2266 антиваксъри искат от президент и премиер сами да си избират имунизациите

24 часа  стр. 4   


Задължителните ваксини да бъдат по-малко, Министерството на здравеопазването да не въвежда нови и всеки да избира срещу какво да се имунизира.

Това поискаха в петък 2266 граждани и родители в отворено писмо до президента, премиера, политическите партии, председателя на НС, здравния министър, омбудсмана. Поводът е новият имунизационен календар, чието обществено обсъждане приключи вчера.

Той предвижда намаляване на приемите на основната имунизация на пневмококова ваксина, отпадане на проба манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11 г. Въвежда се реимунизация срещу коклюш при деца на 12 г. и др. Някои лекари се обявиха против намаляването на имунизациите. С писмото си от вчера родители и граждани антиваксъри обаче настояват за обратното с мотива, че ваксините били неефикасни и може да увредят здрави хора. Твърдят, че задължителният статут на ваксините е останал от тоталитаризма и противоречи на демократичните ценности. Освен това в Европа голяма част от ваксините били по избор.

Затихващата, но все още активна епидемия от морбили избухна у нас именно заради пропуснати ваксини, като в България дори беше открита мутация на вируса на дребната шарка. 99% от заболелите от февруари досега са деца, основно от ромските общности. Направени са 20 хил. допълнителни имунизации, но все още част от децата без ваксини не могат да бъдат издирени.

„Хювефарма“ – нови хоризонти

Компанията продава 95 продукта в 90 държави на 6 континента 

24 часа  стр. 18   


През 2000 г. „Биовет“ в Пещера бе приватизаран от „Хювефарма“ – частно дружество, развиващо бизнес с ветеринарномедицински продукти и фуражни добавки, собственост на фамилия Домусчиеви. „Хювефарма“ обезпечава маркетинговата и търговска дейност на глобално ниво, а „Биовет“ като дъщерно дружество на „Хювефарма“ осъществява производствения процес.

За новото ръководство главна и основна цел са повишаване и подобряване конкурентноспособността на приватизираното дружество, предлагане на нови продукти, завоюване на нови пазари.

Още първите години се инвестират средства за обновяване на съществуващи мощности, за автоматизация на основни производствени процеси, закупуване на ново модерно оборудване както за производството, така и за обезпечаване и контрол на качеството на продукцията. Изграждат се нови производствени мощности и се модернизират старите. През 2006 г. влиза в експлоатация първата в страната високоефективна когенерационна инсталация за едновременно производство на ток и пара с използване на природен газ. Изпълнява се всеобхватна програма за снижаване на енергийните разходи.

Значителни средства се инвестират за разработване на нови, подобряване на съществуващите и производство на доказалите се в практиката готови лекарствени форми, които са в унисон с европейските и световни фармакопейни изисквания, както и с нуждите на индустрията.

Развитието продължава

През 2002-2005 г. „Хювефарма“ придобива завод в Ботевград за производство на ензими и ензимни комплекси (за хранителни и индустриални цели) и завод в Разград за производство на активни антибиотични субстанции. Придобива се и бизнесът на Intervet с фуражни добавки и се основават първите филиали на дружеството в Белгия, САЩ, Тайван и Китай.

Развитието продължава и през 2007 г. е придобит бизнесът с антикокцидийни продукти на Merial, САЩ, откриват се филиали в Русия и Тайланд.

През 2009-2013 г. се изграждат нови ферментационни мощности в Разград, откриват се филиали в Индия и Бразилия, придобива се марката Optiphos – най-бързата 6 фитаза от Enzivia.

През 2014-2015 г. се придобиват производствени мощности от Sanofi (Гаресио Италия за субстанции и междинни продукти за хуманни лекарства) и Zoetis (ваксини за птици с марка Advent), създава се дружество в Турция.

През 2016-2018 г. се придобива марката CORID® от Merial Inc, Agrilabs & Вепспмагк USA, Antelope, Qalian France, THEXX® AniMal Health от Нуагомег, Inc. Основават се клонове в Мексико, Япония и Южна Африка.

Уникален бизнес модел

Двигател в успешната дейност на „Хювефарма“ до момента е възприемането на бизнес модел, доказал своята ефективност във времето. Това е комбинация от няколко стратегически направления: регионална експанзия, нарастване на пазарния дял основно с органичен растеж, разширяване гамата предлагани продукти, съобразени със специфичните потребности на пазарите, генериране на печалби, които се реинвестират във фирмата.

Основен акцент в успешния бизнес модел е насоченността към клиента, отчитайки неговите потребности. „Хювефарма“ се стреми да бъде близо до клиента, оказвайки своята подкрепа и разбиране както на глобалните, така и за местните клиенти, „Хювефарма“ гради здрави и стабилни взаимоотношения.

В тази връзка от голямо значение са регионалните екипи по продажби и техническа подкрепа – висококвалифицирани специалисти, водени от съответните регионални планове и стратегии за продажби.

Централизираното управление и стратегията компанията да продължи да се развива в продукти и съдействие на животновъдството определят „Хювефарма“ като глобален партньор.

Всичко това не може да бъде постигнато без стройна и фокусирана организация.

Целите, върху които се базира успешното развитие на „Хювефарма“, са централизирано производство за ЕС и САЩ, една пгюдуктова форма за пазарите в целия свят, качество и обслужване, равно или по-добро от лидерите в сектора.

Продажби

Продуктите на „Хювефарма“ намират изключително добър прием на чуждестранните пазари, което се дължи на високото им качество и утвърденото име на производител. Фирмата осъществява продажби на 95 продукта в 90 държави на 6 континента. Над 95% от продажбите на дружеството се реализират на пазарите в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия, като близо 30% от продукцията се изнася в ЕС.

Регистрации

„Хювефарма“ притежава над 3000 регистрации на ветеринарномедицински продукти, фуражни добавки, пробиотици, ваксини, хигиенни продукти и дезинфектанти в над 100 държави.

Научно-развойна дейност

Компанията осъществява научно-развойна дейност, водеща до постоянно подобряване на технологичните процеси и качеството на произвежданите продукти и създаване на нови.

„Биовет“ АД разполага със специалисти, техническа база и оборудване, необходими за успешно извършване на внедряване на технологии от лабораторен на промишлен етап.

Управление на качеството

Управлението на качеството е определящо за утвърждаване на марката.

Високото качество на продуктите се достига благодарение на използването на качествени суровини, контрол върху целия производствен процес, опита на специалистите и високото и най-съвременно ниво на технологичното оборудване.

Фирмата е въвела и работи по интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда, която е сертифицирана по ISO 9001:2015/ ISO 140015015 от SGS Великобритания. „Хювефарма“ и „Биовет“ са сертифицирани по GMP за производство и търговия с фуражни добавки от OVOCOM Белгия. Въведени са и принципи за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР). През 2015 г. стандартът е преименуван на Feed Chain Alliance (FCA) OVOCOM Standard.

„Биовет“ АД е първият одобрен производител на фуражни добавки от Българската агенция по безопасност на храните

„Биовет“ АД притежава европейски GMP сертификат за производство на готови лекарствени средства и медикаментозни премикси. Многобройни са и получените GMP одобрения на „Биовет“ като производител на ветеринарномедицински продукти от Австралия, Турция, Япония, Русия, Франция, CAUI,(FDA).

„Биовет“ АД също е сертифициран като отговарящ на изискванията на стандарта BS OHSAS 18001: 2007 за управление на здравето и безопасността на работното място при производството на активни субстанции, лекарствени продукти за ветеринарномедицинска употреба, фуражни добавки и ензими.

Производството на ензими за хранителната индустрия е сертифицирано по Kosher и Halal, което позволява да се задоволят специфични изисквания на клиентите.

Наскоро „Биовет Ботевград“ получава и сертифициране на системата за безопасност на храните според FSSC ISO 22000.

