Новият анекс към НРД 2018 влиза в сила от 1 юни

Частта с разделените пътеки за възрастни и деца от 1 юли

“Подписаният от УС на БЛС днес Анекс влиза в сила от 1 юни за частта, която не касае променени КП. Тази част, която касаеше разделянето на пътеките, които бяха общи за възрастни и за деца ще влезе в сила от 1 юли” , това заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. И добави: 
“Единственото предложение на БЛС, което беше частично прието касае КП, по които работят в голяма степен Общинските болници – това са пътеки изпълнявани в отделенията по „Кардиология“, „Вътрешни болести“ и „Анестезиология и интензивно лечение“ от първо и второ ниво на компетентност. Там предлагахме 20% увеличение, но се оказа, че НЗОК може да си позволи 10%”.
НЗОК ще плаща повече за детско здравеопазване, за раждания и инфекциозни болести.

Цената на клиничните пътеки за детско здравеопазване ще бъдат увеличени от 1 юни с около 20-30 на сто.
Двойно е увеличена и клиничната пътека за септични (бактериални) артрити и остеомиелити при деца под 18 годишна възраст – 2400 лв. С 30% се увеличават пътеките за диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст – 1 300 лв.
В подкрепа на демографската политика със 100 лв. е увеличена цената на клинична пътека „Раждане“ – от 750 на 850 лева.
В областта на пулмологията ръстът ще бъде с 10%, като там, където има разделение на пътеки за деца и за възрастни, детските пътеки ще бъдат завишени с 20%.

Председателят на БЛС уточни, че ако има неусвоени средства към 30 август то е възможно увеличение на клинични пътеки, но и на дейности. “ Както знаете тази година подписахме за първи път невъзможността да се прехвърлят средства от един параграф в друг и доколкото имам информация почти във всяка от дейностите се оформят известни икономии. Там, където има спестени пари, ще настояваме за увеличение на прегледите в СИМП, а за болничната помощ ще поискаме да се изплати надлимитната дейност“, поясни д-р Маджаров.

Нов момент в Анекса е и следната възможност, която досега създаваше проблеми на редица места. Вече участието на лекари-специалисти, оказващи консултативна помощ, които не са на основен трудов договор в болниците и републиканските консултанти, не е основание за незаплащане на дейността, извършена от лекарите.

Пресцентър на БЛС

Информация за решението на УС на БЛС, относно Анекса към НРД.