Съвместното указание между НЗОК и БЛС по прилагането на НРД за медицински дейности 2020-2022г., в частта „Болнична помощ“.

Уважаеми колеги, Като прикачен файл Ви изпращаме Съвместното указание между НЗОК и БЛС по прилагането на НРД за медицински дейности 2020-2022г., в частта „Болнична помощ“. Пресцентър на БЛС

Писмо до д-р Дечо Дечев

Уважаеми колеги, Във връзка с постъпили сигнали от болници за проблеми при сключването на договор с НЗОК, беше изпратено писмо до д-р Дечо Дечев, с молба в спешен порядък да се обсъди и изготви указание, на основание чл. 3 от

Застраховане на „Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска професия“ по програмата на КЗЦ „БУЛСТАР“

Уважаеми лекари, В прикачените файлове може да се запознаете с условията, при които може да се застраховате за допълнителна доброволна застраховка и за задължителна застраховка/ за лекарите, които работят в извънболничната помощ/ по програмата на КЗЦ „БУЛСТАР“.

УС на БЛС и НС на НЗОК изчистиха неточностите в НРД 2020-2022

УС на БЛС и НС на НЗОК изчистиха неточностите в НРД 2020-2022 и подписаха съвместен Протокол с промените, които ще намерят място в Анекса към НРД 2020-2022. “Болничният престой на нито една клинична пътека не е променен”, обясни председателят на

ПРАВИЛНИК за работата на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г.

Чл.1. С този правилник се уреждат организацията на работата на Комисията по Професионална Етика (КПЕ) към РК на БЛС –Ямбол. Чл.2. КПЕ към РК на БЛС – Ямбол е изборен орган, съгласно ЗСОЛЛДМ и Устава на РК на БЛС – Ямбол, със

П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА РАЙОННАТА КОЛEГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ЯМБОЛ Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г.

    І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     Чл.1 С настоящия правилник се уреждат организацията и дейността на Контролната комисия на Районна колегия на БЛС – Ямбол (наричана за кратко КК).     Чл.2 КК е орган на Районната колегия на БЛС –

БЛС СИГНАЛИЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ПО СЛУЧАЯ С Д-Р ЛЮСИЕН МИХОВ

На 23-ти януари (петък) на електронната поща на БЛС беше получен сигнал за извършен побой над д-р Люсиен Михов. Председателят на Регионалното сдружение на НСОПЛБ гр. Сандански д-р Янка Темелкова информира БЛС за инцидент станал на 23-ти декември. В сигнала

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК И БЛС

Уважаеми колеги, На 30.01.2020 г. се проведе среща между представители на НЗОК и БЛС за обсъждане на постъпили сигнали за неточности в текстовете на НРД за медицински дейности 2020-2022 и проблеми по прилагането му. На срещата присъстваха:От страна на БЛС: