Росен Иванов, директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

50% от нарушенията на болниците са свързани с качеството на лечение

Очакваме наши специалисти да заминат за Виена за следващия етап от обучението им за трансплантации на бял дроб

Йоана РУСЕВА

24 часа  стр. 15


– Г-н Иванов, вече над 2 месеца функционира изцяло новата агенция „Медицински надзор“. Тя обединява функциите на агенциите за одит и по трансплантации. Подобри ли това работата им? Каква е равносметката досега?

– Новата агенция не е механичен сбор от функциите на Изпълнителната агенция по трансплантации и агенция „Медицински одит“. На нея са й възложени допълнителни дейности, част от които са свързани с регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписи и на медицинската дейност в медицинските университети. Агенцията дава и мотивирани становища при разкриването на болници, както и при промяна на тяхната дейност. Функциите на новата агенция се разшириха и по отношение на предварителния контрол на всички лечебни заведения, а поемането и на трансплантационните дейности спомогна за оптимизирането на контрола там. Беше разширен обхватът на контрола и по отношение на фармакотерапевтичните ръководства. Така на практика агенцията осъществява един по-всеобхватен контрол в здравеопазването. До 14 юни сме регистрирали и пререгистрирали 200 лечебни заведения за извънболнична помощ в страната. Подадени са 10 документа за мотивирани становища относно регистрация и пререгистрация на болници.

– Миналата година вече бившата агенция „Медицински одит“ констатира близо 4 пъти повече нарушения в болниците спрямо 2017 г. Сега имате повече права за контрол на дейността на лечебните заведения, колко проверки са направени и какво установяват?

– За по-малко от 100 дни от създаването на агенцията са извършени 157 проверки в 94 лечебни заведения – планови и извънредни. В нашата дейност все още силен превес имат извънредните проверки за неудовлетвореност от качеството на медицинското обслужване по сигнали на юридически и физически лица. Немалка част от тях са и заради съмненията за нерегламентирано заплащане на медицинска услуга.

– Как правите проверки за дейността на болниците, след като голяма част от медицинските стандарти паднаха в съда?

– Факт е, че голяма част са отменени и това затруднява контролната дейност. Без тях е трудно да се даде становище за съответствие на даден процес и дейност, респективно и за неговото качество. Ето защо преди приемането на новите стандарти не може да се говори сериозно за болници, които са в риск от закриване. Въпреки наличните трудности при проверките установихме, че почти 50% от нарушенията са пряко и косвено свързани с качеството на диагностиката и лечението, спазването на медицинските стандарти, които не са отменени, и най-вече на стандарт „Спешна медицина“.

– Спазване на правата на пациентите също е обект на проверки от медицински надзор. Правени ли са такива досега, какво по-казват и има ли санкционирани?

– Да, голяма част от проверките са свързани с нарушаване на правата на пациента и на издаване на медицински документи. От 1 април досега са съставени и връчени 20 акта за констатиране на 30 нарушения в различни лечебни заведения. Въз основа на такива актове, след допълнителна преценка на всички факти, обстоятелства и на събраните доказателства, се издават наказателни постановления от директора на агенцията. Към момента все още се издават постановления по проверки, извършвани преди създаването на новата агенция.

– Как се подготвяте за старт на белодробни трансплантации у нас?

– Към директора на агенцията предстои да се създаде Съвет за белодробна трансплантация, чиято основна задача е да прави оценка и подбор на потенциални реципиенти за белодробни трансплантации. Необходимостта от такъв съвет е обоснована от изискванията на Евротрансплант и координатора на проекта по белодробна трансплантация във Виена проф. Ланг, като целта е всички пациенти, които ще бъдат трансплантирани там, да са селектирани в България по медицински критерии – прозрачни, убедителни и в съответствие с приетите политики на Евротрансплант. Освен това има препоръки за създаване на централен интердисциплинарен съвет/ борд, отговарящ за оценката и включването на всички нови пациенти в списъка на чакащите за белодробна трансплантация независимо дали във Виена, или по-късно в София.

– Един лекарски екип вече се върна от обучение в Австрия. Колко дълго бе то, какво се постигна и кога ще замине следващ екип за дългосрочно обучение?

– Първото обучение на български специалисти във Виенската академия по белодробна трансплантация беше от 6 до 10 май 2019 г. Те са посетили задължителните лекции с цел придобиване на знания и квалификация по всички аспекти на белодробната трансплантация – индикации и подбор на пациенти, грижа за донора, техника за вземане на орган, анестезия и интензивно лечение, хирургични техники, имуносупресия и отхвърляне, ретрансплантации, следоперативна грижа и проследяване. Българските лекари са присъствали на експлантация на бял дроб, на 2 трансплантации и 3 донорски ситуации. Придружиха дори екипа на Виенската болница до болница в Бон при донорска ситуация. Били са и в кабинети, където се оценяват пациенти, насочени за трансплантация от друг център. Следващият етап на обучение ще бъде предложен от Виенската болница според графика на специалистите там. България е отправила молба той да обхване период отЗ до 6 месеца за отделните специалисти.

– Подобряване на работата на координаторите по донорство и организацията в болниците предвиждат още мерките в Националната програма за донорство и трансплантация. Разкажете повече за нея.

– България е сред страните с най-консервативно отношение към донорството. На един милион население у нас се падат 2,28 донори по данни за 2018 г. Това прави 16 донори за цяла година спрямо 280донори в Чехия например. Австрия, Словения, Италия, Финландия, Унгария, Ирландия и Швеция пък имат 16-25 донори на милион население. Затова имаме много работа за информиране на обществото за ползите от донорството въпреки трудното решение, което близките, трябва да вземат. А при добро стечение на обстоятелствата един донор може да спаси живота на до 7 души Усилията ще бъдат насочени и към медицинските специалисти. С предложените мерки се цели подобряване на дейностите по установяване на потенциален донор, обучение и реализация на донорските ситуации в съответния регион. Най-общо мерките включват развитие на национална система за продължаващо обучение на координаторите по донорство (включително за работа с близките на потенциалните донори) за подобряване на резултатите от трансплантацията и качеството на живот на пациентите, обучение на координаторите по донорство относно кондиционирането на донори, обучителни срещи на координаторите и екипите към тях от спешните, неврологичните и неврохирургичните отделения. От началото на май пътувам из болниците в страната и правя срещи на място с координаторите по донорство. Обсъждаме как да направим работата им по-ефективна. Сега подготвяме обучението на координаторите по донорство, лекари от различни специалности и медицински сестри. Работим активно, надявам се скоро да има и първи резултати в тази посока.

***

CV

Магистър по право и философия от СУ

От 1999 г. работи в Министерството на отбраната, като заема различни длъжности, включително и главен юрисконсулт

През 2013 г. става началник на политическия кабинет на министъра на отбраната в служебното правителство на Марин Райков

След това е държавен инспектор в инспектората на Министерския съвет, а после и ръководител на Инспектората на Министерството на здравеопазването

От 1 април 2019 г. Росен Иванов е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Пребитото от акушерка бебе Никол с епилептични гърчове, хапчетата увреждали черния дроб и бъбреците му

Стоян НЕШЕВ

24 часа  стр. 7


4 г. след трагедията Емилия Ковачева чака окончателната си присъда под домашен арест. На първа инстанция тя получи 18 г. затвор за опит за убийство

Съжалявам за всичко случило се, времето не може да се върне назад, каза подсъдимата

„Бесен съм, че смля детето ми от бой. Бесен съм най-много на себе си, че не можах да защитя детето си. Със съпругата ми сме в парагаф 22. Ако не даваме медикаменти на Никол, тя прави епилептични гърчове, но с хапчетата й се увреждат черният дроб, бъбреците, яйчниците.“ За тези страдания разказа пред Софийския апелативен съд Румен Димитров, баща на пребитото от акушерка през 2015 г. пеленаче.

Делото срещу Емилия Ковачева приключи на втора инстанция във вторник. Пред апелативния съд акушерката атакува присъдата си от 18 г. затвор, дадена й за умишлен опит за убийството на новородено. След жестокия побой и душене Никол получи черепно-мозъчна травма и мозъчен отток.

Тричленен съдебен състав с докладчик Алексей Трифонов обяви, че ще излезе с решение най-късно до 2 месеца. На практика това означава, че магистратите могат да потвърдят наказанието на Ковачева или да върнат делото за ново разглеждане на Софийския градски съд.

Няма обаче присъдата й да е оправдателна

В трогателна реч пред съдиите бащата на Никол попита: „Как може да смажеш от бой 4-дневно бебе, което е безпомощно?“. И не скри гнева си, че това е сторено от медицински работник.

„Имам 3 деца, ако счупя черепа на вашето дете, по-малко виновен ли ще съм“, каза Димитров, визирайки тезата на защитата на Ковачева, че тя трябва да бъде оправдана, защото е майка. И продължи:

„Много майки са посягали на собствените си деца! Много убийци са бащи! Много изнасилвачи също!“

Той обобщи, че побоят е нанесъл катастрофални щети за развитието.

Разказът на Димитров бе чут от родителите на Ковачева, които с тих глас негодуваха срещу него, отправяйки клетви.

Адвокатката на семейството на Никол – Мария Даскалова, опроверга защитната версия, че акушерката пребила 4-дневното бебе от преумора

„Когато един човек е преуморен, той е безсилен. Не може да нанася удари с такава жестокост“, каза юристката, позовавайки се на експертиза по делото.

Съдът на първа инстанция установи, че от 1,49 ч до 3,12 ч на 18 април 2015 г. в стаята за новородени на болница „Софиямед“ Ковачева е ударила поне 39 пъти детето. На записите на охранителната камера обаче имало и много периоди, в които Ковачева с осанката си закривала какво прави. „Фиксирани са и много притискания с ръце по главата на детето, душене по шията му, силни разтръсквания, обръщане на бебето с главата надолу, а и други насилствени действия спрямо него“, констатира съдът. Животът на Никол е спасен от лекари в болница „Токуда“. Там детето било прехвърлено около 20 ч на 18 април. Преди това медици в „Софиямед“ имали съмнения за жълтеница, преливали му и кръв, тъй като хемоглобинът на пеленачето бил нисък. В 18,30 ч те забелязали, че Никол има отток на лявото око, но приели, че това се дължи на позата, в която бебето лежало.

Градските съдии подчертаха, че в разпитите си лекари от „Софиямед“ премълчали обстоятелства около случая. „Макар и неволно, същите са проявили безхаберие и нехайство по отношение на състоянието на детето. Подтикнати от рутината си, са подценили наличните още в 6 ч на 18 април 2015 г. симптоми на тежката черепно-мозъчна травма и много контузии и кръвоизливи, с което е забавено лечението на Никол във времето“, писа в мотивите си Софийският градски съд. Акушерката е оправдана по обвинението, че е налагала бебето със стъклено шише за хранене.

Емилия Ковачева е под домашен арест от септември 2015 г. Тя бе освободена, тъй като магистратите приеха, че няма да избяга от правосъдието. Има и известен адрес в Самоков, където полицаите проверяват спазва ли тя ограничителната мярка.

След тежката присъда на първа инстанция Ковачева дори поиска полека мярка за неотклонение. Тогава акушерката посочи, че имала заболявания на щитовидната жлеза, развила и психическа депресия. Освен това семейството й нямало доходи, тъй като родителите й били с ниски пенсии. Желанието й не бе удовлетворено.