„Биовет“ АД е единственият източноевропейски член на^ европейската Асоциация на производителите и формулаторите на ензимни продукти (AMFEP).

С грижа по опазване на околната среда

„Биовет“ АД полага всички усилия като отговорен корпоративен гражданин за опазване на околната среда чрез сигурно управление на ресурсите и отпадъците и значително намаление на въздействието им. През 2005 г. „Биовет“ АД получава разрешително за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването съгласно Директивата за предотвратяване на замърсеното замърсяване (1РРС)от1996г.

За да осигури успешното изпълнение на своята политика в областта на околната среда, организацията е определила външните и вътрешните обстоятелства, които могат да повлияят на постигането на нейната цел и ефективност. За инструментариум за практическото прилагане на политиката по околната среда се приема система за управление съответстваща на ISO 140012015 интегрирано със система за управление на качеството по ISO 9001.

Портфолиото

Произвежданата и предлагана продуктова гама за животновъдството е широка и включва йонофорни и химични кокцидиостатици, ензими за подобряване усвояването на фуражите, пробиотици и пребиотици, ветернарномедицински продукти под формата на премикси, орални гранули, разтвори, инжекционни форми, ваксини, а отскоро – детергенти, дезинфектанти и диетични продукти.

„Хювефарма предоставя на клиентите си не само продукти, но и иновативни технологични решения за тяхното използване в реалното производство.

Последна новост при приложението на ензимите в производство на фуражи е създаването на апаратурата HuveMatic® за приготвяне на течни ензими на място и непосредствено преди употреба.

Апаратура Huvematic®

Използват се високо концентрирани разтворими във вода ензими като HostazyM® X WSG и OptiPhos® WSP По този начин се заменя необходимостта от съхранение на течни ензими в контейнери от типа ЮС и се решава проблемът със стабилността на течните ензими.

Добрият ефект на кафето е по-изявен при жените 

Витамините D и от група B, омега-3 мазнините и полифенолите пазят от алцхаймер

Алкохолът е „двоен агент“ в зависимост от количеството 

Любомира НИКОЛАЕВА 

24 часа  стр. 59  


Терапиите за лечение на алцхаймер изостават от темпото, с което човечеството застарява и увеличава армията от дементни хора. Докато чакаме обещаващо лечение на когнитивния упадък, най-надеждното ни средство да се борим с него е профилактиката. Когнитивният спад при стареене може да бъде повлиян. Един от безспорните начини е да слагаме често в чинията си храни, които пазят мозъка от пагубните промени.

Науката проучва с тази цел много хранителни вещества, но към момента е доказала потенциал за ефект само от някои витамини, полезни мазнини, естествени растителни полифеноли. В същото време при неблагоприятно хранене или други аспекти на нездравословен живот когнитивните функции значително се нарушават, като началото може да бъде много по-рано от очакваното за късната възраст, каза за „24 часа“ проф. Стефка Петрова, един от най-опитните български специалисти по хранене и диететика.

Нови доказателства показват значим отрицателен ефект на неклинично проявени дефицити на някои хранителни вещества при когнитивния спад и депресия при по-стари хора. Витамин D, витамините от група В и по-специално фолатите, В12 и В6, омега-3 мастните киселини и полифенолите съставят ядрото на научно доказаните храни с потенциал да намаляват риска от загуба на умствени качества.

Интересно ново откритие е, че кафето също има защитна роля, по-изявена за жените, отколкото за мъжете. А алкохолът е в ролята на двоен агент – в малки количества от време на време виното може да е добро за мозъка, но при злоупотреба пиенето ускорява оглупяването.

У нас всеки пети -21,4% от хората, е над 60-годишен

Прогнозите за света са, че до 2030 г. в тази възраст ще са поне 2 милиарда души и следователно – потенциално застрашени от деменция и депресия. Това обяснява защо все повече научни изследвания се фокусират върху механизмите на стареенето на мозъка и умственото отслабване.

Когнитивните функции включват дейностите на централната нервна система, свързани със заучаването, паметта, концентрацията, вниманието, способността за обработка на информацията, ориентация, речевите способности.

Съществуват неоспорими доказателства, че основните аспекти на когнитивните функции започват постепенно да намаляват от началото на зрялата възраст дори при хора в добра умствена форма. С годините коефициентът на полезно действие се влошава. Честотата на деменциите нараства, като повече от 13% от хората над 72 г. имат такъв проблем, а от населението на 85 г. всеки трети – 32%, може да развие алцхаймер, обяснява специалистката.

Загубата на памет, влошената ориентация и неспособност за обработка на информация водят до покъртителни лични страдания. Състоянието променя из основи живота и на близките – изисква от семейството непрекъснати грижи и високи обществени разходи.

Прогнозите са до 2050 г. увеличаването на остарялото население да доведе до значителни икономически и социални предизвикателства. Сегашните разходи само за деменция в световен мащаб са 725 милиарда евро и се очаква да достигнат 1,7 трилиона евро до 2030 г., цитира специалистката. Към основните рискове, свързани с ранното когнитивно стареене, проф. Петрова причислява стреса, нарушения чревен микробиом, затлъстяването, метаболитните нарушения, диабета тип 2, нездравословното хранене, пушенето, злоупотребата с алкохол и недоспиването.

Съветите на проф. Стефка Петрова как да се храним срещу когнитивен упадък четете на 60-а стр.


Проф. Стефка Петрова, специалист по хранене и диететика: 

Добавяне само на 100 грама зеленчуци на ден намалява с 13% риска от деменция

Умът стига апогей в 3-ата декада живот, колко бързо ще върви надолу, зависи, от диетата, със Средиземноморската имаме най-голям шанс за бавно мозъчно остаряване 

Любомира НИКОЛАЕВА 

24 часа  стр. 60  


– Проф. Петрова, до каква възраст сме в най-добрата си умствена форма?

– Съществуват неоспорими доказателства, че основните аспекти на когнитивните функции започват постепенно да намаляват от началото на зрялата възраст дори в когнитивно здравите мъже и жени. Този спад започва през третото десетилетие на живота, засяга много измерения на познавателните функции и се среща при всички. Много хора в напреднала възраст имат само леко изразени нарушения, но когнитивните увреждания, свързани със стареенето, обаче стават все по-чести, тъй като повече хора живеят по-дълго.

– Кои фактори допринасят за умствената амортизация?

– Мозъкът е чувствителен към стрес. Особено уязвим е през ранното детство и в старостта. Неадекватното по качество и количество хранене в ранния живот – от зачеването и през кърмаческа възраст, има отражение върху функцията на мозъка и дълготрайни ефекти -върху когнитивния спад при стареене. През последните 15 г. беше открито, че около 100 трилиона микроорганизъма -10 пъти повече от клетките ни, населяват стомашно-чревния тракт на човека. Те не са пасивни резиденти, произвеждат метаболити, които повлияват развитието на органите и системите, функциите на организма и здравето. Микробиомът включва микробите, техните гени и средата, в която те взаимодействат. Нарушен микробиален баланс по време на ранното развитие може има необратими последици. Храненето през ранния живот води до промени в микробиома

При стареенето се увеличава пропускливостта на червата

Чревните микроорганизми въздействат на важната връзка между червата и мозъка, чрез която повлияват когнитивната функция.

Друг фактор, свързан с храненето, е затлъстяването в зрялата възраст. То увеличава риска за деменция в по-късния живот. В най-голяма степен се затруднява изпълнителната функция, но също и езиковите, моторните и паметовите дейности.

Метаболитни нарушения като инсулинова резистентност, наднормените триглицериди и лош холестерол, хипертонията и намален мозъчен кръвен поток, които се наблюдават преди клиничните прояви на болестните състояния, може да повишат риска от деменция. Инсулиновата резистентност, метаболитният синдром и диабет тип 2 са водещи причини за оксидативния стрес, който предизвиква дълбоки и трайни промени в структурите и функциите на мозъка. Установените ефекти при диабет тип 2 включват намаляване на вниманието и нарушаване изпълнението на задачи, свързани с паметта. Доказа се, че затлъстяването и последващият диабет тип 2 увеличават риска от деменция с 80%, а от болестта на Алцхаймер – 65%

– Кои навици и фактори на средата ни тласкат в същата посока?

