Българският лекарски съюз в съвместна инициатива с Финландското медицинско дружество Duodecim предоставя безплатен достъп на българските медицински специалисти до медицинска база данни с информация и ръководства за подпомагане на вземането на решения при лечението на пациенти. 

Базата данни на Медицинските ръководства, базирани на доказателства (EBMG) включва бърз достъп до:

• Близо 1000 кратки насоки за първичната медицинска помощ

• Над 4000 обобщени доказателствата, подкрепящи дадени препоръки

• Видеоклипове, показващи клинични прегледи и процедури, както и ултразвукови изследвания

• Библиотека с над 1400 висококачествени снимки и изображения, включително по дерматология и офталмология

• Аудио записи към статии, включително описания на белодробни заболявания и сърдечни шумове при деца

• Калкулатори за изчисление например на индекса на телесната маса и LDL холестерол

Линкове за достъп до базата данни:

https://www.ebm-guidelines.com/b?lgarija 

 https://www.ebm-guidelines.com/bulgaria 

 Достъпът е безплатен до 31 май за всички български лекари и медицински лица, както и други потребители. Няма изискване за регистрация – кликва се върху връзката от всеки компютър, използващ Интернет, от всеки български IP адрес и се отваря английската версия на Медицински ръководства, базирани на доказателства (EBMG).

Медицинските ръководства, базирани на доказателства на DUODECIM (Duodecim EBMG) НЕ са специфична база данни за COVID-19, а качествен справочник с медицински данни и протоколи на поведение.

Повече информация за Duodecim може да бъде намерена na https://www.duodecim.fi/english/

БЛС В СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА С ФИНЛАНДСКОТО МЕДИЦИНСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО DUODECIM