„Съжалявам за всичко случило се, времето не може да се върне назад!“, обяви пред съда във вторник Ковачева. Тя поиска да бъде оправдана или поне присъдата й да бъде намалена, тъй като имала възрастни родители и деца, за които полагала грижи.

„Детето е живо и здраво и ходи на градина“, хвърли като бомба репликата адвокатката й Жанет Желязкова. Това засили гнева на родителите на Никол – Румен и Станислава, но въпреки това те останаха безмълвни.

На първа инстанция Ковачева е осъдена и да плати 400 хил. лв. обезщетение на семейството на Никол. След като получила обаче обвинението в опит за убийство през 2015 г., акушерката се е отървала от два имота на свое име. Тази практика е характерна за обвиняеми и подсъдими, които по-късно, ако бъдат осъдени, търсят как да не им вземат имотите като обезщетение.

В нощта срещу 18 април 2015 г. и други 3 бебета са били жертва на насилие от Ковачева. Делото обаче е прекратено, тъй като от прокуратурата не могат да докажат престъпления. Няма последици за децата, обясни адвокат Мария Даскалова.

Нов болен от СПИН В Кюстендилско

Северина ДИМИТРОВА

Монитор  стр. 6


Нов случай на болен от СПИН е установен през последната седмица от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Първият случай на СПИН В региона беше регистриран в началото на месец март т. г., като до този момент болните от ХИВ са 4-ма.

ОТ РЗИ – Кюстендил уточниха, че по отношение на болните нямат право да предоставят каквито и да било данни, тъй като информацията е изключително конфиденциална. „При нас хората, които се изследват идват доброволно. Причините, за да се предприеме изследването са най-различни. Не е изключено заразените от СПИН да са хора, които са работили в чужбина. Другият повод за изследването е предстоящо сключване на граждански брак, тъй като за него освен медицинско свидетелство се прави и изследване за СПИН“, обясниха още медицинските специалисти.

Данните показват, че през изминалата година са установени 5 случая на заразени с ХИВ В Кюстендилско, при едва 3-ма за 2017 г. „Нашият апел е хората да бъдат разумни и да използват предпазни средства при полов контакт. Сред рисковите групи попадат и наркозависимите. При последните регистрирани случаи на болни от СПИН не е ясно как точно е станало заразяването, тъй като не са ни предоставили такава информация“, коментираха специалистите.

Всеки 9-ти у нас С НЕРЕДОВЕН СТОМАХ

Храните, богати на влакнини спасяват от хемороиди

Телеграф  стр. 17


14% от българите над 16 години са с констипация, както се нарича запекът на медицински език. Това означава, че с този здравословен проблем е всеки 9-ти у нас. Това показва Европейско проучване IMAS International. То показва, че повечето от тях разчитат на самолечение. Проблемът започва в тийнейджърска възраст и се задълбочава с напредване на годините. За страните от Западна Европа статистиката сочи, че над 15% от възрастното население е с нередовен стомах, като в Северна Америка този процент нараства до 28 на сто.

Противно на очакванията страданието оказва сериозно влияние върху социалния живот на хората, като жените страдат от него три пъти по-често от мъжете, но проблемът се усложнява с напредване на възрастта и при двата пола. 48,6% от хората със запек се чувстват с нарушен здравословен и социален живот.

Те се самоопределят като самотни, нервни, нещастни и по-малко здрави в сравнение с тези, които не страдат от запек. Това оказва негативен ефект върху социалните им контакти – всеки трети от изследваните заявява, че често има своите физически и емоционални неразположения и не счита себе си за активен и пълноценен. Почти половината от всички изследвани признават, че не се чувстват комфортно, ако трябва да вечерят навън, да празнуват или спортуват, като се страхуват от дискомфорта, който болестта им причинява.

Изследването е установило и един интересен факт, а именно, че появата на констипация зависи от социално-икономически фактори – групите с ниски доходи са по-засегнати от тези с по-високи. Също така градското население е по-податливо на болестта в сравнение с това по селата. Освен всичко друго запекът е един от основните и определящи рискови фактори за появата на хемороиди, които никак не са безобидни.

Подходяща диета с повече влакнини и фибри, плодове, зеленчуци и сурови храни, както и редовно физическо натоварване са сред първите корекции в ежедневието, които трябва да направи всеки, страдащ от запек. За този сезон са много подходящи черешите и ръженият хляб. Движението не е препоръчително, а задължително за хората, които искат да разрешат този проблем и да не се стигне до появата на хемороиди. Това състояние се лекува с немалко билкови продукти и лекарства, но е нужна консултация с гастроентеролог, за да се назначи най-подходящото лечение. Особено подходящи са хранителните добавки от доказани производители, особено тези от тях, които са с повече фибри. За по-добрата работа на стомаха и червата гестроентеоролозите препоръчват, освен движение и намаляване на теглото, и по 6 чаши вода дневно.

Протестиращи медици затвориха булевард и спряха тролеи

Забавени заплати на персонала и 18 търговски дела тежат на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“

Дума  стр. 5


Протестиращите професионалисти по здравни грижи блокираха за час движението по възловия за Враца булевард „Втори юни“ до МБАЛ „Христо Ботев“ вчера по обяд. Протестът им беше насочен към здравното ведомство и министър Кирил Ананиев, който обеща увеличение на заплатите, но такова досега няма. От ограничението на движението пострада основно градският транспорт, а тролеите не се движеха до 14 ч., тъй като недоволните отказаха да ги пропускат.

Освен недоволството си от възнагражденията професионалистите по здравни грижи отново поставиха исканията си, едно от които е да отпадне търговският статут на лечебните заведения.

Припомняме, че в началото на месеца медицинските сестри от всички отделения поискаха среща с директора Евгени Любенов, за да получат гаранции, че ще им бъдат изплатени поредните забавени заплати. Той обаче отново не поел отговорност да определи точна дата за превод на дължимите възнаграждения. Според запознати, освен че няма пари за заплати, няма и лекарства от първа необходимост и не отговаря на истината твърдението на Любенов, че в болницата има всички необходими лекарства.

