Болниците леко оздравяват

Една трета от 30-тe болници c най-много приходи и пациенти са частни.

През миналата година 24 от големите клиники работят на печалба, докато две години по-рано на загуба беше всяка втора

Най-големи приходи има групата „Аджибадем сити Клиник“, следвана от „Булфарма“ на д-р Михаил Тиков.

Десислава НИКОЛОВА desislava.nikolova@capital.bg

Капитал  стр. 40-41


Болниците са наистина особен бизнес. Държавата регулира цените, плащанията и максималния брой на приеманите пациенти. Освен това е собственик на повечето клиники и след като ги пусна да трупат дългове, сега ги пази от частната конкуренция.

В тази среда отчетите на болниците изглеждат почти „нормални“: в топ 30 приходите леко растат, а най-сетне и огромният процент работи на печалба. Цели 24 от най-големите болници в топ 30 са работили на печалба през миналата година в сравнение с 14 предишната година, като кумулативно секторът за първи път е на плюс през годината, макар и само от 1.4 млн. лв. През 2017 г. най-големите болници общо са на загуба от 22 млн. лв. (виж таблицата). Това показва, че ефект от финансовите стандарти за работа на държавните клиники, въведен от здравния министър, има. Проблемът със задълженията обаче не е решен – те леко се увеличават в сравнение с предишната година.

Накратко, големите стават малко по-едри, а вече почти 1/3 от „болничните“ гиганти са частни. И въпреки масовите оплаквания от работещи в сектора и от пациенти с малки изключения секторът не изглежда пред фалит. От лидерската класация всъщност отсъстват две държавни черни дупки – военна и правителствена болница, които поглъщат милиони от данъкоплатците, но не съставят отчети и финансовото им здраве е скрито от публиката.

Откъде идват милионите

Основните приходи на болниците са от работа по клинични пътеки по договор със здравната каса. Дори и да искат да приемат повече пациенти от лекуваните при тях обаче, те са ограничени с лимит, наложен от НЗОК. Самите клинични пътеки в по-голямата си част не са увеличавани от повече от

10 години и не отразяват нито необходимите консумативи и лекарства за пациентите, нито сложността на операцията или боледуването, нито пък заплатите на медицинския екип и разходите на болницата.

Приходите от НЗОК формират средно 80% от приходите на всяка болница – държавна или частна. Най-голяма сума приходи извън касата има „Аджибадем сити клиник болница Токуда“, която отчита 25 млн. лв. допълнителни постъпления. Но все още повечето болници, особено по-малките провинциални клиники, са напълно зависими от здравната каса, тъй като почти нямат доплащания. Клиниките имат плащания и от здравното министерство за преглед и лечение на спешни пациенти.

Голямо перо от приходите на болниците, които предлагат химиотерапия, с което те попадат в топ 30, са онкомедикаментите, които касата заплаща и директно се прилагат на пациентите. През миналата година здравната каса е платила 416 млн. лв. за онколекарства на 41 лечебни заведения. Има болници, при които приходите от здравната каса от лекарства са два пъти по-големи от тези от клинични пътеки – например една трета от приходите на втората по големина болница в България – варненската „Св. Марина“, представляват онкомедикаментите. Комплексният онкологичен център – Пловдив, пък е получил 15.3 млн. лв. по клинични пътеки и 36 млн. лв. за лекарства, а частната „Сердика“ в София е с 10 млн. лв. от касата за работа по клинични пътеки и 20.7 млн. лв. за онкомедикаменти.

Другите два източника на приходи за болниците са доплащанията от пациенти лично в брой или чрез застрахователни фондове. Плащанията за избор на екип и на лекуващ лекар са ограничени от наредба на здравното министерство и те могат да са най-много 900 лв. за екип и 500 лв. за лекар. Отделно от това болниците могат да събират допълнително средства за услуги и консумативи, които не се покриват от здравната каса. Всички болници имат ценоразписи, като според тях те могат да искат от пациентите доплащане за най-различни услуги -единична стая, пране и смяна на чаршафи, сестрински пост, санитарни грижи, съхранение на багаж, допълнителни изследвания, храна, почти задължително за раждане, дори включително и за това болницата да подготви документ за дължимата сума от пациента. От тази година клиниките са длъжни да публикуват ценоразписа си на сайтовете си, в самата болница и в регистър в здравното министерство, за да могат пациентите да се ориентират. Тези доплащания в по-голямата си част са в брой и по-рядко от допълнителни доброволни здравни застраховки. Плащанията към болници от застрахователи са под 100 млн. лв. през миналата година, което на фона на приходите им от над 1.5 млрд. лв. е много малка сума. Отделни разбивка по приходи от плащания, здравната каса, здравното министерство и дарения за топ 30 липсва.

През миналата година инвестициите на фармацевтичните компании в клинични изпитвания в България са били около 150 млн. лв., като част от тях са за заплащане на болницата за самото провеждане и изследванията на пациентите, както и за хонорари на медицинските екипи.

В приходите на болниците много малко на брой са от чисто частните пациенти – български или чужди граждани, както и неосигурените, които плащат в брой за лечението си. Лекуваните чужденци като цяло са малко на брой, особено в държавните болници – например „Пирогов“ има само 85 чуждестранни пациенти според отчета му, но пък те са донесли приход от близо 370 хил. лв.

Кои са най-големите

По традиция най-голямата като капацитет и заплатена дейност единична болница е „Св. Георги“ в Пловдив, следвана от варненската „Св. Марина“. В класацията на 30-те най-големи болници има девет частни, като с най-големи приходи е едната софийска болница от групата „Аджибадем сити клиник“ -„Токуда“, следвана от „Аджибадем“, която обединява две болници в София – кардиологична и онкологична. На пето място е първата по приходи държавна болница в София – „Пирогов“.

Ако се пресметнат приходите на болниците, чийто мажоритарен собственик не е държавата, на първо място по приходи с четири болници и медицински центъра би се класирала групата „Аджибадем“, която е основно собственост на едноименния турски холдинг, чийто мажоритарен акционер е малайзийският държавен инвестиционен фонд Khazanah Nasional Berhad чрез две свои компании. Механично събраните приходи на българските болници и поликлиники под шапката на групата са 225.7 млн. лв.

Следва веригата от шест болници и медицински центрове в национален мащаб „Булфарма“, собственост на д-р Михаил Тиков, която през миналата година има общо приходи от здравни услуги в размер на 194.5 млн. лв. С най-голям оборот и брой пациенти в групата са болниците „Софиямед“ и „Пълмед“, като пловдивското дружество отчита и най-висок марж на печалбата в топ 30.

Най-големи са загубите, натрупани от частната „Уни хоспитал“ в Панагюрище – над 15 млн. лв., като причината според болницата е, че НЗОК не е възстановила напълно разходите за лечение на пациентите им.

Въпреки че е намалила тройно загубата си от предишни години, софийската „Пирогов“ е нагледен пример как в здравния сектор се трупат минуси въпреки усилията на болничния мениджмънт. Министерството на здравеопазването е заплащало средно 33 лв. на преминал пациент в спешните отделения и през миналата година Пирогов е получил сумата от 4 млн. лв. за всички над 185 хил. преминали пациенти. Себестойността на процедурите им само по диагностика, без в това да бъде включен лекарският труд, е около 65 лв. Само тежките случаи от линейките, които са средно 20 всеки ден от годината, многократно надхвърлят тази сума. Въпреки това директорът проф. д-р Асен Балтов е доволен, че субсидията за спешните случаи е увеличена от здравното министерство и разликата между себестойността и плащането намалява. Проблемът е, че същата сума получава всяко спешно отделение във всяка болница в страната, макар там да не се извършват толкова високоспециализирани изследвания, както в Пирогов.

Какво става в най-големите болници

Капитал  стр. 42-43

УМБАЛ „Св. Георги“ -Пловдив


През 2018 г. лечебното заведение има почти 80 хил. хоспитализации. „Трудно е да се говори за увеличаване на обема на дейността поради простата причина, че УМБАЛ „Свети Георги“ разполага с фиксиран от НЗОК бюджет за болнична помощ, който няма как да бъде надхвърлен. Но и при тези условия сме създали необходимата организация за оптимално разпределение на бюджета ни по звена“, коментира проф. д-р Карен Джамбазов. През миналата година в болницата за първи път е извършено лечение с кибернож на пациенти с рак в подвижни органи (черен и бял дроб, простата и др.). Заработва и първи за Южна България мозъчносъдов център за лечение на инсулти и осемместна барокамера.

Проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив: Пазарът все още не определя кой е по-добър

В публичното пространство преобладава мнението, че сега действащият модел има недостатъци, не случайно и Министерството на здравеопазването предложи нови модели. Слабостите на настоящия модел са очевидни. Първата е типовото заплащане, т.е. независимо от тежестта на заболяването и положените за пациента грижи се заплаща една и съща сума. Това автоматично прави по-тежките случаи икономически неефективни, а по-леките – no-желани. Вторият момент е, че ние не работим в свободен пазар, в който по-добрите болници, които оказват по-качествена грижа, да имат по-голям брой пациенти и по-добри финансови резултати. Ние работим в условия на бюджетиране. Системата е тромава, затова не пазарът определя кой е по-добър. Трябва да се въведе диференцирано заплащане за различните типове пациенти. Винаги ще има по-тежки и по-леки случаи, но ако за тях се заплаща по различен начин, би имало икономически смисъл да се лекуват пациенти в по-тежко състояние и тогава няма да се стига до прехвърлянето на такива пациенти към големите държавни болници като УМБАЛ „Свети Георги“.

***

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

„Света Марина“ е най-големият университетски болничен комплекс в Източна България, разполага с 1480 легла. През последните години пациентите й непрекъснато се увеличават, като през 2018 г. са 56 хил., което в сравнение с 2017 г. е с 2778 повече. В поликлиничното й звено са прегледани 74 671 души, което е ръст от близо 10% в сравнение с предишната година. В „Св. Марина“ работят 2030 лекари, медицински сестри и др. Средната брутна работна заплата на лекар в болницата е 3224 лв., на специалист по здравни грижи -1529 лв., а на здравен асистент – 998 лв. През последната година болницата е купила специален генератор за диагностика на рак, въвела е система за диагностика на карцином на простатата, купила е последно поколение оборудване за кардиологични интервенции и най-новия вид мамограф. В клиниката по ушни, носни и гърлени болести е въведен щадящ ултразвуков скалпел.

***

Проф. д-р Валентин Игнатов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“: Трябва по-голям ресурс За големите болници

Реформата в здравеопазването налага прилагане на дейности, които позволяват намаляване на разходите на лечебното заведение и поддържане на добра възвращаемост на инвестираните средства. Необходимо е въвеждане на по-голям финансов ресурс за университетските болници, респективно и за „големите“ болници, обслужващи най-тежките случаи, при които са необходими провеждане на високотехнологични методи за диагностика и лечение. Независимо дали медицинските дейности ще се финансират от държавната каса или от частни здравни фондове, би трябвало да бъде осигурено качество и безопасност на медицинската дейност.

***

МБАЛ „Аджибадем сити клиник болница Токуда

През 2018 г. през медицинския център на болницата са преминали над 318 хил. пациенти, което е ръст с 8% в сравнение с 2017 г., а в болницата увеличението е с 12% до 43 хил. Най-големи ръстове има в областта на майчиното и детското здраве – ръст от 44% в преминалите през АГ отделение, 31% ръст в ражданията и 22% повече в отделението по неонатология, 61% е ръстът при лечението на онкологични заболявания. От миналата година болницата е единствената в страната, която прилага роботизирана хирургия за възможно най-прецизни операции с робота DaVinci в четири направления на медицината – гръдна хирургия, коремна хирургия, урология и гинекология. През 2018 г. болницата е инвестирала 2.5 млн. лв. в нова лаборатория за диагностика и лечение на сърцето.

Групата „Аджибадем сити клиник“ можеше и да има нов собственик след опит за продажба миналата година, но акционерите се отказаха и обявиха тригодишен план за поетапното й обновяване.

Д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“: Тристълбов модел като при пенсионното осигуряване би работил най-добре

Моделът, предложен неотдавна от здравното министерство, остави много повече въпроси, отколкото отговори. Беше предложен здравен модел с реално отпадане на социалната му същност – това, което и до момента беше заложено като идея за реформа. И се лансира някак си изненадващо впускане в напълно конкурентен модел. Преди година касата запазваше сегашния си статут, а другите застрахователи просто надграждаха модела. Сега НЗОК следва да бъде на равни начала с останалите дружества, но пък ако някой е недоволен от дружеството си, може да се върне към държавната каса. Не стана ясно дали НЗОК остава като стожер в социалния модел, а другите дружества ще бъдат превърнати в осигурители, или напротив – всички стартират наравно. Ще съумеят ли застрахователите да се лицензират и да избират с кого да сключат договори – като пациенти и като лечебни заведения? Дали един пациент, застрахован/осигурен в дадено дружество, ще може да избира само от лечебните заведения, с които това дружество е в договорни отношения? Това означава, че свободата на избор, която в настоящия модел е гарантирана, с тази идея вече е компрометирана.

Смятаме, че тристълбов модел, изграден по подобен начин като при пенсионно осигуряване, би бил най-работещ на този етап.

***

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

През 2018 г. през болницата са преминали 185 хил. пациенти, като над 136 хил. от тях са спешни. В самата болница са лекувани 48 300 души, като от тях 9 хил. са деца. „Пирогов“ успява да пречупи тенденцията приходите й да намаляват и се превръща в една от най-бързорастящите болници с ръст на приходите около 10% и спад на просрочените задължения. Причината за това са големите инвестиции в обновяване на болницата, които предприе сегашното ръководство. „Пирогов е болница, която е комплекс от 10 сгради, а не с един висок корпус. Категорично мога да кажа, че вече предлагаме условията, които и останалите болници – били те частни или държавни. Макар че ние не търсим конкуренция с тях, тъй като обслужваме т.нар. модул на спешните пациенти, 85% от хоспитализираните при нас са именно спешни пациенти. Ние сме изключително силни в травматологията, неврохирургията, спешната хирургия, детските отделения, детската урология, токсикология, изгарянията са клиники без алтернатива не само в София, но и в България“, казва проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на дружеството. И допълва, че увеличената дейност в резултат на преструктурирането е довела до по-голям брой преминали пациенти, повече приходи и по-високи възнаграждения. „Кешовите плащания са се увеличили – ако през 2017 г. сме получавали месечно по 200 хил. лв. за избор на екип, избор на лекар, консултации и ВИП стаи, през 2018 г. това число нараства на 400 хил. лв.“, казва проф. Балтов. Заради спецификата си „Пирогов“ е болницата с втория по численост персонал 8 топ 30 след пловдивската „Св. Георги“. Само в спешното отделение работят 440 души.

Проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: 8% здравна вноска е недостатъчна

Оценявам като много положително търсенето на възможност да влязат повече пари в системата, което здравното министерство предлага в новия модел. Вярвам, че това е правилната посока и намирам като задължително условие остойностяването и на медицинския труд. За мен 8% здравна вноска е недостатъчна, дори в Германия не могат да си позволят по-ниска осигуровка от 14.6%.

Мораториумът за откриване на нови лечебни заведения за мен е правилен, тъй като трябва да намалее броят на болниците, които не могат да осигурят комплексно лечение на пациентите, но пък спомагат за разпиляването на ресурса на Здравната каса.

***

УМБАЛ „Аджибадем сити клиник“

През 2018 г. през болниците са преминали 120 хил. пациенти – 63 хил. 8 сърдечно-съдовия център и 57 хил. в онкологичния. Ръстът им е 5.7% спрямо 2017 г.

„Ние сме ограничени от пространствени Възможности и рестрикции от страна на НЗОК, за да увеличаваме дейността. И може би това е необходимо на някого, за да може да останат пациенти и за други лечебни заведения“, коментира Андрей Марков, управител на болницата. Той отбелязва, че нововъведенията в болницата са свързвани с безкръвните практики 8 кардиологията, ново образно изследване за рак на простатата, нови методи на лечение на рак и др.

***

Андрей Марков, управител на УМБАЛ „Аджибадем сити клиник“: Не е нормално държавата да решава къде да се лекуват хората

Задължително трябва да се промени системата. Ние не можем повече да работим в ситуация, в която е нарушен основно солидарният модел. В момента се налага да плащат онези, които са тежко болни и не могат да работят. Това не бива да продължава. Митът, че, видите ли, ще се налага да се отделят повече средства, не е верен. В момента пациенти, които не са застраховани, често са поставени в ситуация на кешови доплащания, без да могат да си ги позволят. Средата не е достатъчно конкурентна поради намесата на държавата. Не е нормално държавата да се намесва в решенето на пациентите къде и как да бъдат лекувани. Правото на пациента е да избира своето лечебно заведение и парите да го следват.

***

УМБАЛ „Пълмед“

Болницата има две клиники – в Пловдив и в Пазарджик. През миналата година в Пловдив са преминали 36 хил. пациенти, което е ръст от 10% в сравнение с 2017 г. Закупени са ново поколение ядрено-магнитен резонанс, апаратура за екстракция на тромби в условия на спешност, нова апаратура в кардиологията и съдовата хирургия и др. Ръстът на приходите само за пловдивската болница е 9.4%, а заедно с тази в Пазарджик достига 15%.

Д-р Димитър Димитров, управител на УМБАЛ „Пълмед“: Държавата трябва да изработи правилата

Възможността българският гражданин да избере място за своето лечение е едно отлично постижение на системата ни. Поради факта, че практикуваме регулирана професия, дълг на държавата е да изработи точните правила и да налага спазването им. Планираните политики за демонополизация на НЗОК и създаване на конкурентен осигурител, политиката в специализацията на лекарите и държавното им финансиране с последващ ангажимент за работа в страната, политиките за осигуряване на по-висок прием на медицински специалисти в университетите и на осигуряването на ресурс за Спешната помощ са стъпки в правилната посока. Системата на здравеопазването е много консервативна и не търпи резки промени. Те трябва да се предприемат след оценка на въздействието и да следват единна политика.

***

УМБАЛ „Софиямед“

През миналата година са преминали 41 хил. пациенти, което представлява ръст от 28% в сравнение с предишната година. В болницата са извършени 12 448 операции. Логично ръстът в приходите е 26% спрямо 2017 г. Разкрити са нови дейности в областта на гръдната хирургия, въведени са новости в областта на хирургията на ръката и коремната хирургия, осъвременена е и образната диагностика.

***

Д-р Йордан Пелев, управител на УМБАЛ „Софиямед“: Подкрепяме демонополизацията на здравната каса

Конкуренцията е положителна за развитието и иновативността за всяко лечебно заведение, особено за частните. Мораториумът едва ли оказва съществено влияние върху системата. Подкрепяме идеята за демонополизация на здравната каса. Ние и в момента работим със застрахователни компании в обслужването на застраховани лица и имаме опит.

Университети зад европейския борд

Няма нито един от България сред селектираните консорциуми в нова инициатива за висшето образование в ЕС; В международната класация за топ 1000 университета най-често попада само СУ „Св. Кл. Охридски“, който обаче също се движи надолу

Генадий МИХАЙЛОВ genadiy.mihaylov@capitaf.bg

Капитал  стр. 26-27


Преди две години в изпълнена с оптимизъм реч в Сорбоната президентът на Франция Еманюел Макрон представи инициативата „Европейски университети“. Тя предвижда обединяване на висшите учебни заведения в ЕС, с което да се стимулира една нова европейска икономика, движена от иновации, наука и образование. Идеята бе приета радушно, дори някои от първите й обсъждания бяха в София – по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

Със създаването на общи специалности и дипломи Европейската комисия, която финансира тези мрежи, иска да поощри обмяната на опит, студенти и преподаватели. За държави като България това означава излаз към престиж и ресурси. И както министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта – възможност да се задържат перспективните млади българи в страната.

Оказа се обаче, че нито един български университет не е одобрен в първата селекция. Вестител на тъжната новина беше министърът – на среща с ректорите, на която той уточни, че „включените в мрежите университети ще бъдат в радарите на международните рейтинга, а за останалите извън тях има голяма вероятност да затънат в провинциалност“.

Първоначално се предвиждаше да бъдат подпомогнати 12 университетски консорциума (всеки с около седем висши учебни заведения), но поради големия интерес към инициативата в крайна сметка бяха одобрени 17 сдружения. Дори и в този по-широк формат България не е имала шанс, оставайки извън борда заедно с Естония, Люксембург и Словакия. От Министерството на образованието казаха за „Капитал“, че русенският университет „Ангел Кънчев“ е участвал като водеща организация, а още четири друга български университета са били включени в различни консорциуми – СУ „Св. Климент Охридски“, Техническият университет в София, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.

Ключова дума: качество

Ян Палмовски, главен секретар на Гилдията на европейските изследователски университети, заяви след огласяването на селекцията, че основният критерий за нея е качеството, „а не че всяка страна трябва да получи нещо“. И допълни, че университетите, които искат да бъдат избрани във втората селекция (през октомври), ще трябва да работят усилено с министерствата си.

След запитвания на „Капитал“ към Европейската комисия стана ясно, че комисията по избор е одобрила повече кандидати от планираните, за да тества върху по-широка база инициативата, към която има толкова сериозни очаквания. Оттам казаха също, че при повечето одобрени проекти са били силно застъпени иновативни технологии, нови онлайн платформи и бази данни за обучение, връзка с бизнеса и придобиване на опит в стажове, движение на преподаватели и т.н. Като критерии за оценка на университетите са заложени релевантност на целите, географски баланс, качество на предложението и на условията за сътрудничество, устойчивост и разпространение на знанието. Предстои подписването на договори с победителите, като най-рано през септември ще бъдат специално огласени университетските мрежи заедно с информация за проектите, по които ще работят.

Според МОН слабото българско представяне се дължи на сериозната конкуренция на европейско ниво, както и на малкия брой участвали университети. „Изчислено е, че в рамките на първата покана на висшите училища е отнело средно от три до пет месеца да подготвят проектните си предложения“, се казва в отговор на министерството на въпроси на „Капитал“. Оттам посочват, че ангажирането на човешки и финансов ресурс за подобно участие е било демотивиращо за българските университети, което говори за „известна самодостатъчност“ на висшите учебни заведения у нас. Просветното ведомство изразява също готовността си да подкрепи с експертна и финансова помощ желаещите да кандидатстват университети в следващия конкурс през октомври.

Защо липсва

Според проф. Николай Денков, бивш министър на образованието, най-важното, за да се вдигнат българските университети по-високо в класациите, е научната им дейност. „Ние можем да привличаме европейски партньори само когато те видят, че имат реална полза от връзката с нас и партньорството ни не е загубено време за тях.“ По думите му нуждата от сериозно повишаване на нивото на научната дейност е императивно изискване, от което българските университети не могат да избягат.

Според д-р Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията българските университети привидно играят роля на изследователски институти и съвсем съзнателно не поставят индикатори за научни постижения за работата си. „Защото около 95% от работещите в университетите не се занимават с наука и нямат научни публикации“, казва експертът. Той смята, че има и реален антистимул да се създава истински научен труд, тъй като по-голямата част от заплащането в университетите се формира на база преподавани часове. Така ако някой учен реши да привлича средства с проекти за университета или да създава научна дейност, ще има по-ниско заплащане, отколкото ако само преподава.

Доц. Тодор Ялъмов от Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ посочва, че в близки до нашата страни като Чехия и Румъния учените са стимулирани да работят за качествени публикации, включително с „ценоразпис“ – „публикация в елитно издание например е 5 хиляди евро, в по-нисък клас – по-малко и т.н.“. Според него у нас липсва не само подобна практика, но и институционален модел за стимулиране и финансиране на изследвания, които да се конкурират с най-добрите в света. Учени, с които „Капитал“ разговаря, допълват, че когато става дума за разпределение на средства, науката е последна грижа.

Финансиране за какво и как

Научните дейности в България се финансират по няколко канала. Единият е Фонд „Научни изследвания“ (с бюджет от 15.7 млн. лв. за 2019 г.), който редовно се тресе от тежки корупционни скандали. Другият са 10-те процента от държавната субсидия за всеки университет (45 млн. лв. за 2019 г.), като на хартия тези средства трябва да са за наука, но на практика често отиват за заплати, консумативи и пр. Пари се разпределят и от рейтинговата система на база постижения, идват и от международните проекти, както и евентуално като помощ от бизнеса. От всички единствено рейтинговата система и международните проекти са най-надеждни като източник на средства. На практика по-голямото финансиране тече по сбърканата система на стимули.

Формално България би трябвало да дава все повече пари за развитие на висшето си образование и науката. В този програмен период за първи път има отделна програма към МОН за 1.3 млрд. лв., макар че тя е основно за научна инфраструктура. В международната класация за топ 1000 университета най-често попада само СУ „Св. Кл. Охридски“, който обаче също се движи надолу. В същата класация има много повече румънски, унгарски или турски университети.

Често пъти тези, които искат да се занимават с наука, биват демотивирани от сенчести практики в самите университети. Пример според Тодор Галев е порочната практика една и съща публикация да се отчита от няколко университета едновременно. „Лъже се в името на това да се покажат по-високи резултати, за да се оправдаят парите за научна дейност.“

Според Стратегията за развитие на висшето образование (2014 – 2020) още през 2016 г. е трябвало да бъде въведена ясна регулаторна рамка за т.нар. изследователски университети. Идеята е, веднъж получили този статут, университетите да могат да кандидатстват по установени процедури за финансиране на научните си изследвания. И така да бъдат стимулирани най-успешните от тях и учените с международно признание.

Преминалите през обществено обсъждане през юни промени в Закона за висшето образование предвиждат университет да бъде определен за изследователски, ако има „значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, определени в акт на Министерския съвет“. Този статут ще се дава за 4 години и ще се обновява всяка година.

„За жалост засега разговорът за реформите не се случва, макар всички да знаят, че системата трябва да се оптимизира“, казва проф. Теодора Георгиева от фондация „Приложни изследвания и комуникации“. По думите й висшите учебни заведения са в тежка борба за оцеляване в конкуренцията с глобалните университети.

Докато университетите й са в това състояние, България трудно ще получи различна оценка от тази, която получи по линия на европейските университетски мрежи. И въпросът вече е колко висше е образованието, което тук се предоставя.

Медсестрите готвят нов голям протест на 10 септември

24 часа  стр. 4


Медицински сестри от няколко града излязоха отново на протест вчера – този път в подкрепа на Мая Илиева, инициатор на мащабните протести от пролетта за по-добро заплащане. Илиева бе дисциплинарно уволнена от “ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, където работеше. Според нея – защото е неудобна, според работодателя – заради неизпълнение на задълженията й.

Нов голям протест медсестрите готвят на 10 септември пред МС, който отново ще настоява за стартово заплащане от поне 2 минимални работни заплати. По повод вчерашните демонстрации, от здравното министерство припомниха, че здравният министър не отговаря и не може да увеличава заплатите в отделните болници.

Германски топневрорентгенолог ще оперира в УМБАЛ „Иван Рилски“

24 часа  стр. 21


Проф. Ханс Хенкес – неврорентгенолог в топ 3 на най-добрите в света, пристига в София на 15 август. Заедно с единствения у нас сертифициран неврорентгенолог доц. Станимир Сираков от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще извърши две сложни операции на български пациенти с гигантски мозъчни аневризми.

Първият пациент е с гигантска фузиформена аневризма на базиларната артерия (вретеновидно разширение по цялото протежение на съда), която крие голям риск от усложнения по време на интервенцията. Според проф. Хенкес, който няколко пъти е консултирал пациента, рискът той да загине по време на операцията е 30%. Ако не бъдат предприети действия обаче, вероятността болният да умре до година е 60%. При втората пациентка рисковете са сведени до 6-8%, но операцията също е много сложна.

Двете аневризми ще бъдат третирани ендоваскуларно, през артерия на крака. Чрез специални катетри, под рентгенов контрол, се разширяват стесненията на съдовете и в тях се поставя стент. Стандартно големите аневризми се третират с един стент, но тук се планират между 10 и 12. Цели се те да се застъпват и така да се изгради нов съд в центъра на фузиформената аневризма.

Мозъчната аневризма е балоноподобно разширение на някоя от артериите в мозъка. Най-често се открива, когато се спука, причинявайки кръвоизлив в мозъка. Това води до хеморагичен инсулт, мозъчни увреждания и смърт. Най-често се открива сред хора между 30 и 60 г. По-голям е рискът при жените. При нетретиране половината от пациентите умират, а другата – остават инвалиди.

Д-р Мария Ръткова: С фотозащитата пропускаме ушите и устните, а оттам често

През лятото по кожата се задържат повече фини прахови частици

Анна БОТИНОВА

24 часа  стр. 22


– Д-р Ръткова, кои са задължителните всекидневни грижи за здрава кожа през топлите месеци?

– Облеклото трябва да е от естествени материи, които не възпрепятстват терморегулацията. Почитател съм на носенето на шапки с периферия, които да осъществят допълнителна слънцезащита. По отношение на козметичните грижи зимните мазила с по-плътна текстура да бъдат оставени настрана. Кожата през лятото се нуждае от леки лосиони, серуми – обобщено, локални средства на водна основа, които да осигуряват необходимата хидратация. Най-важният и ежедневен аксесоар трябва да бъде слънцезащитният крем.

– Как влияе градското замърсяване в комбинация с високи температури?

– Летният гардероб излага по-голяма площ от нашата кожа на въздействието на околната среда. В комбинация с повишено изпотяване това благоприятства задържането на прахови частици, алергени и замърсители от друго естество върху кожата ни. Съветвам да се употребява подходящ лосион за тяло, съобразен с високите температури и потребностите на тялото. Той е допълнителна бариера между кожата и градското замърсяване, с което сме в контакт всекидневно.

– По-честото ходене на море в последните години и удължаването на морския сезон от пролетта до късна есен (с ходене в съседните страни) носи ли риск за кожата?

– Рискът е повишен при неправилна грижа. Ако приложението на слънцезащитни кремове и лосиони е с правилната честота в рамките на деня и кожата е достатъчно хидратирана, няма причина за тревога. Моят съвет при избора на слънцезащита е всеки да избере крем, който му допада като текстура и аромат, защото вероятността да се прилага тогава е по-голяма и предпазването от слънце няма да се възприема като досаден ритуал на плажа. Препоръчвам също внимателно да се провери дали продуктът екранира и UVA, и UVB лъчите. По-широкият спектър на такъв комбиниран продукт предпазва както от изгаряне, така и от фотостареене. Трябва да се има предвид, че заболявания като розацея, лупус еритематозус, дерматомиозит и др., се обострят през летните месеци. Това налага по-строга слънцезащитна ежедневна грижа, която пациентите трябва да следват.

– Какъв е балансът между здравословното излагане на слънце с цел борба с дефицита на витамин D и защитата от вредното влияние на лъчите?

– Балансът е във времетраенето на слънчевите бани и часовия интервал, избран за тях. Около 20-30 минути в предобедните часове, когато слънцето гали кожата, е удачен момент да постоим без слънцезащита, за да осигурим на кожата нужното време за този синтез.

– Август е най-предпочитан за море у нас От каква възраст препоръчвате деца да ходят на плаж?

– Първите месеци от живота все още са съпроводени с несъвършена терморегулация, затова трябва да се следи много внимателно за прегряване. Не препоръчвам слънчеви бани на плаж през първите 6 месеца, бебенцата получават необходимите слънчеви лъчи по време на разходка. След 6 месеца и при избор на слънцезашитен продукт, съобразен с тази възраст, разумно излагане на слънце не би навредило.

– Какво означава слънчево изгаряне и каква да е първата помощ?

– Като всяко изгаряне, независимо от източника, и слънчевото е в няколко степени. Зачервяването по своята същност представлява възпаление на кожата с класическите белези за това: повишена локална температура, дискомфорт и болка при докосване. След такъв инцидент е уместна употребата на охлаждащи лосиони и спрейове и, разбира се, преустановяване на престоя на слънце. По-тежките форми на слънчево изгаряне изискват включване на антибиотици като локални или системни средства в зависимост от засегната площ, за да се предотврати вторична инфекция. Необходимо е и приложението на епителизиращи препарати, които да ускорят заздравителния процес. При тези степени на изгаряне е възможно да останат белези, а и това са инциденти, които кожата ни „помни“ и са предпоставка за поява на тревожни образувания в късна възраст.

– Какви са тенденциите в разпространението на злокачествените заболявания на кожата в последните години у нас?

– Кожният карцином е с най-висока честота в световен мащаб, България не е изключение. Именно неправилната слънцезащитна култура в ранна възраст е една от предпоставките за появата на базалноклетъчен и спиноцелуларен карцином. Връзката на ултравиолетовите лъчи за появата им е категорично доказана. Има зони, които се неглижират при поставянето на слънцезашитни продукти: устните и ушите. Това са изключително често срещани локализации за тези карциноми.

– Кои храни и напитки помагат на кожата през лятото?

– Аз съм почитател на водата и сезонните плодове и зеленчуци за лятото. Те осигуряват на тялото и кожата ни необходимата хидратация и витамини, за да сме здрави.

***

CV

Д-р Мария Ръткова е завършила Медицинския университет-София, през 2013 г. Взема специалност по дерматология и венерология в УМБАЛ „Александровска“. Интересите й са в областта на онкодерматологията и дерматохирургията, по каквито теми е участвала в курсове в Германия и Италия.

Какви вируси ни атакуват през лятото?

Не създават само стомашен дискомфорт, може да доведат и до усложнения

Йоана РУСЕВА

24 часа  стр. 24-25


По-голямата част от лятото отмина, но летните отпуски и времето, прекарвано навън чак до късните часове вечер, са в разгара си.

В разгара си са обаче и не малка част от летните вируси, които не само може да провалят дългоочакваната почивка, но дори да доведат до усложнения. Колкото и да се пази човек, риск от зараза винаги има. Ако се предприемат навременни и адекватни мерки обаче, последствията ще са минимални.

Първата група вируси, които засягат голяма част от хората през лятото, са ентеровирусите, познати още като вируси на мръсните ръце. Горещото време е особено благоприятно за тях и се разпространяват много лесно дори при леко занижена хигиена.

„Това са вируси, които се разпространяват в епитела на чревната система. Имат много малка инфекциозна доза, т.е. достатъчно е в организма да попадне малко количество, за да го зарази. Познати са над 130 ентеровируса. Повечето причиняват най-вече стомашно разстройство и тежки диарии, но има и такива, които развиват различна симптоматика. Появява се дразнеща (дращеща) болка в гърлото, при което, ако не се вземат мерки до ден-два, вирусът попада в кръвта и засяга лимфните възли на храносмилателната система и червата. Това води до повишаване на температурата при възрастните, болки в мускулите и ставите, главоболие, световъртеж, на човек не му се става от леглото. При децата също започва с гърлобол и ако се вдигне температура, може да се появи и обрив, който е най-вече по дланите, ходилата и в устата“, обясни проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Обикновено възрастният не търси медицинска помощ, защото се чувства твърде зле, за да стигне до лекар, а на втория-третия ден вече му няма нищо. Затова и трудно се обхващат тези случаи.

При децата симптомите отшумяват за 3-4 дни, но много плашат родителите.

Най-доброто средство срещу болката в гърлото е лимонът, а тези, на които им е твърде кисел и не могат да го хапват, да добавят сода за хляб. Когато човек усети дори леки симптоми на неразположение, е хубаво няколко дни да се подложи на диета с антиоксиданти.

„Най-силната антиоксидантна храна е невкусният, високо съдържащият какао шоколад. Следват българските малини и боровинки, които трябва да бъдат добре измити преди консумация. От храните антиоксиданти са още и някои варива като лещата. Добре е два-три дни да се консумират по-активно такива храни, защото антиоксидантите са едно от доказаните средства, които спират размножаването на вирусите в човешките организми“, съветва проф. Кантарджиев.

В по-редки случаи ентеровирусите може да доведат и до по-сериозни усложнения като възпаления на мозъка – енцефалити и менингити. Тази година се отчита значителен ръст на тези случаи у нас. От началото на годината са регистрирани 99 случая – с 35 повече спрямо съшия период през 2018 г. Висока температура и дезориентираност са сред основните симптоми, подсказващи подобно състояние. С вирусен менингит и енцефалит човек може да се зарази и след ухапване от комар.

„Освен от мръсните ръце ентеровирусите се пренасят и от неправилно съхранявана храна. Най-опасни, особено през лятото, са майонезата и сосовете на пицариите, когато стоят на слънце. Принципът е – всяка храна от животински произход, стояла повече от 4 часа на стайна температура през лятото в България, е потенциално опасна за здравето“, предупреждава проф. Кантарджиев.

Превенцията на ентеровирусите са чистите ръце. Те трябва да се мият най-малко 25 секунди, за препоръчване с топла вода. Задължително със сапун, като се обърне особено внимание на ноктите и между пръстите, където обикновено са бактериите. Преди да вземе дори едно парченце шоколад, ръцете на детето трябва да бъдат дезинфекцирани. При липса на чиста вода може да се ползват мокри кърпи с хлорхексидин, а не на спиртна основа.

„На спиртна основа се ползват кърпичките през зимата, защото са срещу грипния вирус.

Спиртът не унищожава ентеровирусите“, припомня вирусологът.

Друг вирус, свързан с мръсните ръце, е вирусният хепатит А, който засяга черния дроб и обикновено се проявява с жълтеница. Малките деца обаче рядко проявяват някакви симптоми. Разболее ли се веднъж, човек придобива имунитет за цял живот.

През последните години обаче на различни места у нас се наблюдава бум на хепатит А. Обратно на очакванията, причината е в подобрена обща хигиена спрямо минали години.

„Когато хигиенното състояние е по-добро, заболявания, които в миналото са се преболедували в детска възраст и се е придобивал имунитет, сега се прекарват на по-късна възраст, защото хората нямат имунитет“, обяснява проф. Кантарджиев. В по-лоши хигиенни условия болестта се предава по-лесно и затова най-малките деца често боледуват, но вирусът често протича безсимптомно при тях. Когато се подобри хигиената, вирусът не се преболедува в ранна детска възраст, имунитет не се придобива и в момента, в който се появи пропуск във водоснабдяването или в хигиената на общуването, големи деца и възрастни се разболяват от хепатит А.

„Това означава, че тези хора не са се срещали с вируса като бебета, както е било в някои групи от населението при по-ниски хигиенни условия“, допълва директорът на центъра по заразни болести.

Втората група вируси са тези, предавани от комарите. Основно притеснение на вирусолозите тази година е западнонилската треска, чийто пик традиционно се очаква в края на август – началото на септември. Вирусът се предава само по кръвен път, главно след ухапване от комар и по-рядко от кърлеж.

Заболяването протича леко, като симптомите са грипоподобни – температура, главоболие, отпадналост, болки в мускулите, стомашни проблеми, възможно е да се появи и обрив. В1-2% от случаите вирусът може да доведе до възпаление на мозъка. Симптомите, които подсказват усложнение, са висока температура, дезориентация, скованост, парализа, дори кома. „Рискови за това са по-възрастни хора, над 60-годишна възраст, и такива с имунен дефицит. Смъртността при засегната централна нервна система е от 10 до 20%“, обясни проф. Кантарджиев. Риск от тежко протичане има и при диабетици, хипертоници, трансплантирани.

У нас трабва да се пазим от двукрилите комари и папатаците

Особено внимание обаче вирусолозите обръщат на комарите от рода анофоре, които хапят след 18 часа. Затова освен да се ползват комарници и репеленти, е препоръчително да се оглеждат и помещенията, в които се спи, и да не се допуска наличие на комари в тях. За бебетата се ползват отблъскващи вещества – лентички, които се поставят на количката, кошчето и легълцето на детето и не са в пряк контакт с него.

Големите водоеми и заблатените места са предпочитани от комарите. Мерките, които вземат общините и хотелските комплекси, са пръскане срещу комари, което се прави периодично в луксозните курорти. „Трябва да се наблегне на комбинацията на пръскане с унищожаване на комарите в заблатените места и водоемите. На морето, при наличието на много реки – на 3-4 км има река, поради многото паднали дъждове, се заблатяват и трябва да се предприемат мерки за унищожаването на комарите и по тези места. Когато местата се обработват навреме, се премахват ларвите и яйцата на комарите, без да се унищожават други насекоми, не умират пчели и не се предизвикват екологични последици“, казва проф. Кантарджиев.

На следващо място са ухапванията от кърлеж. Благоприятни условия за тях има през пролетта – април – май, и през септември. Освен познатата на всички лаймска болест у нас често срещано заболяване, също пренасяно от кърлежите, е марсилската (средиземноморска) треска. Тя се причинява от Rickettsia conoroii-вътреклетъчен бактерии. Главен преносител са кърлежите по бездомните кучета. Най-много се среща в Южна България – в Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора.

Марсилската треска е остро инфекциозно заболяване, напълно лечимо, но въпреки това опасно, защото е животозастрашаващо.

Основен симптом на болестта е появата на черно петно на мястото на ухапването, което се случва на 5-6-ия ден. Висока температура, треска, отпадналост и болки в мускулите са останалите характерни симптоми.

Завишение тази година има на случаите на Кутреска, също кърлежопредавана болест.

„Въпреки че тази година имаме 3 пъти повече кърлежи и 4 пъти повече ухапани хора, болните от лаймска болест са със 100 по-малко, а от марсилска треска – с 59, спрямо същия период на 2018 г. Отдавам това на по-високата информираност на хората, които знаят, че трябва веднага след ухапване от кърлеж да вземат антибиотик и са го направили. За възрастните – 2 таблетки доксициклин по 100 мг, а за децата се дава еднократно макролиден антибиотик в количество 10 мгр/килограм тегло. Американската наука е доказала, че вземайки антибиотик със свалянето на кърлежа, вероятността от разболяване намалява с 10,2 пъти. Когато се сваля кърлеж, придобит в градинка от междублоково пространство, не трябва да се бие тетанус“, обясни проф. Кантарджиев.

