Младежите у нас първи в ЕС по затлъстяване, ранна бременност и риск от бедност

24 часа  стр. 7


България е първа по дял на бременните тийнейджърки в Европейския съюз, в челото по затлъстели, а младежите й са втори по риск от бедност и социално изключване. На фона на тези данни рискът от депресия на младите е висок.

Такива изводи прави доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за неравенствата в достъпа на млади хора до информация и услуги за подкрепа. В него обаче се борави с данни до 2016 г., тъй като за тази година има информация за сравнителен анализ за целия ЕС.

Рискът от депресия е по-висок в домакинствата с ниски доходи. Уязвими са били общо 14% от младите европейци, като по-склонни към депресия са момичетата и младите жени.

Установени са големи различия по отношение на достъпа на младите хора до здравеопазване, като България наред с Австрия, Кипър, Латвия и Великобритания е посочена сред държавите, в които между 2011 и 2016 г. има влошаване.

Според 74% от младите у нас чакането за доктор ограничава достъпа им до здравни услуги, а за 44% цената е проблем

Делът на младежите у нас пада от 18 на 12 на сто за периода 2011 – 2016 г., но това е трендът в почти цяла Европа. През 2016 г. в ЕС между 18 и 24 г. са били 39,4 млн. души, а между 12 и 17 г. -32,7 млн. По данни на Евростат 29% от непълнолетните са били в риск от бедност и социално изключване, като тук първи са Румъния (52%) и България (48%, но при 53% през 2011 г.) При бедните младежи (18-22 г.) данните са аналогични – 44% у нас са отчетени като рискови през 2016 г. при 49% през 2011 г. В България обаче се отчита най-високо усещане у тях за социално изключване.

15-годишните българчета се занимават усилено със спорт средно почти 4 дни седмично, като тук докладът борави с данни на ПИЗА от 2015 г. Но в същото време се посочва, че според проучване на СЗО България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване заедно с Малта, Гърция и Уелс. По-висок е процентът на затлъстелите момчета, а у нас са и най-големите разлики между двата пола -11 % с наднормено тегло при момичетата спрямо 24% при момчетата. Следват Гърция, Унгария, Италия и Полша.

3,9% дял на бременните между 15 и 19 г. ни поставят първи в ЕС по майки тийнейджърки, Румъния е с 3,5%. Правим изключение от общия тренд към намаляване на този процент през годините.

Данни за тормоза над деца в България се посочват само за 2014 г. – 15%, което е четвърто място в ЕС. Само 4% от младите европейци се обявяват за жертва и на кибертормоз, като в България и Испания повече страдат мъжете.

Младежите у нас не търсят помощ от специалисти при проблем, а се обръщат към семейството или приятели

Често обаче родителите не са образовани за здравните рискове. У нас например липсвали специалисти по хранителни разстройства и въпроси, свързани с половата ориентация, а превенцията на наркозависимостта се определя като недостатъчна и кампанийна. Най-често използваната дрога е канабис, следвана от екстази, амфетамини и кокаин.

Предлагат за ордени очен лекар и баскетболиста Голомеев, Васил Михайлов почетен със „Стара планина“

24 часа  стр. 8


Шефът на очната клиника на „Александровска“ и на комитета на евреите у нас „Шалом“ доц. Александър Оскар да бъде награден с орден „За граждански заслуги“, предложи правителството на президента. Оскар е номиниран от неправителствени организации, сред които лекарският съюз и дружеството по офталмология.

За „Стара планина“ е предложена баскетболната легенда Атанас Голомеев, който е поставен от международната федерация сред 50-те най-велики в спорта за XX век.

Вчера Румен Радев удостои с държавни отличия дейци на културата и изкуството. Актьорът и режисьор Андрей Аврамов и председателят нац сдружение „Епископ Йосип

Щросмайер“ Трифон Павлов бяха наградени с ордени „Св. св. Кирил и Методий втора степен“, а същия орден, но с огърлие получи дългогодишната директорка на музикалното училище „Любомир Пипков“ Милка Митева.

С орден „Стара планина първа степен“ президентът удостои актьорите Ириней Константинов и Васил Михайлов. В Борисовата градина в София ще има бюст на Капитан Петко войвода, изигран от Михайлов, стана ясно още вчера. Инициативата за поставянето му е на Съюза на тракийските дружества, а автор е скулпторът проф. Валентин Старчев.

Петима ослепяха от жегите в Пловдив

Не приемали достатъчно вода, ретините им се отлепили

Анелия ПЕРЧЕВА

24 часа  стр. 30


Само за 5 дни петима души са приети в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив с отлепени ретини на очите и загуба на зрение. Предишните месеци е имало едва няколко подобни случая.

Лекарите са изумени от серията разкъсани ретини. И петимата пациенти са на възраст над 60 г. Извършени са им сложни неколкочасови операции и се очаква да възстановят част от зрението си. Според медиците основната причина за отлепянето на най-вътрешния слой на очната ябълка е жегата. „Когато температурите са високи, организмът се обезводнява. Настъпва и дехидратация на стъкловидното тяло, което държи ретината на мястото й, и тя се разкъсва. Същият негативен резултат се получава при травма, повишена физическа активност или тежка работа на полето“, обясни проф. Нели Сивкова, началник на очната клиника. В рисковата група попадат възрастните, хора с късогледство и диабет, както и такива, които вече веднъж са били оперирани за подобен проблем.

„Ретината е „мозъкът“ на зрителния орган.

Отлепянето й не е съпроводено с болка, зачервяване или изтичане на секрет. Затова пациентите изчакват, мислят, че ще им мине от само себе си. В началото не виждат определени сегменти, което се компенсира от другото око. Постепенно обаче губят зрение“, посочи проф. Сивкова.

Повечето хора търсели помощ късно. Лечението е единствено хирургично. При навременна интервенция прогнозите са благоприятни и болните връщат голям процент от зрението си в период от 1 до 3 месеца.

МЗ и НЗОК са осъдени да платят 100 000 лв. за отказ за лечение в чужбина

В случая има дискриминация, а на болните деца не са осигурени адекватни условия у нас, смятат магистратите

Ана АТАНАСОВА

Сега  стр. 1, 2


Министерството на здравеопазването и здравната каса са осъдени да платят 100 000 лв. обезщетение на родителите на дете, на което е отказано лечение в чужбина. Решението е на Пловдивския административен съд, който е гледал делото повторно. Преди 3 години друг състав на съда също осъди министерството и съществуващия тогава Фонд за лечение на деца да обезщетят родителите, но решението беше отменено от Върховния административен съд. При повторното разглеждане на делото магистратите приеха, че солидарна отговорност носят министерството и здравната каса, която е правоприемник на закрития Фонд за лечение на деца.

През 2008 г. детето е било диагностицирано с остра лимфобластна левкемия, когато е било на година и половина. Лекувано е в България, постигната е ремисия, но болестта рецидивира. Започва нова химиотерапия, като целта е последваща трансплантация на стволови клетки, като донор е сестрата на детето. Родителите кандидатстват пред Фонда за лечение на деца през 2011 г. за лечение извън България, но им е отказано, тъй като фондът е счел, че след като има осигурен донор, лечението може да се извърши у нас. Семейството започва дарителска кампания и заминава за Италия, но детето умира през 2012 г.

Родителите подават жалба в Комисията за защита от дискриминация и тя решава, че дискриминация има, тъй като фондът е пратил друго дете със същата диагноза с чужбина, тъй като то е нямало фамилно съвместим донор и е счетено, че трансплантацията у нас би била рискова. Затова фондът праща другото дете в чужди клиники с по-голям опит. Според КЗД това представлява дискриминация по признак „лично положение“.

Съдът потвърждава решението на комисията, което също така гласи, че

Министерството на здравеопазването е трябвало да създаде условия за повишаване качеството на лечението на децата с онкохематологични заболявания у нас. „Следва държавата да осъществи допълнителни, освен вече предприетите действия, чрез които да се гарантира, че в Република

България е налице център, който отговаря на най-високите стандарти в областта на трансплантацията на стволови клетки и който би могъл с еднакъв успех като този на реномираните световни центрове да лекува съответните заболявания“, пише КЗД. Комисията и съдът смятат, че МЗ не е изпълнявало собствената си програма за развитие на трансплантациите на стволови клетки, която предвижда подобрение на това лечение, и така не е създадена възможност трансплантацията и на другото дете да бъде извършена у нас, вместо да бъде пращано в чужбина.