Преди дни ДУМА писа, че срещу МБАЛ „Христо Ботев“ са заведени 18 дела за просрочени задължения за над 3 млн. лв. за парно, ток, вода, за доставка на лекарства, за извършена медицинска дейност, за охрана и за доставка на софтуер. В началото на юни стана ясно, че заплатите за април на служителите в лечебното заведение отново са забавени. Затова МЗ отпусна авансово средства за дейности по Наредба 3, с които да бъдат изплатени възнагражденията на работещите в лечебното заведение за април и аванс за май.

Болницата във Враца е в крайно тежко финансово положение. Работещите протестират от месеци заради неплатени заплати.

През април министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че за 2019 г. болницата във Враца ще получи по линия на договора с

НЗОК близо 900 000 лв. повече в сравнение с 2018 г., а увеличението на субсидията от МЗ по Наредба 3 е 141 000 лв. Сумарно средствата, с които болницата във Враца ще извършва дейност през 2019 г., са увеличени с 1 039 400 лв. спрямо 2018 г.

От юли болницата ще има нов директор – д-р Петър Керемедчиев, съобщава Здраве.нет. ДУМА припомня, че сегашният директор Евгени Любенов зае поста в края на април 2018 г., след като д-р Орлин Цветков подаде оставка през февруари.

Съдът потвърди дискриминацията при зъбното протезиране

Дума  стр. 5


Състав на Административния съд в София потвърди решението на Комисията за защита от дискриминация, с което се установява дискриминация по признак възраст при плащането на поставянето на зъбни протези от НЗОК. Производството пред КЗД е образувано по жалба на д-р Георги Тодоров. Наредба 3/2018 г. на министъра на здравеопазването и Националният рамков договор за дентални дейности за 2019 г. указват, че право да получат безплатни зъбни протези имат лица между 65 и 69 г. Аргументите на МЗ и НЗОК, че КЗД няма право да се произнася по законосъобразността на нормативните актове, са отхвърлени от съда, защото с решението на комисията не се отменят актовете, а се установява наличие на дискриминация, коментират от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Отхвърлена е и жалбата срещу направените от КЗД задължителни препоръки да се прекрати дискриминацията и да се осигури безплатно лечение на всички, отговарящи на критериите за поставяне на зъбни протези, независимо от възрастта им.

МЗ и НЗОК са осъдени да платят всички разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС.

Ако министерството и касата се вслушат в аргументите на КЗД и съда, те трябва да пристъпят към промяна на наредба и НРД, така че веднага да започнат да плащат зъбните протези на всички здравноосигурени без оглед на тяхната възраст.

ЦИТАТ НА ДЕНЯ:

Дума  стр. 3


Не се лендзи от телевизора с многохилядната си заплата в евро, ами ела тук и иди в Северозапада или… или си вземай суперкомпютъра и отивай на Марс

Директорката на психиатрията д-р Цветеслава Гълъбова към Мария Габриел

Над 2 млрд. души в света нямат достъп до безопасна питейна вода

Земя  стр. 20


Над 2 млрд. души по света все още нямат достъп до безопасна питейна вода, сочи доклад на ООН, цитиран от ДПА.

От началото на 21-ви век е постигнато значително подобрение. От 2000 г. 1,8 млрд. души са получили достъп до основни услуги за доставка на питейна вода, до която могат да стигнат с до 30 минути ходене пеша, пише в публикувания вчера съвместен доклад на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната здравна организация (СЗО). 2,2 млрд. обаче все още нямат достъп до безопасна питейна вода. Сред тях са 785 млн. души, които не разполагат със защитен водоизточник на разстояние половин час от дома си.

Необработени надземни води пият 144 млн. души. Много болести като диария, холера, тиф и хепатит А може да бъдат изкоренени, ако всички имат достъп до чиста питейна вода и тоалетни с безопасно управление на отпадъците, отбелязва СЗО. Случаите на вътрешни паразити и бактериални очни инфекции също ще бъдат намалени. Докладът отчита също, че 4,2 млрд. души нямат достъп до тоалетни, от които отпадъците се извеждат безопасно. На открито по нужда все още ходят 673 млн. души, което е 9 % от световното население при 21 % през 2000 г. В 39 страни обаче броят на хората без тоалетни на практика се е увеличил, най-вече в Субсахарска Африка, където се наблюдава значително нарастване на населението.

Д-р Боримир Фурнаджиев: Алергичките да носят лекарство със себе си

Мускулна инжекция предотвратява задушаването

Феодорина ЛЯСКОВА

Жълт Труд  стр. 35


Всеки момент в тялото ни прониква вирус, бактерия, гъбичка или алерген. Бактериите се унищожават с антибиотик, с вирусите се справяме също, гъбичките действат бавно, но алергените са коварни и неприятни. Организмът бързо реагира на тях.

***

Сега е сезонът на алергиите, които започват от първите цъфтежи и продължават и през юни. Бои, лакове, разредители, пух, козина, перушина, домашен прах също провокират алергия. Когато алергенът попадне в организма, действа като дразнител. Тялото веднага реагира с отделяне на белтъци, които го обхващат и се получава комплексът антиген-антитяло обяснява д-р Боримир Фурнаджиев, специалист УНГ, отоневролог, специализирал фониатрия в Израел.

Тъй като организмът отделя много белтъци, тези, които са в излишък, започват да се струпват в междуклетъчното пространство. Това предизвиква подуване, най-често под очите. Често се подува и пространството под ларинкса и когато се получи оток в зоната около гласните връзки, може да се стигне до задушаване.

Целта на белтъците, които отделя организмът, е да обхванат алергена и да се получи комплексът антиген-антитяло, който след това да бъде разбит от организма и да се изхвърли навън чрез урината. Затова при алергични състояния е важно човек да пие повече вода и още 2-3 вида течности, за да има добра диуреза.

