Уважаеми колеги,

Ръководството на БЛС започна преговори с НС на НЗОК, във връзка с
подписването на нов Анекс към НРД 2020-2022.

На срещата в НЗОК присъстваха проф. Николай Габровски – зам.-председател на БЛС, д-р Николай Брънзалов – зам.-председател на БЛС, д-р Стоян Борисов – гл. секретар на БЛС, д-р Гергана Николова – член на УС на БЛС, Жени Начева – зам.-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК, проф. Петко Салчев – управител на НЗОК и членове на НС на НЗОК.

Проф. Николай Габровски запозна присъстващите с решението на УС на БЛС от 26.06.2020 г. а именно:
– Да се настоява за допълнително заплащане от по 25 лв. за извършване на скринингови изследвания на всеки хоспитализиран пациент за коронавирусна инфекция, с цел превенция и осигуряване на безопасни условия на труд на медицински персонал
– Да се настоява за изготвяне на алгоритъм на поведение и движение на пациента в условията на коронавирус в извънболничната помощ
– Да се изиска от НЗОК информация колко теста за коронавирус са заявили лабораториите за плащане към 26.06.2020 г. и колко теста за коронавирус са платени на лабораториите към 26.06.2020 г.

По време на срещата беше обсъдено:
– На всички лечебни заведения, независимо дали става дума за първична или специализирана дейност, лаборатории или болници, ще бъдат изплатени до 85% от очакваните в неепидемична обстановка средномесечни постъпления. Тази мярка ще продължи и до края на месец септември

– Увеличаване цената на всички КП, свързани с лечението на инфекциозните заболявания. След направени разчети ще бъдат ясни и конкретните суми. На срещата беше предложено от страна на НС на НЗОК нарастване на КП № 104 на 1200 лв.
– Разделянето на КП раждане, като родоразрешение чрез секцио да запази сегашната цена от 940 лв., а нормалното раждане да се увеличи до 1100 лв.
– Повишаване на сигурността на медицинския персонал и пациентите, чрез допълнително финансиране за скринингови тествания при хоспитализация, по механизма на клиничните пътеки.

Разговорите продължават и следващата седмица, за което ще ви информираме своевременно.

03.07.2020г
Пресцентър на БЛС

Преговори между БЛС и НС на НЗОК