Цената на раждане в болниците тръгва от 900 лв. и стига 2400 лв.

Лечебните заведения са длъжни да обявяват тарифите си, но рядко дават пълната информация на сайтовете си

Янина ЗДРАВКОВА

Сега  стр. 1, 3


Въпреки че от 1 януари тази година болниците са длъжни да публикуват на сайтовете си цените на всички услуги, които предоставят извън поетото от здравното осигуряване, масово информацията липсва. От оповестените тарифи се вижда, че раждането например стартира от 900 лв. и стига 2400 лв.

Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги и за начина на заплащането им. Информацията се публикува и на интернет страницата на лечебните заведения или се оповестява по друг обичаен начин, както и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването“, пише в закона. Тъй като това не е станало, от Министерството на здравеопазването (МЗ) дават на болниците нов срок – до 14 юни, за да посочат къде са оповестили ценоразписа си, както и да пратят данните на ведомството. Тъй като данни липсват, информация за цени няма и на сайта на МЗ.

Голяма част от частните болници и някои от държавните не са качили всички цени на предоставяните извън платеното от здравната каса на сайтовете си. Често лечебните заведения ограничават оповестяването на информацията до цената на избора на екип и избора на лекар, които имат нормативен таван – не повече от 900 лв. за екип и 500 лв. за лекар. Качени са и цени на медицинските услуги на свободни тарифи, т.е. за неосигурени пациенти или такива, решили сами да покрият цената на лечението си. Липсват обаче ценоразписите за десетките такси, които пациентите често дори не избират, но се налага да плащат – ВИЛ стаи, персонални медицински сестри, различни видове консумативи, консултации и административни услуги. Така като се съберат всички такси и услуги, които пациентите дори не са поискали, накрая има случаи, в които се налага да се плащат по 1500 лв. и повече. Най-ясни са цените на АТ лечението и най-вече на раждането дори да няма посочени за друго цени, родилките поне са наясно в детайли колко ще им струва появата на детето им.

„Токуда“ е сред малкото болници, обявили цени на стаи – ВИП стаята е 85 лв. на денонощие, а „Лукс“ стая – 125 лв. Цените на избор на екип, лекар и за придружител обаче се търсят на място в болницата, а други услуги не се споменават. Пациенти обаче твърдят, че са плащали такса „битово обслужване повече от 3 дни“ – 120 лв., „медицинска адаптация“ – 300 лв., самостоятелен сестрински пост – 150 лв. Обявени са и цени в АТ отделението – на раждане – 1600 лв., пакети за проследяване на бременността – от 637 до 1242 лв., неонатален пакет – 700 лв., единична стая – 200 лв. Останалите отделения обаче не посочват цени.

„Софиямед“ уведомява, че е възможен избор на допълнителни услуги екип, лекар, сестра, хранене, но не посочва цени. Същото важи и за другите болници от веригата „Пълмед“ и „Бургасмед“.

Столичната „Полимед“, която се прочу с изобретателните си такси, е сред малкото, които имат детайлен ценоразпис на сайта си. Там фигурират услуги като: меню за хранене 20 лв. на ден; административни услуги оформяне и обработка на документи, статистическа обработка, поддръжка на компютърна система и софтуер, консумативи за административно обслужване – 120 лв. на ден; финансови услуги поддръжка на счетоводен софтуер, консумативи за финансово обслужване 120 лв. на ден. Има и цени на лечение, ако то не е по линия на здравната каса, но пък няма цени на избор на екип и лекар. Доста осведомени са пациентките на болница „Вита“. Там здравноосигурените родилки например могат да изберат „пакет нормално раждане без избор на екип: 1600 лв“, „раждане с план на раждащата: 1600 лв. нормално, 2000 лв. оперативно“, а ВИП пакетът за оперативно раждане е 2400 лв. Пакетите са детайлно описани, както и доплащанията над тях – например допълнителният престой струва 100 лв. на ден, както и престоят на придружител. При други специалности обаче цените на лечението се определят след преглед и не са споменати, както и изборът на екип. Описани са и всички цени на прегледи и лечение в доболничната помощ.