Не на последно място в групата на вирусите и болестите през лятото са и полово предаваните, които в този сезон се увеличават.

„У нас преобладава хламидиалната инфекция, причинена от вътреклетъчен паразит – хламидия трахоматис. Тя причинява уретрит при мъжа и жената, а ако не бъде хваната навреме и излекувана, може да причини възпаление на матката и маточните тръби и да доведе до безплодие на жената“, каза проф. Кантарджиев.

На второ място е гонореята, която също причинява уретрит, а при жената и възпаление на шийката на матката, на самата матка и запушване на тръбите. При мъжа също може да причини безплодие, но по-рядко.

Третата група полово предавани инфекции е микоплазма гениталиум -единствената полов предавана микоплазмоза, която причинява същата клинична картина като хламидия трахоматис. Често протича без симптоми, но нелекувана също може да доведе до безплодие.

„Липсата на симптоматика прави тези заболявания много сериозни, защото водят до безплодие, а държавата не отделя допълнителни средства, които да бъдат насочени в тяхната превенция. Досега е правена само една кампания, в която в центъра по заразни и паразитни болести изследвахме и лекувахме безплатно такива заболявания. Вследствие на тази кампания се родиха около 150-200 българчета, каквато беше крайната цел -да се раждат повече деца“, припомни проф. Кантарджиев.

Отделението по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в УБМАЛ „Софиямед“ стана хъб за обучение на хирурзи

24 часа  стр. 25


През последните 6 месеца УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ бяха база за провеждане на курс „Високоспециализирана дейност хирургия на ръка“. Курсът беше предназначен за специалисти по ортопедия и травматология с цел повишаване на квалификацията и придобиване на специфични умения при работа с горен крайник.

Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, които са признати авторитети.

УМБАЛ „Софиямед“ е основна база за обучението и финалният изпит се проведе в нея с изпитна комисия в състав доц. д-р Маргарита Кътева, началник отделение „Хирургия на ръка и реконструктивна хирургия“ в „Софиямед“ – председател, проф. д-р Дико Бошнаков, дмн, УМБАЛ „Света Анна“ – Варна, и доц. д-р Борис Матев, дм, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“.

Основната цел за провеждане на този специализиран курс е специалисти от цялата страна да имат достъп и да се усъвършенстват в тясната специалност. Така ще могат да оказват необходимата помощ на пациенти от цялата страна в регионалните болници. Ключов момент в работата на хирурзите на ръка е възстановяването в момента на травмата, за да не настъпят труднообратими и необратими последици за пациента.

МУ-Варна, поема още една болница

Лиляна ТРЪНКОВА

24 часа  стр. 27


Проблемът с трупането на дълговете на тубдиспансера във Варна може да бъде решен, ако управлението му бъде прехвърлено на Медицинския университет в града. Това решиха съветниците от комисията по собственост и стопанство в общината. Другите два варианта за спасението на болницата, които предложиха съветниците, са – управлението да бъде поето от МБАЛ „Св. Анна“ или Военноморска болница, а стационарът в с. Звездица да се запази. Изказано бе мнението, че ако болницата се преструктурира по този начин, тя ще може сама да се издържа със субсидията, която получава от Министерство на здравеопазването. Решение за бъдещето на лечебното заведение, което от години е в трудно финансово положение, ще бъде взето на по-късен етап.

Съветниците решиха капиталът да бъде увеличен с близо 257 000 лв.

Болницата в Белоградчик пред закриване

Труд  стр. 20


Поради риск от закриване на болницата в Белоградчик – единствената в целия труднодостъпен регион, общинари заседават днес, 9 август, извънредно.

Предварителният дневен ред е от две точки, които включват обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД и изказвания, питания, становища и предложения на граждани за лечебното заведение. То е единственото на територията на община Белоградчик и е пред закриване, обясни общинският съветник Радослав Живков, който подчерта, че от 5 години болницата няма законен управител и трупа дългове, които в момента са над един милион лева. От 5 юли 2017 г. до момента МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ се управлява от прокурист.

„На извънредното заседание ще цитираме и решенията, които не са изпълнени, а са свързани с това да бъде финансово подпомогната болницата, за да се намери изход от това доста тежко състояние, в което се намира. Едно от законовите изисквания за участие в конкурса е това да се предложи концепция за развитие на здравното заведение и след това да бъде изпълнявана, не само да остане документ. Понастоящем няма концепция, няма никаква ясна визия за бъдещето на здравното заведение и според нас умишлено се води към фалит, което на практика ще остави без здравно обслужване няколко хиляди души“, заяви общинският съветник Емил Цанков пред БНР.

Според Закона за лечебните заведения управителите на болниците се избират с конкурс. При предсрочно прекратяване на договора на управителя, нов се избира с решение на Общинския съвет за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.

Светило пристига у нас за две уникални операции

Ще бъде избегнато скъпоструващо лечение в чужбина

Труд  стр. 20


В столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще гостува на 15 август един от тримата най-добри неврорентгенолози в света – проф. Ханс Хенкес. Повод за посещението му е извършването на изключително тежки операции, които до момента в България не са били правени.

Той ще работи заедно с динствения сертифициран български неврорентгенолог – доц.

Станимир Сираков, за да опитат да помогнат на двама български пациенти, които страдат от гигантски мозъчни аневризми. Двата случая са толкова сложни, че болните трябваше иначе да бъдат изпратени за лечение в чужбина.

Единият пациент е с гигантска фузиформена аневризма на базиларната артерия в мозъка (вретеновидно разширение по цялото протежение на мозъчния съд), която крие огромен риск от усложнения по време на интервенцията. Според проф. Хенкес, който няколко пъти вече е консултирал пациента, има 30% риск от смърт по време на операцията. Но ако не бъдат предприети действия, вероятността болният да умре до 1 година е 60%.

„30% е адски висок риск. За сравнение, при по-обикновените случаи операция крие около 1% риск от фатални усложнения. 30% означава, че всеки трети с такава аневризма е загинал“, коментира доц. Сираков.

По тази причина лекарите в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, след консултация с европейските им колеги, са отлагали операцията, докато това е възможно. От около месец обаче пациентът е започнал прогресивно да се влошава. Нарушени са двигателните му функции, дави се тъй като има проблем с преглъщането и всеки момент може да получи фатален кръвоизлив или исхемичен мозъчен инфаркт.

„Консултирахме се с два от водещите интервенционални центрове в Европа, ако се наложи да изпратим пациента при тях. Офертите, които ни изпратиха, са изключително високи. Около 400 000 лева биха стрували само консумативите за интервенцията. Като се прибавят към тях хонорарите на лекарите, болничният престой и пътните разходи, сумата набъбва на 500 000 лв. Затова решихме да убедим и поканим проф. Хенкес да дойде в България и да се опитаме да направим операцията в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. У нас интервенцията ще струва около 150 000 лева. Хонорарът на проф. Хенкес се поема от компанията, която произвежда медицинските изделия за процедурата, а останалите медикаменти, както и болничният престой няма да струват нищо на пациента, тъй като е здравно осигурен“, обяснява доц. Сираков.

Случаят на втория пациент също е изключително сложен, но не толкова рисков (около 6-8%). Става въпрос за жена, която вече веднъж е претърпяла животоспасяваща манипулация на кървяща гигантска мозъчна аневризма, която обаче само частично е решила проблема й в острия период. Лекарите се надяват да излекуват аневризмата окончателно,за да продължи да живее пълноценно.

250-300 са случаите в страната

Мозъчната аневризма представлява балоноподобно разширение на някоя от артериите в мозъка. Най-често тя се открива, когато се спука, причинявайки кръвоизлив в мозъка или тясното пространство около мозъка. Това кървене води до хеморагичен инсулт, мозъчни увреждания и смърт. Мозъчните аневризми могат да възникнат при хора от всички възрасти, но най-често се откриват във възрастовата група 30-60 години. При жените рискът да се получи мозъчна аневризма е по-голям от мъжете, като съотношението е 3:2,1. Статистиката сочи, че ако не бъдат третирани, половината от пациентите умират, а другата половина остават инвалиди.

В България годишно се откриват около 250-300 аневризми. 142 пациенти с такава диагноза са били лекувани в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ през миналата година. От началото на 2019 година до сега случаите са над 150. Само 2 от тях са били оперирани, а останалите са третирани ендоваскуларно, каквато е и световната тенденция.

Електронна карта показва центрове за зависимости

Услугата е достъпна на сайта на Националния фокусен център за наркотици

Труд  стр. 21


Европейска карта за лечение и грижи, насочени към хора, употребяващи наркотици, вече е налична. Информацията за нея е качена на сайта на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Самата услуга е достъпна на електронен адрес https://www.reitox.eu/. Картата е създадена по инициатива на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), обединяваща националните фокусни центрове на страните членки на Европейския съюз, както и Турция, и Норвегия.

Самата мрежата се координира от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

Картата за лечение на зависимости (Reitox Facility Locator) е европейска „врата“ към националните източници и контакти, целяща да предостави информация за професионалисти и за клиенти/пациенти в ситуации, при които употребяващите наркотици пътуват или се движат в чужбина и се нуждаят от грижа по отношение на справянето с тяхната зависимост.

Абсолютно достъпна е и Карта за възможностите за лечение в България. Тя е на сайта Националния фокусен център за наркотици и наркомании като на нея има активни точки по градове в страната и при клик върху съответното място излизат центровете, оказващи помощ при зависимости с активни линкове към всеки от тях.

Тревожна тенденция у нас, в Европа и по света е нарастващото потребление или изпробване на наркотици. В Европейския доклад за наркотиците за 2019 година се отчитат рекордни нива на конфискация и изземане на кокаин от различни пазари. Рекордни съответно са и самите наличности на Стария континент. В документа Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите разглежда още предизвикателствата с хероина и новите опиоиди, нарастващата роля на Европа в производството на синтетични наркотици, както и използването на цифрови технологии за здравни ползи в областта на наркотиците.

*Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2019 г. по договор № 25-00-2/30.04.2019

Един от седем души с достъп до терапия

За хората с наркопроблем, наличието и достъпът до услуги за лечение остават ограничени на световно равнище. Причината е, че годишно само един на всеки седем души средно има достъп до терапия. Това се посочва в световния доклад за наркотиците за 2019 година.

Най-много вреди продължават да причиняват опиоидите. Употребата им е довела до две трети от смъртните случаи, свързани с наркотици. Хората, които си инжектират наркотици около 11 милиона през 2017 г., са сред най-застрашените. Повече от половината от тях живеят с хепатит С, а приблизително един от всеки 8 живее с ХИВ.

Според доклада „Глобална тежест на заболяванията“ за 2017 г. В световен мащаб са настъпили 585 000 смъртни случая. Около половината от тях се дължат на нелекуван хепатит С. Около 53 млн. души по света са използвали опиоиди през 2018 година, което е с 56% повече от предишната година. От тях около 29 милиона са използвали опиати като хероин и опиум – 50% повече отколкото през предходната година.

Вещества като хероин и кокаин, все по-често се комбинират с нови психоактивни вещества като се наблюдава и увеличение на немедицинската употреба на лекарства, отпускани с рецепта.

*Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2019 г. по договор № 25-002/30.04.2019

Обучиха 15 хирурзи от цялата страна

Труд  стр. 21


През последните 6 месеца УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ бяха база за провеждане на курс Високоспециализирана дейност хирургия на ръка. Курсът беше предназначен за специалисти Ортопедия и травматология с цел повишаване на квалификацията и придобиване на специфични умения при работа с горен крайник.

Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети.

УМБАЛ „Софиямед“ е основна база за обучението и финалният изпит се проведе в нейната база с изпитна комисия в състав доц. д-р Маргарита Кътева, Началник отделение Хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в „Софиямед“ – председател, проф. д-р Дико Бошнаков, дмн, УМБАЛ ,, Света Анна Варна“ и доц. д-р Борис Матев, дм, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“.

Основната цел за провеждане на този специализиран курс е специалисти от цялата страна да имат достъп и да се усъвършенстват в тясната специалност и така да оказват необходимата помощ на пациенти от цялата страна в регионалните болници. Ключов момент в работата на хирурзите на ръка е възстановяването в момента на травмата, за да не настъпят труднообратими и необратими последици за пациента.

Немско светило ще оперира българи

Телеграф  стр. 8


Светилото в неврорентгенологията проф. Ханс Хенкес идва у нас. Немският медик ще гостува в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ на 15 август. Заедно с доц. Станимир Сираков, единствения сертифициран български неврорентгенолог, двамата ще се опитат да помогнат на двама български пациенти с гигантски мозъчни аневризми. Случаите, които проф. Хенкес и доц. Сираков ще трябва да разрешат, са толкова сложни, че ако не беше потърсено такова решение, тези болни трябваше да бъдат изпратени на скъпоструващо лечение в чужбина, обясниха от лечебното заведение.

Медсестрите пак на протест

Телеграф  стр. 8


Медицински сестри и лекари отново се събраха на протест. Този път обаче в защита на техен колега. Става дума за дисциплинарно уволнената медсестра Мая Илиева. Тя работеше в болница „Токуда“ и се превърна в лидер на протестите, с които медицинските служители настояваха за по-високи заплати, по-добри условия на труд и по-малко работни часове на смяна. Преди дни обаче самата Илиева съобщи в социалните мрежи, че е освободена от работа. Това изкара на улицата нейни колеги, които вчера се събраха пред оградата на столичната болница. Те обаче готвят и голям протест, който е обявен за 10 септември.

Медицинските сестри възобновиха протестите си

Ана АТАНАСОВА

Сега  стр. 4


Медицински сестри от цялата страна излязоха на протест в подкрепа на колегата им Мая Илиева. Тя беше един от организаторите на демонстрациите през пролетта с искане за по-високи заплати и подобри условия на труд, а през уикенда беше уволнена дисциплинарно от ‘Токуда“. Под мотото „Не на страха“ медицински сестри от цялата страна застанаха пред болницата, а след това преминаха и пред сградите на здравното министерство и КНСБ.