– Нездравословният начин на живот ускорява стареенето в сравнение с биологичната възраст и съдейства за риска от кардиометаболитни болести, рак и когнитивен спад. Стресът, неподходящото хранене, пушенето, прекаляването с алкохол, лишаването от сън и излагането на замърсители в околна среда променят начина, по който се изявяват гените. Храненето може да повлиява положително когнитивните функции при стареене

Средиземноморската диета получава значително внимание по отношение на ролята си за запазване на когнитивното здраве и защита срещу депресия при стареене. Метаанализ от 2017 г. на проведените до този период качествени проучвания показва, че Средиземноморската диета в най-голяма степен е свързана с по-ниска честота на когнитивни нарушения. Нови проучвания с ядрено-магнитен резонанс показват, че

Средиземноморската диета е свързана с по-голяма дебелина на мозъчната кора, която от своя страна е условие за по-малък риск от когнитивни нарушения. Дългогодишни наблюдения показват обратна връзка между този начин на хранене и риска от депресия. Установено е, че всяко увеличаване на консумацията на зеленчуци със 100 г на ден намалява риска от когнитивни нарушения и деменция с 13%.

– В съветите за свежум в нега се фаворизират ту белтъчините, ту мазнините, ту въглехидратите. Какво казва науката?

– По-високият белтъчен прием е положително свързан със слуховата и зрителната памет и намален риск от когнитивен спад или деменция. Съгласно нови проучвания има положитела корелация между консумацията на свежо постно червено и птиче месо с редица параметри на когнитивните функции.

Високата и честа консумация на колбаси и други месни продукти обаче увеличава риска от болести, свързани със стареенето като рак, сърдечносъдови, деменция.

Съставът на мастните киселини на мозъчната мембрана се повлиява пряко от диетата и това фокусира вниманието на изследователите върху ролята на хранителните мастни киселини за когнитивните функции на мозъка.

Има убедителни доказателства, че дълговерижните омега-З полиненаситени мастни киселини – ейкозапентаенова и докозахексаенова, са важни за когнитивното и психичното здраве. Хранителен източник са мазнините в рибитеи морските храни, но и авокадото, орехите, ленените семена и др. Добрите мастни киселини могат да се образуват в организма на човека от късоверижната омега-3 мастна алфа-линоленова киселина, която се получава от изброените растителните храни. В голямото американско Фрамингамско проучване е установено, че когнитивният спад има значима връзка с по-ниската концентрация на плазмената докозахексаенова киселина.

Връзката между въглехидратите и когнитивните функции е неясна, тъй като наличните доказателства са оскъдни. В някои проучвания по-високият прием на общи въглехидрати, на захари, на диета с по-висок гликемичен товар се асоциира с по-тънка мозъчна кора, която на свой ред е свързана с висок риск от когнитивни нарушения и деменция. Противно на тези констатации обаче при стари хора в социални домове е намирана връзка между депресията и диета с по-нисък гликемичен товар.

– Ролята на витамините по-ясна ли е?

– Смята се, че окислителният, оксидативният стрес има основен принос за невродегенерацията и депресията. Ефектите на антиоксидантите витамин С, бета-каротин и витамин Е са предмет на редица проучвания, но на този етап не могат да се направят заключения за техния ефект върху когнитивния спад. Необходими са интервенционни изследвания.

Многобройни изследвания обаче са показали, че дефицитът на някои В витамини – фолат, витамин В12 и В6, е свързан с по-значителен когнитивен спад при стареенето, но дефицитът само на фолатите и витамин В12 повлиява негативно психичния статус.

Витамин D има голям брой функции в организма, включително превенция на неврологични, автоимунни и психиатрични заболявания. Сега е установено, че рецепторите на витамин D са широко разпространени в цялото тяло и тяхното присъствие в централната нервна система е база за ролята на витамин D при развитието и поддържането на нейните структури и функции.

Витамин D има доказано протективна роля срещу пролиферация на гладкомускулните клетки на кръвоносните съдове, възпалителните процеси, съдовата калцификация и повишаването на кръвното налягане. Проучването „Хранене, стареене и памет при стари хора“ в Бостън е показало, че при ниски концентрации на витамин D е по-висок рискът от съдови инфаркти и е 2 пъти по-голяма честотата на деменциите. Нов систематичен преглед на 28 проучвания подкрепя връзката между статуса на витамин D и когнитивния спад в застаряващото население.

Дългогодишни проучвания установяват връзки и между приема на храни с общи или специфични полифеноли – естествени съставки на растенията, и когницията.

– С какъв ефект?

– Неотдавна проведено 3-годишно проследяване на лица в напреднала възраст е показало, че при диета, богата на общи полифеноли, спадат рисковете от смърт по всички причини, от спад на общата когниция и специфично –

от намаляване на вниманието, съответно с 30,47 и 48 процента

В експерименти е установено, че полифенолите на канелата имат защитен ефект при въздействие на фактори, увреждащи функциите на нервната система. Съобщава се също, че добавянето на какаов флаванол за периоди до 2 месеца подобрява когнитивните резултати при хора в напреднала възраст.

– А чаша вино? Кафето? Кето диетата?

– Метаанализи на дългогодишни проучвания в напреднала възраст излезе с извод, че лека до умерена употреба на алкохол – обикновено виното намалява когнитивното увреждане или риска от деменция, а тежкото пиене е свързано с тенденция към по-висок риск.

Прегледи на 37 надеждни проучвания на ефекта на приема на кафе и кофеин при стари хора са показали, че умереният прием има неврозащитен ефект срещу когнитивни и невродегенеративни нарушения, с по-силен ефект при жените.

Кетогенната диета се прилага в болнични условия при деца с някои форми на епилепсия за намаляване на епилептичните припадъци.

Въпреки че механизмите на това действие все още не са добре изяснени, установено е, че кетонните тела действат като невропротекторни агенти. Тъй като при алцхаймер има висока честота на епилептични припадъци, са правени клинични проучвания на ефекта на кетогенната диета върху възрастни с болестта и е установено известно подобряване на когнитивните функции. При хора без тежка деменция обаче не се установява положителен ефект.

Кетогенната диета напоследък стана популярна за намаляване на теглото, но проучванията показват значителни здравни рискове при дългото и неконтролирано прилагане.

Държавата поема трансплантациите за деца и извън ЕС

Силвия НИКОЛОВА 

Монитор  стр. 7  


Държавата ще поема заплащането на трансплантации на органи и хемопоетични стволови клетки на болни деца и юноши и извън страни от Европейския съюз. Това предвижда проект за промяна в Наредба 2 за медицинските и другите изделия, публикувана от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. Към момента се финансират само операции, извършени в страни от ЕС, европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. МЗ предлага това ограничение да отпадне и в случаите, когато трансплантация не може да бъде извършена в България, тя да бъде финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина.

С цел родителите да бъдат облекчени при подаване на заявление за финансиране на лечение се предлагат промени, с които ясно се регламентира съдържанието на декларациите и документите към заявлението. МЗ предлага да се премахне изискването да се попълват документи за наличие на дарителски сметки.

Предлагат се облекчения и при доставката на медикаменти. Когато се заявява лекарство или препарат, които влизат в основни терапевтични схеми при лечението на конкретни заболявания, дава се възможност лечебното заведение да осигури лекарствените продукти както за отделен пациент, така и количество, което да е на разположение за случаите на необходимост. Това означава, че болниците вече ще-могат да правят своите заявки за по-продължителен период от време, като планират необходимите количества. Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти.

Забраниха на докторите да гледат филми на служебните компютри

Монитор  стр. 7   


Министерството на здравеопазването е забранило на лекарите да гледат филми и да слушат музика на служебните си компютри, както и да ги ползват за каквото и да било извън конкретната работа. Това съобщи пред bTV началникът на Регионалната здравна инспекция в Хасково д-р Соня Димитрова. Мярката е взета след хакерската атака срещу НАП, при която изтекоха данъчните данни на 5 млн. българи.

След пробива от институциите предприеха спешни мерки за подобряването на сигурност на данните на гражданите. Една от тях е и въпросната забрана, отправена към медицинските лица, тъй като най-голям риск за хакерски пробив има през сайтове, от които може да се теглят филми и музика, уточняват от МЗ.

На 20 август изтече срокът, в който всички лекари, болници, медицински центрове, лаборатории, аптеки и диспансери трябваше да изготвят доклад за защитата на личните данни.

Пулмолог: Водата в хотелите трябва да се източва

Монитор  стр. 7   


Легионерската болест се предава чрез климатици, охладителни системи, с вода или дори застояла вода във водопровода, обясни пулмологът д-р София Ангелова пред „България он ер“. Тя посъветва, където и по света да ходим на хотел, първо да източим водата в банята. Сега светът е отворен и това заболяване го има по целия свят, обясни лекарката.

По думите й бактерията, причиняваща болестта, може да е в различни места, но хора с добра имунна защита не биха се разболели. Заболяването протича под две форми. Първата е грипоподобна и отминава за 7 дни, приемаме, че е летен вирус. Втората форма вече е свързана с тежка пневмония, обясни д-р Ангелова.

От легионерска болест са починали двама британски туристи, които са били на море в Слънчев бряг, твърдят британски медии. Здравното ни министерство съобщи, че пробите, взети от водата в хотела, в който те са били отседнали, са отрицателни за опасната бактерия.

Лекари лъжци тайно осеменяват пациентки

Монитор  стр. 48   


Десетки хора, родени чрез изкуствено осеменяване, научават, че биологичните им бащи са лекарите, извършили процедурата, пише „Ню Йорк таймс“. Изненадващите разкрития са плод на все по-разпространените в Съединените щати потребителски ДНК тестове.

Когато отвориш указанията на ДНК теста си, виждаш предупреждение, че резултатът може да поднесе неочаквана информация за роднински връзки. Това се случва с родената и израснала в Тексас Иви Уили. Когато е на 16 години, тя научава, че заради репродуктивни проблеми родителите й са използвали за зачеването й изкуствено оплождане със сперма от анонимен донор. По-късно тя си прави потребителски ДНК тест и на бял свят излиза истината, че семенната течност всъщност е била на лекаря, направил оплождането.

Преподавателят по право в Университета на Индиана Джоди Мадейра изследва 20 такива случая. През 70-те и 80-те години д-р Доналд Клайн пък използва собствената си сперма, за да направи изкуствено оплождане на 36 жени, като на базата на ДНК тестове 61 души твърдят, че е биологичният им баща.

Наскоро в канадската провинция Отарио беше отнет лицензът на Норман Болдуин, който е използвал неоторизирана семенна течност, включително собствената си, в продължение на десетилетия.

В Нидерландия ДНК тестове потвърдиха, че д-р Ян Карбаат е баща на 56 деца, родени от жени, посетили клиниката му за репродуктивна медицина до Ротердам.

Редица щати, сред които Калифорния и Индиана, приемат закони, криминализиращи деянието.

През юни такъв закон прие и щатът Тексас, като отиде по-далече, определяйки използването на семенна течност, яйцеклетки или ембрион от неоторизиран донор и като сексуално посегателство.

За приемането на закона важна роля има самата Иви Уили. Когато разбира шокиращата истина, тя проверява какви са законите и се оказва, че такива няма и това не е престъпление.

Изправен пред откритието на Уили, лекарят на майка й признава, че е смесил семенната си течност с тази на донора, за да увеличи шансовете за зачеване.

А до този момент Иви Уили е вярвала, че е открила донора, помогнал да се роди – Стив Шол, писател и издател от Лос Анджелис. С него тя изгражда близка връзка и той дори води сватбената й церемония. Това прави разкритието още по-драматично, но в крайна сметка двамата решават, че нищо няма да се промени, и Иви продължава да го нарича „татко“.

Течността за наргиле в списъка с наркотици

Телеграф  стр. 4   


Веществото, съдържащо се в течности за е-цигари и наргилета, влиза в списъка с наркотиците, съобщиха от здравното министерство.

Това предвижда промяна в наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Веществото 5F-MDMB-PICA е от групата на синтетичните канабиноиди. Освен че увреждат централната нервна система, сърдечносъдовата система и бъбреците, синтетичните канабиноиди, към които спада въпросното вещество, са значително по-пристрастяващи от марихуаната, съобщиха от Нова тв. Предложението е свързано с установен клиничен случай на пациент, хоспитализиран по спешност след употреба на цигара, съдържаща синтетичния канабиноид. Поради тази причина ще бъде добавено към Списък I -„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве“.

Хлапе и мъж с възпаление на мозъка

Телеграф  стр. 5   


Дете на 2 години и 64-годишен мъж са с възпаление на мозъка вследствие на западнонилска треска.

Инфекцията беше потвърдена след изследвания от Центъра по заразни и паразитни болести. Болните са 2-годишно дете от Бургас и 64-годишен мъж от Монтана, съобщава Нова телевизия. С новите болни случаите на западнонилска треска в България вече са общо пет. Инфекцията се предава чрез ухапване от комар. При 80 процента от случаите заразените не проявяват симптоми, а при 20% от хората заболяването протича с висока температура, гадене, повръщане и обрив. При 1% от заболелите обаче се стига до възпаление на мозъка. Миналата година 15 души развиха тежък енцефалит след заразяване с нилска треска. Двама от тях починаха.

Легионелата дебне и от водопровода у дома

Телеграф  стр. 5   


Легионелата – бактерията, която според британски публикации е причинила смъртта на двама туристи, летували в Слънчев бряг, може да се зароди във водната инсталация на всеки дом, ако дълго не сме я ползвали.

Това обясни проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. „Когато температурите са високи, а студената вода във водопровода не е достатъчно студена и топлата не е достатъчно гореща, при една температура от 22 до 34 градуса се размножават тези микроорганизими. Става, когато е застояла водата, защото инсталацията не е използвана 5-6 дни. Съветвам хората, когато се връщат от море, да източват водата няколко минути и да не присъстват в помещението“, заяви проф. Кантарджиев.

Откриха смъртоносна бактерия в риба

Бацилът взе жертви в Испания 

Телеграф  стр. 5   


Опасната бактерия листерия моноцитогенес най-често се открива в риба и рибни продукти при лабораторни изследвания.

Това съобщи проф. Христо Даскалов, ръководител на Националния център по безопасност на храните към БАБХ.

Листерията е опасна бактерия, която води до висок процент смъртност сред заболелите. В момента епидемия от листериоза върлува в Испания, където взе жертви.

Възрастните хора и малките деца са най-чувствителни към този вид микроорганизми, както и хората с проблеми в имунитета. Листерията е почвен микроорганизъм, широко разпространен в природата, а в храните се среща, когато хигиената е занижена. „Това е бактерията, свързана с храните, които са готови за директна консумация“, обясни професорът, като уточни, че този микроорганизъм се унищожава при термична обработка над 70 градуса.

Сандвичите са от популярните храни, където се среща листерията. В нашата референтна лаборатория най-често откриваме листерия моноцитогенес в риба и рибни продукти, каза проф. Даскалов. Той съветва да обработваме храната си термично, както и да не държим продукти извън хладилника.

Междувременно от БАБХ съобщиха, че по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) е получен сигнал за фуражна суровина – соев шрот, със съмнение за замърсяване със салмо-нела. Фуражът е с произход Бразилия, като у нас има доставки от него до 7 наши оператори. Към момента агенцията прави пълно проследяване на доставките по веригата.