На сайта на един от най-търсените АГ и ин витро центрове в София болница „Надежда“, обаче липсва каквато и да било информация за платени услуги, а според пациенти на лечебното заведение те съществуват, и то на доста високи цени. За разлика от тях общинската „Шейново“ има детайлен ценоразпис на всякакви медицински и допълнителни дейности, според който изборът на екип е 900 лв., а ВИП стая – 70 лв. Толкова е изборът на екип за раждане и в бившата „Тина Киркова“, самостоятелната стая е 75 лв., цезаровото сечение по желание е 1400 лв., а доплащането за ендоскопска операция – 900 лв.

Нито дума за цени не е спомената и на сайта на частната МБАЛ „Св. София“. Същото важи и за „Сърце и мозък“ в Плевен.

Отличници

С някои изключения, големите държавни болници са публикували подробни ценоразписи за всички медицински услуги срещу заплащане, цените на прегледите на свободен прием, както и на избора на екип – на някои места. В Александровска болница например той варира от 250 до 900 лв. според големината на операцията, прегледът при професор е 60 лв., при нехабилитиран специалист – 40 лв. Отличник обаче е варненската университетска болница „Св. Марина“, където в над 70 страници са описани всички платени услуги, включително цените на прегледите при всеки от лекарите в болницата поименно (най-скъпо е разчитането на ПЕТ скенер от депутата от БСП проф. Анелия Клисарова – 200 лв.). Болницата е и сред единиците, обявили и ценоразпис на медицинските изделия, които пациентите трябва да плащат. Цени на консумативи са обявили и от „Майчин дом“.

Проект! Суперкомпютър в България догодина по програмата за висока наука на ЕС

Страната ни е избрана за регионален лидер на мощните изчисления, с които ЕС ще въведе персонализираната медицина

Кристина КРЪСТЕВА

24 часа  стр. 3


През втората половина на 2020 г. у нас ще заработи един от 8-те суперкомпютъра, които ще строи ЕС. Проектът ще бъде обсъден днес от премиера Бойко Борисов и еврокомисаря по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Откакто тя влезе в ЕК преди 2 г., това бе един от основните акценти в работата й.

8-те суперкомпютъра ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа, а Европейската комисия ще даде за наука 2,7 милиарда евро до 2027 г.

Инвестицията на държавите членки, заедно със средствата от ЕС, е в размер на 840 милиона евро. Суперкомпютрите са в основата на европейското технологично лидерство и могат да направят успешно конкурирането със САЩ и Китай.

„Днес България прави решителна крачка напред като страна с потенциал за регионален лидер в областта на суперкомпютрите. Благодаря на българския премиер Бойко Борисов за подкрепата от началото на процеса, за който страната ни имаше ключова роля включително чрез конференцията през април 2018 г. в София“, заяви Мария Габриел на 7 юни в Люксембург. .Доволен съм от решението на Европейската комисия да вложи 840 милиона евро в тази изключително важна сфера и съм сигурен, че новите центрове ще помогнат за засилване на конкурентоспособността на ЕС. Поздравявам еврокомисар Мария Габриел, която положи много усилия това да се случи“, със задоволство посрещна новината премиерът Борисов.

ЕС заяви амбиция да върне лидерската си позиция на конференция за дигиталното бъдеще на Европа, която се проведе в София в рамките на българското председателство на съвета. Още тогава страната ни афишира амбицията си да е ключов фактор. За суперкомпютрите ЕС създаде съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии EuroHPC. България беше една от -първите страни, присъединили се към договора – на 13 октомври 2017 г. Сега страната ни става център за координация за Източна Европа и Западните Балкани.

Със суперкомпютъра се дава старт на персонализираната медицина, разработката на лекарства, биоинженерството. Те се използват и при решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на ново лекарство с човешките тъкани. Това ще даде възможност всеки да усети конкретна полза – и чрез много по-добро познаване на собственото му здравословно състояние, и чрез адаптиране на грижите, които ще се определят според него. Без да ходи до Брюксел, без да пътува стотици хиляди километри“, обясни еврокомисарят Мария Габриел в Брюксел миналата година, която се зае със задачата. Това е много важно с оглед и на достъпа до здравеопазване в периферни и в селски райони. Супермашините са революция във всички области на живота – от разработването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

Освен че ще съкращават времето за индивидуални изследвания, диагностициране и предписанието на лечение хиляди пъти – нещо, което ще става буквално за часове и минути, суперизчисленията ще помагат за прецизни предвиждания на времето, което дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение при бедствия

Суперкомпютри се използват също във въздухоплаването и производството на автомобили – за създаване на сложни модели за изпитанията на отделни части, както и на цели самолети и коли. Те са от решаващо значение при мащабни симулации и за оценката на данни, което ги превръща в изключително важна част от разработването на изкуствен интелект. Машините се използват и за повишаването на киберсигурността.