Затова съдът приема исковете на двамата родители за основателни и присъжда обезщетение по 50 000 лв. на всеки от тях. Парите заедно със законната лихва от 2013 г. досега трябва да се изплатят солидарно от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса в качеството й на правоприемник на Център „Фонд за лечение на деца“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

НОВО НАЧАЛО

Макар от април фондът да е част от здравната каса, проблемите с лечението на деца продължават. Първият по-голям скандал, откакто НЗОК се зае с тази дейност, отново беше заради лечението на дете с онкохематологично заболяване. Оказа се, че заради тромави процедури и нормативни актове ИСУЛ чака с месеци да си получи от касата парите за лечение на дете с левкемия. Проблемът е с т.нар. нерегистрирани лекарства, които често са за базова терапия, но не се внасят у нас заради прекалено ниски цени.

Родителите на деца с онкохематологични заболявания отдавна настояват въпросът да бъде решен и тези препарати да се осигуряват по-лесно, а от МЗ още не са предприели промени в тази посока. Затова и родителите са насрочили протест в четвъртък.

Д-р Теодора Вълчева, специалист по алергология, Александровска болница – София:

Студовите алергии водят до шок през лятото

Силвия НИКОЛОВА

Монитор  стр. 12-13


– Д-р Вълчева, които са рисковете за кожата през лятото?

– От една страна, това са изгарянията, а от друга – алергичните обриви и предпоставките за развиване на онкологични заболявания. Всичко това се случва в резултат на прекомерното излагане на слънчевите лъчи.

– В какво се изразяват т. нар. слънчеви алергии?

– Характерното за тях е, че липсват симптоми като кашлица и спазъм на дихателните пътища. Всички алергични заболявания – хреми, астми, свързани с изграждане на антитела срещу пролетно-летни алергени, могат да бъдат обострени през горещите дни. Доказано е и че горещият и сух въздух може да предизвика астматичен пристъп при пациентите с бронхиална астма. Затова е необходимо да спазват стриктно предписаната от лекар терапия. Също така трябва да избягват спортове, които водят до ускорено дишане. Те могат да провокират много тежък пристъп от астма. Горещините са противопоказни и за пациентите с алергични риноконюнктивити.

– Едни използват чадъри, други плажни масла, но все нещо се случва и се получават неблагополучия. Как човек може да се опази от тях?

– За тези, които имат т. нар. физикалнауртикария, атя се провокира не от алергеннитригери, а от физикални въздействия – студ, слънчево облъчване, вибрации, притискане, препоръчвам да се консултират редовно с алерголог.

Те следва да започнат профилактика с противоалергични медикаменти един месец преди активното слънце, както и по време на първите слънчеви облъчвания до получаването на траен слънчев тен. Хората, които имат изменения по кожата трябва да избягват повишения риск за малигмено преобразуване на тези изменения. Те трябва да избягват въобще яркото слънчево облъчване особено в часовете между 10.00 и 16.00 и да имат покритие на кожата.

– Какво покритие?

– Облеклото трябва да бъде от естествени материи, най-вече от памук и лен. Ако след плажа през лятото, а и във всеки друг сезон, човек забележи някаква промяна във формата и състоянието на бенките, задължително трябва да се консултира с дерматолог. При съмнение се изследват, за да се избегне онкологично заболяване или, ако е налично да се оперират.

Проблем за кожата през лятото е и изгарянето в резултат на прекомерно облъчване от слън

чевите лъчи. Културата при излагането на плажа и събирането на тен е от изключително значение, тя има пряко отношение към нашето здраве. Излагането трябва да става постепенно, като тялото също трябва да привикне постепенно. Започва се от 10 минути, увеличаването на времето става постепенно в следващите дни.

Колкото и банално да звучи, от изключително значение за здравето на кожата са слънцезащитните средства – кремове, лосиони, спрейове в подходящите слънчезащитни фактори.

Хората с най-светла кожа, които изгарят най-бързо следва да използват продукти със слънцезащитен фактор UV защита 30. Тя протекира кожата на 96 процента от вредните влияния на ултравиолетовите В-лъчи. Тези, които са с по-тъмен тен по природа, могат да ползват и по-нисък фактор, но в никакъв случай да не се оставят без защита.

– Мнозина се преосигуряват, използвайки UV защита 50. Как действа тя?

– Тя дава само 2% повече защита от UV 30, тоест 98 на сто. Затова е безсмислено да се използват толкова високи протектори. Съответно, човектрябва да се съобразява и с времето, на което се излага на слънце. Независимо, че много се пише и говори в медиите за слънчевите защити, редно е преди морето, планината, риболова при язовирите или край басейна да се направи консултация с лекар -специалист особено при наличието на бенки, петна и други образувания по кожата. Може да ви се стори странно, но по това време на годината трябва да са особено внимателни хората със студова алергия. Причината е, че след като се нагреят от слънцето и претоплят организма си, решават, че трябва да охладят тялото си и се гмуркат в открити басейни – море, язовири, реки. Такива пациенти могат да получат хидрогенен шок и да загубят съзнание. Те също трябва да се консултират с алерголог и постепенно да се потапят във водата, за да свикне организмът им.

ПРОФ. Д-Р ЩОЛЦЕНБУРГ КОНСУЛТИРА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ПРОСТАТАТА И БЪБРЕЦИ

Монитор  стр. 7


На 12 юли 2019 г. в София, Хил клиник проф. д-р Йенс-Уве Щолценбург от Университетска болница Лайпциг (Германия) ще дава консултации/второ експертно мнение на пациенти с рак на простата и киста или рак на бъбрека. Проф. Щолценбург е един от най-добрите в света уролози в момента и много уважаван лекар като създател на някои от най-прилаганите техники за лапароскопско и роботизирано лечение на простатата, пикочен мехур, уретер, бъбреци. Той е автор на редица учебници и изследвания на долния уринарен тракт при мъже и жени. Има огромен опит в лапароскопска и роботизирана хирургия на простатата, пикочен мехур, уретер, бъбреци. От 2002 г. е начело на Международния център за обучение по лапароскопска урология. От 2005 г. е завеждащ отделение „Урология“ на най-голямата в Европа Университетска болница – тази в Лайпциг, Германия. От 2010 г. всеки месец консултира и оперира в Хил клиник, София пациенти с онкологични заболявания на бъбрек или простата.

За да бъде ефективен прегледът, пациентите трябва да разполагат с необходимите предварителни изследвания, които могат да бъдат направени и в Хил клиник. Консултациите с проф. Щолценбург се запазват предварително по телефона и се заплащат на място (консултацията струва 200 лв. и включва превод на български език).

Франция спира да дава пари за хомеопатия

Монитор  стр. 12


Франция спира да плаща за хомеопатично лечение. Министърът на здравеопазването Агнес Бизан каза, че системата за здравно осигуряване вече няма да връща на гражданите пари, похарчени за хомеопатични лекарства. Новата политика ще бъде въвеждана постепенно и ще влезе в сила изцяло от началото на 2021 година. По-рано тази година службата за контрол на системата на здравеопазването на Франция направи такава препоръка към правителството.

Според проучванията на контрольорите алтернативната медицина не предоставя достатъчна ефективност, като са изследвани различни заболявания за събиране на данни – от тревожност, до брадавици по краката.

Отличия за военните ни медици

Труд  стр. 6


20-ият ни военномедицински екип се завърна след 4-месечна мисия в Мали с отлична оценка за представянето си. Те получиха награди от името на военния министър Красимир Каракачанов. Ротацията идва седмица, след като техни колеги заминаха, за да подсигурят Мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали. Задачата им бе да се грижат за здравето на личния състав на щаба на операцията в столицата Бамако.

Българите намаляват до 4 млн. души

Труд  стр. 6


Населението на България ще се стопи до 4 млн. души през 2100 г., прогнозират от Евростат. Анализът е направен за 80 години напред, колкото е човешкият живот. Българите вече са под 7 млн. души. Само след двайсетина години – през 2040 г., ще бъдем под 6 млн., а през 2067 г. ще сме под 5 млн. души.