От Токуда“ обявиха, че Илиева е уволнена заради нарушения на трудовата дисциплина, а това стана и със санкцията на КНСБ. Илиева е била синдикален лидер в болницата, но от профсъюза свалиха имунитета и срещу уволнение след молба от „Токуда“, в която са описани пропуските в работата, а именно – че е снимала реанимация на пациент, вместо да вземе участие.

„Най-малкото да бъде извикана и да й се каже: „Вие сте направила такива грешки“. Ние се борим за нашето съсловие и идеята е да подобрим условията на труд, да събудим нашите колеги, да си изправят лицата, да разберат, че няма от какво да се страхуват“, заявиха протестиращи пред БНР.

Медиците настояват за достойно заплащане, синдикална защита, подобряване на условията на труд и на отношението към тях. На 10 септември те ще организират национален протест пред Народното събрание.

Подкрепа

Междувременно от „Подкрепа“ призоваха работодателя на Мая Илиева да оттегли заповедта си за дисциплинарно уволнение, ако все още има тази възможност, или да й предложи нов трудов договор без изпитателен срок. В становище на синдиката по случая се подчертава, че това би показало желание за подобряване на социалния диалог в компанията и откритост към обществото. Според „Подкрепа“ „подобна стъпка би опровергала съмненията за отмъщение към един служител, който се бори за правата на специалистите по здравни грижи“.

Медици протестират в защита на Мая Илиева

За септември се готви акция в цялата страна, канят се да правят нов синдикат

Дума  стр. 2


Медицински сестри протестираха срещу дисциплинарното уволнение на колегата си Мая Илиева. Протестът им под мотото „Не на страха“ започна пред паркинга на болницата, в която Илиева работеше „Токуда“. Сестрите са възмутени, че имунитетът й като синдикален лидер е свален, без тя да бъде изслушана и без да получи възможност да се защити. Сестрите припомниха, че протестират срещу лошите условия на труд, настояват за достойно заплащане и за синдикална защита.

Протести от солидарност се проведоха и в други градове на страната. За 10 септември се планира национален протест, на който сестрите отново ще заявят исканията си. Предстои създаването на синдикална организация на съсловието, напомниха те. Мая Илиева, която също бе на протеста в София, потвърди информацията. Медицинските сестри ще настояват всяка съсловна организация да има правото да се самопредставлява, а не да са в „един кюп, в който никой не е защитен“. Специалистите по здравни грижи казаха, че на този етап не са удовлетворени от увеличението на възнагражденията им.

Вчерашното протестно шествие от болницата премина пред МЗ, а после и пред КНСБ. Пред МЗ протестиращите поискаха оставката на министър Кирил Ананиев, който по техни думи не изпълнил обещанието си да увеличи възнагражденията им от 1 юли. Пред КНСБ протестиращите поискаха оставката на д-р Иван Кокалов, но вместо това бяха поканени на разговор.

Недоволството на медицинските сестри подкрепи омбудсманът Мая Манолова, която осъди уволнението на водача на протеста. Манолова се ангажира да подпомогне прокарването на нов закон за съсловните организации. В момента медицинските сестри, рехабилитаторите, фелдшерите, акушерките са принудени да членуват само в една синдикална организация.

В своя позиция КТ „Подкрепа“ изрази подкрепата си за Илиева и призова работодателят й да оттегли заповедта си за дисциплинарно уволнение или да й предложи нов трудов договор без изпитателен срок. От синдиката са категорични, че защитата за синдикални председатели и секретари е задължителна, за да могат работещите да се борят за правата си в предприятието, както и за това, че повече от година и половина водят активна кампания за увеличение на добавката за нощен труд, която е 25 ст. на час от 2007 г.

Държавните имоти ще се продават онлайн

Дума  стр. 5


Всички държавни имоти, частна държавна собственост, ще се продават на електронна платформа. Така ще се обявяват на търг и имоти на дружества, които са с над 50% държавно участие, и тези, в които мажоритарно държавните компании имат над 50% участие. Това се предвижда в проектонаредба за електронна платформа за продажба на имоти, публикувана за обществено обсъждане. Електронната продажба включва и имоти под 10 хил. лв., които са в компетентността на областните управители, както и на обособени части на лечебни заведения. Проектът е изготвен от Агенцията за приватизация, а в правителството я внася министърът на икономиката Емил Караниколов. Създаването на електронната платформа е възложено с обществена поръчка на държавното предприятие „Информационно обслужване“, а след това тя ще се управлява и развива от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Тя ще записва всяка операция от кандидатстването в електронен търг до обмен на документи между участниците. Всяко действие се удостоверява с електронни времеви печати. При провеждането на електронните търгове платформата ще отчита астрономическото време по часовата зона на България с точност до година, дата, час, минута и секунда.

Достъпът до публичната част на платформата ще бъде без регистрация. Регистрацията, подписването и подаването на електронни документи от кандидатите и участниците е с квалифициран електронен подпис.

Дракула възкръсна по родното море

Там вече не само дерат кожи, но могат и да източат 500 лева от едно ухо

Никола ЧАЛАМБАЕВ

Стандарт  стр. 6


Надареният с богато въображение проф. Николай Овчаров обяви, че граф Дракула си е баш българин. Мнозина се усъмниха – ние сме байганьовци, завистливи и начумерени, ама чак пък такива изверги като влашкия владетел не сме.

Оня набивал на кол кой където свари. Даже си хванал цяла банда изтънчени джелати, които можели така да промушат жертвата, че тя да агонизира с часове.

Пресни новини от морето обаче в голяма степен разсеяха съмненията, че с Дракула сме от една кръв. Оказа се, че дрането на кожите на летовници здраво е залегнало в чипа на всички българи, които имат някакъв бизнес в курортите.

Доскоро, щом станеше въпрос колко солено ни излиза родното море, скубехме коси заради шезлонга за 40 лева и чадъра за 20.

После се задавяхме от гняв заради минерална вода от 11 лева.

Сега се оказа, че най-страшно е нещо да те заболи или засърби, докато събираш тен на плажа.

Новината, че младеж е платил 530 лева заради промивка на ухото в частна клиника в Златни пясъци, наистина стряска.

При това не става въпрос за грозен слух, пуснат от византийската конкуренция, за да изгони и оредяващите летовници у нас. фактурата за медицинската услуга за 10 минути, която струва почти колкото една минимална заплата, беше показана черно на бяло. Нещо повече, собствениците на клиниката невъзмутимо потвърдиха дрането и обясниха, че тая работа си иска майсторлък, а по морето това струва скъпо.

Още по-шокиращо беше обяснението от шефа на медицинския надзор, от когото се очакваше да вземе мерки срещу кожод ерите.

Да, ама не!

Работата се оказа „кьорав карти не играе“. В смисъл, че частниците могат да дерат колкото си кожи искат, стига тарифите им да висят на видно място.

А това, че клиниките с по-човешки цени, които имат договор със Здравната каса, хич ги няма, си е част от играта.

Е, след тази история кой ще рискува да тръгне към българското Черноморие дори да е здрав като бик. Щом от едно ухо могат да ти извъртят сметка за 500 лева, какво да чакаме, ако закъсаме със сърце, бъбрек или зъб.

По-добре да висиш с часове на границата в жегата пред ГКПП Кулата, да се пазиш от новите люти глоби за пушене в Гърция, но да си далеч от българските курорти.

А нека министър Ангелкова разправя, че туристите намалели само с нула цяло и нещо процента.

Дори тълпите румънци, които сега спасяват положението, особено в северните ни курорти, сигурно вече се мръщят на българските безумия като цени и отношение край нашите плажове.

А за капак северните съседи бяха заклеймени, че разнасят свинската чума. Обидени и ужилени, нищо чудно и те да стиснат зъби и да минат транзит през България на път за Гърция и Турция.

Пък тогава да видим къде ще намерят балъци, на които да им бъркат в ушите за 500 лева.

Болниците искат доплащане от пациента

Лекарите обаче спорят по темата какво трябва да се въведе преди реформата

Стела СТОЯНОВА

Стандарт  стр. 32


Освобождаване на доплащанията за прегледи и лечение, както и определяне на реални и единни цени на медицинските услуги. Това са част от исканията на болничните сдружения, обхващащи всички 363 лечебници в страната

Те предложиха общи мерки за реформа, които да предшестват демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса. Шест представителни за страната организации изпратиха до медиите обща позиция, но впоследствие се оказа, че тя не е подкрепена от някои, като например Сдружението на общинските болници. Неговият председател Неделчо Тотев заяви, че тяхната организация ще излезе с отделна позиция предвид проблемите, които касаят общинските болници, тъй като е получил предложения текст твърде късно.

Едно от съществените искания на медиците е освобождаване на доплащанията за прегледи и лечение. В момента има таван за плащане на избор на екип, който е 900 лева, и доплащане на лекуващ лекар в размер на 500 лева. Отделно от това болниците имат правото да събират допълнителни такси за медицински изделия и импланти, за по-добри битови условия, прегледи и услуги, които трябва да бъдат изпратени на здравното министерство за публикуване на сайта му. В момента никой не спира здравните заведения да обявяват цени за прегледи и манипулации, които не се покриват от НЗОК. Остават обаче таваните за екип и лекуващ лекар. Аргументите на болниците са, че при освобождаването на този таван хората ще бъдат провокирани да се осигуряват и застраховат извън НЗОК, тъй като ще видят предимствата да избират допълнителни специалисти, вместо да продават ниви и теглят заеми, когато имат нужда от лекарска намеса, коментираха от Българска болнична асоциация. В момента наредбата за достъп ограничава възможностите за легално доплащане – това може да се случи само при гинеколози или хирурзи.

Другото много важно искане на клиниките е преди да се свали монополът на Здравната каса, да се остойности реално работата по клинични пътеки. Здравната каса не е увеличавала стойността на пътеките повече от 10 години, а трудът на един медик никога не е бил остойностяван. Другото, което медицинските заведения искат, е да им се изплати надлимитната дейност, която са извършили до момента. Парадоксът е, че заради въведените в момента лимити част от здравните заведения стоят празни в определен период от време, въпреки че има пациенти, които могат и искат да ползват услугите им. В същото време обаче здравната каса изплаща надлимитната дейност само на болници, които са спечелили това по съдебен път. Общият брой неизплатени суми на болниците над лимитите надхвърлят 50 милиона лева, но когато болниците спечелят в съда срещу касата, това се оскъпява и с разноските по делото, както и с адвокатски хонорари.

Отделението по Хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в УБМАЛ „Софиямед“ се превърна в хъб за обучение на хирурзи от цялата страна

Стандарт  стр. 32


През последните 6 месеца УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ бяха база за провеждане на курс Високоспециализирана дейност хирургия на ръка. Курсът беше предназначен за специалисти Ортопедия и травматология с цел повишаване на квалификацията и придобиване на специфични умения при работа с горен крайник.

Обучението, на коетоприсъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети.

УМБАЛ „Софиямед“ е основна база за обучението и финалният изпит се проведе в нейната база с изпитна комисия в състав доц. д-р Маргарита Кътева, Началник отделениеХирургия на ръка и реконструктивна хирургия в „Софиямед“ – председател, проф. д-р Дико Бошнаков, дмн, УМБАЛ “ Света Анна – Варна“ и доц. д-р Борис Матев, дм, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“.

Основната цел за провеждане на този специализиран курс е специалисти от цялата страна да имат достъп и да се усъвършенстват в тясната специалност и така да оказват необходимата помощ на пациенти от цялата страна в регионалните болници. Ключов момент в работата на хирурзите на ръка е възстановяването в момента на травмата, за да не настъпят труднообратими и необратими последици за пациента.

София. Пред МБАЛ ‘Токуда“

Земя  стр. 1


се проведе протест в защита на медицинската сестра Мая Илиева, която беше уволнена дисциплинарно миналата седмица. В протеста се включи омбудсманът Мая

Манолова.

Медицински специалисти от цялата страна подкрепят Мая Илиева

Земя  стр. 2


Медицински специалисти от цялата страна излязоха на протест в подкрепа на дисциплинарно уволнената от частна болница Мая Илиева, съобщи БНР. Тя беше един от организаторите на демонстрациите с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Под мотото „Не на страха“ медицински сестри от цялата страна застанаха пред булеварда на столичната частна болница, от която бе уволнена Мая Илиева „за несправяне с професионалните й задължения“. Медиците се обявяват и срещу лошите условия на труд и настояват за по-достойно заплащане, за синдикална защита и изразиха недоволство от хаоса в здравеопазването. Ние се борим за нашето съсловие и идеята е да подобрим условията на труд, да събудим нашите колеги, да си изправят лицата, да разберат, че няма от какво да се страхуват, заявиха протестиращи. Илиева беше уволнена преди дни, като от лечебното заведение съобщиха, че това няма нищо общо със синдикалната й дейност, а е заради нарушения в професионалната й работа. Медиците настояват за достойно заплащане, синдикална защита, подобряване на условията на труд и на отношението към тях. Омбудсманът Мая Манолова ги подкрепи, като заяви, че е с тях. Ние сме силни и ще се преборим не само за Мая Илиева, и за всеки уволнен или притиснат, категорична е Манолова. Медиците преминаха пред сградата на министерството на здравеопазването и на КНСБ с плакати: „Да спасим здравеопазването“, „КНСБ = нищо“ и оповестиха, че на 10-ти септември организират национален протест пред Народното събрание.

Протести в подкрепа на уволнената медицинска сестра и за подобри условия на труд ще се проведат и в Пловдив, Варна и Момчилград. В Кърджали протестът на медицинските специалисти е насрочен в края на работния ден. Той ще се проведе на площада в Момчилград, след което ще има шествие по централната улица. Очаква се в проявата да се включат около 60 души от четири населени места, уточни БНР.

Код „червено“ спира бачкането на открито

Мария ГЕНОВА

Монитор  стр. 2


Работодателите са задължени да спрат работата и да предприемат мерки при обявяване на код „оранжево“ или „червено“ за опасни метеорологични условия. Това е регламентирано в наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Според нея работата на открито се преустановява при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код „оранжево“ или „червено“ от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност. Работниците пък имат право да откажат да се трудят, когато смятат, че са пряко застрашени животът и здравето им, разясниха от инспекцията по труда пред „Монитор“.