„Убедена съм, че суперкомпютрите ще повишат конкурентоспособността на Европа. Но още по-важното е, че ще носят реални и измерими ползи за хората“, обобщи Мария Габриел.

18 дела за над 3 млн. лв. са заведени срещу врачанската болница

Дума  стр. 4


18 търговски дела против МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца са образувани в Окръжния съд в града. Исковете в тях са на обща стойност 3 105 971 лв.

12 от делата приключили със съдебни актове, които влезли в сила. По тях исковете били уважени. Две се обжалват пред Апелативния съд в София.

Делата са за неплатени сметки от лечебното заведение за топлоенергия, електроенергия и водоснабдяване, за доставка на лекарства, за извършена медицинска дейност, за охрана и за доставка на софтуер. Исковете са предявени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Глобъл Систем Солюшън“ ООД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Медекс“ ООД, „Про фармация“ ЕООД, „СИТИ“ ЕООД, „ВиК“ ООД-Враца и „Медика кор“ ЕАД.

Медицинският университет в Плевен разкрива нови специалности

Дума  стр. 4


За учебната 2019/2020 година Медицинският университет в Плевен разкрива нова бакалавърска специалност във Факултет „Обществено здраве“ – „Социални дейности в здравеопазването“. Курсът е 4 години, редовно обучение по държавна поръчка. В същия факултет се разкрива и нова магистърска програма -„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, с курс на обучение 1 година след завършена бакалавърска степен по същата специалност.

За новата учебна година ще бъдат приети общо 480 студенти по държавна поръчка в редовна и задочна форма на обучение. Увеличени са местата за медицинска сестра и медицински лаборант. Висшето училище запазва приема по специалност „Социални дейности“ в платена форма на обучение.

Приемът на кандидатстудентски документи за редовните конкурсни изпити започва от днес – 17 юни.

Университетът в Плевен предлага обучение по 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности.

Болница с приемна за жертви на домашно насилие

Телеграф  стр. 5


Приемна за пациенти, пострадали от домашно насилие, разкрива неправителствена организация в Университетската многопрофилна болница „Св. Георги“ в Пловдив.

Приемната ще заработи от днес, съобщи Нова телевизия. „Там всеки понеделник ще се дават психологически консултации от 9.00 до 13:00 ч. и юридически – от 13.00 до 17:00 ч. Ние ще работим с всички пострадали от домашно насилие, сред които преобладават жените“, каза адвокат Милена Кадиева. Тя обясни, че освен с жертвите на домашно насилие има специализирана програма и за работа с извършителите. „

През годините сме разбрали, че не можем да работим само с едната страна на проблема. Надяваме се, че ще покажем сериозните случаи на домашно насилие, при които се стига до физически травми и медицински увреждания и да ги използваме като пример за бъдещи законови промени“, обясни още адвокатът.

Кърлежи смучат по 50 на ден

Поли ПАНТЕВА

Телеграф  стр. 1, 5


Кърлежи смучат по 50 души на ден. Парковете и градинките са пълни с паразити, а родителите на малки деца са в паника и се редят на опашки в центъра по заразни и паразитни болести, където изследват кърлежите.

В рамките на по-малко от два месеца през „Пирогов“ са преминали 560 ухапани, като по-голям процент от случаите са при деца. В столичната „Света Анна“ също ежедневно преминават десетки души. Такава е ситуацията и в останалите градове на страната. В същото време от началото на годината кръвосмучещите са заразили над 120 нашенци. Причина за бума са забавените на места обществени поръчки и дъждовната пролет, смятат експертите. Общо 330 фирми извършват така нареченото ДДД – дезинсекция срещу насекоми, дезакаризация срещу кърлежи и дератизация срещу гризачи. Това са официално регистрираните в сайта на здравното министерство изпълнители.

Ефективно

Обикновено в края на февруари здравните власти изпращат напомняне до общините да започнат организацията за обезпаразитяване. Обявяването на обществените поръчки трябва да се случи възможно най-рано. Така, дори и да има обжалване отстрана на фирмите, пръскането ще се осъществи през април или най-късно до средата на май. В противен случай обработката няма да бъде ефективна. Проверка в Агенцията по обществени поръчки обаче показва, че редица населени места са забавили процедурата, поради което подлежат на глоби. Обявени конкурси има дори от началото на юни месец, а според графика в някои общини, пръскане ще се прави и през тази седмица. Това обаче крие рискове, тъй като синоптиците предупреждават, че ни чакат дъждовни дни. В същото време препаратите се нуждаят от поне 24 часа без валежи, за да започнат да действат, защото Дъждът отмива отровите.

Болести

Според данните през първите шест месеца на годината има общо 90 болни от лаймска болест, като всяка седмица се доказват между 10 и 15 нови случая. Само в периода 3 – 9 юни инфекцията е регистрирана при пациенти от Габрово, Велико Търново, Монтана, Перник, Русе, Силистра, Хасково, София -град и област. Други 27 от началото на годината са хората заразени с ку треска. Случаи на т.нар. балкански грип са доказани в столицата, Благоевград, Стара Загора, Пловдив и др. Другото заболяване, което предават кърлежите, е марсилската треска. Тя е засегнала общо 35 души. Инфекцията е доказана в Ямбол, Стара Загора и Сливен.

Увеличават се болните от варицела

Труд  стр. 6


Повишена заболяемост от варицела отчитат от Регионалната здравна инспекция във Варна. През миналата седмица в областта са регистрирани нови 126 случая, при 119 от предходната седмица. От началото на месеца болните са 206, докато през същия период на миналата година са били 31. Има и 4 случая на лаймска болест, ухапаните от кърлежи за една седмица са 125.

Коко и Симо продължават битката с коварната генна болест

Братчетата страдат от ранна малкомозъчна атаксия

Жанета ЙОРДАНОВА

Монитор  стр. 2


Двете братчета от Русе -Калоян и Симеон, продължават битката с коварна болест, която ги преследва още от раждането им. Мутация на един от гените е причинила рядко срещаното заболяване ранна малкомозъчна атаксия. То се изразява в нарушена координация, при тежките случаи – невъзможност за придвижване самостоятелно, треперене на ръцете, трудно говорене. Петгодишният Коко и осемгодишният Симо често падат и се удрят, което им причинява допълнителни страдания. Макар че интелектуално са съхранени, състоянието им прави почти невъзможна комуникацията с други деца и те общуват предимно с близките си. Майката и бащата са притеснени, че ако не се подобри състоянието на синовете им, в бъдеще ще се сблъскат с още един тежък проблем – социалната изолация. Майката Розалина преживява изключително тежко случващото се с децата й, защото самата тя страда от ранна малкомозъчна атаксия. Болестта при нея е по-слабо изразена и тя успява дори да завърши висше образование в Русенския университет, да намери своя партньор в живота и да стане родител.

Проявата на ПЪРВИТЕ ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ СИМПТОМИ У СИМЕОН й подсказват, че най-вероятно е предала болестта на сина си. Докато тичат по лекарски кабинети за поставяне на диагноза, Розалина разбира, че ще става майка за втори път. Надеждата й е, че с второто й дете всичко ще е наред, тъй като бащата Александър е здрав. Но съдбата им нанася още един удар. Тежкото генетично увреждане се потвърждава и при Калоян. Тя е смятала, че няма да предаде на потомството си своето заболяване, защото в рода им няма страдащ от малкомозъчна атаксия и генната „грешка“ се е случила само при нея.

След като диагнозата на децата се поставя окончателно, близките започват да търсят спасение за страданията им. По-тежко е състоянието на Калоян, а при по-големия Симеон болестта е по-слабо изразена. Със средства от кампанията „Българската Коледа“ и от дарители от Русе е направено генетично изследване на братчетата в чужбина и е установено кой точно ген е дефектният. Родителите започват да търсят болница, която ще се наеме с лечението на децата им. През лятото на миналата година се свързват с клиниката в Истанбул и с проф. Ердал Карайоз, който е на мнение, че лечение със стволови клетки ще помогне на братчетата. Първоначално и ЗА ДВАМАТА СА ПРЕДПИСАНИ ПО ШЕСТ ВЛИВАНИЯ всяко от които струва 8000 долара, или общо 48000 долара за всяко дете.

Семейството започва мащабна дарителска кампания за осигуряване на тези средства. Събрани са 48 000 долара за Калоян, при когото първо започва лечението, тъй като той е по-зле от брат си. Вливанията вече са направени, а подобренията при детето – видими. Предстои преглед, на който професорът ще прецени дали да се направят още две или още четири вливания. За тях обаче семейството не е събрало пари.