През 2018 г. населението намалява в 10 страни от ЕС. А България е сред страните с най-бързо намаляващо население. На първо място в тази негативна класация е Латвия, където хората са се стопили със 7,5 на хиляда. Второто място си делят България и Хърватия, където спадът е със 7,1 на хиляда. България е на шесто място в ЕС по най-ниска раждаемост – в Италия са родени 7,3 бебета на 1000 души, а след нея са Испания (7,9%), Гърция (8,1%), Португалия (8,5%), Финландия (8,6%), България (8,9%) и Хърватия (9%).

България е с най-високата смъртност в ЕС – 15,4 на хиляда души, следвана от Латвия (15%0), Литва (14,1%0), Румъния (13,5%о) и Унгария (13,4%0). В резултат разликата между смъртните случаи и ражданията у нас е най-голяма, посочват от Евростат.

Върбица отново ще има медицински център

Дума   стр. 5


Нов медицински център за хората от Върбица до година и половина обеща на жителите местната власт, която реши сама да финансира възстановяването на болницата в града, съобщава БНР. В момента тече ремонт на сградата на лечебното заведение. Целта е да не се налага жителите на Върбица да пътуват 60 километра до Шумен, за да получат медицинско обслужване.

Кметът Мердин Байрям посочи, че ремонтните дейности вървят по план, но остава още доста работа. Този проект може да бъде приключен изцяло за една-две години и да започне да функционира, обясни той.

Предвижда се до година и половина болницата да бъде регистрирана като медицински център с 10 легла стационар, операционна за малки интервенции, рентгеново отделение, видеозон и кабинет за лекари специалисти. Според изчисленията реконструкцията ще струва близо 5 млн. лева.

КНСБ настоява за още 2,1 млрд. лева за заплати

Профсъюзът иска възнагрaжденията на учители и полицаи да скочат с 20%

Аида ПАНИКЯН

Дума   стр. 5


Общите искания на Конфедерацията на независимите профсъюзи в България за допълнителни средства към бюджета за 2020 г. са за над 2,141 млрд. лв. От тях 1,206 млрд. лв. са за увеличение на заплати, а близо 935 млн. лв. за капиталови разходи, стана ясно на семинар за журналисти, организиран от КНСБ и фондация “Фридрих Еберт“.

Настоява се за допълнителни 470 млн. лв. за 20-процентно увеличение на заплатите на педагозите и 44 млн. лв. за 10-процентен ръст на възнагражденията на непедагогическия персонал.

Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации настоява за 560 млн. лв. повече спрямо тазгодишния бюджет. Над половината от тези средства – 275 млн. лв., са за 20% увеличениe на заплатите в МВР, средно с около 160 лв. От синдиката настояват догодина парите за заплати в Министерството на финансите да са с 62,5 млн. лв. повече, за правосъдното – с 40 млн. лв., за ДАНС – с 20,3 млн. лв., за НОИ – с 13,8 млн. лв.

Допълнителни 110 млн. лв. иска КНСБ за възнаграждения в здравеопазването.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието иска 15-процентно увеличение на средствата за заплати във второстепенните разпределители към Министерството на земеделието. Това означава, че заплатите биха се увеличили с 85-180 лв. догодина. Повече от10 години структурите на МЗХГ, Селскостопанската академия, ДП, НС ЕАД са хронично недофинансирани, с непрекъснато оптимизиране на разходите за персонал и минимално увеличение на заплатите, коментират от профсъюза. Оттам искат и трансфер от 30 млн. лв. за академията.

КНСБ и Съюзът на българските музикални и танцови дейци настояват за още 1,6 млн. лв. по бюджета на общините за 2020 г. за допълнително целево финансиране за увеличение на заплати на работещите в духови оркестри и фолклорни ансамбли, както и увеличение на разходната част на бюджета на Министерството на културата в бранш “Музикално-сценични изкуства“ с 10 млн. лв.

За допълнителни 303 хил. лв. настояват от Съюза на транспортните синдикати в България за Изпълнителната агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“. Това ще позволи 20-процентен ръст на заплатите. Синдикатът настоява да се върне категоризирането на труда на работещите в екипажи на кораби и плавателни средства.

Системата ни убива

Из „Записки по българското здравеопазване“

Д-р Гео НЕШЕВ

Дума   стр. 17


Като гръм ни удари новината, че -за кой ли път, отново умира детенце поради това, че „системата ни е малко тромава, но ще я оправим“ (по памет приблизително цитирам послушника от НЗОК Дечо Дечев – б.а.). Разбрали сте, че става дума за 6-годишната Мими. И, страх ме е да го напиша – заради липсата на… 14 000 лева. Да, не 3 милиарда (за ненужни самолети!), не 200 милиона за ненужни стадиони, не половин милиард за партийни субсидии, не 12 милиона за суперкомпютър, само 14 000 лева!

„…Боже, колко мъка има на тоя свят!…“ – вероятно пак би проплакал великият сърцевед Йовков, ако имаше възможност да види как родители на български деца, включително и лекуващи лекари, молят за помощ, за да ги спасят в чужбина срещу много пари. Някъде 11-месечно бебенце ще приключи рано-рано земния си път, ако до фатални 6 месеца не му направят операция в чужбина, но за десетки хиляди във валута. Другаде 12-годишно момиченце е обречено, ако не бъде оперирано – и пак в чужбина, и пак срещу непосилни за родителите му суми във валута… „Зов за помощ“ отправят бедни хора, прежалили къща, апартамент, имущество, жалки спестявания… Дали ги чува някой? Кой знае. Защото един от последните смъртоносни „шедьоври“ на счетоводителите от МЗ бе прехвърлянето на Фонда за лечение на деца в чужбина (с немалко благотворителни средства) към НЗОК, което на практика означава животоспасяващите решения за децата да се вземат от некомпетентни чиновници,, и то под строгия контрол на МЗ. Защото според пропадналите теории на неолибералните майцепродавци и особено на техния вожд Иванчо Костов „Държавата трябва да стои по-далече.“

Срамна е истината, че в България умират хора, и то главно деца, от болести, които се лекуват по света. По данни от печата между 50 и 100 български деца страдат от редки болести, като на първо място е рядко генетично заболяване, което, ако не се лекува, води до смърт. За щастие в световен мащаб такова лечение вече съществува с помощта на „лекарства сираци“. Едно 9-годишно дете у нас обаче се оказа, че не може да бъде лекувано. У нас нямало правна уредба и обучени лекари. По този повод от страниците на ДУМА искам да информирам счетоводителите и най-вече Кирил Ананиев, че Закон за лекарствата сираци официално е въведен в световен мащаб през 2000 г. Той предвижда централизирано маркетингово одобрение, възможност за грантово финансиране и национална или общинска финансова подкрепа, по-ниска или никаква такса за регистрация, изключителни права за 10 години напред. Нещо повече, Европейският парламент е приел Европейска регулация за лекарства сираци посредством Директива 141/2000/ ЕС. Е, какво правим при това ние, г-н Ананиев и компания?

Резултатът е един – наши европейски рекорди: втори по детска смъртност и първи по ниска раждаемост! Защото българите масово се отказват да раждат и отглеждат деца. Твърде впечатляващ е фактът, че при тази демографска криза в България няма стандарт по акушерство. Или по-ясно казано, няма съвременни правила, по които се пази животът на бебетата и родилките, както и норми, с които да е обезпечено самото раждане у нас през XXI век.

По спешност Надзорният съвет на НЗОК на 17 юни т.г. подписа Анекс към Националния рамков договор за нови цени на част(!) от клиничните пътеки. Брей, ставали чудеса! Увеличението обаче е само на част от клиничните пътеки за педиатрични и неонато-логични грижи с до 30 на сто. Известно увеличение има и за клиничните пътеки за раждане (а къде остана патологията на бременността?). Единственото предложение на Българския лекарски съюз, което бе частично прието, засяга клиничните пътеки, по които работят в голяма степен общинските болници. Болни молят да им се възстановява редовното снабдяване с животоспасяващи и безплатни по закона лекарства, спирани поради престъпно безхаберие от страна на чиновниците или от спекулантски машинации.

