Уважаеми лекари,

прилагам писмото на БЛС, относно награждаване на лекари на национално и регионално ниво по повод 19.10.2019 година – Ден на българския лекар.

Моля, в срок до 18 септември 2019 година да изпращате своите предложения за награждаване на ваши колеги на имейл bls_yambol@abv.bg, които ще бъдат разгледани на заседание на УС на РК на БЛС, който ще се проведе на 19.09.2019 година.

До всички лекари! ВАЖНО!