрешена само с рецепта, като не се заплащат от системата на социалното осигуряване.

***

Съдят болни заради притежание

В България марихуаната попада в категорията на „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“. Поради тази причина, както притежанието, така и употребата на канабис се наказват от закона. Това поставя пациентите, които използват растението в парадокс. Само преди дни човек със 100% инвалидност беше осъден на затвор от Бургаския районен съд за притежание на масло от марихуана. Васил Тончовски ще трябва да излежи 3 месеца ефективно, ако присъдата бъде потвърдена на горна инстанция. При проверка в него са намерени 55 грама марихуана. Васил твърди, че я използва за медицинска цел, но въпреки това съдът взема решение за ефективна присъда. Това далеч не е единственият случай, в който пациент, използващ марихуана за лечение се изправя пред съда.

Медицинските сестри ще блокират пътища

Ана АТАНАСОВА

Сега  стр. 4


Протестите на медицинските сестри – в различни градове и под различна форма, продължават. Специалистите по здравни грижи продължават да предупреждават, че все още не са получили нищо или почти нищо от отпуснатите от кабинета преди месеци 50 млн. лв., за които от здравното министерство увериха, че ще отидат за ръст на заплатите на сестрите.

Искането на специалистите по здравни грижи е стартова заплата от 1120 лв., те. две минимални заплати за страната, при положение че у нас има доста места, където възнагражденията не достигат дори заложените в колективния трудов договор 900-950 лв. Затова и протестите продължават. „С планираните протести ще се опитаме да блокираме системата“, заяви пред БНР един от организаторите Мая Илиева.

„От днес (вторник – б.р.) започва от Стара Загора протест с шествие. Утре пред болница „Токуда“ ще има блокиране на движението. В болницата започна агитация срещу мен, събиране на подписи и натиск. Колегите от градовете са решили, че ще дойдат в моя подкрепа. Аз внесох уведомление до работодателите ми за това, че искаме да протестираме на 12 юни в болницата, но ми беше забранено. Искаме да осъществим и гладна стачка, естествено, и тя беше забранена. Има официален отказ за това да се протестира в болницата и да се правят каквито и да били други протестни действия“, коментира Илиева.

Следват протести в Кърджали – в петък ще бъде блокиран изходът за магистрала Маказа. На 18 юни във Враца ще има протест пред болницата и блокиране на пътя пред нея. На 21 юни в Пазарджик ще бъде блокирана магистралата за Пловдив. От 26 юни започва ефективна стачка в Троян. Във Видин тя ще бъде една седмица – от 13 до 20 юни, а след това ще има масови оставки, обясни Мая Илиева. Тя повтори, че никой не е усетил нещо от отпуснатите от правителството 50 млн. лв. „Хората от различни градове коментират, че няма увеличение. Ако има такова, то е между 50 и 80 лв.“ обясни Илиева.

ДДС върху лекарствата трябва да падне. Въпреки Пеевски

Това не e невъзможно, но се прави от управляващи, за които гражданите са приоритет. Тези не са такива

Янина ЗДРАВКОВА

Сега  стр. 1, 9-10


Фактът, че именно Делян Пеевски е поредният, анонсирал предложението за намаление на данък добавена стойност за лекарствата, хляба и книгите, не прави идеята по-лоша. Просто ще превърне отхвърлянето й по-леко за преглъщане и за съжаление ще посее и леко съмнение, че едрият бизнесмен има някаква изгода от по-нисък ДДС. А в България сме странни хора – бихме предпочели данъкът ни върху основни стоки да е по-висок, отколкото да сме прецакани с нисък в името на далаверата на Пеевски.

И така заради плътната сянка на депутата от ДПС вероятността да се въведе диференцирана ставка на ДДС за лекарствата отново ще бъде сведена до нула. Премиерът Бойко Борисов нарече ДПС популисти и отсече, че данъци няма да се пипат. После пък обяви, че образованието винаги му е било приоритет и отдавна мислел за намаление на данъка върху книгите. Останалото обаче явно не е и няма да се пипа. Шефът на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова, в ролята на доброто ченге, уклончиво подхвърли, че може да се обсъди много внимателно темата за въвеждане на по-нисък ДДС само върху лекарствата, които плаща здравната каса.

Както многократно е повтаряно, България е сред малкото страни в ЕС, където няма диференцирана ставка за лекарствата и налогът е 20%. В повечето страни от съюза е преценено, че точно тази стока има социална роля и крайната й цена не следва да се надува допълнително от косвен данък. Преди години това ни препоръча и Световната банка, напомняйки, че България оглавява и класацията за най-високо доплащане за здравни услуги, като у нас гражданите вадят от джоба си 50 на сто от разходите за здравеопазване. Това е потресаващо огромен процент и говори за тотална липса на социална държава

Естествено, голямата част от доплащането е именно за лекарства. През годините всички опозиционни партии регулярно са внасяли законопроекти за намаляване на ДДС върху лекарствата, включително и ГЕРБ в лицето на единствения им тогава депутат Лъчезар Иванов през далечната 2009 г. Резултатът неизменно е един и същ: ДДС остава еднакво за всички стоки и услуги, с изключение на туризма, който плаща 9 на сто. А основният аргумент е, че диференцирано ДДС се администрира по-трудно и създава опасност от злоупотреби, например изведнъж всички пилешки бутчета и мебели у нас да се окажат лекарства. Другият е, че ако ДДС за лекарствата се намали например 5%, това не значи, че цените на лекарствата ще паднат с 15%, а с по-малко, защото търговците по веригата ще оберат част от намалението. Един вид – защо да си даваме толкова зор за нещо с минимален краен ефект?

Първият аргумент е нищо повече от признание, че десетките контролни органи на държавата просто не могат да си вършат работата. Не е проблем на потребителя на лекарства това, че НАП и митниците не могат да контролират коя стока как се отчита, и то в силно регулиран пазар като този на медикаменти, при който всяка цена се регистрира официално, а някои дори се доказват и проверяват, а оборотите по линия поне на здравната каса са ясни и лесно проследими. Освен това излиза, че държавата е в състояние да контролира диференциран ДДС при хотелите, но при всичко останало – не.

Да, изчисленията на икономисти сочат, че например пълно премахване на ДДС ще доведе до намалението на цените на лекарствата със 17 на сто, а не с 20, а по-реалистичното 5-7-10 на сто ДДС ще намали цените с под 10 на сто, което при медикамент от 5-6 лв. може да е нищо, но при такъв от 50 лв. си е съществено. По-същественото обаче е друго – над 400 млн. лв. годишно влизат в хазната от ДДС върху лекарствата, като от тях над 150 млн. лв. се плащат от здравната каса, а останалите – от гражданите.

150 млн. лв. за здравната каса, която плаща над 1 милиард лева за лекарства, може да не са много, но с тях НЗОК би могла да осигури не малко

Например да поеме по-голям процент от това, което частично поема от най-масовите и евтини медикаменти, или пък да осигури по-бързо навлизане на новите, иновативни препарати, които в момента само се чуди как да не плаща. Или да плаща повече за зъболечение, или за медицински изделия – все неща, които пациентът в момента плаща основно от джоба си.

Друг вариант е държавата да опита да спре постоянното изчезване на евтини, базови медикаменти от пазара. У нас, за да могат да се плащат с обществени средства, лекарствата трябва да са с най-ниската цена в ЕС, но на ниво производител, т.е. дори и крайната цена да е по-ниска в някои страни, то е заради… ДДС. Затова и производителите спират от продажба на малкия български пазар основни и евтини продукти и на болни хора се налага да търсят из Европа базови препарати за химиотерапия за по 10-20 евро, които освен всичко друго се чудят как да купят легално. А тук, ако има алтернатива, тя е по-скъпа и така в крайна сметка имаме уж най-евтините лекарства, а касата плаща по-скъпо. Струва си поне да се изчисли колко би коствало да се позволи да се регистрират по-високи цени и до какво би довело това.

Естествено, при по-нисък ДДС в хазната ще влязат по-малко пари. И тогава кабинетът ще трябва да ограничи с няколкостотин милиона любимия си прийом да залага занижени приходи в държавния бюджет, за да може след това да харчи огромни излишъци, както сметне за добре. Има и по-непопулярни варианти, като например данък върху захарта, който полека-лека си проправя път по света. Или пък по-високи акцизи за цигари и алкохол, но това е вече в сферата на научната фантастика. По-важното е, че управляващите просто не желаят да се занимават с подобни въпроси, защото цялата им енергия и компетентност (доколкото я има) са съсредоточени в усвояване, строежи, търгове и ремонти. И вероятността да се появи управление, чийто основен приоритет да са гражданите, уви, е равна на вероятността ДДС върху лекарствата да намалее. А тя е нула.

По повод

Сега  стр. 1


150-годишнината на БАН Институтът по роботика демонстрира нови разработки. AnRI 2 (Antropomorfic robot with intelligence) е предназначен да бъде лектор за деца или младежи със специфични потребности. AnRI 1 е сервизен робот. Подпомага хората в ежедневието. Може да включва и изключва различни аудио- или видеосистеми в дома, да донесе бутилка вода или книга. Може да ви напомни да си пиете лекарствата, а ако не го направите – да информира близките ви.

Само 1 месец за нови ТЕЛК, срокът вече тече

24 часа  стр. 7


Ощетените хора, които са преминали през ТЕЛК след 3 август 2018 г., могат да поискат нова оценка. Те имат само месец да направят това, като срокът започна да тече от вчера. Причината е, че промените в медицинската експертиза бяха публикувани в „Държавен вестник“.

Условието е да подадат заявление – декларация за преосвидетелстване.

Според промените при най-малко две заболявания, които носят над 50% инвалидност, оценката ще се определя по най-високия процент плюс 20% за останалите заболявания.

За поправките настояваха хората с увреждания, защото правилата ги ощетяват и лишават от социални придобивки. Досега съпътстващите заболявания носеха 20% само ако водещата диагноза е с над 80% инвалидност, а съпътстващите -над 50%.

Карат родилки към новия АГ комплекс в Стара Загора, а той ще приема след 15 юни

Ваньо СТОИЛОВ

24 часа  стр. 7


„В момента оборудваме новия АГ-комплекс с мебели, в четвъртък чакаме последните. Всичко друго е готово. Ще приемаме пациенти в него след 15 юни, когато ще завърши окончателното пребазиране на досегашното родилно в новите помещения.“

Това обясни вчера пред „24 часа“ директорът на университетската болница в Стара Загора проф. Йовчо Йовчев, след като читатели на „24 часа“ сигнализираха, че въпреки прерязаната лента комплексът всъщност не работи. Той бе официално открит в присъствието на здравния министър на 20 май.

Тогава бе съобщено, че досегашното родилно отделение в града е преместено в основната сграда на болницата, като за целта от бюджета на здравното министерство са били осигурени над 1 млн. лева. Опразнената сграда в градския център ще бъде прехвърлена на общината, за да приюти разпилените в момента по кварталите общински ДКЦ-та, увери кметът на града Живко Тодоров.

Информацията объркала много хора – както пациенти, така и шофьори на таксита и на някои линейки, които карали бременни за раждане или прегледи първо в новия АГ комплекс, а после спешно трябвало да обръщат към кръстовището на улиците „Руски“ и „Ген. Столетов“, където се намира от години родилният дом на Стара Загора.

Бургаската болница с 4-ма нови лекари

След успешна специализация младите медици остават в отделенията

Тони ЩИЛИЯНОВА

24 часа  стр. 21


УМБАЛ – Бургас, има ново попълнение. Четирима млади лекари приключиха успешно специализацията си и остават на работа в държавната болница. Те ще продължат да лекуват пациенти в отделенията, в които до момента са се обучавали, казаха от здравното заведение.

Новото попълнение е от двама педиатри – Мария Ирикова и Анна Петрова, специалистът по УНГ Рафаил Елевтеров и неврохирургът Северин Чавдаров.

Д-р Анна Петрова успешно приключва своята специализация, макар че е в отпуск по майчинство. За д-р Мария Ирикова педиатрията в голяма болница е привлекателна, защото именно тук постъпват много тежки и сложни случаи. Има интерес и към детската ревматология -рядка специалност за страната. Планира да работи и в кабинет в доболничната помощ, за да помогне на повече деца и родители.

Освен че е лекар, д-р Рафаил Елевтеров е и магистър-фармацевт. Работил е в Германия, но предпочел да се върне у нас. Той е от Царево и планира да открие кабинет там, който да работи през уикенда.

Д-р Северин Чавдаров идва от Университеската болница в Стара Загора. Прехвърля своята специализация в отделението по неврохирургия.

В УМБАЛ – Бургас, продължават да се разкриват нови места за специализанти. 50 млади лекари специализират тук.

Роботи обслужват инвалиди и учат деца с проблеми в развитието

БАН работи с 5 университета в Европа и 3 в Япония, Мароко и Чили. Създават прототипи, които да се грижат за хората

Ярослава ПРОХАЗКОВА

24 часа  стр. 7


Роботът AnRIl (идва от абревиатурата на anthropomorphic robot with intelligence) отговаря на телефонни обаждания, изважда храни и напитки от хладилника, включва и изключва аудио- и видеосистеми, в определен час дава лекарствата на болни и инвалиди. В робота има много сензори, антропоморфен манипулатор с висока точност, камера.

Роботът AnRI2 пък е предназначен да бъде лектор на деца с увреждания като аутисти например. Те приемат робота като нещо близко до тях, преодолява се бариерата, която биха имали с човек, и децата по-лесно възприемат информацията. Този робот може да репродуцира както конкретни уроци, така и да прави физиономии чрез емотикони.

Роботите се движат по безопасна траектория.

„Институтът по роботика към БАН разработва серия от сервизни роботи като хардуер и софтуер, от най-голям до най-малък размер. Те са предназначени да обслужват хора в неравностойно положение. Започнахме с роботи, които експериментално приложихме при обслужване на хора в инвалидни колички, които не могат да организират средата, в която живеят“, разказа проф. Роман Захариев.

Малките роботи пък са с висока интелигентност, но наподобяват играчки, с които децата са свикнали. „Училището на бъдещето е адаптивно към всеки ученик със специфичните му особености. Развитието на децата не е права, а сложна крива, в която има както върхове, така и спадове“, каза проф. Захариев.

Институтът работи с дневния център „Св. Неделя“ в Сандански, където се обслужват млади хора и деца, които имат трудности в развитието. Работи и с център в Кавала, Гърция, който също се занимава с такива деца в рамките на големия проект CybSPEED, финансиран от ЕК по програма „Мария Кюри“. Той се нарича „Киберфизични системи, предназначени за педагогическа рехабилитация на хора с увреждания“. Стойността му е 1,3 млн. евро. В него участват също 5 университета в Европа и 3 извън Стария континет – в Япония, Мароко и Чили.

