БЛС и НЗОК подписаха НРД 2020-2022. “Важно е да се отбележи, че във
всеки един момент през тези три години, за които важи Рамковият договор могат да бъдат правени промени при желание на някоя от преговарящите страни”, обясни председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Всички искания поставени на УС на БЛС по време на 71-вия Извънреден събор са изпълнени”, добави д-р Маджаров. Или както следва:


• В НРД се записа, че болничното лечебно заведение не може да заплаща по-малко от 80 на сто от половината от месечния му приход за заплати на
лекари и специалисти по здравни грижи, от които 80 на сто: 64% за лекари и 36% за специалисти по здравни грижи.
• Увеличени са цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури средно с 14%.
• Намалени са обемите със 7 на сто.
• Лекар без специалност ще има право да извършва дейности под
субординирана координация на лекар със специалност.
• При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за
профилактика на общопрактикуващия лекар, няма да се налагат глоби и той няма да бъде лимитиран. Отпадане на регулацията и за изследванията при профилактика.
• Увеличени са средно с 18% цените на МДД (медико – диагностичните дейности).
• Увеличени са средно със 7 на сто цените в СИМП за първичен преглед, първичен профилактичен преглед по програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др.
• Няма да има промяна в рамковия договор по отношение на изписването на терапиите за хронично болните пациенти. В чл. 49 е добавено предложението на общопрактикуващите лекари, че се работи по Наредба 4.
• Личните лекари ще могат да правят профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи.


Поздрави,
Пресцентър БЛС

НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