Алергените са опасни, защото реакцията на организма е много бърза

При дихателна алергия човек може да се задуши от собствените си белтъци. Когато алергенът атакува, мозъкът прави спазъм на трахеята, за да не го допусне в белия дроб, което е защитна реакция. Алергенът не влиза в дроба, но и въздух не прониква в него, което създава опасна ситуация. Човек диша трудно. Възможно е да се появи и обрив, подобно на хранителната алергия. При нея организмът се опитва да изхвърли алергените и белтъците, които се отделят, през кожата.

Пристъпът може да се случи по всяко време

Алергията започва с лютене на очите, кихане, сърбеж по кожата, често се появява и прозрачна течност като вода от носа и от очите. Усеща се затруднено дишане, промяна в говора, тъй като набъбват гласните връзки и човек започва да говори по-дълбоко. Леко набъбва и езикът, което затруднява дишането. Човек има усещането за чуждо тяло в гърлото, което не може да преглътне. Това чувство се поражда от набъбване на задната стена на фаринкса. Стеснява се пространството под гласните връзки.

Важно е, когато първият алергичен пристъп отмине, човек да се консултира с алерголог, да му се направи тест, за да се установи към кои алергени е чувствителен. Така ще ги избягва и ще предотврати следващи пристъпи.

12-13 са най-често срещаните алергени но има и други, не толкова известни. „Дори от пресния лук и зелените салати, съдържащи нитрати, може да се отключи спазъм. Скоро моя близка се поду само 10 минути след като хапна зелена салата с пресен лук и 1/3 от лицето й отече. Веднага й дадох хапче и много течности – айран и вода. На другия ден отокът спадна“, споделя опит д-р Фурнаджиев.

Някои хора страдат от алергии, а други не, защото при тях имунната система е по-силна и имат добри антитела, изградени от белтъци, въглехидрати и мазнини. Не може да се твърди, че с възрастта се увеличава вероятността човек да стане алергичен към нещо. Алергия може да се развие по-лесно при по-слаб организъм – при дете или след прекарана болест, когато имунитетът е отслабнал. Затова е важно човек да се грижи за имунната си система с качествена храна, достатъчно сън, витамини, минерали, приятни емоции.

Има тенденция алергиите вече да не са сезонни. Мъхестите плодове са целогодишно на пазара, навсякъде се използват препарати за почистване, бои, лакове, лепила. Във всеки втори дом има куче или котка, килими, мокети от изкуствени влакна, които е добре да не се ползват. По това време всички алергии се обострят заради цъфтежа, който малко се измести към лятото заради хладната пролет.

Хапчето спира процеса, но действа по-бавно от инжекцията. Мускулите в трахеята при възрастните са по-здрави и там процесът е по-бавен – човек има около 3-5 часа да реагира, докато в носоглътката всичко се случва по-бързо и задушаването става опасно.

При алергичен пристъп със задушаване човек не може да си помогне сам. Започне ли задушаване, веднага трябва да се търси лекар. Когато се ходи в планината или на морето, трябва да се носи антиалергично лекарство и при необходимост веднага да се вземе хапче, ако се налага – и второ. Те са с лек седативен ефект и на човек може да му се доспи.

Ако се забележи някакво подуване или оток в устата или гърлото, веднага трябва да се търси спешна помощ защото понякога може да се наложи да се направи трахеотомия (отвор в трахеята), обдишване. Състоянието е доста драматично. В първите фази хората веднага взимат противоалергично лекарство, но практиката показва, че при деца са по-ефикасни мускулните инжекции. Те могат да предотвратят задушаването и това е важно да се знае от родителите. При лечението на алергиите трябва да се правят винаги мускулни инжекции, може и венозни. Затова д-р Фурнаджиев съветва веднага да се търси медицинска помощ в най-близкото ДКЦ, болница, лекарски кабинет, където трябва да има противоалергична мускулна инжекция. При спешност човек може и сам да си бие животоспасяващата инжекция в мускула, стига да я има в себе си. Може да се направи още една инжекция и на следващия ден. Хапчетата се взимат още 7-8 дни, за да се изчисти организмът от белтъците.

Доц. Станимир Сираков защити уникална диплома

Само 36 лекари от цял свят са удостоени с документа по неврорентгенология

Яна АНГЕЛОВА

Жълт Труд  стр. 36


Доц. Станимир Сираков от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ вече има европейска диплома по неврорентгенология, която се присъжда от новосформирания Борд по невроинтервенции. Той е един от общо 36 специалисти от цял свят, които са удостоени с този документ. Целта на дипломата е да отличи тези специалисти, които имат опита и квалификацията да се занимават с ендоваскуларно лечение на най-сложните и комплексни мозъчно-съдови заболявания.

***

За да получи дипломата, всеки от тези медицински специалисти е трябвало да покрие редица критерии. Самият изпит е продължил 2 дни. Първият е бил посветен на теоретичната подготовка и е включвал тест с писмена част. През втория ден явяващите се кандидати е трябвало да работят по различни медицински казуси пред 7-членна комисия и да дискутират индикации и методи на лечение.

Новопридобитата диплома дава възможност на доц. Сираков след кратък пробен период да работи в който и да е от големите центрове в Европа, където се правят ендоваскуларни процедури.

„На практика с тази диплома съм сертифициран и признат невроинтервенционалист в Европа“, обяснява доц. Сираков. Въпреки новите хоризонти, които отваря пред него ценният документ, той няма намерение да напуска България. „Напротив, в момента сме подали документи УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ да стане един от акредитираните центрове в Европа, където се провеждат обучения за невроендоваскуларни процедури. Ако това стане, ще сме единствени в целия източноевропейски регион, което е голямо постижение както за българската медицина, така и за българските пациенти“, добавя младият лекар.