Болниците в Гърция искат европейска здравна карта

Телеграф  стр. 6   


Не е задължително, но ще ви спести средства, ако си носите европейската здравна карта в Гърция. Министерството на здравеопазването на южната ни съседка затегна условията за медицинска помощ за чужденците, предава БНР.

По нареждане на министъра на здравеопазването Василис Кикиляс услугата в държавна болница за чужденците е платена, като сметката ще се изпраща на застрахователната агенция. Тази наредба е в сила от години, но често не се прилагаше, което доведе до дефицит на средства в държавните болнични заведения. „На никого няма да се откаже лекарска помощ,,, подчерта министър Кикиляс, но без здравна осигуровка, която се доказва с карта, пациентите ще плащат на място след приключване на лечението. От здравното министерство в Атина допълват, че при липса на здравна карта, след като плати, пациентът ще получи всички необходими документи, за да възстанови средствата от здравната каса в страната си.

Половината българи с разширени вени

Телеграф  стр. Х   


Повече от половината българи страдат от разширени вени. Дамите са два пъти по-податливи на това заболяване от мъжете.

Само 1% от страдащите от това заболяване са направили консултации със специалист, съобщава БНР. „Дълго време разширените вени са приемани като козметичен проблем. Това обаче е дълбоко погрешно“, коментира съдовият хирург д-р Николай Вълчев от Българското дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология. Хроничната венозна болест вече се приема като социално-значимо заболяване и изисква сериозно внимание, защото води до сериозни последици и силно влошено качество на живот, а в някои случаи и до тежка инвалидизация. „Все още смятаме, че има силно изразена генетична предиспозиция, т.е. човек се ражда с една вродена слабост на съединителната тъкан и при определени условия, които ние наричаме рискови фактори, като професия, свързана с продължителен изправен стоеж, при затлъстяване, при липса на двигателна активност, човек развива разширени вени или хронична венозна болест“, смята доктор Вълчев.

МОСКВА ПУСНА ПЛАВАЩ ЧЕРНОБИЛ

Корабът „Академик Ломонособ“ потегли две седмици след ядрената експлозия край Северодвинск 

Телеграф  стр. 14,15   


Москва пусна на вода АЕЦ, наричана от еколозите „плаващ Чернобил“ и „Атомният Титаник“, предаде агенция Блумбърг.

Корабът „Академик Ломоносов“ потегли, теглен от баржи, на пътешествие край ледените грамади на Арктика, като предизвика опасения след неотдавнашния военен инцидент, който доведе до кратък скок на радиацията.

Корабът, наречен на руския учен и поет от 18-и век, вдигна котва вчера от северозападното пристанище Мурманск. Три влекача го теглят по 4700-километровия му път на изток към Чукотка. Там той ще застане на док в град Певек и ще произвежда електричество за отдалечения регион, който е по-близо до Аляска, отколкото до Европа,

Пътуването започна само две седмици след като мистериозна експлозия в Архангелска област уби петима ядрени учени при изпробването на ракетен двигател. Този инцидент доведе до повишени нива на радиацията в мониторинговите станции. Руските власти не разкриха много подробности за инцидента. Президентът Владимир Путин заяви само, че той не представлява риск, когато го притиснаха по време на визитите му във Финландия и Франция тази седмица.

Руското нежелание за разкриване на информация за инциденти е присъщо на атомната им програма още от времето на разтапянето на реактора в АЕЦ „Чернобил“ през 1986 г., изтъкна Блумбърг. Този ядрен инцидент в Украйна беше най-тежкият в света и доведе до нови правила за мониторинг и докладване, като последващите руски аварии привлякоха интензивно международно внимание. Антиядрените активисти в „Грийнпийс“ вече нарекоха „Академик Ломоносов „Чернобил“ на лед“.

„Академик Ломоносов“ е оборудван с две реакторни системи KLT-40C, всяка от които е с мощност от 35 мегавата – достатъчно, за да захранва град с около 100 000 жители. Реакторът в „Чернобил“ беше около 30 пъти помощен. Очаква се плаващата ядрена електроцентрала да замени остарелите мощности в енергийния хъб „Чаун-Билибино“, включващи малка АЕЦ. Макар идеята за плаващи ядрени централи да не е нова, „Росатом“ се опитва да стане първият производител, който да комерсиализира тази технология.

Междувременно Би Би Си разкри, че на лекарите от Архангелската областна клинична Солница, където са закарали пострадалите от експлозията край Северодвинск на 8 август, не са им казали, че пациентите са били източник на радиационно излъчване. Със заразените от радиация са контактували 90 души, а оказалите се в рисковата зона може да са повече. Това разказаха пред Би Би Си двама тамошни медици, които се съгласили да говорят за инцидента, ако запазят анонимността им.

Радиация

Трима от пострадалите били откарани в областната болница, а други трима – в градската болница „Семашко“, където има оборудване за лечение на пострадали от радиация. Те били „в стабилно тежко състояние“. От полигона край селището Ньонокса били откарани с хеликоптери на санитарната авиация. Медиците, които ги съпровождали, разбрали, че те вероятно са получили значителна доза радиация. Около час след като пациентите били докарани лекарите осъзнали, че пострадалите имат лъчева болест, която се развивала по часове. Както обаче отбелязаха и двамата събеседници на Би Би Си, даже след като станало ясно за заразяването на пациентите нито един сътрудник на болницата не престанал да им оказва помощ. Лекарите сами си измисляли защита от радиацията. Например те намерили респиратори в защитния комплект на екипажите на хеликоптерите. Когато се изяснило, че пациентите са получили доза радиация, лекарите решили да ги оставят в операционната, за да не заразяват останалата част от сградата.

Дезактивация

На 9 август в 8 ч сутринта пострадалите били откарани в Москва. След това в болницата в Архангелск била извършена дезактивация. Провели я военните на 10 и 12 август. Междувременно санитарките изнасяли купища вързопи – цели два дни. А от тях се разнасяло бета-излъчване на 20 сантиметра. „Някой трябваше да им даде команда „стойте, не пипайте“, възмутил се един от източниците на Би Би Си. Според другия персоналът на болницата е изпитал силен стрес, много лекари са в тежко психическо състояние. Причината е, че от тях заради опазването на държавната тайна са скрили информация, която има отношение към безопасността им.

Първите „ин витро“ тризнаци на гости на кметството в Сливен

Росица НИКОЛОВА 

Труд  стр. 3  


Първите тризнаци, родени след получена финансова помощ от общинския фонд „ин витро“, бяха на гости в общината. Майката и таткото доведоха Християна, АннаМария и Светослав при кмета Стефан Радев и заместничката му Пепа Чиликова, за да изкажат благодарност за оказаното съдействие при лечението на репродуктивните им проблеми.

Димитринка Петрова и Светослав Тодоров са мечтали да имат дете повече от 6 години и са правили повече от 10 опита. Последният от тях, след подаването на документите в общината, се оказал успешен. Трите им рожби са се родили през юни. Кметът Радев връчи на щастливото семейство подарък – сумата от 3000 лева, с която ще бъде купена количка за тризнаците.

„Аспетар“ – спортната болница, която внася човешки части

Сега  стр. 44,45   


За разлика от повечето спиращи дъха сгради в Доха „Аспетар“ не е проектирана да хваща окото. Не е построена от италиански мрамор, не се извисява на 50 етажа, нито пък премигва нощем. Тя има своето скрито присъствие във внушителния силует на столицата на Катар.

„Аспетар“ е болница. Но все пак, веднъж щом човек попадне вътре, разбира, че това място е много различно. То представлява крайната дестинация в лечението на спортни травми и рехабилитацията.

