Уважаеми колеги,

До 31 юли продължава съвместната инициатива между Български лекарски съюз в и Финландското медицинско дружество Duodecim, в рамките на която се предоставя безплатен достъп на българските медици до специализирана база данни с информация и ръководства за подпомагане на вземането на решения при лечението на пациенти.

Базата данни на Медицинските ръководства, базирани на доказателства (EBMG) включва бърз достъп до:
• Близо 1000 кратки насоки за първичната медицинска помощ
• Над 4000 обобщени доказателствата, подкрепящи дадени препоръки
• Видеоклипове, показващи клинични прегледи и процедури, както и
ултразвукови изследвания
• Библиотека с над 1400 висококачествени снимки и изображения,
включително по дерматология и офталмология
• Аудио записи към статии, включително описания на белодробни
заболявания и сърдечни шумове при деца
• Калкулатори за изчисление например на индекса на телесната маса и LDL холестерол

Линкове за достъп до базата данни:
https://www.ebm-guidelines.com/b?lgarija
https://www.ebm-guidelines.com/bulgaria

Достъпът е безплатен до 31 юли за всички български лекари и медицински лица, както и други потребители. Няма изискване за регистрация – кликва се върху връзката от всеки компютър, използващ Интернет, от всеки български IP адрес и се отваря английската версия на Медицински ръководства, базирани на доказателства (EBMG).
Медицинските ръководства, базирани на доказателства на DUODECIM
(Duodecim EBMG) НЕ са специфична база данни за COVID-19, а качествен справочник с медицински данни и протоколи на поведение.
Повече информация за Duodecim може да бъде намерена нa
https://www.duodecim.fi/english/

Пресцентър на БЛС

ПРОДЪЛЖАВА СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА МЕЖДУ БЛС И ФИНЛАНДСКОТО МЕДИЦИНСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО DUODECIM