През лятото оптималните гранични стойности за работа варират от 18 градуса до 25 градуса, като зависят от типа дейност. Най-често през годините сигнали за жега на работното място се подават от наети в шивашки цехове.

Инспекцията по труда прилага принудителни административни мерки, които задължават работодателя да отстрани нарушението в определен срок. Санкциите са от 1500 лв. до 15 000 лв.

Работата при високи температури води до забавяне на реакциите и увеличаване на трудовите злополуки. Намалява и работоспособността на работещите, което е оценено и от самите работодатели, тъй като в последните години се полагат сериозни усилия да се осигурят условия на труд при оптимални температури. Допълнително усилията им са подпомогнати от държавата, като по оперативни програми и Фонд „Условия на труд“ към социалното министерството са осигурени средства за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд.

Според изискванията и лекарските препоръки работниците трябва да минат на променено работно време, ако се трудят на открито в жегата. Това означава, че може да се промени работното време, например, съветват от Главната инспекция по труда.

Техническите мерки включват средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух в тях.

Други мерки, които могат да се предприемат, са осигуряване на по-чести почивки, подходящо работно облекло и разхладителни напитки. Работодателят трябва да има готовност за оказване на помощ в случай на инцидент -топлинен или слънчев удар, добавиха от ИА.

Над 4 млн. лв. за наемане и обучение на хора с увреждания

Монитор  стр. 3


Нов шанс за работа и обучение се отваря за хората с трайни увреждания. Работодателите могат да подават проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания до 13 август, като общият бюджет на програмата за тази година е 4,4 млн. лева, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Идеята е така да се избегне изпадането в продължителна безработица и загубата на трудови умения и социалната изолация на инвалидите.

По програмата се отпускат до 10 000 лв. за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, финансират се и дейности за приспособяване на нови и съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. За всяко приспособено работно място работодателите могат да получат до 10 000 лв. По този начин работодателите ще бъдат стимулирани да задържат хората с трайни увреждания на работа.

Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за отпускане на парите. По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.

Морски шах с докторите на плажа

Докога ценоразписите за манипулациите в кабинетите ще са пожелателни?

Силвия НИКОЛОВА

Политика  стр. 12


Всяка година в разгара на летния сезон медицински кабинети и центрове в големите Черноморски комплекси слагат каквито си искат цени – без контрол от упълномощените за това здравни органи, без да предупредят пациента предварително колко ще му струва една или друга манипулация, а някои дори без да сложат дори ценоразписи.

Впрочем, ценоразписи за услугите са задължителни по смисъла на няколко разпореждания на Министерството на здравеопазването. За някои обаче те въобще не съществуват. Пациентите от своя страна не са наясно, че такива трябва да има окачени на видно място, така че при необходимост, срещата им с медицинските лица се превръща в игра на морски шах – каквото им сложат в квадратчето, това е. И никога пациентът не излиза победител в тази игра, все лекарят е напред с няколко хода.

Проблемът надути до безочие цени в курортите не е от вчера. За него пишем кажи-речи всеки сезон, че и по няколко пъти. Това лято прокуратурата се самосезира и предприе мерки след публикации на „Монитор“. Да се надяваме обаче, че санкциите след проверките ще бъдат такива, че занапред да не се налага пак да пишем за безобразията на някои медицински центрове по морето.

Защото какво означава за манипулации заради влязла вода в ушите да ти вземат 530 лева?! Това е само един от десетките, че и стотици случаи, в които финансова жертва стават клетите болни.

Никой не е застрахован, че няма да се разболее, когато отиде на море. Не е застрахован обаче и срещу риска да му вземат неколкократно повече пари за елементарно лечение, та дори той да е осигурен не само в Националната здравноосигурителна каса, но и в застрахован допълнително в здравен фонд. На този риск са изложени както българите, така и чужденците. Някой би възкликнал: Какво ги жалите, щом са дошли у нас на море, значи имат пари!

Да, чужденците, може и да имат повече пари от средностатистическия българин, но това не означава, че заради некоректно отношение към тях и то от страна на лекари трябва да бъдат прогонени завинаги от българското Черноморие. Друг е въпросът, че те са здравно застраховани, но пак трябва да плащат. И съвсем друго е, че и без това задграничните летовници у нас не са хора с високи доходи. Ясно е, че таргетът е към средната, че и по-ниско платена ръка, която може дори със социалните помощи и ол инклузива да се почувства човек някоя и друга седмица на нашето море. „

На фона на надутите цени по Черноморието и болничните лекари се обявиха за падане на тавана на избор на доктор и екип. Той беше наложен през 2010 г. от бившия здравен министър д-р Стефан Константинов. Малко след това своите го „изядоха“, съсловието скочи срещу него и скоро той беше свален от поста.

Пита се ще се поддаде ли на натиска сегашният здравен министър Кирил Ананиев? Надяваме се, че не, защото макар и финансист, познава здравната система от десетилетия.

Осем милиона годишно мрат заради цигарите

Вредният навик води до $1,4 милиарда долара загуби и пилеене на работни часове

Политика  стр. 24


Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус: „Да се откажеш от пушенето е едно от най-хубавите неща, които човек може да направи за собственото си здраве“.

Страните по света направиха пушенето по-трудно и по-скъпо, но все още има липса на политики за подпомагане на онези, които искат да се откажат от вредния навик. Това се констатира в годишния доклад на Световната здравна организация, посветен на тютюнопушенето по света, публикуван в Рио де Жанейро, предаде ДПА.

„Да се откажеш от пушенето е едно от най-хубавите неща, които човек може да направи за собственото си здраве“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус по повод представянето на доклада.

Близо 5 милиарда души или 65 процента от световното население живеят в страни, които въведоха най-малко една от препоръчаните от СЗО мерки против тютюнопушенето, обявени през 2007 г. Тогава СЗО въведе препоръки за статистики за потреблението на тютюн, за обособяването на свободни от тютюна зони, за предупреждения за рисковете за здравето от тютюнопушенето върху опаковките на тютюневите изделия, за забрана на рекламите, за данъци върху тютюневите изделия и за програми за отказ от пушенето. Но само 2,4 милиарда души по света живеят в страни, които активно помагат на хората да се откажат от пушенето, се казва в годишния доклад на организацията. Според нея лекарите трябва да дават съвети на пушачите по време на редовните здравни прегледи. Освен това СЗО насърчава страните да открият телефонни линии за подпомагане на онези, които искат да се откажат от пушенето, както и мобилни услуги, предоставящи персонализирана подкрепа и съвети.

Според данни на СЗО 8 милиона смъртни случаи по света годишно се дължат на пушенето. Вредният навик води годишно до 1,4 милиарда долара загуби от здравни разходи и пилеене на работни часове.

В годишния доклад на организацията се казва също, че електронните цигари са несъмнено вредни и трябва да бъдат обект на регулации, предаде Франс прес. В документа се посочва, че електронните цигари представляват също рискове за здравето, въпреки че излагат потребителите на по-малко токсични субстанции отколкото обикновените цигари. В документа се допълва, че няма достатъчно доказателства, че електроните цигари са ефикасни, за да се спре пушенето. СЗО изтъква и настоящата заплаха, идваща от дезинформацията на тютюневата индустрия относно електронните цигари.

Онкопортал – място за дебат на хора със здравословни проблеми

Политика  стр. 24


Тръгва специализиран интернет портал за хора с онкологични заболявания. Той ще помага най-вече на страдащи от ракови болести, но ще бъде достъпен и за неправителствени и пациентски организации, лечебни заведения и държавни институции. Това съобщи председателят на Сдружение „Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ Минка Арабаджиева на пресконференция в Пресклуба на БТА в Хасково. Сайтът ще бъде място за дебат на хора със здравословни проблеми. Те ще могат да изказват мнения, да споделят проблеми и опит, и да търсят отговори на въпроси, свързани с лечението им, уточни Арабаджиева. По нейни думи вече има посещения на заинтересовани на създадената платформа onkoportal.org, въпреки че тя още не е достигнала очакваното ниво. Сайтът е създаден в рамките на проекта „#Да защитим нашата грижа“, който е финансиран с близо 90 000 лева по ОП „Добро управление“.

08.08.2019

Национални телевизии

Медицински сестри готвят национален протест на 10 септември с искане за по-добро заплащане

БНТ, Новини в 20.00 часа


Медицински сестри готвят национален протест на 10 септември с искане за по-добро заплащане. Днес те отново се обявиха срещу дисциплинарното уволнение на Мая Илиева. Демонстрацията започна пред болница „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, продължи пред Здравното министерство и завърши пред КНСБ, където протестиращите бяха поканени на разговор.

Репортер: Медицински сестри, дошли да подкрепят Мая Илиева, твърдят, че тя е била уволнена заради лидерските си прояви в протестите за по-високи заплати. Според позицията на болницата, тя е отстранена заради цитирам: „нейни конкретни действия и бездействия при и по повод изпълнение на непосредствените ѝ професионални задължения“.

Мая Илиева: Ще заведа дело срещу неправомерното уволнение.

Мая Манолова: Опитът да бъдат натискани, да бъдат заплашвани, да бъдат мачкани тези, които воюват за правата си, медицинските специалисти – това е причината за уволнението на Мая Илиева.

Репортер: Омбудсманът пое ангажимент да изготви нов закон за съсловните организации за по-добра защита на работещите в сектора. Причината – протестиращите обвиняват КНСБ, че не е защитил правата на Мая Илиева като синдикален лидер. Самата тя твърди, че председателят на Федерацията на синдикатите на здравеопазването д-р Иван Кокалов неправомерно е разрешил да бъде уволнена. От КНСБ обясниха, че не поемат отговорност за действията му, но ще поискат обяснение за решенията му.

Чавдар Христов: Решението е на федерацията. На орган за федерацията. Не е на КНСБ.

Репортер: Кокалов отрича обвиненията на Илиева и заяви, че ще я съди, ако не докаже обвиненията, с които петни доброто му име. Протести в подкрепа на Мая Илиева имаше в още няколко града в страната.

Медицински сестри подкрепиха Мая Илиева

БНТ  Новини в 12.00 часа


Медицински сестри отново излязоха на протест срещу дисциплинарното уволнение на Мая Илиева от болница „Токуда“. Те твърдят, че Илиева е отстранена, защото беше един от лидерите на протестите на медицинските сестри за по-добро заплащане.

От болницата посочват като мотив за уволнението й случай, при който по време на манипулация тя не е изпълнявала задълженията си, а е снимала с телефон.

Самата Илиева днес поясни, че целта на видеото била да покаже на ръководството на болницата нередност. Тя заяви, че ще се обърне към съда за неправомерно уволнение.

Илиева обвинява и синдикатите от КНСБ, че не са я подкрепили и са я сплашвали, за да не говори публично за определени теми. Затова протестиращите планират създаването на синдикална организация на съсловието.

В подкрепа на протеста дойде и омбудсманът Мая Манолова. Тя се ангажира за прокарване на Закон за съсловните организации в здравния сектор.

Стана ясно още, че медиците готвят мащабен национален протест на 10 септември, а исканията са същите – достойно заплащане и добри условия на труд.

Медицински сестри от различни градове се обявиха в подкрепа на дисциплинарно уволнената си колежка Мая Илиева

БТВ, Новини в 19.00, 23.30 часа


Медицински сестри от различни градове се обявиха в подкрепа на дисциплинарно уволнената си колежка Мая Илиева. Тя беше сред лидерите на протестите им през пролетта. Репортаж на Мария Ванкова.

Репортер: Мая Илиева напусна болницата с черен чувал с вещите, трупани през годините работа там. Колеги отвън я подкрепиха.

Мая Илиева: Бих казала, че вече се чувствам свободна. Много е хубаво да не даваш нощни дежурства.

Репортер: Като мотив в заповедта за уволнението се посочва спешен случай, при който Илиева не се включва в работата на екипа, а снима с телефона случващото се. Тя отрича да е имало нужда от нея. Снимала, за да докаже какво се прави в отделението.

Мая Илиева: Много благодаря на всички мои най-най-близки.

Репортер: Протестиращите нарекоха мотивите, цитирам, съшити с бели конци, а уволнениет0о – отстрел на неудобната.

Елена Тонева: Те прегазиха символа на нашето сестринство и се опитват да пръснат страх навсякъде. Ние този страх няма да го позволим повече да се разпръсква.

Репортер: От болницата са категорични, че зад наказанието стоят конкретни действия и бездействия в работата на сестрата. И че уволнението няма общо със синдикалните ѝ прояви.

Мая Манолова: Министърът на здравеопазването и премиерът обещаха, че от 1 юни медицинските специалисти ще получат исканите възнаграждения. И излъгаха. Това не се случи. И защото протестите продължиха, организаторите трябваше да бъдат смачкани.

Репортер: От министерството коментираха, че Кирил Ананиев може само да създаде правила за разпределението на разходите за персонал в болниците, което е направено.

Медицински сестри излязоха в подкрепа на Мая Илиева

БТВ, Новини в 12.00 часа


Медицински сестри излязоха на демонстрация в подкрепа на дисциплинарно уволнената си колежка Мая Илиева, която беше сред лидерите на протестите им през пролетта. Здравните специалисти се събраха пред столичната болницата, която отстрани Илиева.

Там е и Мария Ванкова.

Репортер: Протестиращите се събраха пред болницата където работеше Мая Илиева и тръгнаха към здравното министерство, където ще продължи тяхното недоволство.

Дисциплинарно уволнената Мая Илиева беше сред лидерите на протестите на медицинските сестри тази година и нейното отстраняване се възприема от протестиращите като отстраняване на неудобната и на човека, който се грижеше за спазване на правата на работното място. Протестиращите не приемат аргументите на работодателя, казват, че са съшити с бели конци. Самата Илиева напусна сградата на болницата преди около час, вече официално разделила се с работодателя си и събрала вещите си в черен чувал. Тук беше посрещната с аплодисменти от протестиращите.