Да продължавам ли още?

Един милион българи ще са с диабет през 2030 година

Силвия НИКОЛОВА

Земя  стр. 12


Проф. Ивона Даскалова е родена в София, където завършва и медицина. Има признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, клинична фармакология и терапия, медицинска информатика и здравен мениджмънт Специализирала е в Германия, Дания, САЩ. Председател на УС на Българската диабетна асоциация, член е на Европейската асоциация за изучаване на диабета, Американска диабетна асоциация, Асоциация за клетъчна трансплантация. Академик на Българската академия на науките и изкуствата и професор към СУ ‘Се. Климент Охридски“

– Проф. Даскалова, вярно ли е, че в България има скрита епидемия от диабет?

– Вече не говорим за епидемия, а за пандемия в световен мащаб, факт е, че през 2013 г. има 375 милиона души по света, заболели от захарен диабет, а се очаква през 2и30 г. броят им да достигне 575 милиона. През 1992 г. в България заболеваемостта беше 3%, епидемиологично проучване от преди две-три години показа, че тя вече е 8 на сто. Прогнозата е през 2030 г. засегнатите да станат 15%, което означава, че те ще станат малко над един милион.

– Медицината има ли обяснение защо толкова бързо стигнахме до пандемия?

– Причините са много и сериозни. Много са факторите, които го отключват. За захарен диабет тип 2 водещо е затлъстяването. Влияние оказва застоялият начин на живот, неправилното хранене, консумацията на т. нар. бързи храни и, разбира се, стресът. Затова напоследък ние, лекарите, говорим много за превенция и повлияване на преддиабетните състояния на затлъстяването, на метаболитния синдром. Профилактиката е една-единствена – да се промени начинът на живот. Това означава да се елиминира стресът, да се храним здравословно, т.е. да не ядем каквото ни попадне веднъж дневно или по-точно вечер на корем, а да хапваме три пъти. Необходимо е да изхвърлим от живота си вредните навици, каквито са алкохолът и тютюнопушенето. Ние сме сред нациите, които си позволяват завишени количества както спиртни напитки, така и вино и бира.

– Здравословното хранене обаче е по-скъпо, не всички хора могат да си го позволят. Това изискване може ли да се прескочи?

– Разбира се, че се изискват средства, но не говорим за скъпи храни. Става въпрос за приоритетната употреба на зеленчуци и плодове. Българинът все още може да си ги позволи. Освен това начинът на приготвяне на храната също трябва да бъде променен. Необходимо е да се избягват пържените храни, те трябва да са печени на скара, варени, задушени. Тлъстите меса трябва да бъдат избягвани. Здравословно хранене означава човек да се храни няколко пъти на ден, порционът да бъде богат на зеленчуци и плодове. Дори през зимата, когато те са по-скъпи и ги няма в такова изобилие, трябва да се наблегне на традиционната българска туршия и киселото зеле.

– Нима консервираните храни са полезни? С какво?

– Туршията и киселото зеле подобряват бактериалния състав на червата, на размножаването на чревните бактерии. Според съвременните теории в медицината това е микробиомата. Тя се подобрява с консумацията на кисело мляко, кисело зеле и туршии. Като се има предвид колко широко са застъпени тези продукти в българската кухня, се оказва, че нашите прадеди са се хранели значително по-здравословно от днешните си потомци.

– Впрочем в последните години набира сила теорията за вредата от млякото при възрастни хора. Вярно ли е това?

– Тази теория не е вярна. Опровергава я дори само фактът, че най-дълголетните в България са в Родопите, където основната храна на хората там е млякото, сиренето, кашкавалът. Всяка българска къща посреща зимата с бидон кисело зеле и туршия. Както вече обясних, те подобряват микробиомата и състава на чревните бактерии. Те влияят много върху инсулиновата резистентност и върху затлъстяването. Преобладаването на един или друг вид от тях се култивира още от детска възраст чрез храненето.

– Подмладява ли се диабетът?

– Да, разбира се. И това отново се дължи на неправилното хранене на децата и заседаването им пред телевизорите и компютрите. Превенцията и при тях срещу диабет се състои в консумацията на повече зеленчуци и плодове, както и игри на открито. Аз съм интернист, най-младият ми пациент е на 18 години, но знам от колеги педиатри, че има и много по-млади, в детска възраст, както и бебета, родени с диабет. Причините за това са по-различни.

– Майката диабетична -дори само ако е предразположена към диабет, може ли да предаде заболяването на бебето си?

– Ако открием етиологията на захарния диабет, ще разберем и лечението. Науката продължава да търси отговор на този въпрос. Ние можем само да кажем, че захарният диабет от тип 1 е автоимунно заболяване. Тип 2 е заболяване, на което можем да повлияем с променен начин на живот и с някои медикаменти. При него водеща е инсулиновата резистентност, но има отношение и генетичният фактор. При втория тил има наличие на инсулинова секреция, на инсулинова резистентност и недобро усвояване на въглехидратите в резултат на различни дефекти.

– Болниците обикновено съобщават на медиите, когато се роди бебе с тегло 5-6 кг. Повод за радост ли е това, то няма ли да бъде диабетик?

– Това означава, че майката е в риск скоро след това да развие диабет. 2017-а е Световната година за ранно откриване на гестационния диабет. Това е диабетът, който се отключва по време на бременността. Трябва да се знае, че всяка жена, родила бебе над 4,5 кг, попада в т. нар. рискови групи. Необходимо е тя да оъде съветвана от специалист как да живее по-нататък.

– Какво най-общо включват съветите към тези жени?

– В никакъв случай те не бива да допускат да качат наднормено тегло. Всеки килограм отгоре води до затлъстяване и отключване на диабет.

– Общопрактикуващите лекари лесно ли разпознават симптомите и навреме ли изпращат пациентите при ендокринолог? Имате ли много закъснели случаи?

– В световен мащаб 46,3% от хората с диабет не знаят, че го имат.

– А колко са хората в България, които не знаят, че вече са диабетици?

– Не е ясно, у нас не е правено епидемиологично проучване. Много пъти захарният диабет тип 2 се открива с откриването на усложненията от него.

– Какви са усложненията?

– За да ги има, означава, че човекът е живял с диабет повече от пет години. Обикновено се открива наличието на диабетна полиневропатия – увреждане на нервите от високите стойности на захарта. Пациентът все се оплаква, че го болят краката, отива на лекар, правят му електромиография и става ясно за какво става дума. Или пък офталмологът го изпраща да си направи кръвна картина и става ясно, че проблемът с очите е в резултат на захарния диабет. Коварството в случая е, че първо се отключва усложнението. Например мъж на 40 години прави инфаркт. Всички жалят, че той е бил толкова млад, но човекът не обръщал внимание на килограмите си, бил е със затлъстяване и когато го изследват, се оказва, че е със захарен диабет.

– Кои са трите златни съвета на проф. Даскалова за здраве?

– Човек да се храни здравословно, да води активен начин на живот и да избягва стреса.

Ревматоидният артрит е доживотна присъда

Заболяването, открито в детска възраст, се нарича ювелирен идиопатичен артрит

Ани ТОШЕВА

Земя  стр. 13


Анета Драганова е на 33 години и страда от болка в ставите от бебе. Диагнозата й е ревматоиден артрит -състояние, което е известно и като ювелирен идиопатичен артрит, когато се открие под 18-годишна възраст. Среща се при около 1 на 1000 деца и се открива най-често между 2 и 3 годинки, когато детето започне да ходи и да тича.

Не е никак лесно да се води спокоен разговор с Ани Драганова. Преминала през деветте кръга на ада, за да се съхрани като личност, тя нито за миг не спира да вярва, че за нея и всички като нея най-опасният враг е отчаянието. „Била съм на около две години, когато ми е поставена диагнозата ревматоиден артрит. В началото родителите ми решили, че е някаква моя глупава прищявка да ме носят на ръце. По-късно обаче станало ясно, че съм болна“, разказва Ани. Твърди, че е преживяла много ограничения, сблъсквала се е и с неразбирането на околните. Но ако има нещо, което е научила, е, че винаги ще се намери решение, ако знаеш вярната посока.

