В срещата, провела се на 30.10.2020 г са участвали д-р Костадин Сотиров и д-р Чобанова. Изпращаме на вашето внимания информацията, която получихме от тях, за видеоконферентната среща на МЗ, ИО и разработчиците на софтуер за ОПЛ, аптеки и лаборатории относно внедряването на е-направление за Ковид тест и е- рецепта:

Срокът поставен от МЗ е 06.11.20202 за е-направлението и 11.12 за е-рецептата.

Неизпълним за някои от разработчиците.

Протестираха основно тези от аптечния софтуер.

 Е-направлението ще е само за Ковид тест на първия етап. Догодина ще е за всички изследвания.

Резултата от теста ще го виждаме в Ковид платформата. Това са успели да направят от ИО за краткия срок.

 Издаването на е-направление за Ковид тест и е- рецепта ще както го правим и сега. Всеки според своя софтуер, с който работи.

Има и предвиден оф-лайн режим, но не е препоръчително да го използваме, защото всички издадени оф-лайн рецепти щели да се следят и проверяват най-стриктно и подробно от контрола на НЗОК и МЗ.

Както всеки е-документ и тези ще ги подписваме с е-подпис, като той може да е на физическо лице. Те са евтини. Не е задължително да е на юридическо. Това означава, че ние ще ползваме е-подписите, които вече имаме.

Ще може да се анулират и коригират издадени направления и рецепти, но не ислед като са вече изпълнени.Е-направление за Ковид тест и е- рецептата ще имат два номера – един отнашият софтуер и един от НЗИС.Изпращането на е-направление за Ковид тест и е- рецептата ще е в реално време. Всеки заместник или нает лекар трябва да има свой е-подпис.

По  информация от д-р Сотиров

Информация относно работна среща за внедряване на е-направление за Ковид тест и е- рецепта