Мая Илиева: Това са най-близките, много им благодаря за което. Не само те, подкрепят ме и много колеги от цялата страна, в много от градовете. От тук нататък голям протест ще има на 10 септември пред НС и няма да си тръгнем докато не вземат някакви конкретни мерки за решаването на нашите проблеми.

Александър Александров: Тя е една достойна жена, която излезе с лицето си, поведе медицинските сестри в една битка за равноправие, права .

Елена Тонева: Ние искаме по-добри условия на труд, ние се борим за по-добро заплащане на колегите, особено в провинцията, защото при тях е цинично заплащането.

Репортер: В писмена позиция от болницата още преди дни заявиха, че наложеното дисциплинарно наказание на Мая Илиева е мотивирано от нейни конкретни действия и бездействия по повод професионалните ѝ задължения. Твърдят, че имат категорични факти и че наказанието по никакъв начин не е свързано с нейната синдикална дейност.

Малко по-късно днес ще има демонстрации в подкрепа на Мая Илиева и в други градове.

При вчерашната донорска ситуация у нас сме дарили още един бял дроб по линия на Евротрансплант в Хановер

БТВ, Новини в 19.00 часа


При вчерашната донорска ситуация у нас сме дарили още един бял дроб по линия на Евротрансплант в Хановер. В същото време клиниката във Виена, с която България сключи споразумение за белодробни трансплантации, потвърди пред БТВ, че спира приема на всички чужденци.

Репортер: Всяка крачка за Георги Георгиев от Хасково го оставя без дъх. Георги е един от чакащите за белодробна трансплантация. Вече е викан във Виена при донорска ситуация преди четири години, когато в сила е предишното споразумение. Новината, че австрийската клиника отново спира да ни трансплантира, мъжът приема с горчивина.

Георги Георгиев: Те просто си играят с нашия живот, без да ги интересува дали сме болни, колко сме болни и какво можем да правим, как живеем.

Репортер: БТВ се свърза с клиниката във Виена.

„Във връзка с капацитета пациенти от други държави в момента не може да се лекуват във виенската многопрофилна болница.”

Здравното министерство разпространи писмо, изпратено от клиниката.

„Преди няколко дни нашият последен български пациенти, включен в списъка с чакащи, премина през трансплантация. За съжаление ние не можем да приемем бъдещи пациенти за трансплантация, въз основа на ограничение на нашия собствен капацитет.

Георги Георгиев: Когато се поднови договорът в началото на тази година, имаше някаква надежда. Но общо взето това министерство, освен да говорят, нищо друго не се върши.

Репортер: Агенция Медицински надзор увери, че вече се водят преговори с други клиники.

Тодор Мангъров: Ние като пациенти, които умираме в момента, на нас не ни е необходимо да се говори в бъдеще време.

Репортер: Сред големите европейски центрове за белодробни трансплантации попадат клиники в Хановер, Есен, Льовен, Амстердам и Марсилия.

Стефан Тамбурев: В момента, в който ти вече нямаш договор с никой, трябва да се обърнеш към Евротрансплант, те да разпитат всичките клиники, някоя клиника да хареса идеята да лекува българи и съответно да се влезе в следващ договор.

Репортер: Вече на 54, Георги търси живот в друга държава.

Георги Георгиев: Единственият изход за всички нас, чакащите, вече е емиграцията.

Репортер: Заедно с Георги в списъка с чакащите са още 17 души.

Здравни специалисти подкрепиха Мая Илиева

Нова телевизия, Новини в 19.00, 22.00 часа


Здравни специалисти излязоха на протест в София, причината е дисциплинарното уволнение на Мая Илиева. Демонстрации в подкрепа на медицинската сестра имаше и в други градове на страната.

Мария Малшева и Станислав Илиев за недоволството в бяло

Репортер: Няколко дни след като Мая Илиева загуби работата си, колегите й се вдигнаха на протест. Те дойдоха да покажат недоволството си пред болницата, от която преди дни медицинската сестра беше уволнена.

Елана Тонева: Страхотен човек, честен, професионалист, не го заслужаваше Мая Илиева освен медицинска сестра е и майка и те просто я прегазиха и преминаха през нея.

Репортер: В протеста се включиха медици и от други лечебни заведения.

Протестираща: Всички ние, които сме тук знаем, че подлежим на уволнение, но това сме го приели за наша кауза.

Репортер: През март Мая Илиева застана начело на протестите на медицинските сестри. Месеци наред здравни работници в цялата страна настояваха за по-високи доходи и по-добри условия на труд.

Веселина Ганчева: Ние се борим не само за заплатите си, които са безобразни, но и за това, когато хората влязат в болниците, да получават едно истинско здравеопазване, което в момента не съществува

Репортер: Дисциплинарно уволнената медицинска сестра вече е получила няколко предложения за работа.

Мая Илиева: Честно казано не очаквах такава солидарност, затова благодарих и на моите работодатели за този акт. Хората са вече много гневни, събудиха се.

Репортер: Бившият работодател на медицинската сестра изтъква непрофесионалните й действия като причина за отстраняването й. От болницата посочват още, че синдикалната й дейност няма общо с уволнението й.

Мая Манолова: Не е само Мая Илиева. Това се случва Пазарджик, в Стара Загора, във Враца, в Русе, в други болници в София.. Опитът да бъдат натискани и мачкани.

Репортер: По-късно протестът на медиците се отправи към здравното министерство и сградата на КНСБ, където медицинските сестри поискаха оставки. Протестиращите се зарекоха, че ще регистрират своя синдикална организация, която да защитава интересите им.

Национални радиа

Протест на медицински специалисти

БНР, Новинарски час


Водещ: Медицински специалисти от цялата страна протестираха пред столична частна болница в подкрепа на уволнената дисциплинарно медицинска сестра Мая Илиева. Тя беше един от организаторите на поредица от протести с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд. По темата продължава репортерът Гергана Хрисчева.

Репортер: Медицинските специалисти окачиха лентички „Не на страха” пред частната болница, откъдето беше дисциплинарно уволнена Мая Илиева.

– Раздаваме лентички – който се солидаризира с нашата кауза, която е за целия български народ.

– Тук съм, за да подкрепя Мая Илиева, защото тя е наша лидерка, тя е един много достоен човек. Не може КНСБ да подкрепя работодателя и да се уволнява лидер, който се бори за правата на цяло съсловие.

– Трябва и заплащането да е нормално. То не е само за сестрите, това е за целия медицински персонал.

Репортер: Да припомним, че от болницата обявиха, че дисциплинарното наказание на Илиева е свързано с нарушение на професионалната ѝ дейност, а не на синдикалната. Илиева се присъедини към протеста.

Мая Илиева: Ще следим за това дали неправомерно се наказват наши членове. Ще приемаме сигнали от всички и ние от наше име ще ги подаваме към тези институции. Това ще бъде нашата кауза.

Репортер: Медиците настояват за достойно заплащане и подобряване на условията на труд. Омбудсманът Мая Манолова също ги подкрепи.

Мая Манолова: Ние сме силни и ще се преборим не само за Мая Илиева, а за всеки един уволнен или притиснат.

Репортер: Медиците преминаха след това пред сградата на Министерството на здравеопазването и на КНСБ и бяха поканени на среща там. Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов обяви пред Хоризонт, че ще предложи председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов да даде разяснения пред координационния център по казуса.

Чавдар Христов: Аз оставам с впечатлението, че разговор, преди да се вземе решение от федерацията, с Мая Илиева не е имало. И ако действително такъв разговор не е имало, не приемам, че това е нормално, като човек, като юрист и на последно място като синдикалист и вицепрезидент на КНСБ.

Репортер: КТ Подкрепа пък се обяви в защита на Илиева и призова работодателят да оттегли заповедта за дисциплинарно уволнение или да ѝ предложи нов трудов договор без изпитателен срок.

Водещ: Недоволство на медицинските сестри и във Варна. Кореспондентът ни Даниела Стойнова следи техния протест там. Здравей, Даниела.

Репортер: Здравейте от площада до община Варна, където са се събрали още от 5.00 ч. медицински сестри, както и един от синдикатите, който ги подкрепа – той е съвсем нов – Автономен работнически синдикат. Те изразиха своето възмущение от уволнението на Мая Илиева, затова държат плакати „Не на страха”, „Аз съм Мая Илиева”, дори някои от тях са направили специално за целта фланелки със същия надпис. Това, което казаха, че дори на улицата да се обърнат така към тях, ще отговорят, че те са Мая Илиева, защото всеки може да е на нейно място. И призоваха болницата да преосмисли решението си, само че казаха, че се съмняват, че тя ще се върне на работа в тези условия. А иначе нищо не се е променило, основните заплати във Варна в двете болници са 660 лева. Това, което се получава допълнително, също не е достатъчно, а стажът е единственото, на което разчитат, заради класа, който им се плаща. Това, което днес казаха Росица Николова и една от най-силно протестиращите – Даниела Жекова, е, че няма да се откажат, защото на 10 септември в София предстои голям национален протест с участието не само на медицински сестри, но и на всички медицински специалисти. Чуйте ги.

– Промяна няма да има, то е очевидно. Ако имаше промяна, както и воля за такава, досега щеше да се случи. В системата, от 50 000 медицински специалисти, в момента са 20 000. Това за какво говори?

Репортер: Какво мислите за случая с Мая Илиева?

– Смятам, че е с цел сплашване на всички колеги, които имат смелостта да излязат, ясно и на висок глас да кажат, че така повече не може.

– Нищо не се промени, изключая временно повишаване на заплатите, примерно на колежки в определени болници, с около 20-30 лева. Един порочен кръг. 660 лева ми е основната заплата. Ние работим в една болница, а заплатата ни не е повишена. Предложенията на министъра за регулиране на клиничните пътеки, допълнителното трудово възнаграждение, не е спазена. Препоръка към всички изпълнителни директори на болници. Ние нямаме увеличение на заплащането, едно и също е.

Медицински специалисти протестираха в подкрепа на Мая Илиева

БНР


Медицински специалисти от цялата страна излязоха на протест в подкрепа на дисциплинарно уволнената от частна болница Мая Илиева. Тя беше един от организаторите на демонстрациите с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд.

Репортаж на Гергана Хрисчева.

Репортер: Медицински специалисти от цялата страна окачиха лентички „Не на страха“ пред частната болница, откъдето беше дисциплинарно уволнена Мая Илиева и скандираха срещу хаоса в здравеопазването и беззаконието към тяхната колежка.

Протестираща Най-малкото да бъде извикана и да ѝ се каже: „Вие сте направила такива грешки“. Ние се борим за нашето съсловие и идеята е да подобрим условията на труд, да събудим нашите колеги, да си изправят лицата, да разберат, че няма от какво да се страхуват.

Репортер: Илиева беше уволнена преди дни, като от лечебното заведение съобщиха, че това няма нищо общо със синдикалната й дейност, а е свързано с нарушения в професионалната и работа. Илиева се присъедини към протеста с думите:

Мая Илиева: „Много благодаря. Подкрепят ме и много колеги от цялата страна. Сърдечни благодарности. За делото ми казаха, че ако се нуждая от свидетели, ще дойдат с удоволствие

Репортер: Медиците настояват за по-добро заплащане, синдикална защита, по-добри услови на труд и на отношение към тях.

Мая Манолова: Ние сме силни и ще се преборим не само за Мая Илиева, и за всеки уволнен или притиснат.

Репортер: Медиците преминаха пред сградата на Министерството на здравеопазването и на КНСБ с плакати: „Да спасим здравеопазването“, „КНСБ = нищо“ и оповестиха, че на 10-и септември организират национален протест пред Народното събрание.

Медицински специалисти от цялата страна протестираха в подкрепа на уволнената медицинска сестра Мая Илиева

БНР


Медицински специалисти от цялата страна протестираха в подкрепа на уволнената медицинска сестра Мая Илиева. Самата тя е сред инициаторите на протестите на медицинските специалисти за по-високо заплащане и по-добри условия на труд.

Репортер: Медицински специалисти от цялата страна окачиха лентички „Не на страха“ пред частната болница, откъдето беше дисциплинарно уволнена медицинската сестра Мая Илиева и скандираха срещу хаоса в здравеопазването и беззаконието към тяхната колежка.

-Идеята е да подобрим условията на труд, да събудим нашите колеги, да разберат, че няма от какво да се страхуват.

Репортер: Илиева беше уволнена преди дни, като от лечебното заведение съобщиха, че това няма нищо общо със синдикалната ѝ дейност, а е заради нарушения в професионалната ѝ работа. Илиева се присъедини към протеста с думите.

Мая Илиева: Много им благодаря за което, подкрепят ни много колеги в цялата страна.

Репортер: Медиците преминаха пред сградата на Министерство на здравеопазването и на КНСБ с плакати „Да спасим здравеопазването“, „КНСБ=нищо“ и оповестиха, че на 10 септември организират национален протест пред НС.

Медицински специалисти от цялата страна на протест в подкрепа на Мая Илиева

БНР „12+4“


Медицински специалисти от цялата страна излязоха на протест в подкрепа на дисциплинарно уволнената от частна болница Мая Илиева. Тя беше един от организаторите на демонстрациите с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд.

Протестиращите окачиха лентички „Не на страха“ пред частната болница, откъдето беше дисциплинарно уволнена Мая Илиева: „Тя е един много достоен човек. Не може КНСБ да подкрепя работодателя и да се уволнява лидер, който се бори за правата на цяло съсловие“.

„Най-малкото да бъде извикана и да ѝ се каже: „Вие сте направила такива грешки“. Ние се борим за нашето съсловие и идеята е да подобрим условията на труд, да събудим нашите колеги, да си изправят лицата, да разберат, че няма от какво да се страхуват“, заявиха протестиращи.

Медиците настояват за достойно заплащане, синдикална защита, подобряване на условията на труд и на отношението към тях. Омбудсманът Мая Манолова също се присъедини: „И аз съм с вас. Ние сме силни и ще се преборим не само за Мая Илиева, и за всеки уволнен или притиснат“.

Медиците преминаха пред сградата на Министерството на здравеопазването и на КНСБ с плакати: „Да спасим здравеопазването“, „КНСБ = нищо“ и оповестиха, че на 10-и септември организират национален протест пред Народното събрание.