Срещаме се е нея по повод арт терапията за деца с автоимунни заболявания (като ювелирен идиопатичен артрит, болестта на Крон и плакетен псориазис). Освен различни специалисти, тази придружаваща дейност се подкрепя от Ани (като представител на Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит) и от актрисата Стефания Колева, която се е ангажирала да рисува и общува с болните малчугани.

„До голяма част – на около 50%, заболяването е в главата на човека. Ако му позволиш да те тормози, състоянието ти ще се влоши. Но ако не допуснеш то да завладее ежедневието ти, можеш да водиш един пълноценен живот“, казва тя с усмивка, но в погледа й има твърдост и показва, че е истински боец. Уточнява, че голяма част от пациентите изпадат в депресия и това им пречи в училище, а след това и в работата. Ето защо тя е сред най-горещите привърженици на арт терапията. „Това е възможност за децата с подобни проблеми да се събират на едно място и да се забавляват заедно. Така че разбират, че не са сами в страданието си“, споделя впечатленията си от извънболничните занимания Ани.

Децата, страдащи от ювенилен идиопатичен артрит, забавят растежа си в сравнение със своите връстници. Проблемът е, че болестта им се разпознава трудно, а забавянето в лечението може сериозно да ги инвалидизира. Според лекарите единствените симптоми са леката болка в ставите и постоянната температура около 37,5 градуса. Малките деца трудно могат да опишат проблема си и често реагират с необясним плач и желание да бъдат носени на ръце.

„Все пак трябва да уточня, че когато се провежда навременна и правилна терапия – какъвто е случаят с мен например, настъпва едно задържане на болестта. При забавяне на диагностиката и терапията обаче се получава трайно изменение на ставите и значителен функционален дефицит“, твърди младата жена. По думите й в 75% от случаите обаче се постига продължителна ремисия, без големи поражения.

Има различни тактики за лечението, в зависимост от това дали пациентът е дете или възрастен човек. При възрастните симптомите се облекчават с изписването на нестероидни противовъзпалителни средства и кортикостероиди. Възможно е да получат и т.нар. биологична терапия, на която е самата Анета. При децата пък основните медикаменти са противовъзпалителните. Но и двете възрастови групи имат нужда от допълнителни занимания, за да държат заболяването си под контрол.

„Много е важно пациентите с моята диагноза да знаят, че лечението е комплексно – лекарствата могат да те вкарат в ремисия, но след това имаш нужда от физиотерапия, масажи, подходящ спорт и т.н. Трябва да се посещава и психолог, за да не се стига до депресия. Добре е да се знае също така, че стресът е водещ при нашето заболяване и затова е добре човек да е ангажиран с нещата, които го правят щастлив“, споделя още младата жена с артрит.

Връща се отново мислено назад в години, когато е била с патерици и на конвенционална терапия. Преминала е обаче през две успешни операции на тазобедрените стави и една на колянната. Някъде далеч в миналото е останало и лечението с кортикостероиди, което всъщност й е нанесло сериозни поражения на организма – направило е костите й по-чупливи, поради което се е наложило и да бъде оперирана, а на мястото на увредените й стави е трябвало да бъдат имплантирани протези. Признава, че след въвеждането на терапията с биологични средства нещата са се променили коренно и тя се чувства значително по-добре. „Това е най-доброто, което можеше да ми се случи“, твърди Ани.

По думите й от 2009 година, когато тези медикаменти започнаха да навлизат у нас, всички пациенти с подобни проблеми бързо усетили разликата. „За съвсем кратко време започнахме да се подобряваме, повечето от нас се върнаха към нормален живот, върнахме се към професиите си“, разказва още тя.

Всъщност контролът на болестта се оказва доста скъпо начинание – средно по около 2500-3000 лева на месец. НЗОК заплаща изцяло медикаментозната терапия както на децата, така и на възрастните пациенти (тя е грубо по около 2000 лева). Но извън нея всички те трябва да отделят по около 200-250 лв. за най-обикновената физиотерапия, поне още толкова за спорт (минимум 2 пъти седмично със специален инструктор) и между 100 и 300 лева за контролни изследвания, когато това се налага. По 50 лева пък са едночасовите консултации с психолог.

10.07.2019

Национални телевизии

Процедурата, по която се отпускат неразрешени за употреба у нас онколекарства за болни от рак деца, ще бъде улеснена

БНТ, Новини в 20.00 часа


Процедурата, по която се отпускат неразрешени за употреба у нас онколекарства за болни от рак деца, ще бъде улеснена. Това стана ясно след среща на родители на деца с онкохематологични заболявания в здравното министерство. Родителите не се отказват от протеста, обявен утре пред министерството.

Репортер: Родителите настояват за трайно решение – да се гарантира адекватно, навременно и качествено лечение на всички деца с онкохематологични заболявания. Според тях сега процедурата е тромава и забавя лечението им. На срещата днес са получили уверение, че до края на месеца нормативната уредба ще бъде променена.

Маргарита Борисова: Ще бъде облекчена процедурата по отпускане на неразрешените лекарства, родителите няма да имат ангажименти с каквито и да е документи.

Репортер: Сред исканията на родителите е да бъде намерен механизъм за осигуряване на всички необходими лекарства за трите клиники, в които се лекуват онкоболни деца у нас. От здравно министерство заявиха за „По света и у нас“, че се работи за намаляване на обема документи, които трябва да се подават.

Добрин Константинов: В много съкратени срокове ще се взимат решения за реимбурсация на съответните вече употребени лекарства.

Репортер: Междувременно стана ясно, че родители на починало болно дете са осъдили здравното министерство и Касата заради отказано лечение в чужбина.

Разговор с проф. д-р Генчо Начев, изп. директор на УМБАЛ „Св. Екатерина”

БНТ  Денят започва 


Водещ: Продължаваме темата за здравеопазването, за неговото лечение, за реформата – всичко това следваме тази линия, очаквайки новия здравно-осигурителен модел, който здравният министър Кирил Ананиев трябва да представи на 15 юли. Днес ще говорим с проф. Генчо Начев – изпълнителен директор на болница „Света Екатерина“. Добро утро, професоре.

Генчо Начев: Добро утро.

Водещ: Сега, да продължим разговора с вас от там, където спряхме миналия път. Вие тогава ми казахте, че наивник е този, който си мисли, че в година на избори може да има реформа, а тази година имаме два вота. Още ли сте на това мнение? Ето сега очакваме нов, трети за този министър здравно-осигурителен модел, който да ни предложи съвсем скоро във финален вариант.

Генчо Начев: Аз продължавам да мисля така, че реформа не може да има в година, в която има избори, но може да се подготви реформа в тази година. И както виждаме, точно това се прави в момента.

Водещ: Мислите ли, че тя ще се реализира наистина?

Генчо Начев: Това зависи от политическите сили. Но така, както се предлага, мисля че може да се намери консенсус, защото вече е крайно време. Изтървали сме всякакви срокове, и след като цялото общество е недоволно, включително и лекарското съсловие, значи трябва да се намери изход. Така че това, което казвате вие, че моделът е трети, той не е трети, този модел по-скоро съчетава…

Водещ: Нещо като компилация от предишните два, които не бяха обаче харесани. Знаем какво стана миналата година.

Генчо Начев: Да, нещо като компилация, да. Ами аз примерно харесах този, който не харесаха финансистите, защото вкарваше повече пари в системата. Докато този модел, който остава, той е компилация, но с превалиране на втория модел, който говореше за рязка моментна демонополизация на Касата.

Водещ: Така, дайте да вникнем в подробностите от това, което разбира се знаем, от това, което изтече в медиите, въпреки че от Здравното министерство твърдят, че не те са го разпространили – да, говори се за демонополизация на Касата, за това частни фондове да са в конкуренция с Касата. Къде са плюсовете, къде са минусите на този модел, според вас?

