Уважаеми колеги,

На 29.11.2019г.(петък)  и  на 02.12.2019 г.(понеделник)  преговорите по НРД 2020 продължиха с обсъждане на предложенията  по изготвяне на проект на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 година и приложенията към него за болнична медицинска помощ между работна група от експерти на НЗОК, определени със Заповед № РД-17-14/21.10.2019 г. на управителя на НЗОК и представители на БЛС за болнична медицинска помощ.

През изминалия ден преговори се водеха по следните специалности: Неврохирургия, Кардиохирургия, Гастроентерология, Хирургия, Детска хирургия, Съдова хирургия, Онкология и Ендокринология.

На срещите в НЗОК присъстваха както следва:

Специалност Неврохирургия: проф. Николай Габровски – зам.-преседател на БЛС, д-р Нели Нешева – член на УС на БЛС, доц. Николай Велинов, доц. д-р Васил Каракостов, д-р Мойнов, проф. д-р Калевски, доц. Минкин, доц. Д-р Китов;

Специалност Кардиохирургия: д-р Нели Нешева – член на УС на БЛС, д-р Стоян Лазаров, проф. Димитър Петков, проф. Людмил Бояджиев;

Специалност Гастроентерология: д-р Нели Нешева – член на УС на БЛС, проф. Красимир Антонов;

Специалност Хирургия: акад. Дамян Дамянов, доц. Теофил Седлоев, д-р Цветелина Спиридонова, д-р Красимир Шопов, д-р Иван Иванов, д-р Бойко Коруков, д-р Надежда Толекова, д-р Стефан Стоилов, доц. Сергей Илиев;

Специалност Детска хирургия: д-р Надежда Толекова, д-р Стефан Стоилов;

Специалност Съдова хирургия: д-р Яни Захариев;

В прикачените файлове можете да се запознаете с обсъдените текстове.

Преговорите по НРД 2020 продължават и своевременно ще Ви изпратим информация за постигнатите принципни договорки между преговарящите страни.

П.С.:

Очакваме протоколите по специалност: Инкология и Ендокринология, който се проведоха на 02.11.2019г. и своеврменно ще Ви изпратим и тях.

Поздрави,

Пресцентър БЛС

Преговори по НРД 2020 29.11.2019 г.