ОТНОСНО: Провеждане на информационна среща във връзка с изпълнение на проект „Разработване на комуникационна стратегия на
НОИ и извеждане на сценарии за повишаване осведомеността относно реформиране на системата за експертиза на работоспособността“,

ПОКАНА