Генчо Начев: Има няколко социологически проучвания, които недвусмислено дават средно 75% в зависимост от проучванията, но около 75% от хората, които са питани, изразяват недоволство от това как се харчат парите им. Защото това са нашите пари, които са в Касата. И това значи, че на всички е ясно, че тези пари не се харчат по един ефективен начин. Причините са много, няма да ги обсъждаме сега – то един час трябва само специално предаване, което значи, че наистина нагласата на обществото е да има демонополизация на Касата. Какво се предлага? Предлага се да участват фондове, които трябва да отговорят на определени условия. Едното от тях е да бъдат набрани 1 милион граждани.

Водещ: И тук застрахователите казват, че това ще бъде проблем.

Генчо Начев: Според мен, това няма да остане. Значи, 1 милион е много, като начало е много. Тази цифра не може да се събере в рамките на 6 месеца. Може би с годините ще се измества това изискване към 1 милион, но като начало аз мисля, че не може да бъде повече от 300-400 хиляди, даже и това е много. Но тук не е въпросът в цифрата, въпросът е, че трябва да отговарят на определени изисквания. И там са дадени тези изисквания: какви офиси трябва да имат в страната, да имат покритие в цялата страна, какъв капитал и т.н.

Водещ: Нещо много важно – да не могат да си избират пациенти, да не могат да избират примерно само млади хора и да изключват възрастните, които имат повече заболявания, или пък хронично болните хора. Това е изключително важен момент, нали така?

Генчо Начев: Ами то иначе няма демонополизация, защото иначе ще облагодетелстване на тези фондове. Естествено, че не могат да избират. Това е много важно.

Водещ: Понеже ние знаем, че застрахователите хич не обичат да плащат, всеки, който е имал работа с тях го знае. Тук трябва да се помисли къде да не се направят грешки, нали така? Трябва да бъдат направени нещата, ако изобщо разбира се бъде одобрена тази реформа, че няма риск за пациента?

Генчо Начев: Аз мисля, че тук няма капан, даже напротив – точно това е най-положителната страна на застрахователите, че не обичат да плащат, защото Касата обича да плаща.

Водещ: А дали ще е добре за пациента това?

Генчо Начев: Касата обича да плаща и плаща за неща, които не трябва да плаща. И всъщност, това е основният проблем. И това хората са разбрали. Затова парите в Касата не стигат. Никой не може да каже дали са малко или много, защото няма направена оценка на медицинските услуги. Реална цена на медицинските услуги няма, остойностяване на медицинските услуги няма. Но така или иначе всички знаем, че тези пари не се изразходват ефективно, защото се заплаща за дейности, които не са извършени или за дейности, които не са показани да се извършват въобще. Така че аз мисля, че този „негатив“ в общественото мнение в застрахователя, че видите ли, че той не е по даването, той е по вземането, в случая е положителен, защото няма да ощети гражданите и пациентите или застрахованите лица.

Водещ: Да вникнем още малко в детайлите, въпреки че нямаме финалния проект, не сме го чули от министъра, финалната версия – за какво доплащане става въпрос в него? От това, което изтече в публичното пространство, здравната вноска се запазва 8%, оттам нататък обаче, това е един основен пакет, който ще се оптимизира. Как го разбирате това оптимизира – ще се намали ли?

Генчо Начев: Това, което се казва като намерение, първо, че в тези 6 месеца до Нова година ще се извърши реално остойностяване на медицинските услуги, умишлено подчертавам това – това се заявява от Министерството на здравеопазването, че ще извърши реално остойностяване на медицинските услуги и тогава вече като обективни данни ще се знае тези 8%, които се събират от здравноосигурените лица какъв пакет могат да покрият. И тогава в процеса на преговори с Лекарския съюз трябва да се изчисти този пакет, така че извън него да не остават заболявания и състояния, които застрашават живота на болния. Тоест, този пакет, крайно време е да кажем, че царят е гол. Докато се прикриваме с приказки: парите стигат, парите не стигат, този крал, ония крал, няма да стане нищо. За да кажем, че царят е гол, трябва да кажем: да, реалните медицински услуги струват толкова. Това е едната купчина. Другата купчина са парите, тези 8%. Кое ще покрият? Не може 100%, както сега – всичко.

Водещ: А оттам нататък, извън основния пакет?

Генчо Начев: Оттам нататък има пътища. Оттам нататък пациентът трябва да поеме тежестта.

Водещ: Да си плаща повече?

Генчо Начев: Той ще плаща по-малко.

Водещ: Той и сега плаща.

Генчо Начев: Той ще плаща по-малко отколкото досега, защото сега плаща над 45% от общите пари, които са в здравеопазването. Това го няма в Европа. В Европа над 25% няма. Той със сигурност ще плаща по-малко от сега. Но той се плаши от това, че видите ли трябва да плаща, сякаш досега не плаща. А не трябва да се плаши от това. И тогава всеки ще прецени дали да се застрахова допълнително в здравно-застрахователен фонд, който да покрие всичките екстремни плащания или ще разчита на кешови плащания – ще си гледа една коза или магаре, и надай си Боже ще го продаде, за да си покрие сметките, или ще пази бели пари за черни дни, както народът е казал много отдавна в някоя банкова сметка, ще се кръсти да не фалират банките, за да може да ги използва. Това са пътищата. В края на краищата ние не можем да кажем, че българският гражданин е втора ръка или по-глупав, за да му наложим какво да прави. Ние даваме възможност, тоест, не ние, а хората, които ще изпълнят или които предлагат тази работа, дават възможности.

Водещ: Окей, разбрах ви. Доколкото ви слушам, на вас май ви харесва това, което се очаква да бъде предложено?

Генчо Начев: Много ми харесва, и пак ви казвам, много е закъсняло, защото ще се сложи ред в кошарата.

Водещ: Добре. Защото всеки път, когато някой се опитва да сложи ред в кошарата обикновено не му стига може би политическата подкрепа, може би това е много трудно. Последно, прогноза по тази тема – ще я бъде ли тази реформа в година на избори наистина, как мислите?

Генчо Начев: В година на избори няма да бъде.

Водещ: Няма да бъде.

Генчо Начев: Аз ви казах и преди – в година на избори няма да бъде. Но тази година на избори ще се използва именно за това – те са нужни най-малкото 6 месеца да се направи остойностяването. Тоест, да се надяваме, че от 1 януари тази система ще влезе. Може да не влезе в пълния си обем, както се предвижда, но така или иначе ще се започне. То трябва да се започне, не може иначе.

Водещ: Ще се сондира публичното мнение, ще се види как ще се реагира и ще се преценява във времето. Добре. това е вашата прогноза?

Генчо Начев: Да.

Водещ: Сега да продължим с общинските болници, там какво да се прави? Какъв е пътят, защото от една страна министърът тръгне да преструктурира, да окрупнява отделения, после се обърна на мнението, че няма да го прави? Недоволство и там се породи голямо, разбира се, хората от Северозападна България бяха силно притеснени. Но какъв да е пътят? Това са едни болници, които остават без специалисти, без апаратура. Те са задлъжнели. Как да се измъкнат от тази ситуация и да продължат да работят? Как да стане?

Генчо Начев: Малко смесваме нещата според мен. Понеже говорите за Северозападната България, там основните болници, които се обсъждаха бяха Видин и Враца.

Водещ: И Монтана.

Генчо Начев: Това са областни болници, това не са общински болници.

Водещ: Така е. Но аз ви питам и за общинските, и за областните какъв да бъде пътят?

Генчо Начев: Различен е пътят. И ще ви кажа защо е различен. Първо, трябва да се направи анализ. Всяка една болница, всички знаят, аз вече загубих края – дали са 360, в различни отчети са 340, 380, гонят 400, други казват 360 – окей, не знаем колко са болниците. Или някой знае, но аз не знам. Но така или иначе, дори да са 320, което е минимализирано, те са много за България. За 110 хил. кв. км площ тези болница са много. И при това имаме нелоша вече инфраструктура на пътищата, транспортната инфраструктура не е толкова лоша. Затова трябва да се направи анализ на дейността на всяка общинска болница и да се каже, те имат и социална функция – трябва да покрият наистина заболеваемост на населението, възрастни хора и т.н. Какво трябва във всяка една общинска болница да се развива? Не може в едно отделение на общинска болница Акушерство и гинекология, в което не е имало раждане една година и половина, това са аз ви казвам данни, сега няма да казвам къде коя е болницата, но ви казвам, че съществуват – това са разходи без никакво покритие. Защо е необходимо това, когато никой не отива там да раждат, отиват на 23 км в съседния град, който може да е областен примерно казвам, и там. Защо трябва да има това отделение? Това са много неща. Ако вземете Оряхово болницата, която фалира и т.н. Трябва да се направи анализ и да се каже: Да, тази болница има място. Една голяма болница горнооряховска, една болница Казанлък – това са общински болници, които се равняват на областните, те имат място, защото са център. Добре, ама Горна Оряховица не е нужно да развива всичкото, което се развива в Търново, в областната болница, която е на няма 10-15 км или колко е Търново-Горна Оряховица. Защо е необходимо?

Водещ: Защо е необходимо казвате. Да де, но ние не дочакахме още тази национална здравна пътна карта, която трябваше да определи именно тези неща, нали? Няма я.

Генчо Начев: Не, ние я дочакахме. Тя я имаше. След това за съдът каза, че е невалидна. Но тя беше и малко осакатена още със създаването си, защото тя каза, тя не е пътна карта, тя е национална здравна карта, тя каза, че сегашното състояние се запазва, ама бъдеще… Какво значи това? Значи нищо не правим. Това е измиване на очи. Даже то не е хубаво измиване, само изплакване на очите. Тоест, или трябва да има на базата на този анализ, да каже: Да, в тази община е необходимо да има това, това и това. И тогава вече се казва: Да, това е Травматичен център – вземам…

Водещ: И се преценява какво да се прави.

Генчо Начев: Трябва да има силна Травматология. И тогава се преценява, дават се стимули, които да привлекат хора, които да работят в тази област.

Водещ: И там остава много работа, доколкото ви разбирам. И пак, понеже нямаме много време, към миналия ни разговор, тогава, когато говорихме пак за недоволство, за протести, за даване на пари, потушаване на проблемите, вие казахте, че това е кърпеж. Кърпежът ще продължи ли?

Генчо Начев: Силно се надявам след Нова година да приключим с кърпежа и да почнем да шием нова дреха.

Водещ: Добре. Звучите все пак по-оптимистично от миналия път.

Генчо Начев: Аз съм по природа оптимист.

Водещ: Тогава към финал и за белодробните трансплантации и изобщо донорството – друга тема, която с вас често обсъждаме. Тогава ми казахте, няма и 3 месеца от този момент, че напредък по донорството няма. И нещо направи ли се за 3 месеца, защото нали бяха обещавали спешни действия и прилагане на програма, която да бъде национална, и да се действа бързо, защото много сме изостанали, много сме зле? Затова нямаме много трансплантации, не само белодробните, които надяваме се да бъдат направени в България до края на 2020 година или в началото на 2021 година. 

Генчо Начев: Когато обсъждаме такава тема, цифрите говорят. След като досега донорските ситуации са толкова, колкото са били предната година или даже малко по-малко от предишните години, това говори, че напредък в тази област няма.

Водещ: Ама докога това ще бъде? Докога ще го констатираме това?

Генчо Начев: Липсата на напредък се дължи на това, че не са ангажирани достатъчно, освен многото други причини, медицинските кадри, които трябва да се занимават с това, координаторите по места. Не може една болница като Търново непрекъснато да дава, не непрекъснато, но тя да дава донорски ситуации, да обявява донорски ситуации, другите да не дават. Щом една болница дава, има нещо положително – трябва да се вземе този опит и да се приложи във всички останали болници, които отговарят, става дума, пак говоря – координационни центрове, които отговарят за трансплантациите, за донорските ситуации.

Водещ: Кога ще се видим с вас и ще говорим за напредък в тази област?

Генчо Начев: За трансплантациите ли имате предвид?

Водещ: И за донорството като цяло – те са пряко свързани.

Генчо Начев: Пак ви казвам, аз обичам цифрите – когато донорите от два или три, или пет на милион нараснат на 15, не говорим 30, колкото са в Испания и Хърватска.

Водещ: Те са първенци така или иначе.

Генчо Начев: Те са първенци, ама те не са първенци, защото някой ги е орисал отгоре, те са първенци, защото са работили много здраво в тази област и в правилен път са тръгнали.

Водещ: А ние на какъв път сме?

Генчо Начев: Ние пращахме в Хърватска, пращахме в Испания, но явно не можем да вземем това, което хората са направили, да го приложим в България.

Водещ: Защо не можем?

Генчо Начев: Не мога да ви кажа защо. Според мен, човешкият фактор, защото България иначе е част от Европа, бели сме, вече не сме и толкова бели де, ама да кажем все още сме бели, и не виждам защо да не можем да го приложим. Просто ви казвам пак, човешкият фактор е в основата на нещата. И не са близките. Според мен, аз и сега и сега, и винаги съм го твърдял, и сега твърдя, че когато се намери подход към тях, хората са склонни за даряване на органи. Според мен, причините са организационни.

Водещ: Явно не сме бели. Добре. Благодаря ви. Минахме по конспект, както се казва, лечението на здравеопазването.

Генчо Начев: Благодаря и аз.

Водещ: Ще продължим тази тема.

Медицински специалисти от Варна отново излязоха на протест

БНТ, Новини в 23:00 часа


Медицински специалисти от Варна отново излязоха на протест. Недоволството им е заради това, че до този момент нямат увеличение на заплатите. Още миналия месец от МЗ обявиха, че ще се въведе нова методика, която ще определя месечните възнаграждения на медицинските специалисти. Тя трябваше да влезе в сила от 1 юли със задна дата да бъдат увеличени заплати.

Даниела Жекова: Фишовете със заплатите са същите от предния месец. Единственото нещо, което имаме в повече, това е извънредният труд, който полагаме неимоверно, защото няма кой да работи.

Светлана Стойнева: Казват, че ще бъдат отпуснати пари, които ще отидат за заплати, за увеличаване на заплатите на здравните работници. Но ние вече не вярваме не обещания, искаме действия.

Родители на деца, болни от рак, настояват за по-лесен достъп до лекарства

БТВ, Новини в 19.00 часа


Родители на деца, болни от рак, настояват за по-лесен достъп до лекарства. Сега чакат одобрение с месеци. От здравното министерство обещаха, че до края на юли ще има нормативни промени, които ще улеснят достъпа. Подробностите от Кристина Газиева. Здравей.

Репортер: Здравейте. Зад тази врата от рак се лекуват няколкостотин деца. Основната терапия за всяко едно от тях включва животоспасяващи лекарства, които са задължителни. Според родителите обаче след закриването на Фонда за лечение на деца достъпът до тези лекарства става още по-труден. Причината –тромави административни процедури на Здравната каса. Министерството на здравеопазването е обещало по-лесен достъп до тези лекарства от началото на май, но това не се е случило досега.

От няколко месеца 9-годишната Виктория се бори с левкемия. Вече е свикнала с химиотерапиятa и открито говори за това.

Виктория Маринова: Най-трудно беше за мен първият път, когато получих гърч и ме сложиха в реанимация. Пътят, който извървяваш, е доста труден.

Репортер: Но е пълна с надежда, че ще оздравее.

Майката на Вики няма да забрави мига, в който чува коварната болест. В шока си трябвало и междувременно да подава различни документи към бившия Фонд за лечение на деца. Одобрението за лекарствата станало след две седмици, а Вики трябвало да започне лечението още в първите дни. Сега срокът е още по-дълъг – родителите чакат одобрението на Здравната каса повече от месец.

Даниела Маринова: Само този, който е минал през това, може да разбере мен и всички майки. Че ние не искаме кой знае какво! А децата ни могат да бъдат излекувани.

Репортер: Затова настояват за промяна.

Маргарита Борисова: Това, за което настояваме, е, и в трите болници – София, Пловдив и Варна, където се лекуват деца с онкохематологични заболявания, да има непрекъснато на разположение лекарства за започване на лечението на новодиагностицираните деца. И да не съществува тази процедура, в която родителите да се занимават с документи и да разнасят документи, за да снабдят лекарството.