Мая Илиева застана пред протестиращите с думите: „Много благодаря. Подкрепят ме и много колеги от цялата страна. Сърдечни благодарности. За делото ми казаха, че ако се нуждая от свидетели, ще дойдат с удоволствие“.

От болницата обявиха, че дисциплинарното наказание на Илиева е свързано с нарушение на професионалната ѝ дейност, а не на синдикалната. Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христо обяви пред „Хоризонт“, че ще предложи председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов да даде разяснения пред Координационния съвет по казуса:

„Аз оставам с впечатлението, че разговор преди да се вземе решение от Федерацията с Мая Илиева не е имало и ако действително такъв разговор не е имало, не приемам, че това е нормално като човек, като юрист и на последно място като синдикалист и вицепрезидент на КНСБ“.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ пък се обяви в защита на Илиева и призова работодателят да оттегли заповедта си за дисциплинарно уволнение или да ѝ предложи нов трудов договор без изпитателен срок.

В становище на синдиката по случая с уволнението на Илиева се подчертава, че това би показало желание за подобряване на социалния диалог в компанията и откритост към обществото. Според КТ „Подкрепа“ „подобна стъпка би опровергала съмненията за отмъщение към един служител, който се бори за правата на специалистите по здравни грижи“.

Пред „Хоризонт“ главната сестра на столичната болница по Белодробни заболявания Веселина Ганчева заяви:

„Излизаме всички, които не са работа. Отделно от септември започваме масови протестни действия и този път ще бъдем много твърди и безапелационни. Ние се борим за адекватно на труда и квалификацията ни заплащане. Всички пациенти и колеги сложиха лентички в нейна подкрепа. Те са наясно и виждат как една сестра работи по не знам си колко часа, как работи с абокат, защото е по-болна от болните, и въпреки всичко как една сестра обслужва по 20-30 човека и как се раздава 100%.“

Протести в подкрепа на Мая Илиева и за по-добри условия на труд ще се проведат и в Пловдив, Варна и Момчилград.

Медицинската сестра Юлия Божкова, която днес ще участва в протеста в София, коментира мотивите си пред БНР. Тя е работила заедно с Мая Илиева в болница “Токуда“. Божкова е напуснала болницата сама:

“Протестът е подкрепен от колеги. Аз също съм участник в този протест в защита на Мая Илиева. Протестираме за т.н. показно дисциплинарно уволнение на медицинска сестра, което е недопустимо според мен да се случва в една европейска правова държава“.

В интервю за предаването “Преди всички“ Божкова заяви:

“По повод протестите аз също бях репресирана, бях затваряна в кабинетите от ръководството. Визирам началник-отделение, старша сестра, двете главни сестри…Беше ми обяснено, че нямам право на протест, че инвеститорите на тази болница не са съгласни с нашите действия, да се отгранича от Мая“.

В Кърджали протестът на медицинските специалисти е насрочен в края на работния ден. Той ще се проведе на площада в Момчилград, след което ще има шествие по централната улица. Очаква се в проявата да се включат около 60 души от четири населени места.

Семра Хасан, една от организаторките на протеста, каза:

“Вярваме, че исканията на Мая Илиева и борбата, която води е справедлива. Нейните искания са и наши искания…“.

В протеста няма да се включат членовете на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Кърджали. Председателката на местната структура Росица Генчева смята, че колежката ѝ Мая Илиева не е човекът, който да обедини съсловието, а вместо това го разделя.

Медицинските специалисти във Варна излизат днес в 17,00 часа на протест до сградата на Общината. Протестът е под наслов “Аз съм Мая Илиева – не на страха“.

Валентина Вълчева, която е над 43 години в здравеопазването каза в интервю за предаването “Преди всички“:

“С целия стаж аз получавам чисто, имайки предвид прослужените ми години и нощния труд, около 1100 лева“.

Интервюто на Диана Дончева с Юлия Божкова и репортажите на Валя Апостолова и Даниела Стойнова можете да чуете от звуковия файл.

Илиева беше уволнена преди дни, като от лечебното заведение съобщиха, че това няма нищо общо със синдикалната ѝ дейност, а е заради нарушения в професионалната ѝ работа.

Медицински специалисти от цялата страна излизат на протест в подкрепа на колегата си

БНР


Медицински специалисти от цялата страна излизат на протест в подкрепа на колегата си – уволнената дисциплинарно от столична частна болница Мая Илиева. Тя беше един от организаторите на демонстрациите с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Демонстрацията в София ще бъде пред сградата на болницата, в която доскоро е работила Илиева. Очаква се акцията да бъде подкрепена и от омбудсмана Мая Манолова. Протести ще има и в Пловдив, Варна и Момчилград. Медиците ще носят лентички с надписи „Не на страха” и „Аз съм Мая Илиева”. Пред Хоризонт главната сестра на столичната болница по белодробни заболявания Веселина Ганчева обясни:

Веселина Ганчева: Излизаме всички, които не са на работа. Вече има заявки от цялата страна. Отделно от септември започваме масови протестни действия. Този път ще бъдем много твърди и безапелационни. Ние се борим за адекватно на труда си и квалификацията си заплащане. Всички – и пациенти, и колеги, сложиха лентичка в нейна подкрепа. Те са наясно и виждат как една сестра работи по не знам си колко часа, как работи с абокат, защото е по-болна и от болните, и въпреки всичко как една сестра обслужва по 20-30 човека и как се раздава на 100%.

България осъществи успешни преговори и успя да се присъедини към споразумението за сътрудничество FOEDUS ЕОЕО IT портал

БНР, Новинарски час


Водещ: България осъществи успешни преговори и успя да се присъедини към споразумението за сътрудничество FOEDUS ЕОЕО IT портал, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Целта на платформата, финансирана от ЕК, е да създаде рамка за осъществяване на бърз и ефективен обмен на информация между страните от споразумението в случаите на излишък на органи или търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им, се посочва още в съобщението. Към момента активни членове по споразумението за сътрудничество са 10 държави от ЕС.

България се присъедини към портал за обмен на органи, финансиран от ЕК

БНР


Страната ни се присъединява към споразумението за сътрудничество в областта на трансплантациите и вече ще участва в платформа, финансирана от ЕК за бърз и ефективен обмен на информация в случай на излишък на органи или търсене на органи за пациенти с опасност за живота. За това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Репортер: Към момента активни членове по Споразумението за обмен на органи са 10 държави от ЕС. За периода от 2015 г. до 2017 г. чрез него са били предложени 380 органа, от които 53 са трансплантирани, включително са извършени 23 трансплантации на деца. Сред страните от ЕС, които използват портала, Франция е най-предлагащата страна , а Италия е страната, в която са трансплантирани повечето органи. В повечето европейски държави, които имат задължението да прилагат европейското законодателство на ЕС в сферата на органното донорство, са налице трудности, сред които намаляване броя на донорите и недостиг на квалифициран медицински персонал. По тези причини усилията на българските институции са насочени към осигуряване на обучение по белодробна трансплантация за българските специалисти и провеждане на белодробни трансплантации у нас, посочват още от МЗ. Университетската болница във Виена информира българското Министерство на здравеопазването, че няма капацитет да приема повече чужди граждани за трансплантации. Това е наложило да бъде преустановен приемът на международни пациенти, включително и на тези международни пациенти, за които е имало планирани грижи. Университетската болница увери МЗ, че тази мярка няма да окаже влияние върху поетия ангажимент за провеждане на дългосрочно обучение на 15 български специалисти.

В България пациентите, които се надяват на белодробна трансплантация, не са третирани адекватно

БНР


В България пациентите, които се надяват на белодробна трансплантация, не са третирани адекватно, докато чакат за операция. Има риск част от тези хора да се окажат неподходящо за присаждане на бял дроб, каза пред Хоризонт Наталия Маева, зам.-председател на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

Наталия Маева: Необходима е специфична рехабилитация. Във всички държави, в които се прави белодробна трансплантация, това е пълно условие – пациентът да премине първо през всички необходими тестове, които да покажат, че наистина той е годен, и едва тогава да бъде включен в активна листа на чакащите. Все пак повече от 2 години на някои от тези пациенти се налага да чакат. Техните заболявания ескалират и с днешна дата е малко трудно да кажем колко от тях наистина са годни и биха могли да преживеят тази интервенция.

Вчера от Агенция Медицински надзор заявиха, че Австрия е спряла трансплантациите на бял дроб за чужденци, с което отпада единствената възможност за българските пациенти.

Медицински сестри излязоха в подкрепа на Мая Илиева

Дарик радио


Медицински сестри и лекари се събраха на символичен протест пред оградата на столичната болница Токуда, в подкрепа на дисциплинарно уволнената медицинска сестра Мая Илиева. Те отново поставиха проблема с осемчасовите работни смени в реанимацията, ниските заплати и работата на две места. Обявиха и започналите дейности за създаване на отделна съсловна организация на медицинските сестри. При протестиращите дойде и самата Мая Илиева, която днес е събрала вещите си от бившето си работно място.

Репортаж на Елена Бейкова.

Елена Тонева: Ние знаем, че те дори да решат да я върнат на работа, тя самата няма да иска да се върне. Ние просто искаме да изявим нашата гражданска позиция. Аз, като неин колега и приятел, не мога да допусна да си затворя устата, ушите и очите и да кажа, че това нещо не се е случило.

Репортер: Това са думи на Елена Тонева, медицинска сестра в централната реанимация на Токуда. Тя подкрепя действията на уволнената Мая Илиева, които са имали за цел да докажат, че медицинските сестри в реанимацията трябва да работят на 7-часова смяна, вместо на 8-часова. Точно това действие е използвано за уволнението на Илиева.

Елена Тонева: Мая Илиева беше заснела това. Това, което беше заснела, нито нарушаваше конфиденциалността на пациента, нито на хората, които го правеха. Тя беше снимала единствено самата манипулация за 5 секунди. Те веднага пуснаха сигнал. Това беше подхлъзване. Всеки човек може да се подхлъзне в идеята си да убеди правотата ни, защото ние се борим с това години наред.

Репортер: В подкрепа на Мая Илиева на протеста беше и Ели Тронова от филиала на болницата в Батак.

Ели Тронова: Тук съм за възстановяването й на работа, тъй като тя е много ценен кадър и болницата може да съжалява за нея, ако не я възстанови.

Репортер: Колкото до атмосферата в Токуда след уволнението на Мая Илиева, Елена Тонева каза, че няма репресии, но тя се чувства наблюдавана.

Елена Тонева: Опасявам се, че най-малкото ще бъда наблюдавана и то сериозно. Ще чакат малък акт на подхлъзване. Работата ми е достатъчно отговорна, аз работя в реанимация. Има много ситуации, в които човек може да се подхлъзне.

Репортер: Освен че подготвят създаването на отделна съсловна организация, медицинските сестри се готвят и за нов голям протест пред Министерския съвет, който ще се проведе на 10 септември. Исканията са същите, припомни Димитрия Димитрова, координатор на протестите в Пазарджик.

Димитрия Димитрова: Ние се борим преди всичко да няма търговски дружества, да няма търговия в здравеопазването.Ние се борим за едно по-добро здравеопазване, за да могат пациентите да не се притесняват, че днес е постъпил в болница и няма, например 2000 лева да се оперира и да чака близките му да съберат пари за операция

Репортер: Днешният протест беше подкрепен от омбудсмана Мая Манолова. Протестът в подкрепа на Мая Илиева продължава с действия пред сградите на КНСБ и здравното министерство.

Медицински сестри и лекари се събраха на символичен протест пред оградата на частна столична болница в подкрепа на дисциплинарно уволнената медицинска сестра Мая Илиева

Дарик радио


Медицински сестри и лекари се събраха на символичен протест пред оградата на частна столична болница в подкрепа на дисциплинарно уволнената медицинска сестра Мая Илиева. Те отново поставиха проблема с 8-часовите работни смени в реанимацията, ниските заплати и работата на 2 места. Обявиха и започналите дейности за създаване на отделна съсловна организация на медицинските сестри. При протестиращите дойде и самата Мая Илиева, която днес е събрала вещите си от бившето си работно място. Подкрепа на място заяви и омбудсманът Мая Манолова.

Елена Тонева: Ние знаем, че те дори да решат да я върнат на работа тя самата няма да иска да се върне. Просто искаме да заявим нашата гражданска позиция. Аз като неин колега и приятел не мога да допусна да си затворя устата, очите, ушите и да кажа, че нищо не се е случило.

Репортер: Това са думи на Елена Тонева, сестра в централната реанимация на болницата. Тя подкрепя действията на уволнената Мая Илиева, които са имали за цел да докажат, че медицинските сестри в реанимацията трябва да работят на 7-часова смяна, вместо на 8 –часова. Точно това действие е използвано за уволнението на Илиева.

Елена Тонева: Мая Илиева беше заснела, което не нарушава конфиденциалността на пациента, самата манипулация. Те пуснаха веднага сигнал. Всеки човек може да се подхлъзне в идеята си да убеди правотата, защото ние се борим с това години наред.

Репортер: В подкрепа на Мая Илиева на протеста беше и Ели Тронова от филиала на болницата в Батак.

Ели Тронова: И за възстановяването ѝ на работа, тъй като тя е много ценен кадър и може да съжалява за нея, ако не я възстанови.

Репортер: Колкото до атмосферата в частната болница след уволнението на Мая Илиева Елена Тонева каза, че няма репресии, но тя се чувства наблюдавана.

Елена Тонева: Опасявам се, че най-малкото ще бъда наблюдавана и то сериозно. Ще чакат малък акт на подхлъзване.

Репортер: Припомням, че в понеделник от болницата разпространиха позиция за дисциплинарното уволнение на медицинската сестра, в която се казва, че наложеното наказание е мотивирано от нейни конкретни действия при изпълнение на професионалните ѝ задължения, а поводът за налагането са конкретни факти, за които има доказателства и свидетелски данни. На днешния протест медицинските сестри обявиха, че подготвят създаването на отделна съсловна организация, както и нов голям протест пред МС, който ще се проведе на 10 септември.

Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 09.08.2019