Дарителски сметки на Калоян Александров Стоянов са в Първа инвестиционна банка гр. Русе с IBAN: BG69FIN V91501317202042. В Пощенска банка -EUROBANK гр. Русе IBAN: BG02BPBI79214045281901

Има възможност за дарения от по 1 лев с SMS с текст на латиница DMS KALOYAN и DMS SIMEON на номер 17777.

Другата банкова сметка е на името на Симеон Александров Стоянов в Първа инвестиционна банка гр. Русе. IBAN: BG68FINV915 01317246874.

PayPal: rozalina1983@abv. bg е на името на майката Розалина Марчева

16.06.2019

Национални телевизии

Вече е в сила коригираната Наредба за медицинската експертиза

Нова телевизия  Новини в 12.00, 19.00 часа


Вече е в сила коригираната Наредба за медицинската експертиза. След като старите правила ощетиха хиляди българи сега те имат право да се явят на повторна оценка от ТЕЛК. Подробностите от Марина Малашева.

Малко след появата и на бял свят лекарите установяват, че Диляна има синдром на Даун.

Даниела Попова: Последваха едни съвети, че от нея човек няма да стане, че няма да оживее 40 дена, да забравим за нея, млад сме, здрави сме, прави сме, животът е пред нас, ще си родим още колкото искаме деца…

Родителите и обаче не могат да оставят първородното си дете, напук на лошите прогнози Диляна оцелява – учи в масово училище, а през миналата година завършва и средно образование.
Даниела Попова: И ето я, 22 години по-късно, до мен, усмихната…

Последното експертно решение я ощетява и и дава 80 процента нетрудоспособност, губи и добавката за чужда помощ и така пенсията и от 230 лева пада на 138 лева.

Даниела Попова: Тогава един от комисията се обърна и каза: „Госпожо, вие не разбрахте ли, че на вас тези проценти са ви ги давали по милост…”. Беше страшно, стана грозно, съответно тя се притесни.
От миналия август за процента инвалидност решаващо беше водещото заболяване.
Д-р Валентина Манолова: Доведе до голям процент намаление окончателната оценка за работоспособността на пациентите. Много от тях и под 50 процента и останаха без пенсии…
Заради големия брой ощетени здравното министерство облекчи наредбата, към основното заболяване вече ще се прибавят и съпътстващите. Ако човек има поне две диагнози, които му дават 50 или над 50 процента нетрудоспособност, ще получи още 20 процента от сбора на придружаващите заболявания.

Д-р Валентина Манолова: За пациентите, които имат повече заболявания вероятно ще минат в по-горни категории…

Затова и сега се дава възможност за преосвидетелстване. Диляна и родителите и искат тя да се яви на нова оценка.

Даниела Попова: Тука въпросът наистина не е финансов, въпросът е морален. Нас ни наказват за това, че ние седим и си гледаме децата в къщи. Това е наказание, бих казала и геноцид срещу тях.
Заявления за преосвидетелстване могат да се подават до 11 юли.

Национални радиа

Омбудсманът Мая Манолова заяви, че подкрепя протестите на медицинските сестри

БНР


Водещ: Омбудсманът Мая Манолова заяви, че подкрепя протестите на медицинските сестри, тъй като те са за правото на достъпно и качествено здравеопазване. Според Манолова от страна на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев е налице пълен отказ да прави реформи и да изпълнява поетите ангажименти.

Мая Манолова: Тези протести вече се превърнаха в протести за човешки права, след като могат да се правят опити да бъдат притискани и мачкани хора, които протестират и отстояват правата си. Вместо министърът на ми пише отворени писма и да ме обвинява за хаоса – мен и тях – в здравната система… То е ясно кой създава хаоса – този, който управлява системата, неговото име е ясно, това е министър Ананиев. Но беше честно и коректно той да излезе с открито писмо до всички, които се опитват да притискат медицинските сестри, да се разграничи от тях.

Водещ: Преди дни тя беше обвинена от министър Ананиев, че създава, цитирам, хаос в системата с позицията си, изразена пред протестиращи медицински сестри в Стара Загора. Ананиев заяви, че не приема, отново цитат, спекулациите на омбудсмана за възнагражденията на медицинските специалисти и обвиненията, че парите изтичат.

НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 17.06.2019