Прототипите непрекъснато се развиват,използваме елементи на изкуствен интелект, за да може да се работи в режим на реално време, обясни проф. Захариев.

Той допълни, че в института по роботика към БАН избягват антропоидния вид на роботите, защото често те плашат, дори ужасяват хората.

Ромски квартал в Кюстендил събира пари за лечението на момче

Северина ДИМИТРОВА

Монитор  стр. 7


10-хилядният ромски квартал в Кюстендил стартира акция по събирането на средства за лечението на 14-годишният кюстендилец Теодор Велинов. Момчето страда от остеосар кома – вид много агресивен рак на костите. „Българи, роми, не трябва да се делим и винаги трябва да си помагаме. Нямаше как да остана безучастен от съдбата на това дете. Реших и организирах концерт, в който се включиха всички ромски състави от квартал „Изток“, обясни ромският общественик и инициатор на кампанията Стефан Лазаров. Така въпреки проливния дъжд, който се изля над Кюстендил, само в рамките на час в центъра на квартала беше събрана сумата в размер на 3001,04 лв. Средствата бяха дадени лично на бащата на Теди, който присъства на благотворителния концерт. „Искам да благодаря на всички роми, които ни помогнаха в този труден момент-да спасим живота на нашето детенце“, обяви развълнуван бащата на Теди – Даниел. От своя страна ромският общественик Стефан Лазаров обеща благотворителните инициативи в квартала да продължат до пълното събиране на сумата за лечението на Теди. „Ние показахме, че заедно – роми и българи, трябва да си помагаме в трудните моменти и така ще бъде и занапред. Надяваме се, че цяла България ще последва нашия пример“, заяви още Лазаров. Теодор Велинов е ученик в 7-и клас на ОУ „Даскал Димитри“ – Кюстендил. Доскоро момчето тренираше футбол и беше една от надеждите на областния град. В началото на май т.г. Теди започва да изпитва леки болки в крака, като първоначално близките му мислили, че се дължи на пренатоварване в тренировките по футбол. След известно време се поява отток и след това накуцване. Родителите му решават да потърсят помощ в Специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, където след направени редица изследвания е установено, че Теди има остеосаркома феморис сенистри – вид много агресивен рак на костите. При Теди той е засегнал бедрената му кост. При направения ЯМР се вижда, че туморите са два. До момента Теодор има направена една химиотерапия и в момента се възстановява у дома. Родителите на Теодор са подали документи в Университетска болница „Шарите“ – Берлин, където са изказали второ мнение и твърдят, че могат да запазят крака на Теди. По предварителна информация сумата ще е в размер на 300 000 евро! „Теодор е едно прекрасно и слънчево дете. Невероятно добър и пълен отличник в училище. Не мога да приема, че това се случва с моето единствено дете“, разказа през сълзи майката на Теди Светлана Димитрова.

Дарителска сметка: IBAN:BG25UBBS80021083543740 BlC:UBBS BGSF Титуляр: Теодор Даниелов Велинов

Д-р Васил ШИШКОВ: Кислородната терапия е подценен метод за лечение

Не чакайте кампании за безплатни прегледи, съветва пулмологът

Румяна МАРИНОВА

Жълт Труд  стр. 35


Д-р Васил Шишков завършва медицина през 1998 г. в Медицинския университет – София. От 2010 г. е специализант по пневмология и фтизиатрия във ВМА, в периода 2011-1 2016 г. е асистент в Клиниката по пневмология и фтизиатрия и понастоящем работи там. Д-р Шишков е асистент към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

– Д-р Шишков, какво ви провокира да организирате безплатни прегледи за пациенти с дихателна недостатъчност през юни в поликлиниката на ВМА?

– На първо място е фактът, че до голяма степен продължителната домашна кислородо терапия е подценен метод за лечение на пациентите с хронична дихателна недостатъчност, който до момента не се реимбурсира от НЗОК. От друга страна, при част от пациентите това е единственият неоперативен подход, подобряващ качеството на живота и преживяе-мостта. Бих искал повече пациенти да получат информация и да подобря достъпа до това лечение.

– Тези кампании винаги предизвикват голям интерес. Какво бихте казали на пациентите, които не успяха да се запишат за преглед?

– Много е важно да уточним, че пациентите се записват за участие в кампанията по определени симптоми. Това не са профилактични прегледи, които са предназ начени за всички. Фактът, че не са били записани означава, че те нямат дихателна недостатъчност и това е добра новина. Хората биха могли да потърсят специалист-пулмолог в родния си или близък град, при който да се прегледат и с направление по здравната каса. В този смисъл съветвам хората да не чакат кампании за безплатни прегледи, а при най-малкото съмнение за здравето си да се обръщат към личния си лекар или към друг специалист.

– Как се лекува дихателната недостатъчност?

– Най-обобщено може да каже, че се използват два подхода – лекува се медикаментозно основното заболяване (ХОББ, интерстициална фиброза и др.) по съответните правила, а за лечение на самата хронична дихателна недостатъчност се прилага кислородотерапия, при част от случаите и подпомагане на дишането с помощта на апарат, т.нар. неинвазивна вентилация. Важно е да се уточни, че за да бъде ефективна, кислородо терапията трябва да се провежда в определена индивидуална доза при всеки пациент, която най-често се определя в болнични условия след съответни контролни изследвания (кръвно-газов анализ на артериална кръв) и продължава поне 16 часа в денонощието. Друго важно уточнение е, че пациентите вече трябва да са преминали през период с оптимално медикаментозно лечение, преди да бъде назначена кислородот ерапия, като при прекалено тежки случаи може да има изключения от този подход.

– Безвредна ли е кислородотерапията и имали противопоказания?

– Това е метод за лечение при понижено насищане на артериалната кръв с кислород. Тя не е метод за лечение на симптомите като задух например, тъй като механизмите за формиране на задуха и спадането на кислородното насищане донякъде са различни. В медицината не съществува терапия, която е напълно безвредна. Най-важно е пациентът да се придържа към назначената от лекаря доза, а при недостатъчен ефект да потърси лекарска помощ или съвет. Приложението на кислорода може да доведе до сухота на лигавиците на носа и устата, кръвотечение или секреция от носа, чувство на парене, които да водят до известен дискомфорт. Най-опасно е пациентът по свое усмотрение да коригира дозата. Високите дози кислород, прилагани продължително време, могат да имат неблагоприятен ефект върху някои органи и тъкани.

– При какви други заболявания може да се прилага? Може ли профилактично?

– Едва ли мога да бъда изчерпателен с целия списък от болести, при които е потенциално възможно да се стигне до необходимост от продължителна кислородотерапия, но от белодробните болести това са ХОББ, единични случаи с бронхиална астма, кистичната фиброза, групата на интерстициалните белодробни болести като идиопатична белодробна фиброза, белодробната хипертония и др. От извънбелодробните болести са някои кардиологични, неврологични, ревматологични и онкологични заболявания. Нуждата от кислородотерапия отразява напреднала фаза в развитието на отделните болести с настъпването на съответни необратими нарушения в нормалната анатомия и физиология. По тази причина тя няма роля за първична профилактика, няма ефект върху развитието на самия първичен пато-логичен процес, но може да има ефект върху някои негови последствия.

– Дисциплиниран ли е българският пациент и слуша ли съветите на лекаря?

– Определено пациентите, на които предстои да бъде назначена продължителна домашна кислородотерапия, имат нужда от по-сериозна информация и мотивация, тъй като става въпрос за лечение,което първо изисква инвестиция, второ – провежда се продължително време. Най-често задаваният въпрос е: „Няма ли някакво друго лечение?“ Припомням, че до назначаването на домашната кислородотерапия се стига, когато възможностите на медикаментозното лечение са изчерпани. При всички случаи, въпреки усилията ни, някои пациенти не се придържат към препоръките и не се лекуват адекватно.

– Трябва ли кислородната терапия да бъде реимбурсирана?

– Методът е утвърден, научно доказано ефективен като всяко друго медикаментозно и неме-дикаментозно лечение. Така че категоричният отговор е: „Да“.

Дълбоката мозъчна стимулация вече е достъпна и за българите

Здравната каса поема имплантирането на мозъчни пейсмейкъри и смяната на батериите им за болни с Паркинсон и дистонии

Яна АНГЕЛОВА

Жълт Труд  стр. 36


Тридесет и двама са пациентите с болест на Паркинсон, които са се подложили на дълбока мозъчна стимулация (ДМС) за шест години, откакто интервенцията е въведена в България, в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Методът представлява имплантиране на електроди в специфични мозъчни центрове, които са постоянно стимулирани от подкожно поставен генератор, напомнящ сърдечните пейсмейкъри. Всички пациенти са финансирали мозъчните пейсмейкъри със собствени средства, тъй като доскоро терапията не се реимбурсираше от здравната каса. От 2013 г. се водеха преговори НЗОК да поеме лечението, чиято цена е непосилна за повечето болни – устройството струва около 40 000 лв. Толкова е и батерията, която подлежи на смяна след изчерпване на заряда й.

Резултатите при трийсет и двамата болни са съпоставими с пациентите по света – 90% са с много добро повлияване от ДМС, а другите 10% са с подобрено здравословно състояние. При 60% от тях се е подобрила двигателната функция, а 70% са имали намаление на неволевите движения след интервенцията. Това е нискорискова и ефективна интервенция, която вече се прави рутинно и у нас, твърди доц. Красимир Минкин, който първи у нас започва да поставя мозъчните пейсмейкъри в екип с д-р Калоян Габровски. Доц. Минкин е специализирал интервенцията във Франция, а интересът му в областта на ДМС датира още от 2003 г.

Миналата седмица официално в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ бе даден старт на реим бурсирането от НЗОК на процедурите по дълбока мозъчна стимулация. Договореният брой процедури, които ще бъдат финансирани до края на годината, е осемнайсет, като част от тях са за първична имплантация, а другата – за смяна на батериите на вече поставени устройства.

Първите двама пациенти със сменена батерия, финансирана от НЗОК, вече са факт. Това са 68-годишна жена и 71-годишен мъж, който е с тежка скованост в следствие спиране работата на устройството заради изчерпан заряд.

„НЗОК чу молбата на лекари и пациенти. Макар че България е последната страна в ЕС, в която ще има тази опция, нашите пациенти с Паркинсон получават лечение, сравнимо с това в най-развитите страни по света. Ползваме само най-модерните устройства. Няма да бъдем Европа на две скорости“, заяви ръководителят на единствения екип, който извършва иновативната терапия в България – доц. Красимир Минкин.

ДМС е предназначена за пациенти, които са в т.нар. средна фаза на Паркинсон. Тя настъпва между 5 и 10 г. от появата на болестта, когато повечето медикаменти престават да действат. Индикациите са подобни на тези, определени от останалите експертни центрове по света: пациентите да са до 75 години, да са в добро конгнитивно състояние и да нямат тежки придружаващи заболявания. Поставянето на устройството не замества медикаментозната терапия, а се търси баланс между електричество и лекарства, обясни д-р Калоян Габровски.

Към момента дванайсет нови пациенти са преминали всички предварителни изследвания и са доказано подходящи за имплантиране, а осем предстои да бъдат тествани. При някои от болните единствено финансовият момент е препятствал прилагането на интервенцията досега.

Освен за пациенти с напреднал Паркинсон, НЗОК ще плаща мозъчните пейсмейкъри и за лечение на дистонии и есенциален тремор. „ДМС е с доказани резултати и при някои други социално значими заболявания като обсесивно-компулсивни разстройства, тежки депресии, зависимости. Засега в такива случаи ще правим само проучвания и то със съгласието на психиатрите“, допълни доц. Минкин. Той се надява в бъдеще финансирането от НЗОК да обхване и тези диагнози, защото пси хохирургията е ново предизвикателство в медицинската наука и практика, което тепърва ще се развива и у нас.

Мъжете да се проверят за рак на простатата още на 40

Жълт Труд  стр. 36


Съвременните методи за лечение и диагностика на рака на простатата беше основна тема на състоялия се XIII Национален конгрес по урология. Ракът на простатната жлеза е най-често срещаното онкологично заболяване при мъжете с тенденция за нарастваща заболеваемост Данните сочат, че това е третата водеща причина за смърт, свързана с онкологично заболяване, каза доц. д-р Марин Георгиев, началник Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“ и председател на Българското урологично дружество.

„Разликата в преживяемостта на пациентите в Източна и Западна Европа достига до 40%. Това е неприемливо и се дължи на разликите в качеството на лечение и ранната диагностика“, предупреди доц. Георгиев. Според Европейската асоциация по урология ранното откриване на рака на простатата в комбинация със съвременните методи на лечение (минимално инвазивни – лапа-роскопска и роботизирана хирургия) понижава смъртността до 20-30%. Новост в препоръките е изследването за рак на простатата – PSA скринингът – да се прави при мъже на 40-годишна възраст при фамилна обусловеност и на 45 г. при останалите. В момента здравната каса финансира по едно изследване на 2 години след 50-годишна възраст, а то трябва да се прави поне веднъж годишно, алармират специалисти и съветват мъжете сами да си плащат изследването, което струва около 20 лв. и може да бъде направено във всяка лаборатория.

Ракът на простатата няма характерни симптоми. Много често се открива при профилактични прегледи. Рискови фактори са възрастта, семейната история, етническата принадлежност (черна раса), генетичните фактори и факторите от околната среда, както и тютюнопушенето и употребата на алкохол в големи количества.

Мъже, които имат първа степен роднини (брат или баща) с рак на простатата, са с два пъти по-голям риск от развитие на болестта. Освен това честотата еска-лира драстично с увеличаване на възрастта.

Всеки трети случай на импотентност е от стрес

90% от мъжете поне веднъж са имали „засечка“, преди да стигнат 40-те

Феодорина ЛЯСКОВА

Жълт Труд  стр. 37


За импотентността или нарушението на еректилната функция не е прието много да се говори, тъй като е заболяване, несвойствено за геройската натура на съвременните мъже. Въпреки че този проблем е доста разпространен сред тях…

Почти 50% от мъжете на възраст между 40 и 70 години, в една или друга степен, са изпитали какво е това импотентност. Тя се отличава от другите сексу-ални проблеми, които изпитват мъжете. Не е свързана със сексуалното желание, а с възможността за неговото осъществяване. Партньорите, които имат проблем със своята импотентност, не могат да поддържат ерекцията си достатъчно дълго, за да удовлетворят себе си и жената до тях. Импотентността влияе и на мъжката, и на женската психика, има деструктивен ефект и затормозява отношенията.

