Уважаеми колеги,

На 03.12.2019 г.(вторник)  преговорите по НРД 2020 продължиха с обсъждане на предложенията  по изготвяне на проект на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 година и приложенията към него за болнична медицинска помощ между работна група от експерти на НЗОК, определени със Заповед № РД-17-14/21.10.2019 г. на управителя на НЗОК и представители на БЛС за болнична медицинска помощ.

Във вторник преговори се водеха по следните специалности: Хематология, Нуклеарна медицина, Лъчелечение, Детска онкохематология

На срещите в НЗОК присъстваха както следва:

Специалност Хематология: доц. Станева, д-р Сивчева;

Специалност Нуклеарна медицина: проф. Ирена Костадинова, проф. Антония Цоневска, доц. Павел Бочев, оц. Валерия Хаджиййска, д-р Вихрен Маринов;

Специалност Лъчелечение: д-р Лазаров, проф. д-р Елица Енчева – Мицова, проф. д-р Иглика Михайлова, д-р Боряна Генова;

Специалност Детска онкохематология: Проф. Добрин Константинов

В прикачените файлове можете да се запознаете с обсъдените текстове.

Преговорите по НРД 2020 продължават и своевременно ще Ви изпратим информация за постигнатите принципни договорки между преговарящите страни.

Поздрави,

Пресцентър БЛС

Преговори по НРД 2020 03.12.2019