Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви протокола от проведената на 28.01.2020 г. среща между
представители на НЗОК, БЛС и Специалност – Анестезиология и интензивно лечение във връзка с разглеждане и обсъждане за постъпили сигнали за неточности в текстовете на НРД за медицински дейности 2020-2022.

На срещата присъстваха:

От страна на БЛС: Д-р Иван Маджаров – председастел на БЛС, проф.
Николай Габровски – зам.-председател на БЛС
От страна на НЗОК: Жени Начева – председател на НС на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова подуправител на НЗОК, д-р Страшимир Генев – директор дирекция „Болнична медицинска помощ“ в НЗОК, д-р Ивиан Бенишев- МЗ.
От страна на Специалност – Анестезиология и интензивно лечение: проф. Николай Петров, проф. Атанас Темелков, доц. Мария Атанасова, д-р Сибила Маринова.

В началото на заседанието д-р Иван Маджаров обясни, че след приключване на преговорите по Рамковия договор е станало ясно, че промяна в алгоритмите на стари КП, КПр няма да има и това заедно с новите моменти, които са били договорени между преговарящите страни е представено по време на 71-вия Извънреден събор на БЛС, който даде мандат на УС на БЛС за подписване на Национален рамков договор при тези условия. В протоколите от преговорите по специалности няма постигнато съгласие, свързано с промяната на алгоритми на стари КП, КПр. БЛС не може да преговаря за промени на алгоритми, защото няма мандат за това. Затова всички допуснати неточности трябват да бъдат изчистени и не подлежат на
обсъждане.

Със съдържанието на протокола можете да се запознаете в прикачения файл.

Пресцентър на БЛС

Протокол от проведена на 28.01.2020 г. среща