Две гилдии разбиха на пух и прах поръчката за детската болница

В обявлението липсват ключови изисквания за стерилност и безопасност на помещенията, предупреждават архитекти и инженери

Йоана Петрова

в. Сега, стр.5


Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изпратиха остро писмо до здравния министър със забележки по обществената поръчка за изграждане на национална многопрофилна детска болница. Обявеният от Министерството на здравеопазването конкурс предвижда един изпълнител за извършване на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, вместо проектирането и изпълнението да бъдат разделени в обособени позиции. Мотивът на ведомството е, че поръчката е в много специфична област и съсредоточаването на трите дейности в един изпълнител е гаранция за качеството на изпълнението. Включването на повече от един изпълнител според МЗ ще изисква „сложен процес на координация от страна на възложителя и мобилизиране на голям ресурс“. Стойността на поръчката е до 95.4 млн. лв. с ДДС.
Обединяването на проектиране, строителство и авторски надзор в един изпълнител – т.нар. инженеринг, от години се критикува от специалистите като порочна практика, която води до некачествено строителство. В случая обаче има и допълнителни обстоятелства, които правят този подход крайно неподходящ. В момента няма изяснена концепция и одобрен идеен проект, поради което провеждането на инженеринг е изключително рисковано, тъй като няма гаранции, че избраният участник ще предложи най-добрата концепция за реализиране на обект с голяма обществена значимост, предупреждават двете камари. Те настояват първо да се проведе конкурс за идеен проект, а впоследствие и процедура за изпълнение на строителството. Според тях сега практически не може да се извърши ясна и точна оценка на дейностите, свързани със строителството, а оттам – и избор на подходящ изпълнител.

Сериозни забележки има и към техническото задание. В него няма никакви изисквания за електрическа и ВиК инсталация, дублиращо захранване чрез генератори и т.н. Липсват и ключови изисквания за стерилност, микроклимат и пр. на помещенията. Липсата на тези изисквания съответно води и до липса на ангажимент за тяхното изпълнение, посочват двете камари. Това според тях опорочава поръчката.

Според експертите прогнозната стойност на поръчката е под себестойността на услугите по проектиране, включени в нея. Изготвянето на инвестиционния проект е оценено на около 750 000 лв. без ДЦС, толкова струва и авторският надзор, а според специалистите между двете дейности не може да се поставя знак на равенство. По изчисления на камарите проектирането би следвало да е не по-малко от 4 млн. лв. без ДЦС, а надзорът – минимум 2 млн. лв. без ДЦС.
Камарата на архитектите вече атакува поръчката и в Комисията за защита на конкуренцията.
ПАРАМЕТРИ
Крайният срок за подаване на офертите е до 20 август.

Очакванията на МЗ са през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на новото здравно заведение. Срокът за изпълнението е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат. Болницата ще бъде изградена в двора на Александровска болница на мястото на недовършения от 30 г. строеж на клиника по педиатрия. Тя ще разполага с 350-400 легла, където да се разположат разпръснатите в редица болници детски отделения и специализираната болница по педиатрия.

НА КРАТКО

Промени

в. Сега, стр.5


в имунизационния календар на България публикува за обществено обсъждане Министерството на здравеопазването. С промените се намалява приемът на основна имунизация на пневмококова конюгирана ваксина от три на два при деца до 6-месечна възраст, отпада пробата Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст и се въвежда реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст. Предвиден е и регламент за въвеждане на безплатна ваксина против грип за хората на 65 и повече години. Намерението е тя да бъде въведена още тази есен.

До 10 хил. лв. получават фирмите за достъпна среда

Искра Ценкова

в. Сега, стр.4


Остават два дни, в които работодателите могат да подават проекти в Агенцията за хората с увреждания за безвъзмездно финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Процедурата бе обявена в края на юни, а срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 13 август. Идеята е държавата да подпомогне по този начин фирмите да изпълнят квотните си задължения за наемане на лица с трайни увреждания, финансирането ще е на конкурсно начало и по четири компонента, като най-голямата сума от 10 000 лв. ще се предоставя за оборудване и приспособяване на защитени работни места спрямо индивидуалните потребности на новонаети лица с увреждания.

10 хил. лева ще се отпускат и за приспособяване на съществуващи работни места с уреди и съоръжения, с които ще се компенсират дефицитните състояния на наетите работници и служители при изпълняването на служебните им задължения. Същата сума е предвидена и за финансиране на проекти, с чиято помощ се осигурява достъпност на работни места за хора с функционални и зрителни дефицити или други специфични увреждания. Средствата ще се отпускат и за изграждане на рампи, на пътеки за хора със зрителни увреждания и механизми за облекчено минаване през външния вход на сградата, финансиране до 5 хил. лева пък е предвидено за изграждане или приспособяване на санитарни помещения и подстъпите към тях.
УСЛОВИЯ
Фирмите, спечелили финансиране по програмата, трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник. Общият бюджет на програмата за 2019 г. е 4.4 млн. лв., а очакванията са, че тя ще подпомогне разкриването и оборудването на повече от 500 работни места за хора с увреждания.

Деветнайсет чакат за прием догодина

3000 на опашка за болница

Поли ПАНТЕВА

в. Телеграф, стр.7 


Малко над 3000 души чакат на опашка за болница.

Толкова наброяват вписаните в Националната листа за планов прием. Пациентите ще бъдат лекувани в общо 66 лечебни заведения в цялата страна. Повечето от тях имат дата още през август и септември, а малка част са отложени за края на годината. Други 10 души обаче са записани за хоспитализация през 2020 г. Сред тях има и едно планирано раждане за 1 март 2020 г. в Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Пловдив.

Справка

Най-много са хората, които чакат за специализираните болници за лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ), както и за комплексните онкологични центрове

(КОЦ). Справка в листата показва, че рекордьор в плановия прием е СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна. Там на изчакване са 477 души. На второ място пък е КОЦ Русе, за където чакат други 452-ма нашенци. Почти всички пациенти са предвидени за хоспитализация през този и следващия месец. Единици пък са отложените за октомври 2019, а един е планиран за декември 2020 г. Той трябва да се лекува във Варна по клинична пътека 068, която е за диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт.

Пътека

На трето място по отложен прием е плевенската болница „Д-р Георги Странски“. Там са записани общо 270 пациенти. Грешка във въвеждането на датите обаче е изпратила един от тях в бъдещето. Според данните в листата пациентът е планиран за оперативно лечение на остър перитонит, а датата е 15 февруари 2041 г. От здравната каса обаче са категорични, че когато има записани подобни дати, се касае за техническа грешка. Плановият прием обикновено е в рамките на 1-2 месеца, в редки случаи повече, като това зависи от клиничната пътека. Ето защо другата далечна дата в листата може да бъде реална. Тя е за оперативно отстраняване на катаракта. Пациентът е записан в МБАЛ „Св. Анна“ – София за месец август 2025 г. От столичните лечебни заведения най-дълъг е списъкът с чакащи в МБАЛ за женско здраве „Надежда“, където на опашка са 251 пациенти, както и във ВМА с други 203-ма.

Поръчката за детска болница е порочна, категорични са архитекти

в. Дума, стр.3


Обществената поръчка за инженеринга и изграждането на бъдещата педиатрична болница в София е опорочена. Това твърдят в писмо до здравния министър Кирил Ананиев

професионалните камари на архитектите и на инженерите.

Обществената поръчка за избор на строител на Националната детска болница се обжалва от Камарата на архитектите в България пред Комисията за защита на конкуренцията. „Липсва изискване за изготвяне на основни проектни части, свързани с функционирането на сградата. В резултат ще се наложи да се предвидят допълнителни средства за изграждане на жизненоважните за една болница системи, за да може тя да функционира. В този смисъл настоящата поръчка е опорочена, защото не може да реализира намеренията на възложителя да изгради педиатрична клиника“, пише в писмото до Ананиев.

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на тръжната процедура, тъй като параметрите й са порочни и не гарантират качественото изпълнение на сградата. Според специалистите липсата на идеен проект практически не позволява да се извърши ясна и точна оценка на строителните дейности, а оттам и избор на подходящ изпълнител. Те посочват, че техническото задание за проектиране е непълно, липсват ключови изисквания към системите за електрозахранване, отопление, ВиК, пожарна безопасност. Не се споменава и дума за дублиращо захранване чрез генератори или други системи на помещенията в случай на спиране на тока. Няма изисквания за пожарогасене, резервоари за вода за санитарно-битови нужди и т.н.
Жалба срещу търга за детската болница има и от фирмата „ВДХ“ АД, но КЗК отказала производство. По-рано, както ДУМА писа, срокът за приемане на офертите за избор на изпълнител бе удължен до 11 септември. Търгът бе обявен на 9 юли.