Това е място, където се внасят части от човешкото тяло за целите на най-съвременните медицински научни изследвания. Тук са лекувани някои от най-големите имена на световния спорт: Анхел ди Мария, Неймар, Мо Фара, Яя Type, Амир Хан, Сам Уорбъртън. Ако НАСА има своя контролен център в Хюстън, щата Тексас, то спортната медицина си има „Аспетар“

От откриването през 2007 г. целта на болницата е само една – да се превърне в глобален лидер в своята област. И за изпълнението й са наети някои от най-великите умове в спортната и медицинската наука. На разположение на екипа са най-съвременни съоръжения, както и всички необходими ресурси за създаване на оборудване според нуждите. Дори операционните маси са проектирани от хирурзите на „Аспетар“.

Тук са внедрени всички нови технологии – като например антигравитационната бягаща пътека. Оригинално разработена за НАСА през 90-те години на XX век, тази машина за тичане на едно място редуцира до 90% от личното тегло на човека. И така позволява на спортистите да тренират дори когато страдат от тежки травми в глезените или колената, за да поддържат формата си по време на възстановителния процес.

Някои отделения от болницата приличат на студио за компютърна анимация, оборудвано за заснемане на поредния холивудски шедьовър. В една от стаите пациентите изпълняват физически упражнения с десетки малки, сферични маркери, прикрепени към телата си. Тук лекарите създават триизмерна карта на мускулатурата с детайлна справка за еластичността, издръжливостта и силата на всяко влакно от човешкото тяло.

Това играе важна роля в оценката на риска от потенциални контузии, а също така осигурява безценна база данни при бъдещо лечение. След травма информацията се използва, за да може засегнатото място да бъде възстановено на 100%, което обаче изисква различен подход при всяка отделна личност. И В този случай информацията как да речем ставата е функционирала, преди да бъде наранена, е ключова с лечението.

Този тип оценка е особено популярен сред футболните клубове, които изпращат свои играчи, за да им бъдат изготвени специални тренировъчни режими, или пък потенциални трансферни цели за пълни изследвания преди подписване на договора. „Пари Сен Жермен“ е сред найредовните клиенти. „Преди да посетя

„Аспетар“, никога не бях влизал в стая, където

може да смениш надморската височина

Удивително е“, споделя аржентинският халф на ПСЖ Анхел ди Мария.

В болницата има 25 такива стаи, всяка от които може да симулира условия от 500 м до 4500 м над морското равнище. Използва се филтрираща система, която контролира нивото на кислород във въздуха. „Височинните павилиони“ на „Аспетар“ са оборудвани с машини, които тестват тялото в действие, но също така разполагат и с помещения за почивка. Тук пулсът и кръвното налягане може да бъдат следени преди, по време и след натоварване, което позволява на специалистите да установят всеки потенциален риск в различни ситуации.

В същото време, стимулирайки тялото да произвежда повече червени кръвни телца, това отделение на болницата се използва и за рехабилитация и височинни тренировки.

„Спортистите може да прекарат два или три дни в спалните помещения, отдадени на своите електронни джаджи или на телевизията, но те са свързани с нашата информационна система 24 часа в денонощието“, се казва в наръчника на „Аспетар“.

Водена от своите специалисти, „Аспетар“ създава програма за гостуващи хирурзи, помагаща на дипломирани лекари от цял свят да натрупат опит. Защото, за да се превърне някой лекар в корифей в областта на коленната, раменната или хрущялната хирургия, той определено се нуждае от практика.

Затова през 2016 г. В болницата в Доха беше открит

„тренировъчен център“ за спортна хирургия

– първото подобно място в света. Тук хирурзите усъвършенстват способностите си, упражнявайки се не върху макети на човешкото тяло, а върху „образци“
– както гордо обяснява един от топхирурзите, сочейки към фризера. В ужасно бюрократичен процес, включващ съвместната работа на шест различни министерства, тук пристигат истински части от човешки тела (най-вече рамена, колена, глезени и торсове), като най-често доставките се внасят от САЩ.

В рехабилитационния център може да бъдат забелязани едновременно футболист, който прави подводни упражнения, скиор, който се пързаля по изкуствен склон, и баскетболисти, изпълняващи различни скокове.

„Фактът, че те са заедно, виждат усилията на другите и страдат заедно, създава специална енергия – обяснява Бари Уайт, бивш играч от НБА и настоящ кондиционен треньор в „Аспетар“. – Психологията е жизненоважна за преодоляване на страха от нова травма. Но също така е важно да поддържаш тялото и ума си тренирани дори когато си контузен. Затова използваме подводни натоварвания, масажи и други техники, които позволяват на останалата част от тялото да тренира, защитавайки засегнатото място.“

Рехабилитационният център е изграден в извити линии.

Има обособени зони, но няма стени

Има замъглени стъкла вместо огледала. Уайт е консултирал архитектите за всеки аспект от дизайна – от подовете до тавана, от осветлението до прозорците, та дори растенията. „Не искахме да прилича на фитнес зала. Това е нещо съвсем различно“, казва инструкторът.

Но не само лечението и превенцията на спортни травми е това, което прави „Аспетар“ уникална болница. Научната дейност – също. От публикуването на първия медицински доклад през 2007 г. лечебното заведение изготвя над 150 разработки всяка година. Организират се конференции, посещения, симпозиуми.

Общата база данни включва научни модели за почти всички спортове – от колоездене до лека атлетика и от ръгби до футбол, и обхващат всички възрастови групи и особености на половете. Тя разполага с резултатите от работата на всички специализирани отделения на болницата

– от денталната клиника (която може да бъде ключова част от лечението на контузии, макар и често пренебрегвана) до центъра за болки в областта на слабините.
„В Европа няма нищо подобно. Тук има всичко, от което един елитен спортист може да се нуждае“, уверява друг от пациентите на „Аспетар“ – бившият халф на „Барселона“, „Манчестър Сити“ и националния отбор по футбол на Кот дч Ивоар Яя Type.

След като претърпява операция на ходилото, баскетболистът от НБА Джоел Ембийд лети 12 часа със самолет от САЩ, за да премине рехабилитация в катарската столица. А неговият треньор във „Филаделфия 76“ Брет Браун е впечатлен. Той казва: „Докладът за състоянието му беше извънредно подробен и образователен, насочен изцяло към здравето му. Имаше препоръчителна диета, списък с подходящи упражнения за крака му, както и информация за плътността на костите, очакваното ниво на болка, каква масажна терапия е необходима. Имаше дори съвети как да промени навиците си по време на сън.“

За изследвания тук са идвали цели футболни отбори – например английският елитен „Тотнъм“ и националният тим на Алжир. На индивидуални процедури и лечение са се подлагали бразилската суперзвезда на футбола Неймар, британският атлет Мо фара, английският боксьор Амир Хан, уелекият ръгбист Сам Уорбъртън.

Годишно над 35 000 спортисти посещават „Аспетар“

През 2014 г. болницата в Доха беше установена като официален изследователски център на МОК за превенция на контузиите и защита на здравето на спортистите. Още през 2009 г. пък ФИФА акредитира лечебното заведение като свой медицински център за изследвания. Друг крайъгълен камък в работата на болницата е създаването на програмата за борба с мозъчните сътресения в спорта.

Спортистите учат, споделят и се лекуват на едно място. И се връщат. Изглежда, рекламата от уста на уста е спомогнала най-много за растежа на „Аспетар“ и продължава да му помага.

„Най-страхотното нещо в „Аспетар“ е, че идваме от различни държави, с различни методи и опит и всички заедно работим, за да създадем нещо ново – споделя Бари Уайт.

– Нещо, което досега не е съществувало в спортната медицина.“

23.08.2019

Национални телевизии

Държавата ще финансира трансплантации на деца и възрастни във всички страни по света

bTV  Новини в 19.00 часа 


Държавата да финансира трансплантации на деца и възрастни във всички страни по света, ако у нас те не могат да бъдат извършени. Това предвиждат предложения за промени на Министерството на здравеопазването. В момента операциите се финансират само ако се извършват в страни от ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария, както и в такива, с които имаме договор за това. С поправките се предлага това ограничение да отпадне. И още – облекчава се процедурата за осигуряване и плащане на лекарствата, които касата не поема, но пък те са нужни за болничното лечение на деца. Това беше сред исканията на протестиращите родители на деца с онкохематолични заболявания.

