Уважаеми колеги,

Предоставям на Вашето внимание актуализирания вариант на „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“.

Материалите са подготвени от Медицинския експертен съвет към
Министерския съвет, като информацията е актуална към 26 МАЙ 2020 Г.

В новата версия са включени ca насоки за алокиране на ресурси в звената за спешна помощ (превод от английски), имунната система при взаимодействие с COVID19, насоки за провеждане на кардиопулмонална ресусцитация (превод от английски).

Напълно са обновени проект за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19 на Медицинския експертен съвет и две приложения, както и документа за пневмония при COVID-19.

Насоките са публикувани в интернет и могат да бъдат свалени от следния линк:
https://1drv.ms/u/s!ApvZAv8wL0KhrwretVixX9-r6qiD?e=hZALmC

Коментари и препоръки по формата и съдържанието на материалите може да изпращате на д-р Александър Симидчиев по електронна поща: alex@simidchiev.net.

Пресцентър на БЛС

Актуализирани насоки от Медицинския експертен съвет към 26 май 2020 г