Първата копка за корпусите на детската болница е направена през 1978 г. Носещите стени са издигнати по-късно, но са изоставени през 1991 г.

Летните вируси отшумяват

Димчо РАЙКОВ

в. 24 часа , стр.17


Намаляват пациентите, потърсили лекарска помощ от остри респираторни заболявания през лятото, които по никое време атакуваха Бургаско. Учудващо преди 20 дни бяха регистрирани 87 случая, като с всяка изминала седмица броят им спадаше и вече са 64 според бюлетина на РЗИ.

Според специалисти проблемите с дихателните пътища са прояви на т. нар. летен вирус, който поваля предимно децата.

Нови 4 случая на туберкулоза са регистрирани в областта, 7 са новозаразените с хепатит. Двама души са приети в болница с лаймска болест и марсилска треска след ухапване от кърлежи. Регистриран е и заразен със СПИН.

28-годишен офицер от 4 г. живее с болки заради рядко заболяване, което по документи у нас не съществува

За да се излекува, Петко Мутафчиев има нужда от още поне 3 операции в чужбина. Едната струва 40 хил. евро, Да помогне на младия мъж, се включва и Кубрат Пулев

Стоян НЕШЕВ

в. 24 часа , стр.11


Нетърпими болки може да пратят в инвалиден стол завинаги 28-годишен офицер, запален от малък по военната история. Повече от 4 г. Петко Мутафчиев, който е свързочник в Министерството на отбраната, живее с тях заради кисти на гръбначния стълб.

Името на коварното заболяване, което го е сполетяло, е периневрални кисти на Тарлов. Води се рядко, но по документи у нас то не съществува, въпреки че на 18 души е поставена такава диагноза от лекари в чужбина.

„Това е рядко срещано състояние, при което някои от нервите на гръбнака -най-често сакралните, се изпълват на места по тяхното протежение с гръбначномозъчна течност и така заемат по-голяма площ от нормалното. Вследствие се притискат в дискове, прешлени, стави, мускули и нерви, което води до болка, изтръпвания, парене“, обяснява Петко.

Положението на офицера обаче е по-сложно, тъй като е засегнат не само сакралният отдел на гръбначния му стълб, но и гръдният и шийният.

Преди да разбере какво го подлага на мъчение денонощно, той посещава редица специалисти у нас. Категоричен отговор не получава. Предписват му лекарства, фитнес и кинезитерапия. Нищо обаче не му помага.

Диагнозата на Петко поставят в Американския институт по минимално инвазивна хирургия, който има клон в Кипър. Оттам му казват още, че решението е няколко високоспециализирани операции.

„Малко са неврохирурзите в света, които извършват подобни операции на кисти на Тарлов. Най-успешният е д-р Франк Фейгенбаум – американец, опериращ в Кипър 3 пъти в годината. Статистически има зад гърба си около 2000 операции и най-голям процент успешни случаи“, казва Петко.

Д-р Франк Фейгенбаум оперира по методика, която сам е измислил. Той източва течността от нервите, след това запълва пространството с биологичен имплант, съвместим с организма, за да не допусне рецидив. Лошото е, че заболяване рискът от рецидив е голям

„Заболяването не е животозастращаващо, но има вероятност да прогресира и да се стигне до инвалидизация“, обяснява Петко. Посочва, че когато е седнал или легнал, интензитетът на болката е по-нисък, но ако тича или тренира във фитнес, той се увеличава.

От американския институт в Кипър получава 3 оферти за операции, предупреждават го, че може да е необходима и четвърта

Цената на всяка интервенция е 40 хил. евро.

„Повечето неврохирурзи в България отхвърлят възможността кистите да създават проблем, а тези, които признават, че са проблем – не се наемат да оперират“, споделя Петко. В наша болница лекари му казали: „Дай гръдните хирурзи да евакуират 2 кисти, пък ще видим какво ще стане по-нататък“.

За да събере 40 хил. евро за Кипър, офицерът търси помощ от здравните институции. Те обаче не откликват. „Редът на кандидатстване за финансиране на лечение в чужбина е следният – подават се документи в Комисията за лечение в чужбина или до НЗОК, след което те се разглеждат от националните консултанти по съответните заболявания. По тяхна преценка документите се одобряват и се отпускат средства“, казва Петко.