Репортер: 31-годишната Магдалена чака с надежда за трансплантация на бял дроб. Диша благодарение на апарат.

Магдалена Стоянова: Ден без антибиотик нямам – или в болницата, или вкъщи си ги закупувам и така чакам трансплантация на бял дроб.

Репортер: С промените здравното министерство разширява възможностите за трансплантации. Ще се финансират операции във всички страни по света, ако у нас те не могат да се направят. Извън ЕС трансплантация на бял дроб например се прави в САЩ, Турция и Индия. Навсякъде обаче има дефицит на органи.

Магдалена Стоянова: Надежда е, но къде ще ги търсим, коя ще е клиниката, за обикновения човек, като не познава местата.

Репортер: След протестите на родители на деца с онкохематологични заболявания облекчават процедурата, по която на болниците се плащат лекарства извън списъка на касата. Човек от лечебното заведение ще може вместо родителите да подава документите за това.

Маргарита Борисова: Второто нещо, което е много важно – дава се възможност в болницата да има запас от лекарства, така че при новодиагностицирано дете лечението да започне веднага.

Репортер: Отпада декларирането на дарителска сметка, когато се кандидатства за финансиране от касата. Така сумата ще се поема от касата, без значение дали има, или не дарени пари.

За първи път у нас – нов метод за смяна на аортна клапа удължи живота на три пациентки

bTV  Новини в 19.00 часа 


За първи път у нас – нов метод за смяна на аортна клапа удължи живота на три пациентки. Операциите бяха направени съвместно от български и румънски медици.

Д-р Асен Келчев: Здравейте, мили дами. Как сте днес?

Репортер: Дамите на д-р Келчев са три пациентки на възраст над 70 години, с т.нар. „аортна стеноза“ – заболяване на една от клапите на сърцето, при което тя трябва да се смени.

Костадинка Желева: Непрекъснато съм в движение и просто не очаквах някога, че мога да се разболея, и то точно сърцето. Аз съм 70-годишна, хапчета не съм пила.

Репортер: Жените са са оперирани с помощта на световноизвестен кардиохирург от Румъния. Проф. Виктор Косташ идва в болницата с целия си екип, за да предаде на всеки един нужните знания. За разлика от класическия метод, при новия се прави минимален разрез.

Д-р Асен Келчев: Големината на разреза е между 6 и 8 сантиметра. И се приближава до големината на размер за имплантиране на пейсмейкър – намира се точно в тази част на тялото, през този миниатюрен разрез се подменя аортната клапа.

Румяна Михова: Влязох в операционната с иконата на Света Богородица. Бях се помолила да помага на опериращия и на мен по време на операцията.

Репортер: Периодът на възстановяване на пациентите е много по-кратък.

Недка Стоянова: Можеш да се движиш, можеш всичко да правиш. Аз съм жизнен човек, аз не съм болен човек.

Д-р Асен Келчев: Пожелавам ви да се живи и здрави. И да се срещаме само по хубави поводи.

Белина или чудо – лек за всички болести

bTV  Новини в 12.00 часа 


Тема с продължение. Белина или чудо – лек за всички болести? След като властите предупредиха, че пиенето на хлорен диоксид е опасно, човекът, който продава химикала заяви пред бТВ, че не е лекар, а само информира хората за ползите за здравето от препарата.

Според търговеца на хлорен диоксид Светослав Стаматов хиляди хора пият избелващия препарат, обявен за опасен от здравните власти по света и в България.

Светослав Стаматов: Хлорният диоксид трябва да се приеме правилно. Това е изключително важно. В определената концентрация. Когато е правилно, както казах, тя е под допустимите, абсолютно безопасни норми.

Репортер: Вие имате ли тази квалификация да казвате кое е правилно?

Светослав Стаматов: Не, не го казвам аз. Това са методики, които са разработен от Джим Хъмбъл, но те са съобразени с нивата на безопасност, приетите нива на безопасност на този продукт.

Припомняме ви, че здравните власти в други страни предупреждават, че хлорният диоксид е сходен и дори по-силен от белината и е опасен. Манията да се пие като универсално средство за здраве по цял свят не подминава и България, въпреки сериозните предупреждения на власти и учени.

Доц. д-р Ангел Кунчев: Това нещо е тотално нелегално. Този човек работи тотално извън закона. Екип на РЗИ – Бургас със съдействието на полицията посети адреса. Иззехме материали. Изобщо няма информация от къде пристигат химичните вещества. Всичко той го забърква в гаража си, в апартамента си по абсолютно нелегален начин.

Въпреки проверките на РЗИ и прокуратурата Стаматов заяви, че отново ще пусне сайта си, в който разказва за ползите от веществото.

Вещество в течностите за електронните цигари ще бъде включено в списъка с наркотиците

Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 


Вещество, което се съдържа в течностите за електронните цигари, както и в наргилетата ще бъде включено в списъка с наркотиците. В доклад здравният министър изтъква, че веществото е от групата на синтетичните канабиси. Лекари от Военна болница са приели по спешност пациент в тежко състояние след употреба на цигара със синтетичен канабоид. Медиите във Великобритания пък съобщиха, че от началото на годината в страната са хоспитализирани 9 души след пушенето на електронни цигари с никотинова течност. Освен че увреждат централната нервна система, сърдечносъдовата система и бъбреците, синтетичните канабиси, към които спада и въпросното вещество са значително по-пристрастяващи от марихуаната.

Смъртоносната легионела може да се появи в тръбите на всеки дом, ако дълго не сме пускали водата

Нова телевизия  Новини в 12:00 часа 


Смъртоносната легионела може да се появи в тръбите на всеки дом, ако дълго не сме пускали водата. Според британската преса точно тази бактерия е причина за смъртта на двама английски туристи, летували у нас. В ЕС миналата година с легионерска болест са се заразили над 11 хил. души, 700 от тях са починали. Легионелата е сред основните причинители на летните пневмонии. Мит е обаче, че бактерията може да се разпространи чрез съвременните климатици.

Проф. Тодор Кантарджиев: Аз лично съветвам и това лято съм го правил, хората, когато се връщат от море в жегите сега, първо да източат водата в баните и в душовете си, да не присъстват, когато се източва водата, няколко минути.

Водещ: Тоест то не е от водата, а от вдишването на кое?

Проф. Тодор Кантарджиев: Вдишването на аерозол, когато пуснем душа, капките вода, струята прави един аерозол, малки водни капчици с тези бактерии, които се вдишват.

Водещ: Е, какво – 5 мин. или по-малко трябва да се изтича водата и да не вдишваш?

Проф. Тодор Кантарджиев: 5 мин. да се изтече водата, да си пуснал вентилацията на банята или отворил прозореца, ако има прозорец, тогава да влезеш и вече спокойно да ползваш ваната, ванното помещение.

Два нови случая на западнонилска треска у нас

Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 


Два нови случая на западнонилска треска у нас. Продължава напрежението около разпространението на друга една зараза – т.нар. легионерска болест. Според медии в Англия двама британци са починали от нея след почивката си в хотел в Слънчев бряг. За година легионелозата е взела около 700 жертви в Европа на фона на 11 хил. заболели. Има ли риск от бум на заразата у нас, сега от Деница Суруджийска.

Деница Суруджийска: Бактерията, която причинява легионерска болест за първи път е открита у нас преди повече от 35 г. Според лекарите заболяването се среща сравнително рядко. Регистрират се по-малко от 10 случая всяка година. И все пак колко опасна може да бъде легионелозата.

Легионерска болест. Иван Димитров чува за тази диагноза за първи път преди 5 г., когато неговият вуйчо внезапно се разболява. По това време възрастният мъж работи на морето.

Иван Димитров: След две седмици го изписват в още по-тежко състояние, но го докарахме в София, направиха му веднага изследвания и се оказа, че е болен от легионела.