Репортер: Междувременно стана ясно, че семейство на дете с левкемия е осъдило НЗОК и Министерството на здравеопазването за 100 хиляди лева за това, че им отказали лечение в чужбина. 5-годишната Габи почина през 2012 г.

Въпреки поетите ангажименти на срещата от страна на отговорните институции, родителите не се отказват от подготвения за утре протест пред здравното министерство.

Пияни и дрогирани шофьори и побойници ще връщат пари на НЗОК

Нова телевизия, Новини в 19.00 часа


Пияни и дрогирани шофьори и побойници ще връщат пари на НЗОК. Идеята е на здравното министерство и тя е провинилите се да платят лечението на пострадалите. И досега законът предвижда подобна мярка, но от години липсва механизъм, по който тя да се прилага.

Въпреки че често попада на агресивни пациенти, неотдавна медицинската сестра Нела Радева става жертва и на физическо посегателство.

Нела Радева: В 2 часа идва пациент, започна прегледа и лечението на пациента, при което аз чувам някаква страшна кавга отвън на вратата, излязох да помоля за тишина и бях нападнат.

В такива случаи НЗОК има право да иска от нападателите, които са нанесли телесни повреди да плащат лечението на жертвите си.

Освен нападатели пари на НЗОК ще трябва да връщат също и шофьори, които са причинили катастрофа след употреба на алкохол и опиати. За годините, в които действат регламентите до момента касата не е получила нито един лев от подобни обезщетения.

Д-р Стойчо Кацаров: Тя никога не си е потърсила парите. А е трябвало да си ги търси, защото законът й дава това право от 2002 г.

Какви са загубите за здравния бюджет от непотърсените обезщетения, не става ясно. От здравния фонд обясняват, че досега липсвали механизми, по които те да се съберат. Занапаред съдът и полицията ще трябва да предоставят нужната информация.

Мария Шаркова: Съдиите например в софийски градски и районен съд са толкова ангажирани, че това просто ще бъде върха на поредното им задължение.

Д-р Стойчо Кацаров: То е абсурдно задължение. Те трябва да правят анализ дали това, което са отсъдили отговаря на изискванията на НЗОК. Правилото е – който има интерес, той търси.

В новия вариант на закона ще има и други промени.

Д-р Стойчо Кацаров: Ако се опиташ да се самоубиеш, но неуспешно, вече няма да си длъжен да си плащаш за лечението. Досега беше задължен по закон.

Иначе ако мярката за насилници и пияни шофьори все пак заработи, правозащитниците очакват тя да има и възпиращ ефект.

Д-р Стойчо Кацаров: Сега плащаме само поправките на колата, а поправките на шофьора не ги плащаме.

Нела Радева: За мен не е успокоение, че този човек ще получи някакви санкции, че ще ми плати лечението. Тази идея е добра само до такава степен като някаква обеца на ухото.

Представители на Сдружението на деца с онкохематологични заболявания на среща в Министерството на здравеопазването

БНР, Новинарски час


Водещ: Представители на Сдружението Деца с онкохематологични заболявания и на детското отделение по онкохематология на болница Царица Йоанна са в Министерството на здравеопазването преди утрешния протест на родители, които настояват за трайно решаване на проблема с осигуряването на лекарства за болните деца. Темата следи Гергана Хрисчева.

Репортер: По-голямата част от децата с онкохематологични заболявания провеждат животоспасяващата си химиотерапия с лекарства, които от 10 години са неразрешени у нас, тъй като са изтеглени от българския пазар. Заради това в последните години лекарствата се заплащаха от Фонда за лечение на деца. С преминаването му към НЗОК изискванията към болничната документация се увеличават и родителите са категорични, че трябва да се улесни процедурата за получаване на разрешение за финансиране през Комисията за лечение на деца. Маргарита Борисова, председател на УС на Сдружението за деца с онкохематологични заболявания, заяви пред Хоризонт:

Маргарита Борисова: Най-после да бъде постигнато трайно решение по въпроса с осигуряване на всички необходими лекарства за провеждане на лечението на децата с онкохематологични заболявания – рак на кръвта, различните видове левкемии, лимфоми, солидни тумори. Говорим за лекарства, които са от основните протоколи за лечение. По тези протоколи се лекуват деца в цяла Европа. Те са признати протоколи и без тези лекарства не може да започне, изобщо лечението да бъде успешно за децата.

Репортер: Утре от 10.00 ч. родителите ще организират протест с исканията си пред Министерството на здравеопазването.

Маргарита Борисова: Вече 10 дни работим ние, много искам да благодаря на лекарите от трите болници, от София, Пловдив и Варна. Съдействието от страна на лекарите е огромно. Върви един диалог между министерството, лекарите и нас. Мисля, че ще бъдат избистрени нещата, уговорени новите процедури, съкратена процедурата по отпускане на средства за тези лекарства. Другото нещо, което ние настояваме и искаме, е болниците да имат налични тези лекарства в болничните аптеки, за да може, когато се диагностицира едно дете, лечението му да започне веднага, защото това е жизнено важно.

Общинската болница в Свищов преодоля за една година загуба от близо четвърт милион лева и за първото полугодие отчете печалба от 40 хиляди лева

 БНР


Общинската болница в Свищов преодоля за една година загуба от близо четвърт милион лева и за първото полугодие отчете печалба от 40 хиляди лева. Подробностите са от кореспондентът ни Здравка Маслянкова.

Репортер: Подобреният финансов резултат е в изпълнение на оздравителната програма в лечебното заведение. За свищовската болница „Д-р Димитър Павлович“ средствата за тази година са увеличени със 677 000 лева, като по-голямата част от сумата идва от Здравното министерство за отдалечени и труднодостъпни болници. „На два пъти тази година са увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри“, заяви за „Хоризонт“ управителят д-р Пламен Пелов. Той отрече информацията за масово напускане на медицински сестри в Свищов. По трансграничен проект за 1,5 милиона евро продължава обновяването на болниците в Свищов и румънския град Зимнич.

За вероятен случай на кримска треска, пренасяна от кърлежи съобщи Здравната инспекция в Кърджали

 БНР


За вероятен случай на кримска треска, пренасяна от кърлежи съобщи Здравната инспекция в Кърджали. Заболял е 57-годишен мъж от крумовградското село Рогач. Той е изпратен за лечение в инфекциозната болница в Пловдив, а до дни се очакват и резултатите от кръвните проби. Ако те се потвърдят, това ще е втори случай в района на кримска треска за тази година.

Установено е завишение на инсулти, инфаркти и сърдечна недостатъчност в дните с завишена концентрация на фини прахови частици в столицата

Дарик радио


Установено е завишение на инсулти, инфаркти и сърдечна недостатъчност в дните с завишена концентрация на фини прахови частици в столицата. Това показва проучване на Факултета по обществено здраве, осъществено със съдействието на столичния Център за спешна медицинска помощ. Превишени норми на фини прахови частици тази зима е имало в два от месеците, докато миналата зима опасен въздух сме дишали цели четири месеца. Димитър Панев с още информация.

Репортер: Има различие в броя на случаите, потърсили линейка в дните с превишена концентрация на фини прахови частици, информира д-р Каролина Любомирова от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет. Дали има обаче пряка зависимост между атмосферното замърсяване и острата заболеваемост, лекарите засега отказват да потвърдят.

Каролина Любомирова: Основи да става положителна корелация между случаите със сърдечно-съдови заболявания, неврологични заболявания и концентрацията на фини прахови частици, но за да определим категорично дали има зависимост между атмосферното замърсяване и острата заболеваемост, са необходими допълнителни проучвания, в които да се включи и анализ на замъгляващи или съпътстващи фактори, тъй като всички ние заем, че заболяванията са многофакторно обусловени. Ние не можем да определим от тези случаи колко от хората са пушачи, колко работят на места, където има експозиция на фактори на работната среда. Така че, за да направим едно категорично заключение, е необходимо едно много по-задълбочено и продължително проспективно проучване като се вземат предвид всички тези допълнителни фактори.

Репортер: По време на представянето на данните столичният кмет Йорданка Фандъкова увери, че от петък започва изграждането на общинска система с 22 станции за измерване на качеството на въздуха, които ще бъдат разположени в различни части на столицата.

НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 11.07.2019