Уважаеми колеги,

Ръководството на БЛС изпрати писмо до г-жа Жени Начева, председател на НС на НЗОК и д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, по повод на установени неточности, констатирани изменения и допълнения, които не са обсъждани по време на преговорния процес и не фигурираха в текстовете по време на подписването на НРД 2020-2022 между БЛС и НЗОК на 23.12.2019 г.

Със съдържанието на писмото можете да се запознате в прикачения файл, както и на сайта на БЛС

Писмо до НЗОК относно констатирани изменения в предоставения за публикуване НРД 2020-2022