Уважаеми колеги,

Европейската комисия провежда допитване във всички европейски страни за опита и проблемите при управлението на пандемията от КОВИД-19.

Проучването цели да се идентифицират най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени с оглед на бъдещи пандемии и за да бъде подобрена готовността на страните-членки и на целия ЕС за справяне с бъдещи кризи.

Срокът за участие в проучването е 20 юни.

Анкетата може да попълните тук:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondWaveCOVID-19?fbclid=IwAR232Br_6pfX4CkEuiZbcZt9ku4WumAUMSGLFdig9OHQO2TRdVCcKf9eWOw

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondWaveCOVID-19?fbclid=IwAR232Br_6pfX4CkEuiZbcZt9ku4WumAUMSGLFdig9OHQO2TRdVCcKf9eWOw

Поздрави,
Пресцентър БЛС

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С ВАЖНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЛЕКАРИТЕ ЗА COVID-19