Доц. Атанас Мангъров: Това не е заболяване, което се среща под път и над път. За да се получи заразяване, човек трябва да инхалира аерозоли, водни капчици, които да носят тези легионели.

В естествени условия въпросните бактерии живеят в сладководни басейни, но могат да се появят и във водопреносната система при температура между 22 и 35 градуса.

Проф. Тодор Кантарджиев: Съветвам хората, когато се връщат от море в жегите сега, първо да източат водата в баните и в душовете си, да не присъстват, когато се източва водата.

Специалистите смятат, че новите климатици са безопасни и не могат да разпространяват легионели, както се случвало преди години.

Проф. Тодор Кантарджиев: Да, първите взривове на легионела 80-те г. наистина бяха от климатични инсталации, които водна кула, водни капчици охлаждат водата от помещенията.

Иван Димитров: Абсолютно. Тогава лекарите казаха, че проблемът е в климатичната система.

Иначе от началото на година у нас няма регистрирани случаи на заразата. Миналата година били потвърдени 9 пациенти с легионерска болест.

Доц. Атанас Мангъров: Названието легионелоза идва през 1986 г., се провежда една конференция на американския легион, бивши военни, които се събират в един хотел и се заразили 200 и няколко души, от които 34 души умират.

Според инфекционистите без адекватно лечение може да се стигне и до фатален край. Затова особено важно е лекарите да разпознават болестта бързо и да имат предвид, че именно легионелите са чест причинител на летните пневмонии.

Деница Суруджийска: Междувременно у нас вече са потвърдени два нови случая и на друга зараза – западнонилска треска. Става дума за 2-годишно дете от Бургас и за 64-годишен мъж от Монтана. И при двамата има засяга на нервната система. Общо потвърдените случаи на западнонилска треска така стават вече четири. Лекарите напомнят, че заразяването не може да стане от човек на човек, а само чрез ухапване от комар.

Водещ: Деница Суруджийска с подробности по темата. Благодарим.

Национални радиа

МЗ предлага облекчаване на процедурите за лечение на деца в чужбина

БНР   


Министерството на здравеопазването предлага облекчаване на процедурите за лечение на деца в чужбина и за осигуряване на необходимите им лекарства. Промените са направени в наредба за медицинските и други услуги, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Информира репортерът Гергана Хрисчева.

Репортер: В предложенията се предлага да отпадне ограничението трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина да бъде финансирано само в държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария или в държави, с които България има сключен договор, а това да става в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина. Заради констатирани затруднения на родители при попълване на декларации за наличие на дарителски сметки и ползването им МЗ предлага също и предлагане на това изискване. Министерството предлага и промяна по отношение на навременното осигуряване на необходимите за лечението на децата у нас лекарствени продукти и медицински изделия, които не се покриват от Здравната каса. Новите текстове предвиждат заявителят да упълномощава болницата да го представлява в процедурата при подаване на заявлението. Така процедурата ще се провежда на ниво болница НЗОК. Предвижда се и облекчаване на режима и съкращаване на сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт. При необходимост от осигуряване на неразрешени лекарствени продукти се дава възможност болницата да заяви осигуряването на лекарството за отделен пациент, както и болницата да може да направи свои заявки за по-продължителен период от време, като се планират необходимите количества. Целта е да не се стига до недостиг или липсва на лекарства.

Не е установена зараза от легионела в хотела в Слънчев бряг

БНР   


Не е установена зараза от легионела в хотела в Слънчев бряг, който беше проверяван след смъртните случаи с британски туристи, посещавали хотела в рамките на няколко седмици. И двамата британци са починали, след като се прибрали у дома. Причина за легионерската болест могат да бъдат климатичните инсталации и водата, обясни в предаването Хоризонт за вас специалистът по белодробни заболявания проф. Коста Костов. Симптомите й са подобни на грип, но според проф. Костов е трудно да се докаже, че това е причината за смъртта на туристите.

Проф. Коста Костов: Не можем да бъдем категорични. Трябва да имаме категоричните данни от диагностичните проби. Не просто от клиничната картина. Защото клиничната картина е неспецифична и много причинители могат да имат една и съща клинична картина. Можем да предположим, че тези болни, единият разбрах, че е на 75, предполагаемо е единият от тях, а може би и двамата просто са заболели с някой летен вирус.

Легионелата може да се зароди във водната инсталация на всеки дом, ако дълго не сме я ползвали

Дарик радио   


Легионелата – бактерията, която според британски публикации е причинила смъртта на двама туристи, летували в Слънчев бряг може да се зароди във водната инсталация на всеки дом, ако дълго не сме я ползвали. Това обяснява пред Нова телевизия проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Когато температурите са високи, а студената вода във водопровода не е достатъчно студена и топлата не е достатъчно гореща, при една температура от 22 до 34 градуса се размножават тези микроорганизми. Става, когато е застояла водата, защото инсталацията не е ползвана 5-6 дни. Съветвам хората, които се връщат от море, да източат водата няколко минути и да не присъстват в помещението по това време, каза проф. Кантарджиев. В ЕС за миналата година са регистрирани 11 343 болни от легионерска болест, 700 от тях са починали. Около 7,5% е смъртността при една тежка лятна пневмония. Това на практика е легионелна пневмония, обяснява Кантарджиев. Според него публикациите в британските медии са прибързани. Освен това било мит, че бактерията може да се разпространи чрез съвременните климатици. Нашите климатици, вкъщи и в хотелите са безопасни по отношение на легионелата, обяснява още проф. Кантарджиев.

Вероятно стотици са сезонните работниците на морето, наети с фалшиви здравни книжки

Дарик радио   


Вероятно стотици са сезонните работниците в Слънчев бряг, Равда и Несебър, наети с фалшиви здравни книжки. Само преди дни, полицията разкри схема за пласиране неистински здравни документи, като при акцията беше арестуван 49-годишен мъж от петричкото село Габерне.

Репортер: Пред хотелиери и ресторантьори, задържаният се представял за служител във фирма за трудова медицина. В хода на разследването обаче полицията открива, че мъжът е уволнен дисциплинарно от същото дружество. „Натрупаните знания в областта е използвал, за да пласира фалшиви здравни книжки и медицински карти за предварителни прегледи. Стоката най-често се продавала в пакет, по няколко десетки бройки, по искане на клиентите“, обясни пред „Дарик“ директорът на Областната дирекция на МВР-Бургас, ст. ком. Калоян Калоянов.

Калоян Калоянов: Използвайки познанията си е имал представа какви документи и печати са му нужни, както и лицата, които биха проявили интерес. Започвал е да изготвя такива документи под формата на здравни книжки и карти за предварителен медицински преглед. Използвал е и печати. Тепърва ще се установява дали те съществуват. Как е осъществявал контакт – сам е търсил такива хора и е предоставял своя собствен телефонен номер за да може ако има някой друг желаещ също да се свърже с него. По този начин си е осигурил клиентела.

Репортер: Мъжът е обитавал апартамент в Бургас, от който е иззет компютър, сумата от почти 25 000 лева и 20 здравни книжки, готови за пласмент – подпечатани от съответните лекари, но без вписани лични данни. Сред иззетите документи са и 18 удостоверения за преминати медицински прегледи.

Калоян Калоянов: Характерно за случая е, че с оглед предпазливост след като е осъществен контакт с клиенти той е използвал таксиметров шофьор за предаване. За обема от неговата дейност можем да съдим от сумата открита в дома, който е обитавал в Бургас. На този етап ще искаме съдействие от РЗИ-Бургас, за да разберем повече за печатите. Според мен – това което е правил, предоставяйки тези документи е предпоставка за разнасяне на болести.

Репортер: Според Калоянов, разликите между истинските и фалшивите здравни книжки не могат да бъдат установени без допълнителна проверка. По случая се води досъдебно производство, назначена е техническа експертиза.

Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 24.08.2019