Причини и следствия

Една от причините за импотентността се явява възрастта. Пикът на половата активност при мъжете е в периода между 16 и 25 години, след което тя започва постепенно да отслабва. Около 5% от мъжете на възраст около 40-те страдат от пълна импотентност, а към 70-те тази цифра се увеличава 3 пъти. Разбира се, не бива да се пренебрегват и другите фактори, които влияят за съхраняване на сексуалната активност в продължение на дълги години, като наследствеността и начинът на живот.

Пушенето, алкохолът, наркотиците, високото кръвно налягане, заболе-ванията на сърдечно-съдо-вата система, диабетът, страничните ефекти от приема на медикаменти не бива да се игнорират. Рано или късно тези фактори създават проблеми с мъжествеността. Задължително трябва да се има предвид и психологическото състояние на мъжете. Статистиката сочи, че всеки трети случай на импотентност е предизвикан от психологическа причина -сексуални травми, получени в детска възраст, стрес, умора.

В търсене на адекватно лечение

Съществуват различни начини за справяне с импотентността. Предлагат се приспособления и кремове с локално действие като лидерското място заемат различните хормонални препарати. Най-популярното средство е виаграта, която се прилага 1 час преди половия акт и действието й продължава средно 3-4 часа. Според някои пациенти ефектът й може да трае и цяло денонощие. Не на всеки мъж обаче му понася този препарат, съществуват някои противопоказания и странични ефекти: сънливост, главоболие, хиперемия (нарушение на периферното кръвообращение).

Как да реагира жената

Тя не бива да се поддава на емоциите си. Налага се да бъде деликатна. Отсъствието на ерекция може да се случи веднъж на партньора й, а неадекватната й реакция да му създаде комплекс, който да стане причина за повторение на инцидента.

Добре е да поговори с мъжа до себе си. Понякога това може да е тежък и неприятен разговор, но след като са в интимни отношения, трябва открито да се обсъждат и проблемите. Налага се да го попита дали трудности с ерекцията са се появявали и друг път. Статистиката сочи, че 90% от мъжете още преди да достигнат

40-те поне веднъж са изпитвали отсъствието на ерекция, затова е важно в подобна ситуация той да не се поддава на паниката. В зависимост от това дали му е за първи път, или се случва систематично, е необходимо да се реши как да се постъпи по-нататък. Жената трябва да направи всичко възможно, за да насочи партньора си към специалист.

Какво не бива да прави партньорката

На първо място – да не го дразни. Мъжкото его, както и женското, е доста чувствително. Съзнанието за собственото безсилие и без това е сложен психологически проблем за него, който поражда чувство за страх и за в бъдеще, така че е по-добре да не се налива масло в огъня.

От друга страна, тя не бива да се прави, че нищо не забелязва. Колкото и да се игнорира мъжкият провал, той няма да изчезне. Налага се партньорът да се справи с него. Жената не бива и да се измъчва заради партньора си. Да таи в себе си неудовлетвореност поради несполуката му да осъществи полов акт, също е излишно. Тя също има потребност от подкрепа. Добре е да се консултира с психолог или сексолог, да каже на близка приятелка или роднина. Важно е да има предвид, че не е единствена с подобен проблем.

11.06.2019

Национални телевизии

В Стара Загора специалистите по медицински грижи от Университетската многопрофилна болница излязоха отново на протест

БНТ, Новини в 20.00 часа


В Стара Загора специалистите по медицински грижи от Университетската многопрофилна болница излязоха отново на протест. Те настояват за достойно заплащане и подобряване на условията на труд. Омбудсманът подкрепи протеста, защото той е и за пациентите, и за лекарите.

Репортер: Медицинските специалисти настояват основното им възнаграждение да се равнява на две минимални заплати, както и болниците да престанат да бъдат търговски дружества. Протестиращите ,бяха категорични ,че ако не се вземат мерки има опасност болниците да останат без медицински работници.

-Колежките просто изнемогват, по една на ден дневна, една е нощна, една е след нощна. Има болни, има отпуски – трябва да се вземат. Просто е невъзможно да се работи.

Репортер: Според Мая Манолова това не е протест само на медицинските сестри, а е преди всичко и заради пациентите и лекарите и цялата здравна система. Тя подчерта, че нито едно от обещанията, дадени от Министерството на здравеопазването, не е изпълнено.

Мая Манолова: Обещаха, че от 1 юни заплатите ще бъдат поне на нивото на договореното в Колективния трудов договор, а именно 950 лв. стартова заплата за медицински специалист, реално увеличенията, които се случиха са в рамките на 20, 50 до 80 лева. Това е лъжа от страна на Министерството на здравеопазването. Това е лъжа и това е отказ от реформи, отказ да се решават проблемите в здравната система, защото сега там е добре организиран хаос, от който парите изтичат.

Репортер: По-късно в свое обръщение министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че не приема спекулациите на Мая Манолова за възнагражденията на медицинските специалисти и обвиненията, че „парите изтичат“. Той упрекна омбудсмана в създаването на хаос в системата. Ананиев подчертава, че болниците са търговски дружества и той като министър, няма как, да увеличава заплатите на персонала в лечебните заведения. Средствата, отпуснати с министерско постановление както и средствата, предвидени за увеличение на клиничните пътеки, ще стигнат до медицинските специалисти с юнските и юлските възнаграждения се казва още в обръщението на здравния министър.

