УС на РК на БЛС–Ямбол кани всички лекари, които не са внесли членския си внос до месец декември 2019 г. да направят това в най-кратки срокове.

За ваша информация, размерът на членския внос за месец е 8 лв./осем лева/. Сумата може да се внесе в брой в офиса на РК на БЛС–Ямбол, който се намира на 1-я етаж на административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол или да бъде преведена по сметката на РК на БЛС–Ямбол в

УниКредит Булбанк-клон Ямбол;

IBAN: BG35UNCR 9660 1085 5023 15,

BIC CODE:UNCRBGSF.

Получател: РК на БЛС – Ямбол

С уважение,

Д-р ПЕТЪР ПАПАШИМОВ           

Председател на УС на РК на БЛС – Ямбол

П О К А Н А