Уважаеми лекари,

В прикачените файлове може да се запознаете с условията, при които може да се застраховате за допълнителна доброволна застраховка и за задължителна застраховка/ за лекарите, които работят в извънболничната помощ/ по програмата на КЗЦ „БУЛСТАР“.

Застраховане на „Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска професия“ по програмата на КЗЦ „БУЛСТАР“