Стачка на спешната медицинска помощ към болниците във Франция

БНТ, Новини в 20.00 часа


Стачка на спешната медицинска помощ към болниците във Франция с искане за повече ресурси, по-добра материална база и по-високи заплати. Протестират поне 95 спешни отделения в редица градове, включително столицата Париж, откъдето преди три месеца тръгна недоволството. Медиците се събраха пред министерството на здравеопазването, докато Сенатът разглежда днес законопроект „Моето здраве 2022“, внесен от ресорната министърка.

Репортер: Предизвиквам госпожа министърът да върши нашата работа за 1700 евро на месец, заяви един от стачниците в Париж и отхвърли упреци в алчност. Искаме признание, средства, ресурси и край на съкращаването на броя легла, изтъкват недоволните.Основните синдикати подкрепиха протеста.

Линда: Не можем да се реорганизираме и да приемаме два пъти повече пациенти всяка година с персонал, който сме имали преди 10 или 15 години.

Репортер: Заетите в спешната помощ настояват правителството да разкрие допълнително 10 000 места за медицински сестри и помощен персонал в спешните отделения и за добавка от 300 евро на месец

Никола: Мнозина идват при нас като единствена възможност, защото нямат социална осигуровка. Всички социално слаби в страната идват в спешното и ние трябва да се справяме сами.

Репортер: Спорът продължава вече три месеца. На среща на 25 май в министерството спешните медици са получили единствено предложение за пребоядисване на стените и за повече допълнителни часове, но не и за увеличение на заплатите, оплакват се присъствали на разговорите.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обвини Мая Манолова, че създава хаос

Нова телевизия, Новини в 23.00 часа


Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обвини Мая Манолова, че създава хаос. Повод за това стана протестът на медицинските сестри в Стара Загора, на който омбудсманът присъства. Министърът нарече спекулации твърденията, че парите за заплати на здравните работници изтичат. В Стара Загора сестрите направиха протестно шествие. Те искат еднаква основна заплата за всички, която да се равнява на две минимални възнаграждения. Според министъра отпуснатите допълнителни 30 млн. лв. ще бъдат преведени с юнските и юлските заплати на сестрите.

– Колежките просто изнемогват. По една на ден дневна, една е нощна, една е след нощна. Има болни, има, отпуски трябва да се вземат. Просто е невъзможно да се работи. Ние просто си отиваме. Искаме една единна стартова заплата за медицинска сестра в България и това да бъде равно на две минимални заплати за страната. А от там вече може да се надгражда, защото има тежки отделения, има реанимации. Но да бъде регламентирано медицинска сестра, професия, в България.

Национални радиа

Извън опасност е родилката от Добрич, получила рядко усложнение при раждане

БНР


Състоянието на родилката от Добрич, получила рядко усложнение при раждане, се подобрява, информират от многопрофилната болница. Над 30 дарители са се отзовали на апела на здравното заведение за дарение на кръв за лечението на младата жена. Амниотичната емболия се среща веднъж на 20, 30 хиляди раждания. Информира кореспондентът ни Мая Щърбанова.

Репортер: Въпреки статистиката, според която при амниотичната емболия смъртността в световен мащаб достига до 80%, животът на 31-годишната родилка вече е извън опасност, съобщават от многопрофилната болница в Добрич. Състоянието ѝ след оперативната интервенция се подобрява и младата жена е изведена от Отделението по анестезиология и интензивно лечение в Отделението по акушерство и гинекология в стабилно състояние.

Ръководството на МБАЛ Добрич изказва благодарност на всички граждани, проявили своята съпричастност и дарили кръв за спасяването на жената.

Клиниката по неврохирургия във варненската болница „Света Анна“ е изцяло реновирана

БНР


Клиниката по неврохирургия във варненската болница „Света Анна“ е изцяло реновирана, съобщи д-р Красимир Петров – изпълнителен директор на здравното заведение.

Красимир Петров: Всички стаи са приведени в съответствие с европейските изисквания смятам, с отделни бани и тоалетни, с пълен ремонт на канализация, газова инсталация, операционни зали.

Репортер: На каква стойност е всичко?

Красимир Петров: Стойността е около 570 хил. лева, от които по-голямата част около 520 хил. лева е дало Министерство на здравеопазването.

Репортер: А асансьорите?

Красимир Петров: Оправени са въпросните парапети, където стана нещастието. Оправени са и двата асансьора. За асансьорите сумата също беше отпусната от МЗ. Те отпуснаха 150 хиляди лева, за един асансьор ние направихме два. Тук остават още три асансьора. Това е живот и здраве една от следващите ни задачи. Това, което остана в старата сграда, е фасадата.

Водещ: В клиниката се лекуват над 1200 пациенти годишно, понастоящем там се обучават и двама специализанти от Албания и Кипър.

НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 12.06.2019