ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК НА БЛС – ЯМБОЛ

  Уважаеми колега,  
На основание чл. 23, ал 1 от Устава на БЛС и чл. 7, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Устава на РК на БЛС – Ямбол, УС на РК на БЛС – Ямбол
има удоволствието да Ви покани
на Общо о т ч е т н о –  изборно  с ъ б р а н и е,
което ще се проведе на 17 юни 2021 г. в залата на „МБАЛ – Св. Пантелеймон” АД , гр. Ямбол. от 13.00 ч.
Регистрация на делегатите от 12.30 –13.00 часа  
Дневен ред:  
1.Отчет на УС на РК на БЛС – Ямбол.
2.Отчет на КК на РК на БЛС – Ямбол.
3.Отчет на КПЕ на РК на БЛС – Ямбол.
4.Приемане на Бюджет на РК на БЛС – Ямбол за 2021 г.
5.Избор на председател на УС на РК на БЛС – Ямбол.
6.Избор на зам.- председатели на УС на РК на БЛС – Ямбол.
7.Избор на организационен секретар на УС на РК на БЛС – Ямбол.
8.Избор на членове на УС на РК на БЛС – Ямбол.
9.Избор на председател на КК на РК на БЛС – Ямбол.
10.Избор на членове на КК на РК на БЛС – Ямбол.
11.Избор на председател на КПЕ на РК на БЛС – Ямбол.
12.Избор на членове на КПЕ на РК на БЛС – Ямбол.
13.Избор на делегати за Събор на БЛС.
14.Разни.
КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕГИЯТА ДА ПРИСЪСТВАТ! ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ПОКАНА!