ПОКАНА

ОТНОСНО: Провеждане на информационна среща във връзка с изпълнение на проект „Разработване на комуникационна стратегия наНОИ и извеждане на сценарии за повишаване осведомеността относно реформиране на системата за експертиза на работоспособността“,