Д-р Станимир Сираков е председател на Българското дружество по интервенционална рентгенология, ръководител на сектор в отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ -София, доцент към Катедрата по образна диагностика на МУ-София, ръководител на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Доц. Сираков пръв въвежда в България ендоваскуларното лечение на артериовенозни малформации. Само за 2019 г. заедно с екипа му от Референтния център по мозъчносъдови заболявания има извършени 17 такива операции и са третирани по ендоваскуларен метод над 90 мозъчни аневризми.

Преди няколко месеца заедно с проф. Шарбел Монайе от Франция той извърши две уникални операции на деца с много тежки артериовенозни малформации, които иначе трябваше да заминат за лечение в чужбина.

Моллови дни в Арбанаси

Жълт Труд  стр. 36


За девети път БЛС почете делото на лекаря с възрожденски дух д-р Димитър Моллов – хирург, учен, литератор, държавник, общественик, участвал в борбите за независимост на родината и създаването на Търновската конституция. Той е сред строителите на следосвобожденска България, един от организаторите на здравното дело у нас, съосновател и първи председател на Български лекарски съюз.

По време на станалите вече традиция „Моллови дни“, състояли се в Арбанаси, две от темите, по които бяха изнесени лекции и се проведоха дискусии, бяха „Депресията след лекарите“ и „Синдромът на изпепеляването, или познатият непознат“.

Националната награда на името на видния лекар и общественик за 2019-а получи д-р Маргаритка Йонова – дългогодишен педиатър, ръководител на ДКЦ 1 във Велико Търново.

18.06.2019

Национални телевизии

Скандал с лечение на тежкоболно дете

bTV  Новини в 19.00 часа


Скандал с лечение на тежкоболно дете. Семейство чака почти два месеца Касата да одобри плащане на противотурморни лекарства, които се вливат на дъщеря им. Накрая получава фактура от болницата, че трябва да плати близо 14 хил. лв. Всичко за скандала сега от Мария Ванкова. Добър вечер.

Мария Ванкова: Добър вечер. 6-годишната Мария е настанена в детската онкохематология на Университетската болница Царица Йоана ИСУЛ. Вливани са й противотуморни лекарства, които не са в списъка с платените от Касата. Преди ги поемаше Фонда за лечение на деца. Но знаете, той беше закрит, а дейността му се пое от Касата. Така на практика сега Касата отговаря за този тип плащания. Майката на Мария чака решението на Касата почти два месеца. Междувременно получава фактура от болницата, че трябва да плати почти 14 хил. лв.

Мария е със синдром на Даун, а в детската онкохематология е настанена заради левкемия.

Надя Мирчева: Здравословното й състояние е наистина много влошено. Лекарите правят всичко възможно в момента, но за съжаление това е самата истина.

На 25 април майката кандидатства пред Касата да плати лекарствата, които са вливани на детето. Подписва декларация, че има дарителска сметка, което означава, те ще се платят с парите, събрани в нея, а ако са нужни още, Касата ще ги даде. Вливанията обаче приключват, а решение на Касата няма. Така болницата няма друг избор, освен да поиска парите от семейството, обяснява началника на отделението.

Проф. Добрин Константинов: Тъй като нямахме обратна връзка с Касата, тръгнахме по стария утъпкан да го наречем път и затова беше издадена тази фактура.

От Здравната каса обясниха пред бТВ, че при кандидатстването майката не представила всички документи. След като се събрали, се поискало и становище на експерти. Така до днес, когато скандалът гръмна и се предложи плащането да бъде одобрено. Междувременно от майката е поискано да декларира, че не желае да се ползват пари от дарителската сметка.

Надя Мирчева: Ето това е, което днес, буквално 5 мин. преди вие да дойте, съм го изпратила. Защото предпочитам тези дарителски сметки да помогна на някое друго детенце, защото аз не знам моето дали ще стигне до там.

Според наредбата обаче, в този случай Касата не трябва да плаща. Което поставя под въпрос осребряването на фактурата.

Мария Ванкова: Дали този казус ще провокира промяна в правилата на плащане или ще остане изключение, предстои да видим. Майката на Мария благодари на лекарите за грижите, които полагат. Момичето остава в изключително тежко състояние.

Водещ: Благодаря. Мария Ванкова за скандала с лечението на тежкоболната Мария.

Близки на пациент го превозиха с бус вместо с линейка

БТВ, Новини в 12.00 часа


Започна разпит на свидетели на трагичния инцидент във Враца, при който 28-годишен пациент почина в линейка. Гледните точки на спешния екип и на близките коренно се разминават.

Междувременно близки на друг свръхтежък пациент от Врачанско алармираха за проблеми с транспорта и лечението му.

Репортер: Откриваме Гриша Григоров в спешно приемното отделение на врачанската болница. 260-килограмовият мъж е бил придвижен не с линейка, а с бус. Той от години е със свръхтегло, с което не може да се пребори.

Гриша Григоров: Не ми е добре. Големи храчки имам, не мога да дишам.

Репортер: Оказало се, че извиканата за него линейка не може да го побере. Лекарката от екипа обаче била категорична – трябва да постъпи в болница.

Александър Илиев: Трябва да дойде до тук защото може да умре. Той беше спрял да уринира.

Репортер: Тогава в село Лиляче, където пълният мъж е всеобщ любимец, се самоорганизират.

Александър Илиев: Половин село. 7-8 човека, 10 се събрахме и го натоварихме. Викнахме един бус.

Репортер: В спешно-приемния блок на болницата мъжът е прегледан.

Наталия Георгиева: И тука вече след 1 часа ни казаха: „сложили сме му“ катетър, някакви 3 банки и ни го изписват. „Водете си го отново в Лилече.“ И аз викам как ще го заведем, ние събрахме цялото село да го докараме тук. Сега го връщат отново. Жив човек на 60 години, съвсем в разума си е, всички изследвания му били перфектни.