Появяват се обаче нови проблеми. Първият е, че националните консултанти по неврохирургия не възприемат заболяването и отказват да постановят лечение в чужбина. Не предлагат и лечение в България.

Вторият проблем е, че НЗОК изисква от пациентите документ, в който да пише, че болницата в чужбина работи с формуляр S2. „В случая няма как болницата да издаде такъв документ, защото от кипърското здравно министерство нямат механизъм, по който да приемат пациенти по този начин“, обяснява Петко. Причината в Кипър нямат здравна каса и болницата не може да получи парите

„Лечебното заведение работи с този формуляр, но не и министерството на здравеопазването в Кипър. Така аз и всички пациенти с това заболяване сме в задънена улица“, добавя Петко.

Бюрократичните пороци не пречат на Петко и близките му да търсят как младият мъж да замине за Кипър. Те са изправени пред сложната задача да съберат 40 хил. евро за първа операция. Справят се! В продължение на месеци приятели и колеги на Петко от армията разпространяват новината, че той има нужда от помощ. Откриват DMS номер и благотворителна банкова сметка.

„Познавам Петко от 2010 г., когато започнахме заедно да учим във НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново. Истината е, че той заслужава да се направи всичко възможно да му се реши проблемът – казва по негов адрес приятелят му Даниел Такев, с когото заедно работят като военни. – Виждате, че Петко не лежи на легло. Напротив, работи, поддържа силен дух“.

Благотворителната кампания за офицера заразява и много непознати за него хора. Даниел и други приятели на Петко търсят контакт с боксьора Кубрат Пулев, който им откликва. Спортистът публикува във Фейсбук профила си информация как може всеки, който иска, да помогне на Петко. „Нека помогнем на този млад български офицер да победи сполетялото го рядко заболяване!“, гласи част от поста на Пулев.

През февруари т.г. Петко заминава за Кипър за първата си операция от д-р Франк Фейгенбаум.

3 месеца по-късно пак благодарение на събраните средства Петко заминава за втора операция в Кипър. Слагат му невростимулатор – устройство, което има за цел да тушира болковите сигнали от нервите. Но уви! „Оказа се, че електрическите импулси, които той излъчва, допълнително дразнят нервите и болката се увеличава. С това устройство можех да се размина от други операции, но, за жалост, не случих“, споделя офицерът.

Заради тези неочаквани реакции лекарите махат невростимулатора от тялото на Петко.

Офицерът е много благодарен на всички, които са му помогнали и продължават да даряват за бъдещите му операция. „Нещата не трябва да стигат всеки път до благотворителност, държавата трябва да си стои на мястото“, казва Петко.

Покрай заболяването той се запознава и с други пациенти, поразени от кисти на Тарлов. Една от тях е Моника Маринова-Михайлова, оперирана през 2015 г. също чрез дарителска кампания „Нека се обединим за Мони“.

Нещо повече – Моника създава Сдружение на тарловите пациенти в България – Лечение без граници, с което да се търсят правата на всичките засега 18 диагностицирани с тази болест.

През април т.г. Моника като председател на сдружението пише писмо до председателката на парламентарната здравна комисия Даниела Дариткова. С него се настоява, заболяването периневрални кисти на Тарлов да бъде регистрирано у нас, както и да бъде включено при освидетелстване на ТЕЛК в наредбата за медицинската експертиза.

„Всички пациенти, които сме успешно оперирани, сме заплатили за операциите си без помощ от държавата, а с дарителски сметки, заеми, ипотеки…“, пише още в писмото.

Петко е твърдо убеден, че ще намери изход от ситуацията. „Няма нищо вечно – нито щастието, нито нещастието. Всеки проблем може да бъде решен“, казва той. От 2 месеца търси спасение от болката с помощта на индийски хомеопат. Това е един от многобройните експерименти, с които младият мъж се бори да победи болестта.

11.08.2019

Национални телевизии

В университетската болница Св. Георги разкриха приемна за жертви на домашно насилие

БНТ Новини в 12.00 часа


В университетската болница Св. Георги разкриха приемна за жертви на домашно насилие. Пострадалите ще получават безплатно психологическа и юридическа помощ. Разказва Антоанета Чакандракова.

