Уважаеми колеги,

На 30.01.2020 г. се проведе среща между представители на НЗОК и БЛС за обсъждане на постъпили сигнали за неточности в текстовете на НРД за медицински дейности 2020-2022 и проблеми по прилагането му.

На срещата присъстваха:
От страна на БЛС: д-р Иван Маджаров — председател на БЛС, д-р Нели
Нешева и лекари – специалисти по Очни болести: проф. д-р Ива Петкова, проф. д-р Лъчезар Войнов, доц. д-р Ал. Оскар, проф. д-р Цветомир Димитров

От страна на НЗОК: д-р Йорданка Пенкова – подуправител на НЗОК, д-р
Страшимир Генев — директор дирекция „Болнична медицинска помощ” в НЗОК, Павлина Петкова — юрист, представители на информационния отдел на НЗОК.

Протокол от проведената среща Ви изпращаме в прикачения файл.
Информацията можете да намерите и на сайта на БЛС.

Пресцентър на БЛС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК И БЛС