ПОКАНА

Уважаеми колега,

на основание чл. 23, ал. 2 от Устава на БЛС и чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Устава на РК на БЛС – Ямбол и в съответствие с чл. 20, ал. 2 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).

УС на РК на БЛС – Ямбол

има удоволствието да Ви покани на

Годишно отчетно събрание  на колегията,

което ще се проведе на 23.01.2020 г.

в залата на „МБАЛ – Св.Пантелеймон” АД

 гр.Ямбол. от 13:00 ч.

Регистрация на делегатите от 12.30 –13.00 ч.

Дневен ред:

1.     Отчет на РК на БЛС – гр. Ямбол   от Председателя на УС д-р Петър Папашимов.
2.     Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика.
3.     Отчет на Председателя на Контролната комисия.
4.     Приемане на  отчет за 2019 г. и Проектобюджет за 2020 г.
5.     Приемане на Правилник за работата на КК към РК на БЛС – Ямбол.
  • Приемане на Правилник за работата на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол
7.     Приемане промени в Устава на РК на БЛС – Ямбол.
8.     Разни

Д-р Петър Папашимов

Председател на УС на РК на БЛС – Ямбол

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!