Репортер: Жертвите на домашно насилие ще бъдат насочвани към приемната от лекарите от университетската болница. Обикновено пострадалите идват в здравното заведение, за да си изкарат медицинско за нанесен побой или търсят спешна медицинска помощ.
Радка Еленкова: Неслучайно УМБАЛ Св. Георги има спешно звено и не затова се стараехме да установим приемната тук, за да може по-адекватно и бързо да се случва комуникацията.
Репортер: Приемната ще работи всеки понеделник от 9 до 5. Консултации на жените – жертви на домашно насилие, ще дават психолог и юрист.

Екипите на фондацията са готови да реагират спешно и през останалите дни от седмицата. Специалистите разясняват на пострадалите законодателството, като им предлагат и социална помощ.
Радка Еленкова: На нея ѝ се дава шанс и ние я подкрепяме. Даваме ѝ възможност да се консултира многократно, съответно можем да изготвим документите, с които тя да входира жалба в съда и да стартира процес по Закона за защита от домашното насилие.

Репортер: По данни на специалистите в Пловдивска област се водят най-много дела за защита от домашно насилие. В консултативния център на Фондация Джендър алтернативи за миналата година са проведени 437 консултации на хора, пострадали от домашно насилие.

Шокиращо развитие на инцидента с линейка в Ямбол

BTV Новини в 19.00 часа


Шокиращо развитие на инцидента с линейка в Ямбол. Спешният автомобил вчера беше ударен от джип на кръстовище. Целият реанимационен екип остава за лечение в ямболската болница. Първо беше приета лекарката с травма на главата, а от днес под наблюдение са шофьорът и медицинската сестра.

Репортер: Медицинската сестра Диана Джогова работи в спешния център от 20 години. Това не е първата ѝ катастрофа с линейка, но е най-тежката.

Диана Джогова: Като премачкани от валяк сме, защото натъртвания, разни такива неща. Господ просто е бил с нас, че четирима човека в линейката леко се отървахме.

Репортер: Вчера на едно от големите кръстовища в Ямбол джип връхлита и обръща линейката.
Диана Джогова: Първата линейка, която дойде, взе пациента, макар че докторката беше с травма на главата, кървеше. Първо пациента, после ние.

Репортер: Пострадалата д-р Коева предпочита да разкаже, без да покаже лицето си. По думите ѝ пациентът бил в тежко състояние и го качили в линейката с помощта на Гражданска защита.
– Взеха го първо него, свалиха го, тръгнахме. Затова и гражданска защита беше близо до нас, защото те всъщност вървяха след нас. Имаше допълнителни сигнали пуснати, цяло кръстовище – една кола нямаше, която да тръгне. Не може да не е чул този шофьор. А по думите на нашия шофьор и на други свидетели е изскочил зад някакъв автобус с бясна скорост.
Репортер: Експертиза и разпити ще докажат кой е виновен. По случая е образувано досъдебно производство. Колегите им казват, че шофьорите масово не пропускат линейки с пусната сигнализация.
Христо Христов: Баба с инсулт, в кома, със сигнали, бързаме да я докараме в нервно отделение. И ме удари лек автомобил. И си платих акта, че се е случило ПТП.

Репортер: Всички пострадали остават в хирургично отделение на ямболската болница. Пациентът е откаран невредим и е приет за лечение.

Национални радиа

Със 130 000 лева от бюджета на София са обновени кабинетите по физиотерапия в 12-ти ДКЦ

БНР


Със 130 000 лева от бюджета на София са обновени кабинетите по физиотерапия в 12-ти Диагностично консултативен център в столичния район Люлин, който е в две сгради – в Люлин 2 и в Люлин 9. През последните четири години за ремонти и нова апаратура в здравния център са инвестирани 1,4 млн. лева. Очаква се да бъдат въведени в работа и два ехографа, информира директорът д-р Васил Василев.

Д-р Васил Василев: ДКЦ 12 обслужва един немалък район. Имаме две физиотерапии, две бази. Успяхме да окомплектоваме по най-добрия начин нашето лечебно заведение, за да можем да дадем една качествена медицинска помощ и да бъдат доволни нашите пациенти и нашите служители. Очакваме два нови ехографа на стойност 88 000 лева, които се надявам до няколко месеца да пристигнат в нашето лечебно заведение. Единият ще бъде в тази база, другият – в другата, в бившата 26 поликлиника. С тази помощ, която отново получаваме от Столична община, ще стоим много сериозно на нашия медицински пазар за услуги, които предлагаме.

НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 12.08.2019