Репортер: Междувременно 60-годишния пациент е преместен буквално в складовото помещение, на чиято врата пише –тоалетна.

Еми ние те вкарахме тука, Гриша, защото тука ни казаха да те вкараме. Няма къде да те вкараме на друго място. Да дойде здравен министър ли е, кой е, да види, да погледне как се лекуват тези хора тука. Може ли, това е жив човек.

Репортер: Въпреки, че от болницата са категорични – пациентът е в стабилно състояние и трябва да си иде у дома, в момента комисия преценява дали може да бъде оставен в отделение до четвъртък когато трябва да бъде приет в столична клиника.

Спешни центрове с нови линейки

bTV  Новини в 19.00 часа


Спешни центрове с нови линейки. Те обаче нямат джипиес системи. Проверка на екипа ни показа, че изискване за навигационна система няма нито в обществената поръчка, нито в техническите характеристики на фирмата-доставчик. Един от големите градове, в които вече се използват такива автомобили е Варна. Йордан Фотев с информация.

Йордан Фотев: Здравейте от Варна. Това е една от новите линейки, които получиха центровете по спешна медицинска помощ. Не е оборудвана с джипиес система, която да показва на шофьорите адреса, където трябва да стигнат. Липсва и радиостанция, като връзката се поддържа посредством джиесем апарат.

Дизелов двигател, 2 000 куб., 130 конски сили, шестстепенна скоростна кутия. Новите линейки са бързи, но не разполагат с навигационна система, за да стигат медиците наистина бързо до пациентите. Според зам.-здравния министър Бойко Пенков линейките разполагат с джипиес.

Репортер: Джипиеси имат ли?

Д-р Бойко Пенков: Джипиеси има, разбира се.

А на практика проверката ни във Варна показа, че нямат.

Шофьор: Ние джипиес нямаме. Повечето от колегите знаят адресите, имаме, снабдени сме и с карти на Варна и курортните комплекси. Понякога се сменят улиците, сменят се имената на улиците и тогава малко по-трудно. Но комуникираме помежду си, разбираме се. Няма отказан или ненамерен адрес.

В машините липсва и радиостанция.

Шофьор: Старите автомобили имаха радиостанции, сега имаме само един телефон.

Репортер: Мобилен апарат?

Шофьор: Мобилен апарат, който се води на самия автомобил.

Все пак Любен е категоричен, че новите линейки превъзхождат старите. Отзад са оборудвани с модерна техника и доста по-удобни носилки.

Шофьор: Носилките вече са малко по-здрави. Преди бяха от алуминиева конструкция, сега е стоманена. По-здрави са, имат няколко начина на позициониране и са по-лесни за качване на самите пациенти.

Друг пропуск е, че линейките не са оборудвани с паник бутон, въпреки все по-честите нападения над медици. Новите коли в цялата страна са на обща стойност 32 млн. лв. След проявения интерес от страна на бТВ от здравното министерство обясниха, че бъдещите коли отсега нататък ще имат навигационна система.

Йордан Фотев: В момента във Варна има три подобни линейки. В цялата област трябва да станат общо 22, колкото са и екипите, които едновременно дежурят на смяна.

Водещ: Йордан Фотев от Варна за новите линейки за някои спешни центрове.

Инфекциозното отделение в Карлово тъне в мизерия

Нова телевизия  Новини в 19.00 часа


И като говорим за здраве и здравеопазване сега една история по ваш сигнал. Наша зрителка ето тези кадри, които виждате зад мен, които показват напълно мизерията в едно отделение, инфекциозно отделение на карловската болница. Виждате там си има всичко. Има си мухъл, плесен, мръсотия, рушащи се неоправени стени. Жената, която ни сигнализира е заедно с детето си в това отделение.

Репортер: Истински кошмар изживява Кристина Панова, когато, в тези условия, трябва да остави 5-годишния си син, за да се излекува от чревна инфекция.

Кристина Панова: Мизерия, мръсни стени, олюпена мазилка, олющена, падаща. Самата мивка, която е в бокса, отдолу явно от течовете или от какво, всичко е черно отдолу. Има някаква стара дървена дограма – олющена, мръсна, захабена вече.

Репортер: Кристина остава със сина си в отделението 5 дни. Твърди, че през цялото време се притеснявала от вътреболнична инфекция.

Кристина Панова: Самото отделение няма разпределение, няма сектори. Примерно жълтеница и чревни инфекции са една до друга стаите. Храната е под всякаква критика.

Репортер: Пациентите недоволстват, а лекарите нямат избор и са принудени да работят в тези условия.

Д-р Цонка Драгоева: Работим при първобитни условия. Значи обстановката не ни предразполага към спокойствие. Да бъдем спокойни да мислим за болните само.

– Мирише на мухъл както усещате. Не е приятно, изобщо не е приятно. То идва от покрива. Трябва да е започне защото тече.

Репортер: За да спазва хигиенните изисквания, 3 пъти на ден персоналът дезинфекцира.

Симеона Чакърова: За вътреболнична инфекция не може да се говори.

Репортер: От ръководството на болницата заявиха, че сградата на отделението е на повече от 100 години. Ремонтът може да започне най-рано след месец.

Д-р Христо Пелев: Първо ще искам да се прекара газ до тази сграда, в южната част. Да се подменят тези стари радиатори и тръби, които влизат в отоплителна част, в таванната част, защото това е най-важното. След това ще се премине към генералното боядисване.

Репортер: Засега болницата има пари само за подмяна на радиаторите – 28 хиляди лева. Ще са необходими още 8 за боядисване то на стаите.

Нови правила за работата на зъболекарите

Нова телевизия  Новини в 19.00 часа


Нови правила за работата на зъболекарите, които могат да оставят хиляди пациенти без лечение, твърдят от гилдията. Причината е, че част от медицинските дейности ще могат да се извършват само от стоматолози с конкретна специалност. Кои стоматолози няма да имат вече право да работят, отговорите от Деница Суруджийска.

Репортер: Според авторите на промените, целта им е да осигурят по-качествено зъболечение за пациентите. На практика, обаче, правилата предизвикаха сериозни тревога сред медиците. Причината е, че голяма част от тях, които нямат съответната специалност няма да могат например да вадят корени и да лекуват пулпит. Опасенията са, че промените ще ударят най-вече пациентите в малките населени места, където и в момента има сериозен недостиг на лекари по дентална медицина.

От години д-р Дечев лекува тежки стоматологични проблеми в района на Дупница.

Д-р Крум Дечев: В момента на пациента лекувам горен 6-ти зъб, който има 4 канала. С оборудването, което имам и знанията и опита, който имам мога спокойно да го излекувам този зъб. Оказа се обаче, че според новите правила ще трябва да бъде изпратен в София.

Репортер: Според проектоправилата, зъболекарите с обща специалност ще могат да извършват само определени дейности. Д-р Дечев пресмята, че ще трябва да връща и препраща две трети от пациентите си.

Д-р Крум Дечев: В малките населени места това ще е някаква катастрофа за хората.

Д-р Божидар Кафелов: Здравната каса почти не покрива никакви дейности, така освен че пациентите ще пропътуват много километри, те ще плащат ивисоки суми за лечение.

Репортер: Самият Божидар Кафелов от 10 години специализира в лечението на коренови канали.

Д-р Божидар Кафелов: Изкарал съм множество курсове в страната и извън страната, не под формата на специализация в университет, водил съм лекции и курсове. Ако тези правила бъдат приети, аз няма да мога да лекувам сложни случаи. Много йоляма част от колегите нямат такава специалност.

Репортер: Според ръководството на зъболекарския съюз, обаче, няма основания за тревога. Предложените специални текстове нямали рестриктивен характер.

Д-р Николай Шарков : Най-вероятно тези неща ще отпаднат. Няма да има никакви ограничения за работата на колегите, които работят днес, утре, в другиден след една година .

Д-р Крум Дечев: Имаше достатъчно време тези правила да бъдат съгласувани. Изведнъж ние трябваше за 4 дена да се запознаем с тези становища.

Д-р Николай Шарков : Няма нищо късно. Ние ви казва, че работим от месеци наред. Къде бяха тези, които пишат тези неща през този период. Нито бяха на конгрес, нито бяха на общи събрания.

Репортер: Правилата ще бъдат обсъдени на конгрес в следващите дни. Ако зъболекарите не се разберат до края на месеца, Агенция „Медицински надзор” ще изготви едностранно нови регламенти.

За новините на НОВА Деница Суруджийска.

Национални радиа

Репортаж за протеста на медицински сестри във Враца

БНР, Новинарски час


Водещ: Враца днес беше поредният град от националния протест на медицинските сестри. За един час здравни специалисти от Северозапада блокираха движението по възлов булевард в града с искания за достойно заплащане и условия на труд и срещи търговията със здравето.

За да подкрепят протеста, във Враца бяха дошли и медицински сестри от Видин. За пореден път медиците заявиха исканията си за достойно заплащане и условия на труд и срещу търговията със здраве.

– Искаме да се чувстваме достойни и да работим без да се притесняваме, че няма да получим за утрешния ден възнаграждение, което в момента е минималното. Протестът е започнал още от 1 март. И ние продължаваме с нашите искания, докато ни обърнат внимание. Искаме всичко това, което тези 9 точки сме ги посочили да ни бъдат изпълнени. Ние не се борим само за заплати. Изцяло промяна в здравеопазването.

Протестът протече като едночасова блокада на движението по възловия булевард 2 юни. Чакащи в колите си врачани се солидаризираха с протестиращите.

– Всеки си търси правата. Работи толкова много часове, трябва и заплата, трябва да си хранят и децата.

Към недоволството на медицинските сестри се присъединиха и лекари от врачанската болница, където заради тежкото й финансово състояние има поредно забавяне на заплатите.

– Министерството трябва да реши как ще изплати дълга на неговата собственост. Защото болницата е собственост на министерството, а дългът – изграден от хора, които са назначени от министерството. Никой не ти казва колко е дълга. Но това се отразява тежко и на работата. Когато има заплати, няма нищо в аптеката. Като се зареди в аптеката – няма заплати. Скачени съдове.

Параклисът „Св. безсребреници Козма и Дамиан“ в Университетската болница „Канев“ в Русе бе основно ремонтиран и днес осветен.

БНР


Параклисът „Св. безсребреници Козма и Дамиан“ в Университетската болница „Канев“ в Русе бе основно ремонтиран и днес осветен. Още от кореспондентът ни Ася Пенчева.

Репортер: Болничният параклис „Св. безсребреници Козма и Дамиан“ бе открит преди 16 години и продължава да бъде място за утеха на болни и техните близки. След ремонт, финансиран изцяло от Русенската митрополия, днес параклисът отново отвори врати, а митрополит Наум благослови.

митрополит Наум: Болен ли е някой от нас, нека се моли, страда ли, нека да бъде извикан лекар, който да му помогне, така че много е важно за здравето, душевното здраве на нас хората, ние да престанем да грешим, а за телесното здраве наше и на нашите близки да се доверим на тези, върху които Господ е изпратил своята благодат и частицата на Светия дух и им е дал възможност да бъдат лечители на телата на хората.

Репортер: Инициативата за възраждането на параклиса е на младия свещеник Недялко Димитров, който е готов да откликне на всеки християнин във всички отделения на болницата.

свещеник Недялко Димитров: Потребност на хората е да се помолят на Бога да ги укрепи в трудния момент.

НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 19.06.2019