1. ВСЕКИ ЛЕКАР ЛИЧНО ДА СИ СЪЗДАДЕ ПРОФИЛ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА БЛС WWW.BLSBG.EU ОТ МЕНЮ „ЗА ЧЛЕНОВЕ”; „СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ”. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФИЛ Е НУЖНО E-MAIL-а, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯТА, ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА Е БИЛ ПОДАДЕН В КОЛЕГИЯТА И ВПИСАН В ДОСИЕТО НА ЛЕКАРЯ.
  2. ДА ВЛЕЗЕТЕ В ПРОФИЛА СИ И ДА ЗАЯВИТЕ ИЗДАВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛНО УНИКАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В РК НА БЛС –  ЯМБОЛ НА „КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА ЗАЯВКА”.
  3. СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА Е ВЪЗМОЖНО СЛЕДНОТО:
  4. ЩЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО СИ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА БЛС ДО ДВА РАБОТНИ ДНИ ОТ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА НА „КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ” ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ:
  5.  ВСИЧКИ ВАШИ ДАННИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР СА БИЛИ ПОДАДЕНИ ОТ ВАС КОРЕКТНО И АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕДИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА /ВКЛЮЧИТЕЛНО В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА СТЕ ПРЕДСТАВИЛИ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ, НАУЧНО ЗВАНИЕ И НАУЧНА СТЕПЕН, АКО ИМАТЕ ТАКИВА/;
  6. НЯМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС КЪМ МЕСЕЦА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА.
  7. НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЯВЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ДАННИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЛИПСВАТ ИЛИ НЕ СА АКТУАЛИЗИРАНИ, ИЛИ ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛЕНСКИ ВНОС. В ТОЗИ СЛУЧАЙ НА ПРОФИЛА СИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОБЯСНЕНИЕ С ПРИЧИНАТА ЗА ОТКАЗ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНСТВО ОТ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ИМАТ ВАЛИДНОСТ 6 МЕСЕЦА И НОВО ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ И ГЕНЕРИРА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА НАСТОЯЩОТО, КОЕТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗПЕЧАТВАТЕ НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПЪТИ В СРОКА МУ НА ДАВНОСТ.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ОТПЕЧАТАНИ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА СЪДЪРЖАТ УНИКАЛЕН БУКВЕНО-ЦИФРОВ КОД /СЪЩИЯТ КАТО ТОЗИ, НА ОТПЕЧАТАНИТЕ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА/, ЧРЕЗ КОЙТО АВТЕНТИЧНОСТТА НА ВСЯКО УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕРЕНА. ПРОВЕРКАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕЗ САЙТА НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА БЛС – WWW.BLSBG.EU В МЕНЮ „ПРОВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЯ”. УДОСТОВЕРЕНИЯТА СА НАЛИЧНИ ЗА ПРОВЕРКА НА АВТЕНТИЧНОСТТА ИМ ДО 12 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕТО ИМ. ВСЯКА ИНСТИТУЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЯТА, ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКАТА.

    Важно условие е своевременното заплащане на членския внос. Ако се предпочита спестяване на време за посещение на офиса на колегията, може да се направи превод за конкретен период на дължимата сума по банков път (вкл. чрез електронно банкиране), след което да се уведоми районната колегия за извършения превод.

Банкова сметка:

Уни Кредит Булбанк – клон Ямбол

IBAN: BG 35 UNCR 9660 1085 5023 15

BIC код: UNCRBGSF

Получател: РК на БЛС – Ямбол

    Уведомяването е на e-mail:bls_yambol@abv.bg

    След това в офиса на колегията се обработва подадената от Вас информация за извършеното плащане в срок от 2 работни дни и можете да пристъпите към ЕЛЕКТРОННОТО ГЕНЕРИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛНО И УНИКАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО /АКТУАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО/ В БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО