ИНДИВИДУАЛНО

  1. Попълнете приложеното Заявление, като изберете дали да се включите само в „Задължителната застраховка Професионална отговорност” за Извънболнична помощ, и/или   в „Допълнителната застраховка Професионална отговорност” с допълнително покритие от 100 000 лв.
  • Изпратете попълненото Заявление на КЗЦ „Булстар“

на следния имейл:   bulstar_sofia@abv.bg

или по пощата на адрес: КЗЦ „Булстар”, София 1000, ул. „Цар Асен” № 3

  • Заплатете дължимата застрахователна премия по посочената по-долу банкова сметка:

Банкова сметка на КЗЦ Булстар:
Уникредит Булбанк
BG25UNCR96601020243223
SWIFT (BIC): UNCRBGSF

След включването Ви в застрахователния договор, ще ви бъде изпратено копие на Вашия Сертификат по имейл. При желание може да Ви бъде изпратен и оригинала на застрахователния документ по куриер.Включването в застраховките е един път месечно, с дата тази на падежа на застраховките във Вашата Колегия.

ГРУПОВО          

За включване на повече желаещи и заплащане на дължимите суми с един банков превод:

 – по имейла  или по пощата се изпращат всички попълнени заявления. След получаване на имейл от КЗЦ”Булстар”, с дебитно писмо за дължимата сума, по банков път се заплаща дължима застрахователна премия;

-може и чрез  попълване на приложената таблица с необходимата информация, която да бъде изпратена на bulstar_sofia@abv.bg  с посочен телефон  на лицето за контакт. Ако има лица, упражняващи медицинска дейност, за които нямаме попълнена досега декларация за ползване на лични данни и др. тя ще Ви бъде изпратена по имейл заедно с дебитното писмо.

След включването на желаещите в застрахователния договор ще бъдат изпратени копия на  Сертификатите от застрахователния договор или оригиналите на застрахователните документи с куриер.Включването в застраховките е един път месечно, с дата тази на падежа на застраховките във Вашата Колегия.

Забележка. В случай, че към лице упражняващо медицинска дейност има предявени претенции, свързани с професионалната му дейност то неговото включването  подлежи на допълнително съгласуване и следва лицето да се свържете с нас.

ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАСТРАХОВКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ПО БАНКОВ ПЪТ.