Уважаеми колеги,

В приложения файл се съдържа информация за нова книга, посветена на
историята на холерните епидемии в България и на Балканите.

Тематиката на книгата е свързана с историята на медицината и съдържа
ценен исторически опит и много паралели със сегашната ситуация с
пандемията от ковид-19.

По молба на автора проф. Орлин Събев – Институт за балканистика с Център
по
тракология при БАН, Ви изпращаме информация за изданието.

С пожелание за слънчев ден!

Пресцентър БЛС
e – mail: pr@blsbg.com

Книга, посветена на историята на холерните епидемии в България и на Балканите