Български лекарски съюз благодари на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките, които съсловната организация отправи през последните месеци. С отговорното си поведение, всички Вие дадохте не само своя огромен принос за ограничаването на епидемията от COVID – 19 у нас, но и предпазихте здравеопазването от тежък удар и изтощение.

Български лекарски съюз обаче смята, че здравната система у нас е
готова, натрупала е необходимият опит и спокойствие, за да може да се погрижи за болните от коронавирус и да насочи усилията си към
ограничаването и овладяването на огнищата по места без това да води до утежняване на нормалния живот на българина.

Настъпи моментът ние, българските лекари, да се отблагодарим на
обществото и да се погрижим за здравето на пациентите, възстановявайки ритъма си на работа от преди епидемията.

За да стане това възможно обаче е необходимо:

-Възстановяването в максимално кратки срокове на нормалния ритъм на работа на лечебните заведения при стриктно спазване на
противоепидемичните мерки.
-Пациентите със симптоми на инфекциозни заболявания да бъдат насочвани за лечение към отделенията и клиниките по инфекциозни болести.
-Регионалните здравни инспекции своевременно да предприемат необходимите мерки за ограничаването и потушаването на огнищата от COVID-19 по места.

Български лекарски съюз вярва, че с отговорно поведение и без страх,
всички ние можем и трябва да свикнем да живеем нормално с коронавируса.

БЛС:ВРЕМЕ Е ДА ВЪЗСТАНОВИМ РИТЪМА СИ НА РАБОТА ОТ ПРЕДИ ЕПИДЕМИЯТА