I. Индикации и подготовка на пациента:

1.Пациентите се приемат за изследване в лабораторията, когато са:

– насочени от лекар, с препоръка в писмен вид в свободен текст или с бланка на лабораторията, изпратена до лечебните заведения, които я назначават. Бланката съдържа кратка анамнеза и описание на симтомите, констатирани от изпращащия лекар като причина за тест. Т.е. са посочени от ръководители на лечебни заведения и лекари, които са персонал на тези заведения.

– са възрастни хора над 65 г. с оплаквания, които са споделени пред лекар, който ги е насочил за изследвания;

ВАЖНО!!!  Изследване по искане на пациент без симптоматика на COVID-19, не е желателно. Изключение е възможно единствено за медицински лица.

II. Определен ред за пациентите при лабораторно изследване с бърз тест:

  1. В лабораторията пациентът трябва да представи писмен документ от лекар или лечебно заведение. /виж т. I /
  2. Пациентът ще бъде обслужен и изследван, само ако е с поставена лицева маска, покриваща устата и носа му.

III. Биологичният материал, който ще бъде взет от пациентите за установяване на здравния им статус:

  • капка кръв, ако не е възможно да се вземе венозна кръв /по преценка на лекаря извършващ изследването, за да има достатъчно биологичен материал за изследване/.

IV. Отчитане на резултата става за не по-малко от 10 мин. от вземането на биологичния материал.

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА, ПАЦИЕНТЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ НАСОЧВА С БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ КЪМ РЗИ.

Лабораторията прилага всички правила и мерки, за да придобие достоверен резултат, според инструкциите на производителите на теста.

Процедурата е според правилата на ИАЛ на РБългария, FDA на САЩ,  EMA на ЕС.

–––––––––––––-

ПРЕПОРЪКА КЪМ КОЛЕГИТЕ:

Въздържайте се да изпращате пациенти до лаборатория без да имат клинични данни със симптоматика или да опишете причините за изследването.

ИНСТРУЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРЪВНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА SARS, CoV-2, ПРИЧИНИТЕЛ НА COVID-19, С БЪРЗ ТЕСТ: